Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Фінансування і звітність

Фінансування і звітність


Список документов в категории

Название Дата
"Про внесення змін і доповнень до наказу від 30.03.2000 р. N 61"
("О внесении изменений и дополнений к приказу от 30.03.2000 г. N 61")
20.04.2026
"Про затвердження розцінок на виконання вишукувальних робіт"
("Об утверждении расценок на выполнение изыскательных работ")
20.03.2009
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури
(Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
20.04.2026
Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України", затвердженої наказом Де...
(О внесении изменений к "Інструкції об организации и проведении комплексных контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях, в учреждениях и организациях, что принадлежат к сфере управления Госстроя України", утвержденной приказом Где...)
20.01.2014
Про здійснення заходів щодо забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів і державного майна, попередження та усунення фінансових порушень
(Об осуществлении мероприятий по обеспечению законного и эффективного использования бюджетных средств и государственного имущества, предупреждения и устранения финансовых нарушений)
20.01.2021
Про виконання рішення колегії Держбуду від 25 листопада 2004 р. N 161 "Про дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу, зокрема при фінансуванні робіт з резервного ф...
(О выполнении решения коллегии Госстроя от 25 ноября 2004 г. N 161 "Про соблюдение положений законодательных и нормативных документов при определении стоимости строительства участниками инвестиционного процесса, в частности при финансировании работ из резервного ф...)
20.12.2007
Про порядок оплати робіт, які фінансуються за рахунок державного бюджету
(О порядке оплаты работ, которые финансируются за счет государственного бюджета)
20.07.2007
Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами, організаціями і установами сфери управління Держбуду України
(О неотложных мероприятиях по ускорению погашения задолженности из заработной платы предприятиями, организациями и учреждениями сферы управление Держбуду Украины)
20.06.2014
Про впровадження реформованої системи ціноутворення у будівництві
(О внедрении реформированной системы ценообразования в строительстве)
20.10.2019
Про визнання такими, що втрачають чинність, Правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва
(О признании такими, что теряют действие, Правил формирования договорных цен и их уточнение в процессе строительства)
20.09.2029
Про затвердження Правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва
(Об утверждении Правил формирования договорных цен и их уточнение в процессе строительства)
01.01.1970
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування та архітектури
(Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных задач, которые предоставляются застройщикам местными органами градостроительства и архитектуры)
01.01.1970
Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що видаються забудовникам на проектування об"єктів будівництва, та Методичних вказівок щодо застосування базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що
(Об утверждении Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства, и Методических указаний относительно применения базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые)
01.01.1970
Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розробки архітектурно-планувальних завдань, які видаються забудовникам місцевими органами містобудування і архітектури"
(Об утверждении 'Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных задач, которые выдаются застройщикам местными органами градостроительства и архитектуры')
01.01.1970
"Про твердження типових форм первинних документів по обліку в будівництві" (Скасований - наказ Минрегионстроя України від 04.12.09 N 553)
("Об утверждении типовых форм первичных документов по учету в строительстве" (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 04.12.09 N 553))
20.06.2021
"Про внесення змін до Методичних рекомендацій визначення вартості робіт з проведення обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд"
("О внесении изменений к Методическим рекомендациям определения стоимости работ из проведения обследования, оценки технического состояния и паспортизации зданий и сооружений")
01.01.1970
"Про внесення змін до Порядкові грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (із змінами, внесеними згідно з спільним наказом від 15.04.97 461/131/63/34)"
("О внесении изменений в Порядок денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов (с изменениями, внесенными согласно общему приказу от 15.04.97 461/131/63/34)")
01.01.1970
"Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування ..." (скасовано-наказ Мінрегіонбуду N527 від 21.11.08)
("Об утверждение Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных задач, которые предоставляются застройщикам местными органами градостроительства ..." (отм. - приказ Минрегионстроя N527 от 21.11.08))
01.01.1970
"Про затвердження правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва"(скасовано-наказ Мінрегіонбуду України N527 від 21.11.08р)
("Об утверждение правил формирования договорных цен и их уточнения в процессе строительства"(отменено - приказ Мінрегіонбуду Украины N527 от 21.11.08р))
01.01.1970
"Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних розумів, що видаються забудовникам на проектування об"єктів будівництва" та "Методичні ..." (скасовано-наказ Мінрегіонбуду N527 від 21.11.08)
("Об утверждение "Базовых расценок определения стоимости разработки технических условий, которые выдаются застройщикам на проектирование объектов строительства" и "Методические ..." (отменено-приказ Минрегионстроя N527 от 21.11.08))
01.01.1970
"Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розробки архітектурно-планувальних завдань, що видаються забудовником місцевими органами містобудування та архітектури" (Скасовано згідно наказу Держбуду України N 206 від 16.
("Об утверждении "Базовых расценок определения стоимости разработки архитектурно-планировочных заданий, что кажутся застройщиком местными органами градостроения и архитектуры" (Упразднено согласно приказа Госстроя Украины N 206 от 16.)
01.01.1970
 ЕмкостиСпонсоры раздела: