Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Тип > ВБН (Відомчі Будівельні Норми)

ВБН (Відомчі Будівельні Норми)


Список документов в категории

Название Дата
ВБН В.2.2-00032106-1-95 Будинки і споруди. Проектування банків і банківських сховищ.
(ВБН В.2.2-00032106-1-95 Будинки і споруди. Проектування банків і банківських сховищ.)
01.01.1970
ВБН В.2.3-218-533:2007/Укравтодор Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах
(ВБН В.2.3-218-533:2007/Укравтодор Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах)
01.01.1970
ВБН В.2.3-218-532:2007/Укравтодор Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення
(ВБН В.2.3-218-532:2007/Укравтодор Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення)
01.01.1970
ВБН-СГіП-46-3.94 (НАПБ 06.014-95) Перелік будівель і приміщень підприємств міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорії по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ.
(ВБН-СГіП-46-3.94 (НАПБ 06.014-95) Перелік будівель і приміщень підприємств міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорії по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ.)
01.01.1970
ВБН В.2.2-ЦЗН-2002/ мінпраці України Будинки і споруди. Центри зайнятості населення базового рівня.
(ВБН В.2.2-ЦЗН-2002/ мінпраці України Будинки і споруди. Центри зайнятості населення базового рівня.)
01.01.1970
Сварка стальных газопроводов ВБН А.3.1-36-3-96
(Сварка стальных газопроводов ВБН А.3.1-36-3-96)
01.01.1996
Регулювання русел річок Норми проектування ВБН В.2.4-33-2.3-03-2000
(Регулирования русл речек Нормы проектирования ВБН В.2.4-33-2.3-03-2000)
02.01.2001
ВБН-СГiП-46-3.94 (НАПБ 06.014-95) Перелік будівель і приміщень підприємств міністерства сільського господарства і продовольства України зі встановленням їх категорії по вибухопожежнiй небезпеці а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЄ.
(Вбн-сгіп-46-3.94 (НАПБ 06.014-95) Перечень зданий и помещений предприятий министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины с установлением их категории по взрывопожарной опасности, а также классов взрывопожарноопасных зон по ПУЕ.)
01.05.1995
ВБН Д.1.1-218-1-2001. Зміна Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та потокового ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)
(ВБН Д.1.1-218-1-2001. Изменение Порядок определения стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования (государственного и местного значения))
01.01.2009
ВБН В.2.3-218-533:2007. Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах
(ВБН В.2.3-218-533:2007. Сооружения транспорта. Швы деформационные щебенно-мастиковые для искусственных сооружений на автомобильных дорогах)
01.01.2008
ВБН В.2.3-218-532:2007. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення
(ВБН В.2.3-218-532:2007. Сооружения транспорта. Устраивание тонкослойных покрытий на автомобильных дорогах государственного значения)
01.01.2007
ВБН В.2.1-1-97. Основи і фундаменти будівель та споруд. Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових ґрунтах, буроін"єкційними палями
(ВБН В.2.1-1-97. Основы и фундаменты зданий и сооружений. Усиления фундаментов зданий и сооружений, построенных на лессовых грунтах, буроиньекционными сваями)
01.01.1997
ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу
(ВБН В.2.3-218-186-2004. Сооружения транспорта. Дорожная одежда нежесткого типа)
01.01.2004
ВБН В.2.3-218-175-2002. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей
(ВБН В.2.3-218-175-2002. Сооружения транспорта. Устраивание тонкослойных покрытий из литых эмульсионно-минеральных и холодных асфальтобетонных смесей)
01.01.2002
ВБН В.2.3-218-178-2004. Споруди транспорту. Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій
(ВБН В.2.3-218-178-2004. Сооружения транспорта. Устраивание поверхностных обработок покрытия автомобильных дорог на основе битумных эмульсий)
01.01.2005
ВБН В.1.1-034-2003. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами
(ВБН В.1.1-034-2003. Противопожарные нормы проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами)
01.01.2003
ВБН А.3.1-36-4-96. Інструкція по зварці котлоагрегатов
(ВБН А.3.1-36-4-96. Инструкция по сварке котлоагрегатов)
01.01.1996
ВБН А.3.1-36-2-96. Зварювання та контроль якості технологічніх тубопроводів на тиск від 9,8 до 245 МПа (від 100 до 2500 кгс/см2)
(ВБН А.3.1-36-2-96. Сварка и контроль качества технологических тубопроводов на давление от 9,8 до 245 МПа (от 100 до 2500 кгс/см2))
01.01.1996
ВБН А.3.1-36-5-97. Ремонт трубних систем парових і водогрійних котлів
(ВБН А.3.1-36-5-97. Ремонт трубных систем паровых и водогреющих котлов)
01.01.1997
ВБН А.3.1-36-1-96. Зварювання при монтажі сталевих будівельних конструкцій
(ВБН А.3.1-36-1-96. Сварка при монтаже стальных строительных конструкций)
01.01.1996
ВБН Д.1.1-3.1-2001. Правила визначення вартості робіт по ремонту основних фундацій підприємств, підлеглих Міністерству промислової політики України (з урахуванням Доповнень NN 1 і 2, Змін NN 1, 2 і 3)
(ВБН Д.1.1-3.1-2001. Правила определения стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины (с учетом Дополнений NN 1 и 2, Изменений NN 1, 2 и 3))
01.01.2006
ВБН Г.1-218-530:2006. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
(ВБН Г.1-218-530:2006. Организационно-методические, экономические и технические нормативы. Классификация работ из эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования)
01.01.2006
ВБН Г.1-218-006:2006. Виробничі норми природних втрат основних дорожньо-будівельних матеріалів
(ВБН Г.1-218-006:2006. Производственные нормы природных потерь основных дорожно-строительных материалов)
01.01.2006
ВБН Д.2.7-218-045.1-2006. Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг та мостів
(ВБН Д.2.7-218-045.1-2006. Ведомственные ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Эксплуатационное содержание автомобильных дорог и мостов)
01.01.2007
ВБН В.3.2-218-177-2004. Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій
(ВБН В.3.2-218-177-2004. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог струйным методом с применением битумных эмульсий)
01.01.2004
ВБН В.2.5-341.004,001.001-02. Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами
(ВБН В.2.5-341.004,001.001-02. Устраивание воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самоудерживающими изолированными проводами)
01.01.2002
ВБН В.2.3-218-192:2005. Споруди транспорту. Перехрещення та примикання автомобільних доріг в одному рівні. Методи проектування та організації дорожнього руху
(ВБН В.2.3-218-192:2005. Сооружения транспорта. Перекрещивание и примыкание автомобильных дорог в одном уровне. Методы проектирования и организации дорожного движения)
01.01.2006
ВБН В.2.8-218-046:2006. Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг
(ВБН В.2.8-218-046:2006. Годовые сроки эксплуатации дорожных машин и механизмов для строительства и ремонта автомобильных дорог)
01.01.2007
ВБН А.3.1-36-3-96. Зварка сталевих газопроводів
(ВБН А.3.1-36-3-96. Сварка стальных газопроводов)
01.01.1996
ВБН Г.1-218-182:2006. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування
(ВБН Г.1-218-182:2006. Организационно-методические, экономические и технические нормативы. Классификация работ из ремонтов автомобильных дорог общего пользования)
01.01.2006
ВБН Д.1.1-218-1-2001. Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)./із змінами та доповненнями N 3/
(ВБН Д.1.1-218-1-2001. Порядок определения стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования (государственного и местного значения)./с изменениями и дополнениями N 3/)
01.01.2004
ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобільних доріг та мостів. Доповнення 2
(ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобильных дорог и мостов. Дополнение 2)
01.01.2004
ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобільних доріг та мостів. Доповнення 1
(ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобильных дорог и мостов. Дополнение 1)
01.01.2004
ВБН В.2.5-78.11.01-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення
(ВБН В.2.5-78.11.01-2003. Инженерное оборудование домов и сооружений. Системы сигнализации охранительного назначения)
01.01.2003
ВБН В.2.5-341.004.001.001-02. Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами (Втр. чин. - наказ Мінтопенерго України N3 від 05.01.06)
(ВБН В.2.5-341.004.001.001-02. Устроения воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кв с самоудерживаемыми изолированными руководствами (Отм. - приказ Минтопэнерго Украины N3 от 05.01.06))
01.01.2002
ВБН Д.2.2-218-045.1-2005. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання автомобільних доріг та мостів
(ВБН Д.2.2-218-045.1-2005. Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы. Содержание автомобильных дорог и мостов)
01.01.2006
ВБН Д.2.2-218-045.1-2004. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання автомобільних доріг та мостів
(ВБН Д.2.2-218-045.1-2004. Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы. Содержание автомобильных дорог и мостов)
01.01.2004
ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
(ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила определения стоимости работ из эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования)
01.01.2003
ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди
(ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения)
01.01.2004
ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди
(ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения)
01.01.2004
ВБН Д.2.7-204.01-2003. Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів
(ВБН Д.2.7-204.01-2003. Ведомственные ресурсные сметные нормы эксплуатации машин и механизмов)
01.01.2004
ВБН Д.2.4-ЖК 15-2005. Відомчі будівельні норми України "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Встановлення лічильників води та теплової енергії у наявному житловому фонді"
(ВБН Д.2.4-ЖК 15-2005. Ведомственные строительные нормы Украины "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Установка счетчиков воды и тепловой энергии в имеющемся жилом фонде)
21.10.2005
ВБН В.2.2-ЦЗН-02. Центри зайнятості населення базового рівня. (Заклади соціального призначення)
(ВБН В.2.2-ЦЗН-02. Центры занятости населения базового уровня. (Учреждения социального назначения))
15.01.2002
ВБН Д.2.2-218-045-2001. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Ремонт автомобільних доріг та мостів. (зі змінами та доповненнями станом на 01.04.2007)
(ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы. Ремонт автомобильных дорог и мостов. (с изменениями и дополнениями состоянием на 01.04.2007))
27.04.2001
ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа
(ВБН В.2.2-58.1-94. Проектирование составов нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не выше 93,3 кПа)
24.12.1999
ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа
(ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуары вертикальные стальные для сохранения нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не выше 93,3 кПа)
04.08.1994
 

ЕмкостиСпонсоры раздела: