Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.1.1-9:2003 Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість

Название (рус.) ДСТУ Б В.1.1-9:2003 Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість
Кем принят УкрНдіПБ та НУ Львівська політехніка
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер Б В.1.1-9:2003
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ   СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

Підвісні стелі.

Метод випробування на вогнестійкість

Защита от пожара

Подвесные потолки.

Метод испытания на огнестойкость

Fire protection

Suspended ceilings.

Fire resistance test method

ДCТУ Б В. 1.1-9:2003

Чинний від 2004-04-01

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки

(УкрНДІПБ) МВС України та Національним університетом "Львівська політехніка".

РОЗРОБНИКИ

І.О. Харченко, канд. техн. наук (керівник розробки); С.В. Новак, канд. техн. наук (відповідальний виконавець розробки); Л.М. Нефедченко; В.В. Нехаєв; Б.Г. Демчина, канд. техн. наук, А.В. Довбиш

ВНЕСЕНИЙ

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України

2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ

Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 11.11.2003 № 185

3 Стандарт відповідає європейському стандарту EN 1364-2:1996 Fire resistance tests for nonioadbearing elements - Part 2: Ceilings (Випробування ненесучих елементів на вогнестійкість -Частина 2: Стелі) в частині розділів 4, 6, підрозділу 9.1, розділу 11, додатка А.

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської мови (en)

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1  Сфера застосування............................

2 Нормативні посилання...........................

3  Визначення   .................................

4 Сутність методу випробування.......................

5 Засоби випробування ............................

5.1  Склад засобів випробування......................

5.2 Випробувальна піч...........................

5.3 Засоби вимірювальної техніки.....................

5.4 Обладнання для проведення фото-та відеозйомок.........

6 Умови випробування............................

7 Зразки підвісних стель для випробування на вогнестійкість.......

7.1  Виготовлення зразків..........................

7.2  Перевірка зразків на відповідність технічній документації......

8 Підготовка та проведення випробування..................

8.1  Установлення зразків..........................

8.2 Початок випробування.........................

8.3 Вимірювання та спостереження у процесі випробування......

8.4 Припинення випробування.......................

9 Граничні стани з вогнестійкості та класи вогнестійкості підвісних стель

9.1  Граничні стани з вогнестійкості....................

9.2  Класи вогнестійкості..........................

10 Оцінка результатів випробування.....................

11  Правила оформлення результатів випробування............

12 Вимоги безпеки під час проведення випробування............

Додаток А. Вимоги щодо розташування термопар на зразку........

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги щодо методу випробування підвісних стель на вогнестійкість за стандартним температурним режимом згідно з ДСТУ Б В. 1.1-4.

Стандарт використовується для визначення межі вогнестійкості підвісних стель. Вимоги цього стандарту не поширюються на вогнезахисні підвісні стелі, які застосовуються для підвищення вогнестійкості покриттів або перекриттів, що виконані з неметалевими несучими елементами. Випробування на вогнестійкість таких підвісних стель проводяться згідно з ДСТУ Б В. 1.1-4.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2651- 94 (ГОСТ 380-94) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94) Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент

СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:

3.1   Підвісна стеля - конструкція, яка кріпиться з нижнього боку перекриття або покриття на відстані не менше ніж 5 мм.

3.2 Вогнезахисна підвісна стеля - підвісна стеля, яка призначена для підвищення вогнестійкості захищуваного перекриття або покриття (СТ СЭВ 383).

3.3  Вогнестійка підвісна стеля - підвісна стеля, яка призначена для протипожежного захисту простору над нею.

3.4  Межа вогнестійкості підвісної стелі - показник вогнестійкості підвісної стелі, який визначається часом від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з граничних станів з вогнестійкості, що нормовані у цьому стандарті.

3.5 Початок випробування - час увімкнення пальників у печі.

3.6 Стандартний температурний режим -згідно з ДСТУ Б В. 1.1-4.

4 СУТНІСТЬ МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

Сутність методу випробування полягає у визначенні проміжку часу від початку випробування до настання одного з нормованих для підвісних стель граничних станів з вогнестійкості в умовах, що регламентуються цим стандартом.

5 ЗАСОБИ ВИПРОБУВАННЯ

5.1  Склад засобів випробування:

- випробувальна піч;

- засоби вимірювальної техніки;

- обладнання для проведення фото- та відеозйомок.

5.2 Випробувальна піч

1 - несучі елементи (балки); 2 - залізобетонна плита; 3 - підвісна стеля; 4 - стіни печі; 5 - термопари для вимірювання середньої температури несучих металевих елементів; 6 - термопари для вимірювання температури необігрівної поверхні підвісної стелі; 7 - елементи кріплення підвісної стелі до стіни печі і до несучих балок

Рисунок А.1 - Схематичне зображення зразка для випробувань

Ключові слова: вогнестійкість, межа вогнестійкості, підвісні стелі, методи випробувань, несуча здатність, теплоізолювальна здатність.Спонсоры раздела: