Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше
Добавить свое объявление
Загрузка...

ІншеПодразделы:

Список документов в категории

Название Дата
Про деякі питання організації торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування в Автономній Республіці Крим
(О некоторых вопросах организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания в Автономной Республике Крым)
21.05.2003
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 3. Кам"яні роботи
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 3. Каменные работы)
01.01.2006
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть)
01.01.2006
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 1. Штукатурные работы)
01.01.2007
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 5. Облицювальні роботи
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 5. Облицовочные работы)
01.01.2007
Про Регіональні правила забудови і використання територій в Автономній Республіці Крим
(О Региональных правилах застройки и использования территорий в Автономной Республике Крым)
18.09.2002
Про затвердження Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів
(Об утверждении Положения о фонде нормативных документов в сферах градостроения, строительства и промышленности строительных материалов)
25.02.2005
Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, пе...
(Об утверждении форм актов из принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, Перечня исполнительной и другой документации, что предоставляется государственной приемной, рабочей комиссиям при принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов, пе...)
27.01.2005
Про розгляд звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року
(О рассмотрении обращений относительно завершения строительства и введения в эксплуатацию жилых домов, начатых строительством до 1 июля в 1995 году)
31.12.2004
Про підсумки конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2003 році на території України
(Об итогах конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2003 году на территории Украины)
28.07.2004
Про перевірку дотримання порядку прийняття житлових будинків
(О проверке соблюдения порядка принятие жилых домов)
17.03.2003
"Про організацію робіт із впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"
("Об организации работ из внедрения постановления Кабинета Министров Украины от 20 декабря в 2006 году N 1764 "Об утверждении Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений")
27.12.2006
"Про втрату чинності наказу Мінбуду України від 11.10.2006 р. N 337 "Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20 березня 2006 р. N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних ви
("О потере действия приказа Минбуду Украины от 11.10.2006 р. N 337 "О внесении изменений к приказу Минбуду от 20 марта 2006 г. N 69 "Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных вы)
15.12.2006
"Про Програму забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку"
("О Программе обеспечения жильем военнослужащих, освобожденных в запас или отставку")
15.02.1999
"Про державну статистичну звітність з питань науково-технічного прогресу"
("О государственной статистической отчетности по вопросам научно-технического прогресса")
01.12.2000
"Про створення навчально-науково-виробничого комплексу "Архмістобуд"
("О создании учебно-научно-производственного комплекса "Архмистобуд")
16.11.2000
"Щодо підготовки 13-го засідання Міжурядової Ради по співробітництву у будівельній діяльності краї СНД"
("Относительно подготовки 13-го заседания Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности края СНД")
29.06.2000
"Стосовно головного редактора Інформаційного бюлетеня Держбуду"
("Относительно главного редактора Информационного бюллетеня Госстроя")
05.06.2000
"Про створення в Одеській області дочірнього підприємства Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам"яток (ДНТЦ "Конрест")"
("О создании в Одесской области дочернего предприятия Государственного научно-технологического центра консервирования и реставрации достопримечательностей (ДНТЦ "Конрест")")
16.05.2000
"Про організацію виконання рішень Держ. комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07.04.00. (протокол N 1) "Про стан виконання Комплексної програми збереження історичної забудови м. Львова"
("Об организации выполнения решений гос. комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 07.04.00. (протокол N 1) "О состоянии выполнения Комплексной программы сохранения исторической застройки г. Львова")
05.05.2000
"Про затвердження положення про архів та постійно діючу експертну комісію Держбуду України"
("Об утверждении положения об архиве и постоянно действующую экспертную комиссию Госстроя Украины")
04.05.2000
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 2. Малярні роботи
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 2. Малярные работы)
01.01.2008
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 2)
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 3. Мосты и трубы. (часть 2))
01.01.2008
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 3. Кам"яні роботи
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 3. Каменные работы)
01.01.2006
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть)
01.01.2006
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 1. Штукатурные работы)
01.01.2007
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 5. Облицювальні роботи
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 8. Отделочные работы. Выпуск 5. Облицовочные работы)
01.01.2007
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 1)
(Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 3. Мосты и трубы. (часть 1))
01.01.2007
Рекомендації по упровадженню вахтового методу організації будівництва
(Рекомендации по внедрению вахтового метода организации строительства)
01.01.1984
Інструкція по зйомці і складанню планів підземних комунікацій
(Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций)
01.01.1978
Допомога до "Інструкції по пристрою захисту від блискавок будівель і споруд"
(Пособие к "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений")
12.10.1987
Посібник з проектування теплиць і парників
(Пособие по проектированию теплиц и парников)
27.05.1986
РСН 341-86. Планування і забудова районів індивідуального житлового будівництва в населених пунктах Української РСР
(РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР)
01.01.1987
Відомчі кошторисні нормативи, погоджені Минрегионстроем
(Ведомственные сметные нормативы, согласованные Минрегионстроем)
01.01.2009
Доповненні до Переліку діючих в Україні кошторисних нормативних документів в області будівництва, надрукованому в Збірнику "Ціноутворення в будівництві" N 2, лютий 2009, і доповненням до нього, надрукованим у Збірнику "Ціноутворення в строител
(Дополнении к Перечню действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства, напечатанному в Сборнике "Ценообразование в строительстве" N 2, февраль 2009, и дополнениям к нему, напечатанным в Сборнике "Ценообразование в строител)
01.01.2009
Єдині норми тривалості проектування і будівництва підприємств, будинків і споруджень і освоєння проектних потужностей
(Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, сданный и сооружений и освоения проектных мощностей)
01.01.1983
РСН 357-91. Технологія пристрою фундаментів із залізобетонних паль, що занурюються вдавленням
(РСН 357-91. Технология устройства фундаментов из железобетонных свай, погружаемых вдавливанием)
01.01.1991
Методичні рекомендації щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних роб
(Методические рекомендации относительно определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при складывании договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных роб)
01.01.2009
Про зниження енергоспоживання і зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів в будівництві
(О снижении энергопотребления и уменьшении расходов топливно-энергетических ресурсов в строительстве)
18.10.1993
Про застосування пристроїв захисного відключення
(О применении пристроил защитного отключения)
14.11.1997
Про затвердження Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання
(Об утверждении Порядка проведение расчета жилых организаций и предприятий Минэнерго за обслуживание внутридомовых систем электроснабжения)
28.09.1999
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-24:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Рустовки сталеві. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-24:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Рустовки стальные. Технические условия")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-25:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Кліщі будівельні. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-25:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Клещи строительные. Технические условия")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-26:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Різак для різання керамічних плиток. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-26:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Резак для резания керамических плиток. Технические условия")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-27:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-27:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Соколы для штукатурных работ. Технические условия")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-28:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Правила, тертки та напівтерки. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-28:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Правила, терки и полутерки. Технические условия")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-29:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Щітки малярні. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-29:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Щетки малярные. Технические условия")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (ЕN 572:2004, NЕQ)"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ)")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-5:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-5:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
12.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-4:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-4:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
12.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
12.11.2009
"Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
("О предоставлении статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
11.12.2006
"Про Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд"
("Об Украинском научно-исследовательском центре экономики строительства "Екобуд")
03.06.1999
"Про Науково-виробничу фірму "Інпроект"
("О Научно-производственной фирме "Инпроект")
15.02.1999
"Про внесення змін до наказу Держбуду України від 13.12.99 р. N 299 "Про реорганізацію державного підприємства "Едельвейс"
("О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 13.12.99 г. N 299 "О реорганизации государственного предприятия "Эдельвейс")
29.06.2000
"Про реорганізацію Українського державного головного науково-дослідного і виробничого інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань "УкрНДІІНТВ", м. Харків"
("О реорганизации Украинского государственного главного научно-исследовательского и производственного института инженерно-технических и экологических изысков "УкрНДИИНТВ", г. Харькове")
27.06.2000
"Про внесення змін до складу Ради директорів проектно-вишукувальних організацій"
("О внесении изменений в состав Совета директоров проектно-изыскательных организаций")
19.06.2000
"Про затвердження Статуту державного підприємства "Укрінвестліцензія"
("Об утверждении Устава государственного предприятия "Укринвестлицензия")
06.06.2000
"Про затвердження статуту Одеського дочірнього підприємства Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам"яток (ДП ДНТЦ "Конрест")"
("Об утверждении устава Одесского дочернего предприятия Государственного научно-технологического центра консервирования и реставрации достопримечательностей (ДП ДНТЦ "Конрест")")
18.05.2000
"Про внесення змін та доповнень до статуту державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект"
("О внесении изменений и дополнений к уставу государственного проектного института "Запорижцивильпроект")
10.04.2000
"Про реорганізацію державного підприємства "Кіровоградбудрозвідування" у філію Українського державного інституту "УкрНДІІНТВ" "
("О реорганизации государственного предприятия "Кировоградстройразведование" в филиал Украинского государственного института "УкрНДИИНТВ" ")
10.04.2000
 Емкости