Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування

Название (рус.) Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування
Кем принят Не определен
Тип документа Порядок
Дата принятия 01.01.1970
Статус Не действительный
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

                           Н А К А З

                       08.07.2003  N 314

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     11 вересня 2003 р.

                                     за N 794/8115

            Про затвердження Порядку видачі дозволів

           на розміщення, будівництво, реконструкцію

       та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних

         конструкцій на землях дорожнього господарства

       вздовж автомобільних доріг загального користування

    З метою   впорядкування   розташування  об'єктів  сервісу  та

спеціальних  конструкцій  на  автомобільних   дорогах   загального

користування,  проведення єдиної комплексної політики з підвищення

якості і кількості послуг учасникам дорожнього руху та  підвищення

рівня безпеки руху в зоні дії цих об'єктів Н А К А З У Ю:

    1. Затвердити   Порядок   видачі   дозволів   на  розміщення,

будівництво,  реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу  та

спеціальних  конструкцій  на землях дорожнього господарства вздовж

автомобільних доріг загального користування (додається).

    2. Управлінню науково-технічної політики  (Прусенко  Є.Д.)  у

десятиденний  термін  після реєстрації цього наказу в Міністерстві

юстиції України забезпечити його тиражування.

    3. Управлінню автомобільних доріг (Сухоносов О.В.) у тижневий

термін  після  тиражування  довести  цей  наказ  керівникам  Служб

автомобільних доріг в АР Крим, областях та в м. Севастополі.

    4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

голови Укравтодору Гнатенка Г.Ф.

    5. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ Української

державної  корпорації  по  будівництву,   ремонту   та   утриманню

автомобільних доріг  "Укравтодор" від 10.03.2000 N 33 ( z0212-00 )

"Про  затвердження  Порядку  видачі  дозволів  та   погоджень   на

розміщення    і    будівництво    об'єктів    сервісу,    будівель

побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв на автомобільних

дорогах  загального  користування",  зареєстрований  Міністерством

юстиції України 06.04.2000 за N 212/4433.

Голова                                               В.Ф.Демішкан


                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     Наказ Державної Служби

                                     автомобільних доріг України

                                     "Укравтодор"

                                     08.07.2003  N 314

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     11 вересня 2003 р.

                                     за N 794/8115

                            ПОРЯДОК

          видачі дозволів на розміщення, будівництво,

            реконструкцію та функціонування об'єктів

          сервісу та спеціальних конструкцій на землях

          дорожнього господарства вздовж автомобільних

                 доріг загального користування

                     1. Загальні положення

    1.1. У  цьому  Порядку  наведені  нижче  терміни вживаються у

такому значенні:

    землі дорожнього  господарства - землі під проїзною частиною,

узбіччям,  земляним полотном, декоративним озелененням, резервами,

кюветами,    мостами,    тунелями,    транспортними   розв'язками,

водопропускними спорудами,  підпірними стінками і розташованими  в

межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а

також землі,  що лежать за межами смуг  відведення,  якщо  на  них

розміщені  споруди,  що  забезпечують функціонування автомобільних

доріг;

    землекористувачі земель   дорожнього  господарства  -  Служби

автомобільних доріг в  АР  Крим,  областях  та  в  м.  Севастополі

(далі - Служби);

    дорожньо-експлуатаційні організації  -  дочірні  підприємства

державної акціонерної   компанії   "Автомобільні  дороги  України"

(далі - ДАК "Автомобільні дороги України"),  які здійснюють ремонт

і  утримання  дорожніх об'єктів (крім залізничних переїздів),  які

перебувають у загальнодержавній власності;

    заява (клопотання) - звернення юридичної або фізичної особи -

суб'єкта підприємницької  діяльності  із  проханням  про  сприяння

реалізації  закріплених  Конституцією  (  254к/96-ВР  )  та чинним

законодавством їх прав та інтересів;

    об'єкти сервісу    -    станції    та    пункти    технічного

обслуговування,  пункти  миття  автомобілів,   засоби   технічного

обслуговування   (оглядові   естакади  та  ін.),  автозаправні  та

газозаправні   станції,   придорожні   ринки,   пункти   торгівлі,

харчування  (споруди  побутово-торговельного призначення),  у т.ч.

влаштовані за допомогою  встановлення  малих  архітектурних  форм,

стоянки  автомобілів  (стоянки  та  майданчики  для  короткочасної

зупинки,  майданчики  для  відпочинку,  охоронювані  стоянки)   та

оглядові площадки, готелі, мотелі, кемпінги;

    власник об'єкта - суб'єкт підприємницької діяльності, який на

свій розсуд може володіти,  користуватися, розпоряджатися належним

йому майном;

    місце розміщення  об'єкта  -  визначений майданчик,  на якому

розміщується об'єкт сервісу або рекламоносії;

    під'їзд до   об'єкта  -  спеціально  побудована  автомобільна

дорога для в'їзду (виїзду) на територію об'єкта сервісу;

    паспорт прив'язки  об'єкта  -  план ділянки дороги в масштабі

1:500 (або детальна схема з зазначенням категорії  дороги,  ширини

смуги  відведення)  на  відстані  200  м  в  обидва боки від місця

розміщення   об'єкта   з   прив'язкою   перехрещень,    примикань,

транспортних  і  штучних  споруд,  дорожніх  знаків  та  розмітки,

напрямних пристроїв та  огородження,  а  також  існуючих  об'єктів

сервісу та спеціальних конструкцій;

    мала архітектурна  форма   для   здійснення   підприємницької

діяльності  -  невелика споруда торговельно-побутового призначення

площею до 30 кв.  м (у т.ч.  пересувна) та висотою  до  4  м,  яка

виконується  із  полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово

без улаштування фундаментів;

    зовнішня реклама - будь-яка спеціальна інформація про осіб чи

продукцію,   яка   розповсюджується    з    метою    прямого    чи

опосередкованого  одержання  прибутку засобами зовнішньої реклами,

що розміщуються на окремих тимчасових і  стаціонарних  спеціальних

конструкціях  -  установках,  щитах,  екранах  тощо,  розташованих

просто неба,  на фасадах  будинків  та  споруд;  опорах  вуличного

освітлення  та  над  проїжджою частиною вулиць і доріг,  елементах

вуличного обладнання та будівлях;

    розповсюджувач зовнішньої   реклами  -  особа,  яка  здійснює

розміщення зовнішньої реклами;

    рекламоносії -  будь-які  матеріальні  носії інформації,  які

містять візуальне зображення реклами;

    спеціальні конструкції - конструкції, що використовуються для

розміщення рекламоносіїв або технічних пристроїв тощо.

    1.2 Цей Порядок розроблений відповідно  до  вимог  Земельного

кодексу (   2768-14   ),   Законів   України  "Про  дорожній  рух"

( 3353-12  ),  "Про  транспорт"  (  232/94-ВР  ),  "Про   рекламу"

( 270/96-ВР   ),  "Про  власність"  (  697-12  ),  "Про  звернення

громадян" ( 393/96-ВР ),  "Про основи містобудування" ( 2780-12 ),

Указу Президента  України  від  19.01.2002  N  50/2002 ( 50/2002 )

"Питання Державної служби автомобільних доріг  України",  постанов

Кабінету Міністрів  України  від  30.03.94 N 198 ( 198-94-п ) "Про

затвердження  Єдиних  правил  ремонту  і  утримання  автомобільних

доріг,  вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та

охорони" (із  змінами  і  доповненнями   від   09.03.95   (N   168

( 168-95-п  ),  від  15.02.99 (N 193 ( 193-99-п ),  від 24.12.2001

(N 1714 ( 1714-2001-п ),  від 12.04.2002 (N  523  (  523-2002-п ))

(далі -  Єдині  правила),  від  06.04.98  N  455 ( 455-98-п ) "Про

класифікацію  автомобільних  доріг  загального   користування   та

перелік   автомобільних   доріг  України  загального  користування

державного значення" (із змінами  і  доповненнями  від  28.02.2001

(N 185  (  185-2001-п  )),  від  18.08.94  N 567 ( 567-94-п ) "Про

заходи щодо створення безпечних умов для міжміських і  міжнародних

перевезень  автомобільним  транспортом" (із змінами і доповненнями

від 09.03.95  (  N  168  (  168-95-п  )),  від  23.09.98  N   1511

( 1511-98-п   )   "Про   затвердження  Типових  правил  розміщення

зовнішньої реклами"  (із  змінами  і  доповненнями  від   16.11.98

(N 1811 ( 1811-98-п ),  від 28.12.1998 (N 2089 ( 2089-98-п )), від

22.01.96 N 115 ( 115-96-п ) "Про  затвердження  правил  зберігання

транспортних  засобів  на  автостоянках",  ДСТУ  3587-97  "Безпека

дорожнього  руху.  Автомобільні  дороги,  вулиці   та   залізничні

переїзди.  Вимоги  до  експлуатаційного  стану",  ДБН В.2.3-4-2000

"Споруди   транспорту.   Автомобільні   дороги",   ДБН    360-92**

"Містобудування.   Планування   і  забудова  міських  і  сільських

поселень", ДБН А.3.1-3-94 ( v0048243-94 ) "Управління, організація

і  технологія.  Прийняття  в  експлуатацію закінчених будівництвом

об'єктів.  Основні положення", ГСТУ 218-03450778.092-2002 "Безпека

дорожнього  руху.  Автомобільні  дороги  загального  користування.

Проект  (схема)  організації  дорожнього  руху  на   автомобільній

дорозі",  Типових  правил  розміщення малих архітектурних форм для

здійснення  підприємницької   діяльності,   затверджених   наказом

Державного комітету будівництва,  архітектури та житлової політики

України від 13.10.2000 N 227  (  z0755-00  )  і  зареєстрованих  у

Міністерстві  юстиції  України 27.10.2000 за N 755/4976,  та інших

нормативних актів.

    1.3. Вимоги цього Порядку  поширюються  на  об'єкти  (в  т.ч.

під'їзди  до  них),  розташовані  повністю  чи  частково на землях

дорожнього  господарства  вздовж  автомобільних  доріг  загального

користування.

    1.4. Порядок  установлює  засади  взаємовідносин між Службами

автомобільних доріг в АР  Крим,  областях  та  в  м.  Севастополі,

власником  доріг  та  суб'єктами  підприємницької діяльності,  які

користуються землями дорожнього господарства, у тому числі питання

експертного  обстеження  місця  розташування  об'єкта,  підготовки

матеріалів для видачі технічних умов,  дозволів,  ордерів на право

виконання  робіт,  та  здійснення контролю за виконанням технічних

умов на розміщення,  за використанням ділянок на землях дорожнього

господарства суб'єктами підприємницької діяльності.

    1.5. Надання   у  тимчасове  користування  земельних  ділянок

уздовж автомобільних доріг  загального  користування  здійснюється

відповідно до чинного законодавства.

    1.6. Місце   розташування   об'єкта   може   бути  попередньо

визначене власником дороги при наявності акта про право постійного

користування  землею  або  за  рішенням органів виконавчої влади з

урахуванням програм розвитку доріг,  програм забезпечення  безпеки

дорожнього руху та екологічної безпеки.

    1.7. При  проектуванні,  будівництві та експлуатації об'єктів

сервісу,  спеціальних  конструкцій  мають  бути  виконані  заходи,

передбачені  цим Порядком,  технічними умовами і,  в разі потреби,

додатковими  експертними  висновками  щодо  забезпечення   безпеки

дорожнього руху, надійності конструкцій та охорони довкілля.

    1.8. Розробка  проектно-кошторисної документації (далі - ПКД)

на  будівництво  та  облаштування  об'єктів  сервісу,  спеціальних

конструкцій має виконуватись на контрактній основі спеціалізованою

проектною організацією, яка має відповідну ліцензію. Для виконання

дорожньо-будівельних   робіт  залучаються  спеціалізовані  дорожні

організації, які мають відповідну ліцензію.

    1.9. При розробці  проектів  і  схем  організації  дорожнього

руху,  у відповідності до ГСТУ 218-03450778.092-2002,  на ділянках

доріг,  де  розміщені  об'єкти,  слід  передбачати  весь  комплекс

заходів  щодо  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху транспорту,

пішоходів, інших користувачів.

    1.10. Власник об'єкта сервісу не має права  змінювати  напрям

своєї діяльності,  зазначеної в дозволі. Він несе відповідальність

за  технічний  стан  частини   автомобільної   дороги   (якщо   це

передбачено договором з філією ДАК "Автомобільні дороги України"),

з'їздів, під'їздів та проїздів на самому об'єкті.

    1.11. У  разі  зміни  напрямку  діяльності  об'єкта   сервісу

(повної  або  часткової)  власник  дороги  видає  новий  дозвіл  і

технічні умови з урахуванням специфіки функціонування об'єкта.

         2. Погодження та видача дозволів на розміщення

          і будівництво об'єктів сервісу, спеціальних

         конструкцій на землях дорожнього господарства

       вздовж автомобільних доріг загального користування

    2.1. Видають  дозволи  на  розміщення  і будівництво об'єктів

сервісу (додатки 1,  2),  здійснюють погодження місця встановлення

спеціальної конструкції у дозволі на розміщення зовнішньої реклами

України (Укравтодор) (лист від _________ 200 ___ р.  за N _____),

зі  Службою  автомобільних доріг ___________________,  розміщення

попередньо погоджено при умові виконання таких вимог:

                      1. УМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

    1.1. Проект   на   розміщення   _____________   розробити   з

дотриманням вимог:                   (тип об'єкта)

    - Єдиних правил  ремонту  і  утримання  автомобільних  доріг,

вулиць,   залізничних   переїздів,  правил  користування  ними  та

охорони,  затверджених постановою Кабінету Міністрів  України  від

30.03.94  N  198  (із змінами і доповненнями від 09.03.95 (N 168),

від 15.02.99 (N 193),  від 24.12.2001  (N  1714),  від  12.04.2002

(N 523);

    - ДБН В.2.3-4-2000 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги";

    - ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги,

вулиці та переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану";

    - Порядку   видачі   дозволів   на  розміщення,  будівництво,

реконструкцію та функціонування об'єктів  сервісу  та  спеціальних

конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних

доріг загального  користування,  затвердженого  наказом  Державної

Служби автомобільних доріг України від 08.07.2003 за N 314;

    - інших  стандартів,  норм  і  правил,  що  діють   у   сфері

забезпечення безпеки дорожнього руху.

    1.2. Всі капітальні споруди об'єкта розташувати  на  відстані

не ближче _________ м від кромки проїзної частини існуючої дороги.

    1.3. Об'єкт  запроектувати  згідно з вимогами для влаштування

цього об'єкта. Проектом передбачити:

    - благоустрій території ____________________________________;

                                       (тип об'єкта)

    - влаштування  перехідно-швидкісних смуг при заїзді та виїзді

(автомобільна дорога ___________________ категорії) *;

    - стаціонарне штучне освітлення *;

    - необхідні засоби зв'язку для виклику аварійних служб *;

    - впорядкований туалет *;

    - джерела водопостачання *;

    - сміттєзбірники;

    - пристрій для миття транспортних засобів *.

    1.4. Вирубку  зелених  насаджень   погодити   з   Управлінням

екології та природних ресурсів.

    1.5. Забезпечити  належні  заходи  протипожежної  безпеки  та

санітарні норми при розміщенні об'єкта.

    1.6. Покриття на території  об'єкта  та  перехідно-швидкісних

смугах виконати з ______________ *.

                 (тип покриття)

    1.7. Проект  на дорожню частину доручити виконати організації

або установі,  яка має відповідну ліцензію  на  розробку  проектів

організації дорожнього руху *.

    1.8. Проектну документацію в повному обсязі,  у т.ч.  частину

"Організація та  безпека  дорожнього  руху"  погодити  зі  Службою

автомобільних доріг у ___, Державтоінспекцією _________________ та

                                          (назва підрозділу ДАІ)

іншими організаціями у встановленому порядку *.

    1.9. Проект  на  відведення  земельної  ділянки  погодити  зі

Службою автомобільних доріг _____________________________________.

                                    (власник дороги).

---------------

    * Визначається в залежності від типу об'єкта.

                  2. УМОВИ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА

    2.1. Перед  початком  виконання  будівельних  робіт  одержати

ордер (дозвіл) на виконання робіт у  відділі  автомобільних  доріг

(тел.  ________________)  після  пред'явлення погодженої проектної

документації та договору з будівельною організацією.

    2.2. Роботи з будівництва об'єкта доручити організаціям,  які

мають відповідну ліцензію на виконання цих робіт.

    2.3. Для  безумовного  забезпечення  норм  безпеки дорожнього

руху під час будівництва  і  функціонування  об'єкта  залучати  на

контрактних  умовах  спеціалізовані  дорожні організації Державної

служби автомобільних доріг України.

    2.4. Копії актів  на  виконання  захованих  робіт  на  землях

дорожнього господарства з виконавчими схемами комунікацій передати

представникові філії ___________ ДЕД, ДП "________________________

облавтодор",  який  повинен  бути  присутній при їх виконанні, для

постійного зберігання.

    2.5. Власник об'єкта забезпечує безперебійний і безпечний рух

автотранспорту   на   автодорозі   в  місці  проведення  робіт  та

обгороджує місце виконання робіт дорожніми знаками і огородженнями

згідно  з  Інструкцією  по  забезпеченню безпеки дорожнього руху в

місцях  проведення  дорожніх  робіт   на   автомобільних   дорогах

(ІНУВ.3.2-218-051-95).

    2.6. При  зміні  або  розширенні  виробничих та господарських

приміщень  об'єкта  необхідне  додаткове  погодження  зі   Службою

автомобільних доріг.

    2.7. По  завершенні  будівництва  об'єкт пред'явити державної

комісії  з  приймання  в  експлуатацію   з   обов'язковою   участю

представників Служби автомобільних доріг, ОблДАІ, філії __________

ДЕД, ДП "________________________ облавтодор".

    2.8. Установлення  дорожніх  знаків  та  виконання  дорожньої

розмітки за рахунок замовника.

                  3. УМОВИ ЕКСПЛУТАЦІЇ ОБ'ЄКТА

    3.1. До  закінчення  робіт  і здавання об'єкта в експлуатацію

власник  об'єкта  повинен   укласти   з   дорожньо-експлуатаційною

організацією договір про відшкодування додаткових витрат на ремонт

і утримання ділянки дороги в зоні розміщення об'єкта (або  договір

про утримання спеціальних конструкції).

    3.2. При  експлуатації  об'єкта  дотримуватись  вимог  Єдиних

правил  ремонту   і   утримання   автомобільних   доріг,   вулиць,

залізничних   переїздів,  правил  користування  ними  та  охорони,

затверджених постановою КМ України від 30.03.94 N 198 (із  змінами

і  доповненнями  від  09.03.95 (N 168), від 15.02.99 (N 193),  від

24.12.2001 (N 1714), від 12.04.2002 (N 523)).

    3.3. При  необхідності  реконструкції,  капітального  ремонту

автомобільної  дороги  власник  об'єкта  зобов'язаний  демонтувати

споруди  (обладнання)  без  пред'явлення  будь-яких   матеріальних

претензій,  якщо  даний  об'єкт  перебуває  в  зоні  реконструкції

(капремонту) або перешкоджає безпечній  експлуатації  дороги  (для

об'єктів, розмішених у межах смуги відведення).

                     4. ДІЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

    4.1. Строк  дії  технічних  умов  - 1 рік з моменту їх видачі

(реєстрації).

    4.2. У разі невиконання технічних умов протягом строку їх дії

вони вважаються недійсними.

    4.3. Технічні  умови можуть бути анульовані або переоформлені

для іншого розміщення об'єкта в разі закінчення  терміну  їх  дії,

початку  на  ділянці  дороги  робіт з реконструкції,  капітального

ремонту або в інших  випадках  за  обґрунтованим  рішенням  Служби

автомобільних   доріг,   підрозділів   ДАІ   і  органів  державної

виконавчої влади або місцевого  самоврядування.  Про  неможливість

розміщення об'єкта в обумовленому раніше місці власник об'єкта має

бути попереджений не менш як за 15  календарних  днів  до  початку

будівельних робіт.

Від Служби автомобільних доріг                   ________________

                                                 (посада, п.і.б.)

                                     Додаток 8

                                     до п. 3.4

                                     Порядку видачі дозволів

                                     на розміщення, будівництво,

                                     реконструкцію та

                                     функціонування об'єктів

                                     сервісу та спеціальних

                                     конструкцій на землях

                                     дорожнього господарства

                                     вздовж автомобільних доріг

                                     загального користування

                  ОРДЕР N ______ від ________

на право виконання робіт з ______________________________________

_________________________________________________________________

на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги ___

_________________________________________________________________

ділянка км ____ + _____ - км _____ + ____ з лівого (правого) боку

в напрямку ______________________________________________________

Ділянка обслуговується __________________________________________

                     (назва дорожньо-експлуатаційної організації)

Ордер виданий суб'єкту підприємницької діяльності _______________

                                                 (назва суб'єкта,

                                                 його адреса)

____________ в особі ____________________________________________

                                       (п.і.б.)

Відповідальні особи на об'єкті __________________________________

                                        (посада, п.і.б.)

____________________________________________________ зобов'язані:

                 (назва підприємства)

    1. У   разі   необхідності   закриття   або   обмеження  руху

інформувати про це:

_________________________________________________________________

    2. Перед початком робіт:

    - улаштувати об'їзд довжиною __________________ м;

    - виставити тимчасові дорожні знаки,  бар'єри й інші технічні

засоби організації руху згідно з узгодженою ДАІ МВС України схемою

або  оплатити  цю  послугу  дорожньо-експлуатаційній організації в

розмірі _________ грн. (кошторис додається);

    - укріпити  кам'яними  матеріалами  узбіччя  в місцях стоянки

механізмів та устаткування, а також у місцях з'їздів з дороги;

    - пройти комісійне обстеження в строки: ____________________.

    3. Роботи  виконувати  в  суворій  відповідності до технічної

документації,  технічних умов,  правил і інших нормативів тільки в

межах   ділянки   дороги   км   ___________  +  ___________  -  км

____________ + __________ з лівого (правого) боку.

    4. Після завершення робіт:

    - відновити узбіччя _______ м,  тротуар ______ м, укіс насипу

(виїмки), інші елементи дороги: __________________________________

    - зняти всі тимчасові дорожні знаки,  бар'єри, інші тимчасові

технічні засоби організації дорожнього руху;

    - здати об'єкт в експлуатацію Державній технічній комісії;

    - здати ділянку дороги за актом Службі автомобільних доріг.

    Забороняється до   виконання   вимог   п. 2  ордера  завозити

матеріали, устаткування на проїзну частину та узбіччя дороги.

    У разі         проведення        відновлювальних        робіт

дорожньо-експлуатаційною  організацією  на  її  рахунок  необхідно

сплатити  (в  цінах на _____________) вартість цих робіт у розмірі

___________________ грн.  (кошторис додається),  вартість робіт  з

поліпшення    довкілля   ______________________   грн.   (кошторис

додається)  (при  наявності  угоди  із  суб'єктом  підприємницької

діяльності - майбутнім власником об'єкта).

     Відповідальність за    дотримання    нормативів  з   безпеки

дорожнього руху на ділянці дороги до  здачі  об'єкта  (ділянки)  в

експлуатацію несе ____________________________________________

                 (суб'єкт підприємницької діяльності, п.і.б.)

    Ордер дійсний до ___________________________________ включно.

    Нагляд за проведенням робіт на об'єкті здійснює:

    Від дорожньо-експлуатаційної організації _______ тел.________

                                             (посада,

                                              п.і.б.)

    Від ДАІ МВС України ________________ тел. ___________

                        (посада, п.і.б.)

    За оформлення  ордера,   інші   послуги   належить   сплатити

_____ грн. (розрахунок додається).

    Керівник Служби автомобільних доріг _________________________

                                            (підпис, п.і.б.)

Погоджено: ______________________________________________________

               (підрозділ ДАІ, підпис, п.і.б.)

Ордер одержав: _______________________________ "__"_____ 200__ р.

               (суб'єкт підприємницької

               діяльності, посада, підпис, п.і.б.)

   М.П.

                             Схема

         організації дорожнього руху на ділянці дороги

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ордер ___________________________________________________________

           (відмітка про припинення, вилучення, анулювання)

_________________________________________________________________

                       (посада, п.і.б.)

Ордер поновлено: ________________________________________________

                       (посада, п.і.б.)

    Примітка: У  разі  порушення  вимог  ордера,   Службою   (або

уповноваженим   нею   органом)  та  ДАІ  МВС  України  дія  ордера

припиняється  або  скасовується.  Запис  про  рішення  та  причини

припинення   або   анулювання  дії  ордера,  а  також  записи  про

поновлення  його   дії   заносяться   до   ордера   за   підписами

уповноважених  осіб.  Анульований ордер підлягає вилученню Службою

або уповноваженим нею органом.

                                     Додаток 9

                                     до п. 4.2

                                     Порядку видачі дозволів

                                     на розміщення, будівництво,

                                     реконструкцію та

                                     функціонування об'єктів

                                     сервісу та спеціальних

                                     конструкцій на землях

                                     дорожнього господарства

                                     вздовж автомобільних доріг

                                     загального користування

                           КОМПЛЕКСИ

                        об'єктів сервісу

------------------------------------------------------------------

|N  |      Назва об'єкта та      |Одиниця |   Категорія дороги   |

|   |    елементи обладнання     | виміру |                      |

|   |                            |        |----------------------|

|   |                            |        |I а |I б |II |III| IV |

|---+----------------------------+--------+----+----+---+---+----|

|1  |Місце для відпочинку        |        |    |    |   |   |    |

|   |Майданчик для стоянки       | машин  | 20 | 20 |10 |10 | 5  |

|   |(паркування)                |        |    |    |   |   |    |

|   |Туалет                      | місць  | 2  | 2  | 1 | 1 | 1  |

|   |Ящик для сміття             |  штук  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1  |

|   |Пункт технічного огляду     | постів | 1  | 1  | 1 | 1 | 1  |

|   |Телефон                     |  штук  | 2  | 2  | 1 | 1 | 1  |

|---+----------------------------+--------+----+----+---+---+----|

|2  |Кемпінг                     |        |    |    |   |   |    |

|   |Майданчик для стоянки       | машин  | 50 | 50 |15 |10 | 10 |

|   |(паркування)                |        |    |    |   |   |    |

|   |Майданчик для палаток       |  штук  | 60 | 60 |20 |15 | 15 |

|   |Пункт технічного огляду     | постів | 2  | 2  | 2 | 1 | 1  |

|   |Пункт торгівлі(стаціонарний)|  штук  | 2  | 2  | 1 | 1 | 1  |

|   |Туалет                      | місць  | 6  | 6  | 4 | 4 | 2  |

|   |Ящик для сміття             |  штук  | 4  | 4  | 2 | 2 | 1  |

|   |Телефон                     |  штук  | 3  | 3  | 2 | 2 | 1  |

|---+----------------------------+--------+----+----+---+---+----|

|3  |Туристична база             |        |    |    |   |   |    |

|   |Майданчик для стоянки       | машин  |100 |100 |30 |20 | 20 |

|   |(паркування)                |        |    |    |   |   |    |

|   |Майданчики для палаток      |  штук  | 60 | 60 |20 |15 | 15 |

|   |Пункт технічного огляду     | постів | 2  | 2  | 2 | 1 | 1  |

|   |Медпункт                    |  штук  | 2  | 2  | 1 | 1 | -  |

|   |Магазин (пункт торгівлі)    |  штук  | 2  | 2  | 1 | 1 | -  |

|   |Туалет                      | місць  | 10 | 10 | 8 | 6 | 4  |

|   |Ящик для сміття             |  штук  | 8  | 8  | 3 | 2 | 2  |

|   |Телефон                     |  штук  | 4  | 4  | 3 | 3 | 2  |

|---+----------------------------+-------------------------------|

|4  |Будинок для відпочинку,     |Облаштування згідно з          |

|   |готель, кемпінг             |проектно-кошторисною           |

|   |                            |документацією                  |

------------------------------------------------------------------

                                     Додаток 10

                                     до п. 4.2

                                     Порядку видачі дозволів

                                     на розміщення, будівництво,

                                     реконструкцію та

                                     функціонування об'єктів

                                     сервісу та спеціальних

                                     конструкцій на землях

                                     дорожнього господарства

                                     вздовж автомобільних доріг

                                     загального користування

                           КОМПЛЕКСИ

              (об'єкти) технічного обслуговування

                      транспортних засобів

------------------------------------------------------------------

|N  |  Назва об'єкта та  |Одиниця |       Категорія дороги       |

|   |      елементи      |виміру  |------------------------------|

|   |    облаштування    |        |I а  | I б | II  | III |  IV  |

|---+--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------|

|1  |Малі АЗС (до 250    |        |     |     |     |     |      |

|   |запр./добу)         |        |     |     |     |     |      |

|   |Туалет              | місць  |  2  |  2  |  2  |  2  |  1   |

|   |Стоянка (не менше)  | машин  | 15  | 15  | 15  | 15  |  10  |

|   |Ящик для сміття     |  штук  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1   |

|   |Телефон             |  штук  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1   |

|---+--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------|

|2  |Середні АЗС (250-500|        |     |     |     |     |      |

|   |запр./добу)         |        |     |     |     |     |      |

|   |Туалет              | місць  |  2  |  2  |  2  |  2  |  1   |

|   |Стоянка (не менше)  | машин  | 15  | 15  | 15  | 15  |  15  |

|   |Ящик для сміття     |  штук  |  2  |  2  |  2  |  2  |  1   |

|   |Телефон             |  штук  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1   |

|---+--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------|

|3  |Великі АЗС (500-750 |        |     |     |     |     |      |

|   |запр./добу)         |        |     |     |     |     |      |

|   |Туалет              | місць  |  4  |  4  |  4  |  2  |  2   |

|   |Стоянка (не менше)  | машин  | 20  | 20  | 20  | 20  |  15  |

|   |Ящик для сміття     |  штук  |  2  |  2  |  2  |  2  |  1   |

|   |Телефон             |  штук  |  2  |  2  |  1  |  1  |  1   |

|---+--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------|

|4  |Дуже великі АЗС     |        |     |     |     |     |      |

|   |(більше 750 запр./  |        |     |     |     |     |      |

|   |добу)               |        |     |     |     |     |      |

|   |Туалет              | місць  |  6  |  6  |  6  |  4  |  2   |

|   |Стоянка (не менше)  | машин  | 30  | 30  | 30  | 30  |  20  |

|   |Ящик для сміття     |  штук  |  4  |  4  |  4  |  4  |  2   |

|   |Телефон             |  штук  |  2  |  2  |  2  |  1  |  1   |

|---+--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------|

|5  |Станції технічного  |        |     |     |     |     |      |

|   |обслуговування,     |        |     |     |     |     |      |

|   |великі              |        |     |     |     |     |      |

|   |Стоянка (не менше)  | машин  | 30  | 30  | 30  | 20  |  20  |

|   |Пункт технічного    |  штук  |  2  |  2  |  2  |  2  |  1   |

|   |огляду              |        |     |     |     |     |      |

|   |Пункт для миття     | місць  |  3  |  3  |  2  |  2  |  1   |

|   |автомоб.            |        |     |     |     |     |      |

|   |Туалет              | місць  |  4  |  4  |  2  |  2  |  2   |

|   |Телефон             |  штук  |  2  |  2  |  2  |  1  |  1   |

|---+--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+------|

|6  |Станції технічного  |        |     |     |     |     |      |

|   |обслуговування,     |        |     |     |     |     |      |

|   |середні             |        |     |     |     |     |      |

|   |Стоянка (не менше)  | машин  | 20  | 20  | 20  | 15  |  15  |

|   |Пункт для миття     | місць  |  2  |  2  |  2  |  1  |  1   |

|   |автомоб.            |        |     |     |     |     |      |

|   |Пункт технічного    |  штук  |  2  |  2  |  2  |  2  |  1   |

|   |огляду              |        |     |     |     |     |      |

|   |Туалет              | місць  |  2  |  2  |  2  |  2  |  1   |

|   |Телефон             |  штук  |  1  |  1  |  1  |  1  |  1   |

------------------------------------------------------------------Спонсоры раздела: