Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд.(Том 1, 2, 3) Зміна N4

Название (рус.) ДБН В.2.6-14-97. Покрытия домов и строений. (Том 1, 2, 3) Изменение N4
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Дата принятия 01.06.2009
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ЗМІНА № 4  ДБН В.2.6-14-97 “Покриття будинків і споруд”  (том 1, 2, 3)

Наказом  Міністерства  регіонального  розвитку  та будівництва України від 24.12. 2008 року № 636,   

термін ведення в дію встановлений з 01.06.2009 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Том 1, розділ 2. Пункт 2.13 підрозділу “Проектування систем осушувальної вентиляції” доповнити приміткою:

Примітка. Для утворення суцільного повітряного прошарку  в суміщених покриттях будівель житлово-громадського призначення вирівнювальну стяжку під покрівельний килим слід передбачати із настилу, укладеного з зазором  над поверхнею теплоізоляційного шару. Настил призначається з урахуванням експлуатаційних навантажень згідно з ДБН В.1.2-2:2006 “Система забезпечення надійності безпеки будівельних обєктів. Навантаження і впливи”.

Том 1, розділ 2. Підрозділ “Проектування покрівельних килимів” доповнити пунктом 2.27а.

“2.27а. Суміщені покриття в житлово-громадському будівництві допускається  призначати, виходячи з наступних додаткових вимог:

тип покриття приймати згідно з додатковою схемою  ПК-7  до таблиці  “Основні типи суміщеного покриття” в додатку 2 чинних норм;

вентиляційні системи в товщі суміщеного покриття  приймати згідно з новою редакцією приміток до таблиці 14 в додатку 4 чинних норм при забезпеченні показника коефіцієнта вентиляції в розмірі, не меншому 0,001;

виходячи з вимог п. 2.2 ДБН В.2.6-31-2006 “Теплова ізоляція будівель”, товщину теплоізоляційного шару приймати згідно з вимогами до показника потрібного опору теплопередачі через покриття, наведеної в доповненні до таблиці 15 додатка 4 чинних норм;

за відсутності схилоутворюючого шару із керамзитового гравію слід передбачати: додаткове утеплення на ширині 500 мм здовж усіх примикань до парапетів і стін влаштуванням із мінераловатних плит перехідних похилих бортиків висотою 100 мм під проектною товщиною теплоізоляційного шару; розрахунку значень опору теплопередачі підлягають всі місця заведення несучих елементів суміщеного покриття в зовнішні стіни з призначенням, за необхідності, додаткового утеплення їх поверхні;

облаштування витяжних елементів вентиляційних систем приймати згідно з додатковими схемами конструктивних рішень деталей покрівель суміщених дахів, наведених на рис. 7 в додатку 6 чинних норм.

Том 1, додаток 2. Таблицю “Основні типи суміщеного покриття” доповнити типом суміщеного покриття ПК-7 для покриттів будівель житлово-громадського призначення з примітками 1-5 наступного змісту:

Примітка 1. Склади елементів  за позиціями 11, 12 і 26 слід приймати згідно з положеннями п.2.21 і табл. 4 чинних норм, а за позиціями 1, 13 і 18 згідно з даними, наведеними в таблиці додатка 2 Зміни № 2 до цих норм.

Примітка  2. Теплоізоляцію за поз. 27 із пазованих мінераловатних плит слід приймати згідно з вказівками, наведеними в примітці 1 до таблиці 14 додатка 4 цих змін.

Примітка  3. Суцільний повітряний прошарок за поз. 28 слід призначати відповідно до вказівки, наведеної в примітці до поз.2.13 цих змін.

Примітка  4. Переріз вентканалів за п.29 в товщі плитних утеплювачів слід призначати згідно з положеннями п.п. 2.15 і 2.16 чинних норм і вказівок, наведених у примітці 1 до табл.14 додатка 4 цих змін.

Примітка  5. Переріз вентканалів, відформованих із застосуванням перфорованих  труб у товщі теплоізоляції із сипких матеріалів, слід призначати відповідно до вказівки, наведеної в примітці 1 до табл.14 додатка 4 цих змін.

Тип суміщеного покриття

ПК 7

для покриттів

будівель житлово- цивільного

призначення

 вентиляційні     суцільні          пазові   

      канали         прошарки      прошарки  

 

див. примітку 1:

 1 покрівлі типів КР-1, КП-1;

11 стяжка С-4;

12 стяжка С-5;

13 теплоізоляція Т-15;

18 теплоізоляція Т-5, Т-6;

26 пароізоляція П-11;

27 примітка 2;

28 примітка 3;

29 примітка 4;

30 примітка 5;

Том 1, додаток 4. Текст приміток 1, 2, 3 до таблиці 14 викласти примітками в такій редакції:

Примітка 1. Розміри перерізу основних конструктивних елементів вентиляційних систем призначаються з урахуванням таких вимог:

товщина повітряного прошарку при крапковій і смуговій приклейці покрівельного килима до основи в розрахунках приймається 1 мм;

переріз пазових прошарків - пазами розміром 30 мм х 30мм із кроком 200мм;

переріз рядових каналів - завширшки 20 мм і завглибшки на всю товщину теплоізоляційного шару;

переріз магістральних каналів - мінімальною шириною 60 мм і завглибшки на всю товщину теплоізоляційного шару за мінусом не менше 20 мм на утеплення дна каналу;

переріз вентканалів із перфорованих труб - розміром 100 мм х 100 мм для магістральних і 50 мм х 100 мм для рядових каналів при співвідношенні площі перфорації (на довжині труби 1 м) до площі поперечного перерізу не менше ніж  10 до 1;

переріз щільових продухів вздовж примикань - завтовшки 30 мм по всій довжині  в поєднанні з пазовими і суцільними повітряними прошарками;

переріз пристінних флюгарок - завширшки 20 мм і мінімальною довжиною перерізу 60 мм;

переріз флюгарок на каналах - завширшки 60 мм і мінімальною довжиною перерізу 120 мм;

переріз осушувальних патрубків  -  мінімальний діаметр ? дюйма.

Примітка 2. Кількість рядових і магістральних каналів (n) підраховується за кількістю їх відповідних відрізків між флюгарками.

Примітка 3. Підвищення ефективності вентиляційних систем забезпечується збільшенням кількості рядових каналів у товщі теплоізоляційного шару і збільшенням довжини поперечного перерізу пристінних і магістральних флюгарок.

Том 1, додаток 4. Пункт 1 рубрики “А. Нове будівництво” таблиці 15  “Нормативи опору теплопередачі (, м?· ?С/Вт) зовнішніх огороджувальних конструкцій житлово-цивільних будинків і споруд” замінити вимогами наступного  змісту:

1а*

Покриття і перекриття неопалюваних горищ

4,95

4,5

3,9

3,3

3,3

3,0

2,6

2,2

2а*  

Суміщені покриття

5,35

4,9

4,3

3,7

3,7

3,4

3,0

2,6

* Для будинків садибного типу і будинків до чотирьох поверхів включно.

Том 1, додаток 6. “Схеми деталей покрівель суміщених дахів” доповнити рис.6:

а щільові продухи на примиканнях до стін; б щільові продухи на примиканнях до парапетів; в,г флюгарки на магістральних вентканалах.

1костиль із металевої смуги;

2захисний фартух із покрівельної сталі;

3ущільнення нетверднучим герметиком;

4лінійний фартух із покрівельної сталі;

5лінійний притискач із покрівельної   сталі;

6додаткова накладка із рулонного покрівельного матеріалу;

7обшивка із вологостійкої деревностружкової плити;

8повітряний прошарок;

9основний шар покрівельного килима;

10вирівнювальна стяжка;

11теплоізоляція із пазованих мінераловатних плит;

12схилоутворюючий (чи теплоізоляційний) шар керамзитового гравію;

13пароізоляційний шар;

14несуче покриття;

15магістральна флюгарка;

16затискний хомут;

17теплоізоляція з застосуванням непазованих мінватних плит;

18порожнина вентканалу без застосування перфорованих труб;

19порожнина вентканалу з застосуванням перфорованих труб.

Рисунок 7 - Приклади вирішення облаштування витяжних елементів  протиконденсатних вентиляційних систем

Том 2, розділ 2. Пункт 2.21 підрозділу “Влаштування елементів вентиляційних (осушувальних) систем” викласти в новій редакції:

“2.21. Влаштування вентиляційних каналів, суцільних і пазових повітряних прошарків у товщі суміщених дахів слід здійснювати на основі конструктивно-технологічних рішень вибору типу вентиляційної системи згідно з вимогами додатків 2, 4, 6 тому 1 чинних норм. При цьому:

формування магістральних і рядових вентканалів слід виконувати в поєднанні з витяжними магістральними і рядовими флюгарками;

формування суцільних і пазових повітряних прошарків слід виконувати в поєднанні з щільовими продухами в місцях примикань”.Спонсоры раздела:
  • архитектура Одесса