Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Держкоменергозбереження


Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п.4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 р. N 1094
(Об утверждении Инструкции о порядке передачи документации и осуществления государственной экспертизы из энергосбережения на выполнение п.4 постановления Кабинета Министров от 15 июля 1998 г. N 1094)
09.03.1999
Про затвердження переліку об'єктів, по яких участь у роботі державних приймальних (робочих) комісій беруть представники Державної інспекції з енергозбереження
(Об утверждении перечня объектов, по которым участие в работе государственных приемных (рабочих) комиссий принимают представители Государственной инспекции из энергосбережения)
24.01.2005
Щодо проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів
(Относительно проведения паспортизации енергоспоживаючих объектов)
14.11.1997
Про затвердження Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні
(Об утверждении Межотраслевых норм затрат топлива для отопительных котлов, которые эксплуатируются в Украине)
07.05.2001
Про затвердження Порядку організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств
(Об утверждении Порядка организации и проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, организаций и казенных предприятий)
15.09.1999
Про затвердження міжгалузевих норм питомих витрат електроенергії на виробництво продукції деревообробки
(Об утверждении межотраслевых норм удельных затрат электроэнергии на производство продукции деревообработки)
05.07.1999
Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п.4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 р. N 1094
(Об утверждении Инструкции о порядке передачи документации и осуществление государственной экспертизы из энергосбережения на выполнение п.4 постановления Кабинета Министров от 15 июля 1998 г. N 1094)
09.03.1999
Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних обстежень
(Об утверждении Положения о порядке организации энергетических обследований)
09.04.1999
Про затвердження та введення в дію Порядку видачі, оформлення, реєстрації "Енергетичного паспорта підприємства" та оплати послуг при його впровадженні
(Об утверждении и введении в действие Порядка выдачи, оформление, регистрации 'Энергетического паспорта предприятия' и оплаты услуг при его внедрении)
10.11.1998
Про Типове положення про підрозділ з енергозбереження в галузевому міністерстві і інших центральних органах виконавчої влади і
(О Типичном положении о подразделе из энергосбережения в отраслевом министерстве и других центральных органах исполнительной власти и)
06.03.1996
 

ЕмкостиСпонсоры раздела: