zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N1. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.

Название (рус.) ДБН В.2.2-15-2005. Изменение N1. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения.
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Дата принятия 20.04.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

Семинар Современные теплоизоляционные материалы
 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

   Будинки і споруди

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.2-15-2005 Зміна № 1

Київ

Мінрегіонбуд України 2009ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005

Сторінка 1 Сторінок 11

Будинки і споруди Житлові будинки. Основні положення

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний

науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву"

(ВАТ "КиївЗНДІЕП")

За участю:

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

УкрНДІ пожежної безпеки МНС України

  1.  ВНЕСЕНО ТА Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем
    ПІДГОТОВЛЕНО будинків і споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництва
    ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:     України
  2.  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА         наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від
    НАДАНО ЧИННОСТІ:       
    23.07.2008 р. № 339, чинна з 2009-04-01

ТЕКСТ

Розділ "Сфера застосування". У першому абзаці слова: "з позначкою рівня підлоги верхнього поверху до 73,5 м" замінити на: "з умовною висотою до 73,5 м".

Пункт 2.1. Слово "АПЗ" вилучити і після слів "на підставі" доповнити: "містобудівних умов і обмежень земельної ділянки з урахуванням вимог 3.6*-3.15 ДБН 360; ДБН Б.2.4-1; 2.18 і 3.2 ДБН В. 1.1 -7."

Пункт 2.6. Посилання на: "СНиП 2.01.07" замінити на: "ДБН В. 1.2-2 і ДСТУ Б В. 1.2-3", а посилання на: "СНиП ІІ-7" замінити на: "ДБН В.1.1-12".

Пункт 2.8. Після слів: "щоб забезпечити" доповнити словами: "надійну експлуатацію, в тому числі"; далі- за текстом.

Пункт 2.12. Друге речення викласти в такій редакції: "Ширина маршу в секційних, коридорних і галерейних житлових будинках- не менше 1,2...1,35 м;" далі-за текстом.

Пункт 2.13. В першому реченні слова: "тамбури глибиною не менше 1,4 м" замінити на: "тамбури глибиною не менше 1,5 м згідно з ДБН В.2.2-17".

Після першого абзацу пункт 2.13 доповнити вимогами такого змісту:

 "У житлових будинках заввишки більше двох поверхів і не обладнаних ліфтами на першому поверсі допускається передбачати окреме приміщення для зберігання дитячих колясок. Вхідні двері цього приміщення рекомендується влаштовувати з кодовими замками."

Пункт 2.15. У першому реченні першого абзацу перед "ПУЕ" вставити: "ПУЭ," а шифр "ДНАОП 0.00-1.32" замінити на: "НПАОП 40.1-1.32".

Пункт 2.15. У першому реченні другого абзацу після слів: "житловими приміщеннями" вставити у дужках: "(житловими кімнатами)"; далі - за текстом.

Пункт 2.15. У другому абзаці після першого речення вставити речення такого змісту: "Приміщення електрощитової можна розміщувати суміжно з передпокоєм, коморою, санвузлами."

Останнє речення другого абзацу після коми доповнити такими словами:"..., а також розміщення електрощитової на верхньому технічному поверсі для живлення аварійної протидимної вентиляції."

Цей пункт доповнити третім і четвертим абзацами такого змісту:

"У багатоквартирних будинках необхідно передбачати улаштування поштових скриньок для кожної квартири із розміщенням їх на першому поверсі у вестибюлі або коридорі загального користування. При цьому не допускається звуження розрахункової ширини евакуаційних шляхів.


ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 2

Для садибних житлових будинків при комплексній забудові передбачається влаштування індивідуальних або зібраних у блоки поштових скриньок із розміщенням їх у встановлених проектом забудови місцях."

Пункт 2.18. Друге речення викласти в такому вигляді: "Застосування безгорищних дахів (суміщених покриттів) допускається у покриттях мансард, терас у житлових будинках терасного типу та квартирних будинків з квартирами у двох рівнях на верхніх поверхах, житлових будинків з розміщенням на верхньому поверсі приміщень творчих майстерень художників та архітекторів." Далі - за текстом.

Пункт 2.27. У четвертому абзаці після слів:"- ванна кімната (обладнана ванною, умивальником, місцем для пральної машини) - " показник площі "3,3 м2" замінити на: "3,8 м2 (з підключенням останньої до каналізації)"; далі-за текстом.

Пункт 2.36. Посилання на: "ВСН 62" замінити на: "ДБН В.2.2-18".

Пункт 2.39. У другому абзаці розміри у плані ванної кімнати або суміщеного санвузла "2,3 х 2,3 м" замінити на: "2,2 м х 2,2 м", далі - за текстом.

Пункт 2.50. У першому абзаці після слова: "другому" додати: "третьому".                             Укінці першого абзацу в дужках після слова "крім" додати: "третього та", а також доповнити після дужок: "з урахуванням 2.53, 2.58, 4.22, 5.22, 5.23, 5.24, 5.33 цих Норм і СанПиН 3077."

Пункт 2.50. 14-й (передостанній) абзац викласти в такому вигляді:

"У житлових будинках допускається розміщення на верхньому поверсі (у тому числі можливо технічному або мансардному) в приміщеннях, що мають висоту не менше 2,5 м і в яких відсутнє інженерне обладнання, творчих майстерень художників та архітекторів із урахуванням положень 2.18 цих Норм"; далі-за текстом.

Пункт 2.51. Цей пункт викласти в такій редакції:

"У підвальних, підземних, цокольних і на першому поверхах багатоквартирних житлових будинків допускається влаштування вбудованих та вбудовано-прибудованих гаражів та стоянок для зберігання легкових автомобілів і мотоциклів, що належать мешканцям цих будинків, згідно з вимогами ДБН 360, ДБН В.2.3-15. У складі одноквартирних житлових будинків допускається влаштування гаражів площею до 40 м2."

Пункт 2.52. Посилання на: "ВСН 45" замінити на: "ДБН В.2.2-16", а "ВСН 62" - на: "ДБН В.2.2-17", посилання на СН 512 вилучити.

Пункт 2.56. Посилання на: "ВСН 01" замінити на: "ДБН В.2.3-15".

Пункт 2.61. У першому абзаці першу частину другого речення викласти в такій редакції: "При цьому слід забезпечувати необхідні технологічні, санітарно-гігієнічні вимоги, заходи безпеки (влаштування огорожі та вжиття заходів щодо захисту людей від витяжного повітря та від пошкодження вентиляційних випусків, у тому числі протидимних установок)"; далі -за текстом.

Пункт 2.62. Після слова "другого" вставити: "третього". Далі - за текстом. Посилання на: "4.15, 4.16 ДБН В.2.2-9" замінити на: "4.15*, 4.16* ДБН В.2.2-9."

Розділ 2 доповнити пунктом 2.65 такого змісту:

"2.65 У кожній перегородці та внутрішній стіні технічного підпілля, за винятком протипожежних перешкод, необхідно передбачати під стелею отвори площею не менше 0,02 м2 у кожній.

У зовнішніх стінах підвалів та технічних підпіль, що не мають вентиляції, слід передбачати продухи загальною площею не менше 1/400 площі підлоги технічного підпілля, підвалу, які рівномірно розташовують по периметру зовнішніх стін. Площа одного продуху повинна бути не меншою 0,05 м2. Продухи огороджуються металевими сітками або іншими сітчастими елементами з метою запобігання проникненню в технічне підпілля або підвал різноманітних тварин і комах."


ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка З

Пункт 3.1. Посилання на нормативні документи після: "СанПиН 2605" доповнити: "ДБН В.2.5-28".

Шифр посилання: "СН 4948" виправити на: "СанПиН 42-120-4948".

Пункт 3.3 викласти в такій редакції (зміна пункту вводиться з 2009 p.):

"3.3 Літні приміщення житлових будинків не повинні погіршувати інсоляцію квартири. Проектування лоджій і балконів перед кімнатами, що є розрахунковими за умовами забезпечення внормованої інсоляції квартири, необхідно супроводжувати розрахунками, які дають можливість перевірити інсоляційний режим кімнат згідно з ДСТУ-Н "Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення" (2009 р.). У випадках проектування балконів перед такими кімнатами їх рекомендується розташовувати зміщеними відносно вікон: у кімнатах східної і західної орієнтації-у північному напрямку, у кімнатах південної орієнтації- у будь-якому напрямку."

Пункт 3.4. Посилання у першому абзаці на: "СНиП II4" замінити на: "ДБН В.2.5-28". Пункт 4.18. Текст пункту після першого речення вилучити.

Пункт 4.23 викласти у новій редакції:

"4.23 Елементи кабельних ліній та систем електропроводки, до складу яких входять електричні й оптичні ізольовані проводи та кабелі, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, повинні відповідати нижченаведеним вимогам пожежної безпеки.

4.23.1 Поодиноко прокладені кабелі та проводи повинні належати до класу стійких до поши-
рення полум'я згідно з
4.1 ДСТУ 4809.

Примітка. Стійкість до поширення полум'я поодиноко прокладених кабелів і проводів визначається згідно з 5.1 ДСТУ 4809 (ДСТУ 4216 або ДСТУ 4217-для проводів і кабелів з малим перерізом).

4.23.2 Кабелі та проводи, прокладені у пучках (два і більше кабелі та/або проводи), повинні
належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з
4.2 ДСТУ 4809.

Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам 4.23.1:

протяжністю 1,5 м і менше;

що входять до складу системи проводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну
конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;

- прокладені в металевих системах кабельних трубопроводів і коробів без перфорації.
Примітка. Стійкість до поширення полум'я кабелів і проводів, прокладених у пучках, визначається згідно

з 5.2 ДСТУ 4809 (ДСТУ 4237-3-21 (для категорії A F/R), ДСТУ 4237-3-22 (для категорії А), ДСТУ 4237-3-23 (для категорії В), ДСТУ 4237-24 (для категорії С) або ДСТУ 4237-3-25 (для категорії D).

4.23.3 Елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин повинні належати
до класу стійких до поширення полум'я.

Ця вимога не поширюється на системи кабельних коробів і трубопроводів, прокладених шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою.

Примітка. Стійкість до поширення полум'я визначається згідно з ДСТУ 4499-1 для елементів систем кабельних коробів, ДСТУ 4549-1 для елементів систем кабельних трубопроводів та ДСТУ 4754 для елементів систем кабельних лотоків і драбин. Допускається визначення стійкості до поширення полум'я згідно з ДСТУ 3987 та ДСТУ 3988 для кабельних коробів, трубопроводів, лотоків і драбин та згідно з ГОСТ 27483 для інших елементів цих систем.

4.23.4 Кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів
тощо) та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути
класу Тк3 за токсичністю продуктів згоряння згідно з 4.3 ДСТУ 4809 і класу ДТк1 за димоутво-
рювальною здатністю згідно з 4.4 ДСТУ 4809.


ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 4

Ця вимога не поширюється на кабелі та проводи:

прокладені шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перего-
родок, перекриттів під штукатуркою;

прокладені в металевих системах кабельних трубопроводів і коробів без перфорації;

прокладені в каналах і шахтах інженерних комунікацій, відокремлених від сходових кліток і
коридорів будівельними конструкціями, в яких застосовуються герметичні елементи заповнення
прорізів.

Примітка 1. Показник токсичності продуктів згоряння та коефіцієнт димоутворення кабелів і проводів визначаються згідно з 5.3 і 5.4 ДСТУ 4809.

Примітка 2. Зазначеній вимозі задовольняють кабелі та проводи, які містять матеріали з помірною димоутворювальною здатністю і малою токсичною небезпекою продуктів згоряння згідно з ГОСТ 12.1.044.

4.23.5 Елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, прокладені на
шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо) та каналах і шахтах інженерних кому-
нікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні належати до класу малонебезпечних за токсичністю
продуктів згоряння та класу з помірною димоутворювальною здатністю згідно з ДСТУ
4499-1,
ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 та ГОСТ 12.1.044.

Ця вимога не поширюється на системи:

прокладені шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перего-
родок, перекриттів під штукатуркою;

прокладені в каналах і шахтах інженерних комунікацій, відокремлених від сходових кліток і
коридорів будівельними конструкціями, в яких застосовуються герметичні елементи заповнення
прорізів.

4.23.6 Кабельні лінії живлення, управління (керування), які мають забезпечувати функціо-
нування в умовах пожежі спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок
пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння і протипожежних насосів, повинні мати
межу вогнестійкості згідно з ДСТУ Б В.
1.1-11 не менше ніж 90 хв, а установок евакуаційного
освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей
- не менше ніж 15 хв.

Примітка. Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення, управління (керування) систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."

Пункт 4.24. Другий абзац пункту викласти у новій редакції:

"Автоматичні установки пожежної сигналізації повинні формувати сигнали про пожежу на об'єднаний диспетчерський пульт і в приміщення чергового персоналу (консьєржа/консьєржки за його наявності). Імпульс на керування автоматичними установками пожежогасіння, димовидаляння, підпору повітря, а також на перевід ліфтів у режим "Пожежа" повинен формуватися при спрацюванні двох автоматичних пожежних сповіщувачів, які встановлені в одному приміщенні."

Пункт 4.24 доповнити приміткою:

"Примітка. Пошкодження кола виявлення або вилучення автоматичних пожежних сповіщувачів в окремому приміщенні не повинно впливати на виявлення пожежної тривоги в інших приміщеннях".

Пункт 4.26 викласти у новій редакції:

"Сигнали на запускання пожежних насосів, відкривання засувки на обвідній лінії водомірного вузла повинні надходити від кнопок, які встановлені на кожному поверсі в шафах пожежних кранів, та автоматично від датчика положення пожежного крана у разі відкривання наполовину будь-якого з пожежних кранів. Також у шафах пожежних кранів слід передбачати кнопки дистанційного відкривання поповерхових клапанів димовидаляння та підпору повітря і включення вентиляторів проти-димного захисту.


ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 5

Сигнали про положення кожного клапана димовидаляння та підпору повітря, включення вентиляторів димовидаляння та підпору повітря, пожежних насосів, положення засувки на обвідній лінії водомірного вузла слід передавати на об'єднаний диспетчерський пульт і до приміщення чергового персоналу (консьєржа/консьєржки за його наявності). На об'єднаний диспетчерський пульт і до приміщення чергового персоналу (за його наявності), як правило, передається сигнал про відчи-нення дверей шаф пожежних кранів із зазначенням номера під'їзду та поверху."

Пункт 5.1. Шифр посилання "ДНАОП 0.00-1.02" виправити на "НПАОП 0.00-1.02". Посилання на НД після ГОСТ 23120-78 доповнити: "ДСТУ pr EN 81-70."

Пункт 5.2. У другому абзаці після слів: "вантажопідйомністю 400 кг" доповнити в дужках: "(якщо в під'їзді два і більше ліфтів)", далі-за текстом.

Пункт 5.2. Третій абзац викласти в новій редакції:

"У житлових будинках заввишки до 25 поверхів включно для визначення кількості та характеристик ліфтів можуть використовуватися, окрім зазначених діаграм, розрахунки за "Методикой расчета вертикального транспорта для общежитий, гостиниц, пансионатов, жилых, административных зданий, зданий высших учебных заведений и больничных комплексов, г. Москва", а у житлових будинках заввишки більше 25 поверхів -тільки розрахунки за вищевказаною методикою."

Пункт 5.4. Друге речення викласти в новій редакції:

"У разі наявності зупинок ліфта у підвальному і цокольному поверхах двері шахт ліфтів повинні виходити в протипожежні тамбур-шлюзи 1-го типу згідно з ДБН В. 1.1-7."

Пункт 5.10. В першому абзаці перед двокрапкою додати: "згідно з ДСТУ Б В.2.5-34."

Пункт 5.13. В кінці четвертого абзацу шифр "ДержСанПіН 383" замінити на: "ДержСанПіН 136/1940".

Пункт 5.14. Перше речення викласти у новій редакції:

"5.14 Тиск води в трубопроводах перед водорозбірною арматурою, розташованою на нижньому поверсі будинку, не повинен перевищувати 0,45 МПа, а перед пожежним краном на нижньому поверсі - 0,9 МПа."

Пункт 5.16. У першому абзаці перед словом: "об'єднуючи" вставити частку "не", а останнє речення цього абзацу викласти в такій редакції:

"На циркуляційних стояках розгалужених систем мають встановлюватися ручні або автоматичні балансувальні клапани."

Пункт 5.18. Після слова: "Рушникосушильники" додати слова: "..., приєднані до центральної системи гарячого водопостачання будинку,"; далі-за текстом.

Пункт 5.22. Третій абзац доповнити реченням:

"Можливість прокладання каналізаційних трубопроводів через приміщення різного призначення регламентована вимогами СНиП 2.04.01."

Пункт 5.23. У четвертому абзаці слова: "з врахуванням умов забезпечення" замінити словами: "із забезпеченням".

Таблиця 4. Назву таблиці замінити на таку:

"Таблиця 4 - Розрахункові температури для проектування опалення і вимоги до повітрообміну в приміщеннях".

В останній колонці п'ятого рядка таблиці 4 ("Вбиральня") "50" замінити на: "25".

У найменуванні колонки 2 таблиці 4 вилучити слово: "взимку".

В колонці 3 таблиці 4 слова: "1-кратн.1)" замінити на: "0,8-кратн.1)".

В колонці 5 таблиці 4 число "90" замінити на "90 6)'".


ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 6

Виноску 1) до таблиці 4 викласти у вигляді:

"1) Припливне повітря повинно проникати через вікна. У разі встановлення вікон без кватирок і з герметичним притулом слід застосовувати провітрювачі. При проектуванні житла II категорії має забезпечуватися однократний повітрообмін."

Виноска 2) до таблиці 4. Після слів: "до зовнішніх огороджувальних конструкцій" додати слова: "і до неопалюваних приміщень"; далі- за текстом.

Виноска 3) до таблиці 4. Шифр "СНиП II-3" замінити на: "ДБН В.2.6-31".

Додати до таблиці 4 виноску 6) такого змісту: "6) У кухнях з електроплитами мінімальний об'єм витяжки 60 м3/год."

Пункт 5.24. Третій абзац доповнити реченням такого змісту:

"Розміщувати ІТП у приміщеннях, що прилягають знизу, зверху або збоку до житлових приміщень квартир, не допускається."

У четвертому і п'ятому абзацах слова "за відповідного техніко-економічного обґрунтування" замінити словами: "за відповідного технічного та економічного обґрунтування".

В п'ятому абзаці вилучити слова: "І категорії".

Додати шостий абзац такого змісту:

"Допускається теплопостачання житлових будинків з використанням поновлюваних джерел енергії."

Пункт 5.25. У другому реченні першого абзацу після слова "застосовувати" додати: "за технічного та економічного обґрунтування", а після посилання на: "ДБН В.2.5-20" додати: "і ДСТУ Б В.2.5-33"; далі - за текстом.

Пункт 5.26. Викласти в такій редакції:

"Квартирну систему опалення при централізованому теплопостачанні слід проектувати з приладом обліку теплоспоживання, встановленим на квартирному вводі, який повинен розташовуватися в доступному місці поза квартирою. Квартирний вузол обліку слід проектувати з арматурою, що допускає демонтаж витратомірної ділянки без випорожнення системи."

Пункт 5.27. У першому реченні слова: "Опалювальні прилади" замінити словами: "Підводки до опалювальних приладів"; далі-за текстом.

Пункт 5.27. У третьому абзаці (переліченні а)) вилучити слова в дужках: "(коридорах, коморах)"; після слів: "а також в" вилучити слово: "інших"; далі-за текстом.

Пункт 5.27. Підпункт б) вилучити.

Пункт 5.27. В останньому (шостому) абзаці слова: "РТК (радіаторних термостатичних клапанів)" замінити словами: "автоматичних регуляторів".

Цей шостий абзац доповнити реченням: "У приміщеннях, де є небезпека замерзання теплоносія, арматуру перед радіатором встановлювати не слід."

Пункт 5.28. У другому реченні першого абзацу вилучити текст, що починається зі слів:", а у житлі II категорії" / до кінця абзацу.

Пункт 5.28. В останньому абзаці після слова: "відкрито" додати слова в дужках: "(крім трубопроводів із полімерних матеріалів)".

Пункт 5.30. У другому реченні першого абзацу слова: "Відповідно до завдання на проектування" замінити словами: "У разі обґрунтування".

Пункт 5.30. Другий абзац доповнити реченням такого змісту:

"Приміщення, в яких встановлені такі теплогенератори, мають бути обладнані встановленими в зовнішніх огородженнях пристроями, що не закриваються і забезпечують приплив зовнішнього повітря в об'ємі 2,5 м3/год на 1 кВт потужності теплогенератора. У разі встановлення теплогене-


ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 7

ратора в кухні квартири необхідно передбачати витяжку з верхньої зони, що забезпечує видаляння 50 м3/год повітря за природного спонукання."                                                                                         Третій абзац вилучити.

Пункт 5.31. Перший абзац після слів: "примикати до них" (після першого речення) доповнити реченням такого змісту: "Допускається примикання до зовнішньої стіни вентиляційних каналів з кухні за умови, що ділянка зовнішньої стіни, до якої примикають канали, виготовлена з термічним опором, що перевищує величину 120 % від мінімального опору теплопередачі, регламентованого ДБН В.2.6-31 для житлових будинків." Далі - за текстом.

Пункт 5.31. Другий абзац викласти так:

"З кожної кухні, ванної кімнати, вбиральні або з суміщеного санітарного вузла має проектуватися індивідуальний вертикальний витяжний канал з викидом повітря в атмосферу або у збірну вентиляційну шахту з приєднанням кожного витяжного каналу однієї квартири до збірної шахти на відстані по вертикалі не менше 2 м від витяжних ґрат. Для суміжних приміщень ванної кімнати та вбиральні однієї квартири допускається проектувати один загальний вертикальний витяжний канал із встановленням двох витяжних ґрат на загальному для цих приміщень повітроводі."

Пункт 5.33. У другому реченні першого абзацу після слів: "токсичні виділення" додати слова: "... , а також аерозолі з різким запахом (наприклад, у перукарнях)"; далі-за текстом.

Перший абзац доповнити реченням такого змісту:

"Вентилятори димовидаляння, а також витяжні вентиляційні установки із вбудованих приміщень з токсичними виділеннями і різким запахом слід розміщувати у верхній частині будинку з викидом витяжного повітря на відстані не менше 10 м по горизонталі або 6 м по вертикалі від віконних прорізів та повітрозабірних ґрат припливних систем. Розміщувати вентилятори в приміщеннях, суміжних з квартирами, не допускається."

Пункт 5.33. В останньому абзаці слова: "по фасадах житлового будинку" замінити на: "по фасадах проектованого житлового будинку."

Пункт 5.38. Посилання на "ДНАОП 0.00-1.32" виправити на: "НПАОП 40.1-1.32". Посилання на НД доповнити: "і ДБН В.2.5-27".

Пункт 5.40. Посилання на "ДНАОП 0.00-1.32" виправити на: "НПАОП 40.1-1.32". Посилання на НД доповнити: "і ДБН В.2.5-27".

Пункт 5.41. Посилання на НД доповнити: "і ДБН В.2.5-27".

Пункт 5.43. Доповнити після коми:", з урахуванням ДСТУ-Н Б В.2.5-37."

Пункт 5.44 викласти у новій редакції:

"5.44 Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту слід розміщувати безпосередньо в приміщеннях його розташування.

Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку".

Пункт 5.45. Доповнити новим абзацом:

"Технічні можливості мереж і пристроїв телекомунікацій загального користування повинні відповідати нормам, що дозволяють отримання послуг ISDN (Integration Services Digital Network -цифрова мережа з інтеграцією послуг) та Інтернет-обслуговування."

Пункт 5.47. Шифр "ВБН В.2.2.45-1" виправити на: "ВБН В.2.2-45-1"

Пункт 5.55. У другому абзаці посилання на "ДНАОП 0.00-1.32" виправити на: "НПАОП 40.1-1.32".

Пункт 6.1. Посилання на "СНиП II-3" замінити посиланням на "ДБН В.2.6-31".


ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 8

Пункт 6.2. Посилання на "СНиП II-3" замінити посиланням на "ДБН В.2.6-31".           У пункті 6.6 слова: "як правило" вилучити.

Додаток А. Окремі нормативні документи замінити на нові:

"ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд" замінити на: "ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд"

"СНиП ІІ-3-79** Строительная теплотехника" замінити на: "ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель"

"СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение" замінити на: "ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення"

"СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" замінити на: "ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво в сейсмічних районах України"

"СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" замінити на: ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування"

"ВСН 01-89/Росавтотранс Предприятия по обслуживанию автомобилей" замінити на: "ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"

"ВСН 45-86/Госгражданстрой Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования" замінити на: "ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"

"ВСН 62-91/Госкомархитектуры Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения" замінити на: "ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення"

Додаток А. Шифр "ДСТУ Б В.1.1-4-98" виправити на: "ДСТУ Б В.1.1-4-98*"; шифр "ДНАОП 0.00-1.02-99" - на: "НПАОП 0.00-1.02-99", шифр "ДНАОП 0.00-1.32-01" - на "НПАОП 40.1-1.32-01", шифр "ДержСанПіН 383-96" - на "ДержСанПіН 136/1940-97", шифр "СН 4948" - на "СанПиН 42-120-4948-89".

Назву СанПиН 1304-75 "Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах" замінити на: "Санитарные нормы допустимых вибраций-в жилых помещениях".

Додаток А доповнити такими нормативними документами:

"ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.5-27:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість

ДСТУ Б В. 1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ 3987-2000 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/0. Методи випробувань полум'ям дифузійного та попередньо змішаного типів (ІЕС 60695-2-4/0:1991)

ДСТУ 3988-2000 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/1. Випробувальне полум'я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт та настанови щодо його використання (ІЕС 60695-2-4/1:1991)

ДСТУ 4237-3-21:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія A F/R (ІЕС 60332-3-21:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-22:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А (ІЕС 60332-3-22:2000, MOD)


ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 9

ДСТУ 4237-3-23:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-23. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія В (ІЕС 60332-3-23:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-24:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія С (ІЕС 60332-3-24:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-25:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-25. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія D (ІЕС 60332-3-25:2000, MOD)

ДСТУ 4499-1:2005 Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61084-1:1991, NEQ)

ДСТУ 4549-1:2006 Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61386-1:1996, ІЕС 60423:1993, MOD)

ДСТУ 4754:2007 Системи кабельних лотоків і драбин. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61537:2001, MOD)

ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування

ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия (Сходи маршові, площадки і огорожі сталеві. Технічні умови)

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой (Випробування на пожежонебезпеку. Методи випробувань. Випробування нагрітим дротом)

ДСТУ pr EN 81-70:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів Частина 70. Конкретне застосування пасажирських і грузопасажирських ліфтів. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема, пасажирів з функціональними порушеннями (pr EN 81-70:1999, IDT)

ДСТУ Б В.2.5-33:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.5-37-2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Глава 1.5; глави 2.4 і 2.5; глава 6

ПУЕ:2008 Правила улаштування електроустановок. Глави 4.1 і 4.2"

У додатку Б "Терміни та визначення понять" у визначеннях термінів "Житло І категорії" і "Житло II категорії" вилучити слова в дужках: "(комерційне)" / "(соціальне)" - відповідно.

У додатку Б термін "Житлове приміщення" доповнити в дужках перед тире: "(житлова кімната)"; далі - за текстом.

У додатку Б термін "одноквартирний житловий будинок" подати в такому вигляді: "Одноквартирний (садибний) житловий будинок-індивідуальний, як правило, малоповерховий житловий будинок, що має прибудинкову (присадибну) ділянку. У містах, позаміських зонах та сільській місцевості із одноквартирних житлових будинків формується садибна забудова згідно з 3.4 і 3.18-3.35 ДБН 360."

У додатку Б термін "Підсобні приміщення багатоквартирного житлового будинку" замінити на: "Допоміжні приміщення багатоквартирного житлового будинку" / подати його в такому вигляді:

"Допоміжні приміщення багатоквартирного житлового будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку (технічні) та побутового обслуговування його мешканців


ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 10

(сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти тощо)."

Додаток Б (обов'язковий) "Терміни та визначення понять" доповнити такими визначеннями:

"Антресоль - 1. Напівповерх, розташований між двома поверхами або вбудований у об'єм основного поверху для збільшення корисної площі приміщення. 2. У сучасному житлі - настил над стелею (відкритий чи закритий) для зберігання речей. 3. Елемент меблів - полиця (здебільшого закрита), яку встановлюють на шафі, буфеті тощо.

Аттиковий поверх - поверх будинку, розміщений над карнизом (іноді з відступом від нижніх поверхів), як правило, меншої висоти. Фасад його за своїми формами нагадує аттик (завершення стіни, надбудова над карнизом по всьому периметру будинку або над його частиною).

Багатоквартирний житловий будинок - житловий будинок, до складу якого входить більше ніж одна квартира. Може бути зблокованого, секційного, коридорного, галерейного і терасного типів.

Дачний будинок - згідно з 3.41* ДБН 360.

Котедж - одноквартирний 1-3-поверховий житловий будинок, міський, позаміський або сільський, з невеликою ділянкою землі, розрахований на одну сім'ю.

Кухня-їдальня - кухня, як правило, площею не менше 10 м2, в якій передбачено місце для приймання їжі; характерна для багатокімнатних квартир і одноквартирних житлових будинків.

Літні приміщення - відкриті до зовнішнього простору приміщення (балкони, лоджії, тераси тощо), які розташовані в неопалюваному об'ємі квартири (будинку) і призначені для відпочинку влітку.

Люфт-клозет - надвірна неканалізована вбиральня або така сама вбиральня, вбудована у житловий будинок чи прибудована до нього, яка влаштовується з урахуванням вимог 2.29 цих Норм.

Особняк - одноквартирний комфортабельний, як правило, 1-3-поверховий багатокімнатний міський житловий будинок, призначений для однієї сім'ї.

Поверх-частина будинку між двома перекриттями, що являє собою ряд приміщень і проходів (коридорів), розташованих на одному рівні і з'єднаних вертикальними комунікаціями (сходовими клітками, ліфтами тощо) з іншими поверхами. Висота поверху визначається від його підлоги до підлоги наступного поверху.

Провітрювач - встановлюваний у зовнішньому огородженні приміщення децентралізований пристрій для проникнення припливного повітря в об'ємі, що забезпечує повітрообмін, який не перевищує однократного.

Садовий будинок - згідно з 3.41* ДБН 360."

Додаток В, пункт В.4. Третій абзац вилучити.

Додаток В, пункт В.9. У першому абзаці слово: "технічний" замінити на: "технічні"; далі - за текстом.

Додаток В, пункт В.9. Третій абзац викласти в такій редакції:

"Верхній технічний поверх, в якому не розміщені приміщення, що допускаються згідно з 2.50, при визначенні поверховості будинку не враховують."

Додаток В, пункт В.10. Перелік обов'язкових техніко-економічних показників по житловому будинку доповнити:

"м) площа житлового будинку."

Додаток Г. У першому рядку слово: "адресованими" замінити на: "адресними". У цьому ж реченні після слова: "сповіщувачами" додати: "або установками пожежної сигналізації адресного типу2)"


ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 11

Додаток Г. Пункт 2 після слова: "цокольних" доповнити словом: "перших".

Додаток Д "Бібліографія". З переліку документів вилучити "ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів".

"Бібліографію" доповнити таким джерелом:

"Методика расчета вертикального транспорта для общежитий, гостиниц, пансионатов, жилых, административных зданий, зданий высших учебных заведений и больничных комплексов, г. Москва" (Методика розрахунку вертикального транспорту для гуртожитків, готелів, пансіонатів, житлових, адміністративних будинків, будинків вищих навчальних закладів і лікарняних комплексів, м. Москва)".


ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ДБН В.2.2-15-2005

Страница 1 Страниц 12

Здания и сооружения

Жилые здания. Основные положения

1 РАЗРАБОТАНО: Открытое акционерное общество "Украинский зональный

научно-исследовательский и проектный институт по

гражданскому строительству" (ВАТ "КиевЗНИИЭП")

При участии:

ГУ "Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н.Марзеева

АМН Украины";

УкрНИИ пожарной безопасности МЧС Украины

2 ВНЕСЕНО И Управление архитектурно-конструктивных и инженерных систем
ПОДГОТОВЛЕНО зданий и сооружений Министерства регионального развития и

К УТВЕРДЖЕННЮ: строительства Украины

3 УТВЕРДЖЕНО И приказ Министерства регионального развития и строительства

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:      Украины от 23.07.2008 г. № 339, дата введения с 2009-04-01

ТЕКСТ

Раздел "Сфера применения". В первом абзаце слова: "с отметкой уровня пола верхнего этажа до 73,5 м" заменить на: "с условной высотой до 73,5 м".

Пункт 2.1. Слово "АПЗ" исключить и после слов "на основании" дополнить: "градостроительных условий и ограничений земельного участка с учетом требований 3.6*-3.15 ДБН 360; ДБН Б.2.4-1; 2.18 и 3.2 ДБН В.1.1-7."

Пункт 2.6. Ссылку на: "СНиП 2.01.07" заменить на: "ДБН В.1.2-2 и ДСТУ Б В.1.2-3", а ссылку на: "СНиП II-7" заменить на: "ДБН В. 1.1-12".

Пункт 2.8. После слов: "чтобы обеспечить" дополнить словами: "надежную эксплуатацию, в том числе"; далее - по тексту.

Пункт 2.12. Второе предложение изложить в такой редакции: "Ширина марша в секционных, коридорных и галерейных жилых зданиях - не менее 1,2... 1,35 м;" далее - по тексту.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
Скачать фильмы,avi,psp