Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування

Название (рус.) Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування
Кем принят Не определен
Тип документа Акт
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     Наказ Держбуду України

                                     27.01.2005  N 21

                              Акт

               комісії про прийняття устаткування

               після індивідуального випробування

м. ____________                       "__" _______________ 200_ р.

Комісія утворена

__________________________________________________________________

  (назва розпорядчого документа, назва організації замовника,

                      що утворив комісію)

N __ від "__" _______________ 200_ р.

У складі:

ГОЛОВИ

(представник

замовника)          ______________________________________________

                                  (П.І.Б., посада,)

Членів комісії - представників

Генерального підрядника __________________________________________

                            (П.І.Б., посада, назва організації)

__________________________________________________________________

Субпідрядних організацій _________________________________________

                            (П.І.Б., посади, назви організації)

__________________________________________________________________

Генерального проектувальника

(автора проекту) _________________________________________________

                            (посада, П.І.Б., назва організації)

__________________________________________________________________

Експлуатаційної організації ______________________________________

                            (П.І.Б., посада, назва організації)

__________________________________________________________________

Органу державного

санітарно-

епідеміологічного

нагляду             ______________________________________________

                                 (П.І.Б., посада)

Органу державного

пожежного нагляду   _____________________________________________

                                 (П.І.Б., посада)

Органу державного

нагляду з охорони   _____________________________________________

праці                             (П.І.Б., посада)

Органу охорони

навколишнього

природного

середовища          _____________________________________________

                                 (П.І.Б., посада)

Органу державної

інспекції з

енергозбереження    _____________________________________________

                                 (П.І.Б., посада)

ВСТАНОВИЛА:

    1. Генеральним підрядником __________________________________

__________________________________________________________________

                      (назва організації)

пред'явлено для прийняття устаткування ___________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

   (перелік устаткування та його коротка характеристика (при

         необхідності інформація наводиться в додатку)

змонтоване в ____________________________________________________,

                        (назва будівлі, споруди, цеху)

який входить до складу ___________________________________________

__________________________________________________________________

     (назва підприємства, його черги, пускового комплексу)

    2. Монтажні роботи виконані _________________________________

__________________________________________________________________

      (назва організацій, які виконували монтажні роботи)

    3. Проектна документація розроблена _________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва проектних організацій, номери креслень і дати їх складання)

    4. Дата початку монтажних робіт _____________________________

                                             (місяць і рік)

    Дата закінчення монтажних робіт _____________________________

                                             (місяць і рік)

    Робочою комісією     проведені     додаткові     випробування

устаткування  (крім  випробувань,  які  зафіксовані  у  виконавчій

документації, що подана генпідрядником): _________________________

__________________________________________________________________

                      (назва випробувань)

                        Рішення комісії

    Роботи з монтажу пред'явленого устаткування виконані згідно з

проектом,  стандартами, будівельними нормами, технічними умовами і

відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування.

    Представлене до  прийняття  устаткування,  указане в пункті 1

цього акта,  вважати   прийнятим   з  "__" __________ 200_ р.  для

комплексного випробування.

Голова робочої комісії                         __________________

                                                    (підпис)

Члени робочої комісії                          __________________

                                               __________________

                                                    (підписи)

ЗДАЛИ                                ПРИЙНЯЛИ

Представники генерального            представники замовника

підрядника і субпідряднихСпонсоры раздела: