zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

Название (рус.) ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії
Кем принят Не определен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер 4219-2003
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Асоціацією «Високонадійний трубопровідний транспорт»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 15 вересня 2003 р. №155

3 У цьому стандарті реалізовано вимоги Закону України «Про трубопровідний транспорт»

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: С. Поляков, д-р техн. наук (керівник розробки); А. Руднік; Ю. Кузьменко; В. Черватюк, канд. техн. наук; В. Шишківський; Ю. Гужов; В. Конюшенко, канд. хім. наук; В. Василюк, канд. техн. наук; В. Васьківський

1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Символи, терміни та визначення

3.1  Символи

3.2   Терміни та визначення

4  Загальні положення

5  Чинники та критерії корозії

6  Захисні покриття

6.1  Вимоги до захисних покриттів

6.2  Нанесення та контроль захисних покриттів

7  Електрохімічний захист

7.1  Вимоги до ЕЗХ

7.2  Проектування системи ЕЗХ

7.3  Спорудження та приймання засобів ЕЗХ

7.4  Вимоги до обладнання та матеріалів

8  Експлуатація та контроль протикорозійного захисту

9  Охорона праці

Додаток А Контроль захисного покриття за заданою міцністю під час удару

Додаток Б Визначання опору пенетрації

Додаток В Випробування захисного покриття на діелектричну суцільність

Додаток Г Визначання перехідного питомого електричного опору захисного покриття

Додаток Д Контроль катодного відшаровування захисного покриття

Додаток Е Визначання адгезії захисних покриттів

Додаток Ж Визначання еластичності епоксидних та поліуретанових покриттів

Додаток К Випробування покриттів на стійкість до ультрафіолетового випромінювання

Додаток Л Визначання опору покриттів тепловому старінню

Додаток М Визначання потенціалів трубопроводу

Додаток Н Визначання корозійної активності фунтів та швидкості залишкової корозії металу трубопроводу в дефекті захисного покриття

Додаток П Контроль стану захисного покриття трубопроводів методом катодної поляризації

Додаток Р Визначання місць пошкодження у захисному покритті

Додаток С Бібліографія

ДСТУ 4219-2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Трубопроводи сталеві магістральні

Загальні вимоги до захисту від корозії

ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ

Общие требования к защите от коррозии

STEEL PIPE MAINS

General requirements for corrosion protection

Чинний від 2003-12-01

Поир (іпс 4-2004с39)

Поправки до ДСТУ 4219-2003     (ІПС № 4-2004)

75.200

ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С.1. п.1.1

(маповуглецеві низьколеговані сталі
класу не вище К 60 згідно з ГОСТ 20295)

(маловуглецеві низьколеговані сталі класу не вище К 60)

Розділ 2, С.2

ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газо-, нефтепроводов.
Технические условия

 

Розділ 2, С.2

ГОСТ 25812-78 Трубопроводы стальные магистральные.
Общие требования к защите от коррозии

 

С.10, Продовження
таблиці 2, п. 9, графа
«Показник»

до стрічки в напустці:

до стрічки в напустці та до бітумно-полімерної мастики:

С.10, Продовження
таблиці 2, п. 10, графа «В»

0,25

С. 10, Продовження
таблиці 2, п. 12, графа «В»

5,0
3,0
5,0
3,0
1,2

5,0
3.0
5,0
3,0
1,2

0,3

С. 12, Таблиця 4, п. 4, графа
«Товщина захисного покриття, мм...»

1,00820

1.00720

С.12, Таблиця 4, п. 7, графа
«Товщина захисного покриття, мм ...»

2,4820

2,4720

С. 13, Продовження таблиці 4, п. 8, графа «Товщина захисного покриття, мм...»

2,4 320

2,4720

С.13, Продовження
таблиці 4, п. 9, графа
«Клас покриття»

Б

В

С.13, Продовження
таблиці 4, п. 10, графа
«Товщина захисного
покриття, мм...»

4,0
(для труб діаметром до 820 мм включно)

4,0
(для труб діаметром до 720 мм включно)

С.13, Продовження
таблиці 4, п. 11, графа
«Товщина захисного
покриття, мм...»

1,8820

1,8720

С.14, Закінчення
таблиці 4, п. 13, графа
«Товщина захисного
покриття, мм...»

4.2
(для труб діаметром
до 820 мм включно)

4.2
(для труб діаметром
до 720 мм включно)

С.14, п. 6.1.7.2,
передостанній абзац

Захисні покриття класу Б необхідно
застосовувати на трубопроводах
діаметром від 530 до 820 мм на ділянках середньої корозійної активності середовища

Захисні покриття класу Б необхідно застосовувати на трубопроводах діаметром від 530 до 720 мм на ділянках середньої корозійної активності середовища

С.17, п. 7.1.1, останній
абзац

Мінімальні і максимальні (за абсолютними значеннями) захисні потенціали залежно від умов прокладання та експлуатації трубопроводів наведено
в таблицях 5 і 6.

Мінімальні і максимальні (за абсолютними значеннями) захисні потенціали залежно від умов прокладання та експлуатації трубопроводів наведено в таблицях 5 і 6. На прикордонних ділянках магістральних трубопроводів дозволяється підтримувати
максимальні захисні потенціали на рівні, обумовленому вимогами національних стандартів суміжних держав

Бібліографічні дані,
код УКНД

59.080.01

75.200

1    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1   Цей стандарт встановлює загальні вимоги до захисту від підземної та атмосферної корозії зовнішньої поверхні сталевих (маловуглецеві низьколеговані сталі класу не вище К60 згідно з ГОСТ 20295) магістральних трубопроводів.

1.2   Дія стандарту поширюється на магістральні трубопроводи, до складу яких належать:

 лінійна частина газо-, нафто- чи продуктопроводів (від головних споруд промислу до пунктів, що розподіляють транспортований продукт споживачеві) з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди;

- комунікації промислових майданчиків (газо-, нафто- та продуктопроводи підземних сховищ газу, компресорних, газорозподільних, газовимірювальних та нафтоперекачувальних станцій);

 обсадні колони і глибинне устатковання свердловин підземних сховищ газу та трубопроводи установок підготовки нафти та газу, резервуари та технологічні трубопроводи резервуарних парків.

1.3   Стандарт не поширюється на теплопроводи, трубопроводи населених пунктів та трубопроводи, що прокладають у водоймищах без заглиблення у дно.

1.4   Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2733-94 Корозія та тимчасовий протикорозійний захист металевих виробів. Терміни та визначення

ДСТУ 3291-95 ЕСЗКС. Методи оцінки біокорозійної активності фунтів і виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних металевих споруд

ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3999-2000 Покриття захисні полімерні, нафтобітумні і кам'яновугільні. Методи лабораторних випробувань на біостійкість

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия

ГОСТ 411-77 Резина и клей. Методы определения прочности связи с металлом при отслаивании ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 1759.1-82 Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 10821-75 Проволока из платины и платинородиевых сплавов для термоэлектрических преобразователей. Технические условия

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытаний на растяжение

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу ГОСТ 12423-66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб) ГОСТ 12652-74 Стеклотекстолит электротехнический листовой. Технические условия ГОСТ 14236-81 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код 1 Р)

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16783-71 Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при сдавливании образца, сложенного петлей

ГОСТ 17035-86 Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов

ГОСТ 17792-72 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда ГОСТ 18299-72 Материалы лакокрасочные. Метод определения предела прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и модуля упругости

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 18599-83 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газо-, нефтепроводов. Технические условия

ГОСТ 22042-76 Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25812-78 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

3 СИМВОЛИ, ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 Символи

А    адгезія захисного покриття на основі полімерних матеріалів (Н/мм), мастикових та термореактивних матеріалів (Н/мм2);

B   розривна міцність покриття (Н/мм2);

b   ширина смуги захисного покриття (мм);

ba  тафелевський нахил анодної поляризаційної кривої (В);

?   константа методу поляризаційного опору (мм • Ом)/(см-2 • рік);

D діаметр (м);

? товщина стінки трубопроводу (м);

E   потенціал металу відносно насиченого мідносульфатного електроду порівняння (далі н.м.с.е.) (В);

Eкор   потенціал корозії металу відносно н.м.с.е. (В);

Епол   поляризаційний потенціал металу відносно н.м.с.е., що виміряний негайно після синхронного переривання джерел постійного струму, що поляризують ділянку трубопроводу (В);

Езах    захисний потенціал металу відносно н.м.с.е. (В);

?Е    зміщення потенціалу металу від потенціалу корозії під дією поля зовнішніх джерел струму засобів електрохімзахисту (В);

?Епол   поляризаційна складова потенціалу (В);

?Еом   омічна складова потенціалу (В);

?          відносне видовження (%);

F    сила (Н);

grad Е градієнт потенціалу (В);

Н         висота, глибина (м);

h          товщина захисного покриття (мм);

I           сила струму (А);

ik          швидкість корозії металу трубопроводу (мм/рік);

j           густина струму (А/м2);

Кґ        сезонний коефіцієнт електроопору ґрунту;

L          довжина трубопроводу (м);

?          відносна залишкова товщина покриття;

Р          опір пенетрації захисного покриття (відносні одиниці);

?пок      перехідний питомий електричний опір захисного покриття (Ом • м2);

?ґ         питомий електричний опір ґрунту (Ом • м);

?т         питомий поздовжній опір металу трубопроводу (Ом/м);

?ст        питомий опір трубної сталі (Ом • м);

Rпок     електричний опір захисного покриття (Ом);

r           радіус відшарування (мм);

S           міцність стрічки під час розтягування (Н/мм2);

s            площа (м2);

Т           температура (°С);

Тmax.     максимальна температура експлуатації захисного покриття (°С);

?            час (год);

U          міцність покриття під час удару (Дж).

3.2 Терміни та визначення

У цьому стандарті подано такі терміни та визначення. Інші терміни та визначення, що стосуються корозії, зазначені у ДСТУ 2733 та ДСТУ 3830.

3.2.1    анодне заземлення

Електрод (група електродів) установки катодного захисту, призначений для створення електричного контакту позитивного полюса установки з ґрунтом за катодної поляризації трубопроводу.

3.2.2   атмосферна корозія

Корозія металу, зумовлена атмосферними чинниками.

3.2.3    виконавча зйомка

Нанесення розташування об'єкта на плані землекористування та на інші картографічні матеріали після закінчення будівництва.

3.2.4   градієнт потенціалу

Різниця потенціалів між двома окремими точками електричного поля.

3.2.5   дефект покриття

Вада в захисному покритті у вигляді отворів, відшарувань, надрізів, надривів та ін.

3.2.6   електричний дренаж

Відведення блукаючих струмів від трубопроводу, якого захищають, до джерела струму за допомогою їх навмисного з'єднання.

3.2.7   електрохімічний захист (ЕХЗ)

Захист металу від корозії регулюванням його потенціалу за допомогою зовнішнього джерела струму або з'єднування з металом, що має більш негативний потенціал.

3.2.8    електрична ізоляція

Ізоляція, що забезпечує відсутність електричного зв'язку між спорудами або вузлами.

3.2.9   електроліт

Рідина або рідкий компонент в середовищі, в якому електричний струм переноситься за рахунок переміщення іонів.

3.2.10   захисне покриття

Штучно створений шар на поверхні металу, призначений для захисту його від корозії.

3.2.11  захисний потенціал

Потенціал металу, що забезпечує технічно достатній захисний ефект, за якого швидкість корозії металу трубопроводу менше ніж 0,001 мм/рік.

3.2.12    захищеність трубопроводу по протяжності

Наявність захисних потенціалів на трубопроводі, передбачених цим стандартом, на певній довжині трубопроводу в абсолютних чи відносних (відносно довжини ділянки трубопроводу, що розглядають) одиницях.

3.2.13   захищеність трубопроводу в часі

Наявність захисних потенціалів на певній ділянці трубопроводу, передбачених цим стандартом, певний час в абсолютних чи відносних (відносно всього періоду спостереження за місяць, за квартал, за рік, за п'ять років тощо) одиницях.

3.2.14    зовнішня корозія

Корозія зовнішньої поверхні стінки трубопроводу під впливом навколишнього середовища.

3.2.15    зразок для випробувань

Зразок металу або захисного покриття, що використовують для визначання фізико-хімічних характеристик металу трубопроводу або захисних властивостей покриття.

3.2.16   ізолювальне з'єднання (вставка)

Механічне з'єднання трубопроводів за допомогою ізолювальних муфт (моноблоків) або ізолювальних фланців, які перешкоджають протіканню електричного струму з однієї ділянки трубопроводу на іншу.

3.2.17   контроль

Перевірка відповідності об'єкта установленим вимогам.

3.2.18   корозійна активність ґрунту

Властивість фунту викликати корозійне руйнування металу трубопроводу. Визначається швидкістю корозії металу трубопроводу у ґрунті чи питомим електричним опором фунту.

3.2.19    корозійне розтріскування під напругою або стрес-корозія

Корозійне руйнування трубопроводу, яке обумовлене утворенням в його стінці тріщин під дією середовища та зовнішніх або внутрішніх розтягувальних напружень.

3.2.20    корозія металів

Процес руйнування металів внаслідок електрохімічної чи хімічної взаємодії їх з корозійним середовищем.

3.2.21    корозія під впливом блукаючого струму

Корозія металу, зумовлена дією блукаючого електричного струму. Джерелами блукаючих струмів є різні технологічні процеси і виробництва, електрифіковані постійним струмом.

3.2.22    магістральний трубопровід

Технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, пов'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, що здійснюють транзитні, міждержавні, міжрегіональні постачання продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів.

3.2.23    максимальна температура експлуатації захисного покриття

Максимальна температура, за якої захисне покриття зберігає свої фізико-механічні та захисні властивості протягом періоду експлуатації.

3.2.24    максимальний (за абсолютною величиною) захисний потенціал

Максимальне (за абсолютною величиною) значення потенціалу, що забезпечує зниження швидкості корозії зовнішньої стінки трубопроводу до технічно допустимого рівня (менше ніж 0,01 мм/рік) без негативного впливу на метал та захисне покриття.

3.2.25    мідносульфатний електрод порівняння насичений

Електрод порівняння, що складається з мідного електроду в насиченому розчині сірчанокислої міді.

3.2.26     мікробіологічна стійкість покриття

Тривкість покриття до дії мікробіологічних чинників.

3.2.27     мінімальний (за абсолютною величиною) захисний потенціал

Мінімальне (за абсолютною величиною) значення потенціалу, що встановлюють на трубопроводі залежно від умов його прокладання, яке забезпечує зниження швидкості корозії зовнішньої стінки трубопроводу до технічно допустимого рівня (менше 0,01 мм/рік).

3.2.28   обгортка

Матеріал, призначений для захисту ізоляційно-захисного шару покриття від механічних пошкоджень.

3.2.29    омічна складова захисного потенціалу

Складова захисного потенціалу, яку обумовлено падінням напруги на активному опорі (на захисному покритті та фунті).

3.2.30    опір пенетрації (вдавлюванню)

Відносна залишкова товщина покриття під час вдавлювання індентора в умовах заданих температури і навантаження.

3.2.31    перетворювач катодний (дренажний)

Пристрій, що перетворює електричну енергію з одними значеннями параметрів та показників якості в електричну енергію з іншими значеннями параметрів та показниками якості. Призначений для захисту від корозії підземних трубопроводів катодною поляризацією.

3.2.32    перехідний питомий опір покриття

Електричний опір між ізольованим за допомогою захисного покриття металом трубопроводу та ґрунтом, який віднесено до одиниці площі поверхні трубопроводу.

3.2.33    підземна корозія

Електрохімічна корозія металу трубопроводу, що експлуатують в підземних умовах.

3.2.34    підземна металева споруда

Будь-яка металева споруда, збудована або прокладена нижче рівня землі або збудована на рівні землі та потім засипана землею.

3.2.35   поляризаційний потенціал

Електрохімічний потенціал металу трубопроводу за вилученням омічної складової, зумовлений протіканням струму засобів ЕХЗ; дорівнює сумі потенціалу корозії та стрибку потенціалу на фазовій границі метал фунтовий електроліт.

3.2.36   поляризаційна складова захисного потенціалу

Стрибок потенціалу на фазовій границі метал фунтовий електроліт, зумовлений протіканням струму засобів ЕХЗ; дорівнює різниці поляризаційного потенціалу та потенціалу корозії металу трубопроводу.

3.2.37   поляризація

Відхил потенціалу трубопроводу від потенціалу корозії, зумовлений протіканням електричного струму.

3.2.38   потенціал корозії

Потенціал металу за відсутності зовнішнього накладеного струму.

3.2.39   потенціал металу трубопроводу (потенціал трубопроводу)

Різниця потенціалів металу підземного трубопроводу та ґрунтового електроліту, що перебуває з ним у контакті, яку вимірюють відносно електроду порівняння, встановленому в точці контролю.

3.2.40   протектор

Метал чи сплав, що застосовують для ЕХЗ. Він повинен мати більш негативний потенціал корозії порівняно з металом трубопроводу, який захищають.

3.2.41    протикорозійний захист

Процеси та засоби, які застосовують для зменшення або припинення корозії.

3.2.42    пункт вимірювання (ПВ)

Спеціально обладнаний пункт для проведення контрольних вимірювань на трубопроводі.

3.2.43     система ЕХЗ

Вміщує установки катодного і/або дренажного та протекторного захисту, регулювальні вентильні та регулювальні електричні перемички, пункти вимірювання, ізолювальні елементи, які забезпечують ЕХЗ магістрального трубопроводу.

3.2.44    температура крихкості

Температура, за досягнення якої матеріал покриття стає крихким.

3.2.45    товщина захисного покриття

Відстань по нормалі між металевою поверхнею трубопроводу і поверхнею зовнішнього шару захисного покриття.

3.2.46   точка контролю

Точка, в якій здійснюють вимірювання.

3.2.47   тимчасовий ЕХЗ

Захист трубопроводів від корозії засобами ЕХЗ на період будівництва або до введення в дію основних запроектованих засобів ЕХЗ.

3.2.48    ударна міцність покриття

Міцність покриття в умовах ударного навантаження.

3.2.49     установка дренажного захисту (УДЗ)

Функціонально об'єднана в електричне коло сукупність відновлювальних технічних засобів, що призначені для відведення з трубопроводу блукаючих струмів сторонніх джерел постійного струму. УДЗ складається з перетворювача (електричного дренажу), з'єднувальних кабелів й за необхідності дросселів може мати електрод порівняння тривалої дії, що не поляризується, блок дистанційного контролю параметрів захисту, а також ПВ.

3.2.50    установка катодного захисту (УКЗ)

Функціонально об'єднана в електричне коло сукупність відновлювальних технічних засобів, що призначені для катодної поляризації трубопроводу зовнішнім струмом. УКЗ складається з перетворювача (випростувача), анодного заземлення, з'єднувальної лінії постійного струму, захисного заземлення; може мати електрод порівняння тривалої дії, що не поляризується, датчик поляризаційного потенціалу, блоки дистанційного контролю й регулювання параметрів захисту, лічильники роботи установки.

3.2.51   установка протекторного захисту (УПЗ)

Функціонально об'єднана в електричне коло сукупність відновлювальних технічних засобів, що призначені для катодної поляризації трубопроводу зовнішнім струмом, котрий виробляється дією гальванічного елемента. УПЗ складається з одного чи групи протекторів, з'єднувальних кабелів, ПВ і за необхідності регулювальних резисторів та діодів.

3.2.52    швидкість корозії металу

Корозійні втрати маси металу з одиниці поверхні трубопроводу за одиницю часу чи глибина руйнування металу за одиницю часу.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1   Вимоги цього стандарту використовують під час проектування, будівництва, монтажу, реконструкції, експлуатації, ремонту трубопроводів та під час розробляння нормативних документів з протикорозійного захисту.

4.2   Протикорозійний захист повинен убезпечити трубопровід від корозії під час будівництва та всього періоду експлуатації.

4.3   Під час всіх способів прокладання, крім надземного, трубопроводи підлягають комплексному захисту від корозії захисними діелектричними покриттями і засобами ЕХЗ незалежно від корозійної активності середовища.

4.4   У разі надземного прокладання трубопроводи захищають від атмосферної корозії металевими і неметалевими покриттями відповідно до нормативних документів (НД) на ці покриття.

4.5   Ділянки трубопроводів у разі надземного прокладання мають бути електричне ізольовані від опор. Загальний опір цієї ізоляції за нормальних умов повинен бути не менше, 100 кОм на одній опорі.

4.6   Тип, конструкція, матеріал захисного покриття і засоби електрохімічного захисту трубопроводів від корозії повинні бути визначені в проекті захисту, який розробляють одночасно з проектом нового трубопроводу або трубопроводу, що підлягає реконструкції. У проекті слід враховувати можливі зміни умов корозійного середовища.

4.7   На недієвих (недобудованих або законсервованих) трубопроводах потрібно вживати заходи щодо запобігання корозії трубопроводів.

4.8   Засоби ЕХЗ, передбачені проектом, повинні бути побудовані, налагоджені і введені в роботу не пізніше одного місяця після укладання трубопроводу в зонах блукаючих струмів, а на інших ділянках не пізніше трьох місяців. Якщо передбачено пізніші терміни закінчення будівництва засобів ЕХЗ та введення їх в експлуатацію, то необхідно передбачати тимчасовий ЕХЗ з термінами введення в експлуатацію, зазначеними в цьому пункті.

4.9   Система ЕХЗ об'єкта в цілому повинна бути побудована і введена в роботу до здавання трубопроводу в експлуатацію.

4.10  Комплексне обстеження трубопроводів з метою оцінювання їх захисту від корозії і корозійного стану проводять організації, що мають право на виконання цих робіт.

4.11  Засоби ЕХЗ, захисні покриття та прилади контролю ефективності протикорозійного захисту, що застосовують під час будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації магістральних трубопроводів, повинні мати сертифікати відповідності.

4.12   На трубопроводах допускається використовувати ізолювальні з'єднання (фланці, муфти тощо) згідно з вимогами чинних нормативних документів.

У разі застосування ізолювальних з'єднань потрібно вживати такі заходи, що унеможливлять шкідливий вплив електрохімічного захисту на електроізольовану частину трубопроводу і споруд, що мають металевий контакт з ним.

4.13  Під час експлуатації магістральних трубопроводів потрібно реєструвати та аналізувати причини корозійних пошкоджень.

4.14 Технічні рішення проекту системи протикорозійного захисту або окремих складових цієї системи повинні відповідати вимогам чинних природоохоронних законодавчих актів.

5 ЧИННИКИ ТА КРИТЕРІЇ КОРОЗІЇ

5.1   Найвагомішими чинниками корозійного руйнування зовнішньої поверхні сталевих трубопроводів є:

- корозійна активність середовища (ґрунтів, атмосфери, ґрунтових та інших вод) по відношенню до металу трубопроводу; дія блукаючих струмів; температура продукту, що транспортується.

5.2   Корозійна активність середовища стосовно металу трубопроводу характеризується значенням швидкості корозії металу трубопроводу у середовищі та/або значенням питомого електричного опору ґрунту, і оцінюється відповідно до таблиці 1.

5.3   Швидкість корозії металу та питомий електричний опір ґрунту визначають відповідно до додатка Н.

Таблиця 1 Корозійна активність середовища стосовно металу трубопроводу

Корозійна активність середовища

Швидкість корозії металу, мм/рік

Питомий електричний опір фунту, Ом · м

Низька

Середня

Висока

До 0,01

Від 0,01 до 0,30

Понад 0,30

Понад 50

Від 20 до 50

До 20

5.4  Небезпечною дією блукаючих струмів вважають наявність знакозмінного (знакозмінна зона) або позитивного зміщення різниці потенціалів між підземним трубопроводом та електродом порівняння (анодна зона), що змінюється в часі. Визначання потенціалів трубопроводу в зоні дії блукаючих струмів виконують відповідно до додатка М.

5.5  До корозійно-небезпечних ділянок незалежно від показників корозійної активності середовища та наявності блукаючих струмів слід відносити також:

  заплавини річок;

  зрошувальні землі;

  болота і заболочені ґрунти;

  підводні переходи;

  промислові і побутові стоки;

  звалища сміття і шлаку;

  польові склади мінеральних добрив;

  ділянки трубопроводу з температурою продукту, що транспортується, вище ніж 40 °С.

5.6   Корозія може підсилюватись виникненням гальванічних пар у разі чергування ґрунтів різного складу під впливом температурних чинників, техногенної діяльності людини, внаслідок розвитку мікробіологічних організмів. Критерії активності ґрунту з урахуванням сукупності мікробіологічних та фізико-хімічних чинників наведено в ДСТУ 3291.

6 ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ

6.1 Вимоги до захисних покриттів

6.1.1 За фізико-механічними та захисними властивостями покриття поділяють на класи, що конкретизовані в таблиці 2:

  клас А нормальне покриття;

  клас Б посилене покриття;

  клас В дуже посилене покриття.

Таблиця 2 Вимоги до захисних покриттів

п/п

 

Показник

 

Одиниця вимірю-

вання 

Норма

Метод випробування

 

Клас покриття

А

Б

В

1

Міцність під час удару за температури 20 °С, не менше

Дж

4,0

8,0

15,0

Додаток А

2

Опір пенетрації (відносна залишкова товщина покриття) в діапазоні температур від 20 °С до Tmах і навантаженні:

 

 

 

 

Додаток Б

 

0,1 Н/мм2, не менше

%

60

 

 

1 Н/мм2, не менше

%

60

 

 

10 Н/мм2, не менше

%

60

 

3

 

Діелектрична суцільність.

Відсутність пробою електричним струмом за напруги 5 кВ/мм товщини

Відсутність пробою

Витримує

Витримує

Витримує

Додаток В

4

Перехідний питомий електричний опір покриття в 3%-му розчині NaCl за температури 20 °С, не менше:

 

 

 

 

Додаток Г

 

початковий

Омм2 

107 

108 

1010 

 

 

через 100 діб витримки

Омм2 

106 

107 

109 

 

5

Перехідний питомий електричний опір покриття на завершених будівництвом та засипаних ділянках трубопроводу за температури вище 0 °С, не менше:

 

 

 

 

Додаток П

 

після закінчення будівництва

Омм2 

5•104 

1•105 

3•105 

 

 

через 10 років експлуатації

Омм2 

1•104 

3•104 

1•105 

 

 

через 20 років експлуатації

Омм2 

5•103 

1•104 

3•104 

 

6

Радіус відшарування покриття за катодної поляризації, не більше:

 

 

 

 

Додаток Д

 

за температури 20 °С

мм

15

13

11

 

 

за температури Tmах 

мм

25

23

20

 

7

Адгезія екструдованого поліолефінового покриття до сталі, не менше:

 

 

 

 

ГОСТ 411 Метод А

 

за температури 20 °С

Н/мм

7,0

 

 

за температури Тmах

Н/мм

3,0

 

8

Адгезія термоусадкових матеріалів до сталі та до заводського покриття, не менше:

 

 

 

 

ГОСТ 41 1 Метод А

 

за температури 20 °С

Н/мм

3,5

 

 

за температури Tmах 

Н/мм

1,5

 

9

Адгезія стрічки, не менше:

 

 

 

 

Додаток Е.1

 

до сталі:

 

 

 

 

 

 

за температури 20 °С

Н/мм

2,0

2,5

3,5

 

 

за температури Tmах 

Н/мм

0,3

0,5

0,7

 

 

до стрічки в напустці:

за температури 20 °С

за температури Tmах 

Н/мм Н/мм

0,5

0,3

0,7

0,4

1,5

0,5

 

 

Адгезія обгортки до стрічки, не менше:

 

 

 

 

 

 

за температури 20 °С

за температури Ттах 

Н/мм Н/мм

0,4

0,2

0,5

0,3

1,5

0,5

 

10

Адгезія мастикових покриттів до сталі на зрізі (20 °С), не менше

Н/мм2 

0,15

0,2

Додаток

Е. 2

11

Адгезія покриттів на основі полі-уретанових, епоксидних смол до сталі в діапазоні температури від 20 °С до Tmах, не менше

Н/мм2 

5,0

7,5

Додаток Е.3 

12

Адгезія покриття до сталі після витримки у воді протягом 1000 год, не менше:

 

 

 

 

 

 

для екструдованого поліоле-фінового покриття: за температури 20 °С за температури Tmах 

Н/мм

Н/мм

5,0

3,0

ГОСТ 411

Метод А

 

для покриттів на основі поліуретанових, епоксидних смол в діапазоні температури від 20 °С до Tmах 

Н/мм2 

 

3,5

5,0

Додаток Е.3

 

для термоусадкових матеріалів:

за температури 20 °С

за температури  Tmах

Н/мм Н/мм

3,0

1,2

ГОСТ 411 Метод А

 

для стрічки:

за температури 20 °С

за температури  Tmах

Н/мм Н/мм

1,0

0,3

1,5

0,5

Додаток Е.1

 

для мастикових покриттів: за температури 20 °С

Н/мм2 

0,15

0,2

Додаток Е.2

13

Мікробіологічна стійкість. Змінювання значень показників експонованого покриття відносно неекспонованого, не більше:

 

 

 

 

 

 

для полімерних покриттів: розривна міцність

адгезія

%

%

10

10

7

7

5

5

ДСТУ 3999

 

для мастикових покриттів: температура розм'якшення

розтяжність

%

%

10

10

7

7

ГОСТ 11 506

ГОСТ 11 505

14

Опір тепловому старінню. Змінювання значень показників експонованого покриття відносно неекспонованого після витримки на повітрі протягом 1000 год за температури (Tmах + 20) °С, не більше:

 

 

 

 

Додаток Л

 

міцність під час удару

%

35

30 

25

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: