Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН В.2.2-9-99. Зміна Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.

Название (рус.) ДБН В.2.2-9-99. Изменение Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения.
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 ЗМІНА №4                            ДБН В.2.2-9-99

Сторінка 1

Сторінок 22

Будинки і споруди.
Громадські будинки та споруди. Основні положення

 РОЗРОБЛЕНО:

 

 

 

Відкрите акціонерне товариство «Українский зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву» (ВАТ «КиївЗНДІЕП»)

 

 

За участю:

Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України, УкрНДІ пожежної безпеки МНС України

Держпожбезпеки МНС України

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

 

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

від 30.05.2008  № 228 чинна з 2009-01-01

 

 

ТЕКСТ ЗМІНИ

Вступна частина.  У першому абзаці після слів: «(далі громадських будинків)» додати: «з умовною висотою до 73,5 м (включно)», далі за текстом. 

У третьому абзаці замінити словосполучення: «перелік яких наведений у додатку А» на: «перелік основних груп будинків, споруд та приміщень громадського призначення наведений у додатку А».

Пункт 1.1. У кінці абзацу після двокрапки додати: «ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-11, ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-16, ДБН В.2.2-17, ДБН В.2.2-18, ВБН В.2.2-ЦЗН».

Пункт 1.3. У кінці першого речення додати: «згідно з завданням на проектування».

Пункт 1.4. У кінці першого речення замінити шифр: «ВСН 62» на «ДБН В.2.2-17».

Пункт 1.5. Словосполучення: «16-поверхових і вище будинків» виключити, далі за текстом.

Пункт 2.5. У першому реченні змінити: «додатку Е» на «ДБН В.2.3-15».  У третьому реченні у кінці додати «та ДБН В.2.3-15».

Пункт 3.2. Після слів: «іншим пристроєм» додати: «згідно з ДБН В.2.2-17». Далі за текстом.

Пункт 3.3. Після слів «глибина тамбура - 1,2 м » після коми доповнити: «при користуванні інвалідами та іншими маломобільними групами населення глибина тамбура повинна становити не менше ніж 1,8 м, завширшки не менше ніж 2,2 м».

Пункт 3.6. Замінити шифр: «ВСН 62» на: «ДБН В.2.2-17».

Пункт 3.9 Доповнити посиланнями у кінці першого абзацу: «згідно з вимогами ДБН В.2.2-17, ДСТУ pr EN 81-70, ДСТУ EN 115, ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2, ДСТУ ISO 9589».

У другому абзаці замінити розміри: «1,5 м» на «1,4 м», «0,85 м» на «0,9 м».

Також додати новий абзац:

«За використання підйомника у вигляді ескалатора слід виконувати вимоги ДСТУ ISO 9589».

Пункт 3.10. Доповнити третім абзацом такого змісту: 

«Ліфти або інші підйомники слід встановлювати згідно з ДСТУ ISO 4190-1, ДСТУ ISO 4190-2, ДСТУ ISO 4190-3, ДСТУ ISO 4190-4, ДСТУ ISO 4190-6,  ДСТУ EN 81-1,  ДСТУ EN 81-2.».

Пункт 3.12. Перше речення викласти у такому вигляді: «Кількість пасажирських ліфтів встановлюється згідно з вимогами ДСТУ ISO 4190-6 та «Методикой расчета вертикального транспорта для общежитий, гостиниц, пансионатов, жилых, административных зданий, зданий высших учебных заведений и больничных комплексов». Їх кількість повинна бути не менше двох». Далі за текстом.

У другому абзаці слова: «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ) замінити на: «ДНАОП 0.00-1.02,  ДСТУ pr EN 81-73».

Пункт 3.13. В кінці речення після коми доповнити: «які виконуються згідно з ДСТУ pr EN 81-72, ДСТУ pr EN 81-73, НАПБ Б.01.007».

Пункт 3.14. Доповнити таким реченням: «Такі пристрої слід улаштовувати згідно з вимогами ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2,  ДСТУ EN 115».

Пункт 3.15. Початок першого речення дати у такій редакції: «Всі ліфти у громадських будинках повинні бути розраховані на роботу в режимі «Пожежна небезпека»; далі за текстом.

Друге речення викласти у новій редакції: «Вимоги до таких ліфтів слід приймати згідно з НАПБ Б.01.007».

Пункт 3.26. Вилучити посилання на додаток Е, додати у кінці речення: «ДБН В.2.3-15».

Пункт 4.2. Після словосполучення: «слід приймати згідно з» додати: «вимогами таблиці 1а, крім будинків, споруд та приміщень громадського призначення, які проектуються за вимогами ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-18 та НД щодо готелів», слова: «будівельними нормами за видами будинків та споруд» вилучити.


Таблиця 1а.

Ступінь вогнестійкості будинку або споруди

Відстань, м, за щільності людського потоку при евакуації* люд/м2

До 2

Понад 2 до 3

Понад 3 до 4

Понад 4 до 5

Понад 5

1

2

3

4

5

6

Із приміщень, які розташовані між сходовими клітками
 або виходами назовні

І-ІІІ

60

50

40

35

20

ІІІб, ІV

40

35

30

25

15

IIIа, IVa, V

30

25

20

15

10

Із приміщень з виходами у тупиковий коридор або хол

І-ІІІ

30

25

20

15

10

ІІІб, ІV

20

15

15

10

7

IIIа, IVa, V

15

10

10

5

5

*Відношення кількості осіб, що евакуюються, до площі шляху евакуації

Пункт 4.6 викласти у такій редакції: «Уклон пандусів на шляхах пересування людей слід приймати згідно з вимогами 6.2.3 ДБН В.2.2-17, а у стаціонарах лікувальних закладів 1:20».

Пункт 4.12. У першому реченні змінити «2,4 м» на : «як правило, 2,5м».

У кінці пункту додати абзац:

«При розрахунковій ширині сходів більше 2,5м слід передбачати додаткові розділові поручні, при цьому найбільша відстань між поручнями не повинна перевищувати 2,5м».

Пункт 4.28. У третьому абзаці змінити розмір: «2,5 м» на «2,2 м».

Підрозділ «Додаткові вимоги до проектування будинків заввишки понад 16 поверхів» У назву підрозділу додати: «з умовною висотою до 73,5м (включно)» .

Пункт 4.40. Друге речення викласти у наступній редакції: «Площа протипожежного відсіку повинна бути не більше 2200м2».

Пункт 4.41. Словосполучення «заввишки понад 16 поверхів» замінити на :«з умовною висотою до 73,5м (включно)».

Пункти 4.44, 4.46, 4.47  виключити.

Пункт 4.45. після слів: «Опорядження і облицювання» додати:«підлоги», далі за текстом.

Другий абзац виключити.

Пункт 4.48. Слово «Евакуаційне» замінити на «Аварійне», у кінці речення додати: «за вимогами табл. 2.1 ДБН В.2.5-28».

Пункт 5.1. Змінити шифри: «СНиП 2.01.09» на «ДБН В.1.1-5»,
«СНиП ІІ-7»
на «ДБН В.1.1-12», «СНиП ІІ-3» на «ДБН В.2.6-31».

Пункт 6.1. Змінити шифр «(ВСН 62)» на «(ДБН В.2.2-17)».

Пункт 7.5 Змінити шифр «ВСН 62» на «ДБН В.2.2-17».

У п. 7.14. Змінити шифр «СНиП ІІ-4» на «ДБН В.2.5-28».

Пункт 7.27. У другому абзаці перше речення доповнити: «згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.5-34».

Назву підрозділу: «Електричні пристрої, звязок та сигналізація. Системи автоматизації і диспетчеризації інженерного обладнання» змінити на: «Електрообладнання та електричне освітлення, звязок та сигналізація. Системи автоматизації і диспетчеризації інженерного обладнання».

Пункт 7.32. Словосполучення:«мережі єдиної національної системи зв'язку, телевізійного та проводового мовлення» замінити на: «телекомунікаційні мережі загального користування, проводового радіомовлення і телебачення».

Пункт 7.33. В першому реченні словосполучення: «Електротехнічні пристрої» замінити на: «Електрообладнання та електричне освітлення»; після «(ПУЭ додати «ПУЕ, ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-24, ДБН В.2.5-27», вилучити посилання на ВСН 60.

Додати другий абзац наступного змісту:

«Елементи кабельних ліній та систем проводки повинні відповідати вимогам пожежної безпеки, наведеним у додатку Т».

  Пункт 7.34. Словосполучення: «телевізійних антен і трубостояків слабкострумових мереж» замінити на: «радіостояків ліній мережі проводового мовлення та щогл антен телебачення».

Далі доповнити пункт другим абзацом у такій редакції:

«Заходи щодо вирівнювання потенціалів металевих частин обладнання систем зв'язку та сигналізації згідно з ПУЕ:2006 (гл. 1.7), ДБН В.2.5-27, НПАОП 40.1-1.32 визначаються комплексно для всього електрообладнання будинків, а також інших металевих конструкцій».

Пункт 7.36 В кінці речення після коми додати: «а розрахунок ємності лінійних споруд мереж зв'язку з урахуванням вимог ВБН В.2.2-45-1».

Пункт 8.4. Другий абзац виключити.

Пункт 8.5. Слова: «тепловою потужністью 50 кВт і більше» виключити.

Пункт 8.6. Після слів: «з природним спонуканням» вставити: «за відсутності зони вітрового підпору на устях вентиляційних каналів», далі за текстом.

Пункт 8.7. Після слів: «використовувати теплоутилізацію» додати: «та інші способи ефективного використання енергії». Останнє речення замінити наступним текстом: «Припливно-витяжні вентиляційні установки повинні, як правило, проектуватися з утилізаторами тепла витяжного повітря».


До тексту ДБН після
8-го розділу «Вимоги до енергозбереження» додати новий розділ:

«9. ВИмоги доступності для маломобільних відвідувачів»

             9.1      Загальні положення

9.1.1    При проектуванні громадських будинків, споруд та груп приміщень, як правило, слід створювати рівні можливості одержання послуг усіма категоріями населення, у тому числі і маломобільними. Визначення маломобільності згідно з термінологією ДБН В.2.2-17.

Перелік обєктів (будинків, споруд, приміщень, місць обслуговування), доступних маломобільним відвідувачам, встановлюється завданням на проектування. Визначення груп мобільності маломобільних груп населення визначається згідно з вимогами додатку А ДБН В.2.2-17.

Примітка. Будинки спеціалізованих закладів для інвалідів та громадян похилого віку проектуються за ДБН В.2.2-18.

9.1.2    Вимоги цього розділу поширюються тільки на функціонально-планувальні елементи будинків, споруд і приміщень (надалі будинки), доступні для маломобільних відвідувачів: вхідні вузли, внутрішні комунікації, приміщення (зони) обслуговування відвідувачів, а також їх інформаційне й інженерне обладнання.

При цьому необхідність і ступінь (форми) адаптації до вимог доступності будинків, що мають історичну, художню чи архітектурну цінність, узгоджуються з органом охорони пам'ятників відповідного рівня. Якість проектних рішень громадських будинків, доступних для маломобільних відвідувачів, повинна досягатися при дотриманні наступних обовязкових вимог:

досяжності місця обслуговування, забезпечення безперешкодного переміщення відвідувачів;

безпеки шляхів руху, місць обслуговування і відпочинку відвідувачів;

забезпечення своєчасного одержання повноцінної і якісної інформації відвідувачами;

комфортності середовища перебування й обслуговування відвідувачів.

Проектні вирішення, проектовані пристрої і заходи, призначені для маломобільних відвідувачів, не повинні знижувати ефективність експлуатації будинків, а також зручність одержання послуги іншими категоріями відвідувачів.

              9.2      Доступність

  9.2.1   У проектах повинно бути передбачене згідно з містобудівними вимогами безперешкодне і зручне переміщення маломобільних відвідувачів по ділянці установи, закладу чи підприємства.

9.2.2    Дверні і відкриті прорізи в стіні повинні мати ширину в чистоті не менше 0,9 м. При глибині ніші відкритого прорізу більше 1,0 м її ширину слід приймати по ширині комунікаційного проходу, але не менше 1,2 м.

Дверні прорізи, як правило, не повинні мати порогів і перепадів висот.

9.2.3    Розміри простору для маневрування крісел-колясок при повороті на 90? та при розвороті на 180? слід приймати відповідно до вимог п. 6.1.7 ДБН В.2.2-17.

У тупикових коридорах необхідно забезпечити можливість повного розвороту крісла-коляски при радіусі розвороту не менше 0,75 м. Глибина простору для маневрування крісла-коляски перед дверима при відчиненні «від себе» повинна бути не менше 1,2 м, а при відчиненні «до себе» не менше 1,5 м.

9.2.4    Площадка для повороту повинна бути однакової ширини з маршем сходів чи пандуса і мати глибину на горизонтальній ділянці не менше  1,5 м.

Поперечний уклон сходинок, пандусів і вхідних площадок не повинен перевищувати 2 %.

9.2.5    За відсутності у будинку ліфтів і неможливості влаштування пандуса слід передбачати встановлення спеціального підйомника або ліфта, пристосованого для індивідуального користування відвідувачами на кріслах-колясках з урахуванням вимог 3.14. Виходи з нього слід розташовувати в рівні поверхів, що мають приміщення, які відвідуються інвалідами.

Ліфти чи підйомники повинні бути обладнані поручнями, розташованими на висоті 1,1 м (110 см) від рівня підлоги. Перед виходом слід передбачати площадку для маневрування кріслом-коляскою діаметром не менш ніж 1,5 м.

          9.3        Безпека

 9.3.1   Шляхи руху маломобільних відвідувачів усередині будинку (габарити, уклони, виступи, прорізи) слід проектувати згідно з вимогами ДБН В.1.1-7.

9.3.2    Не допускається в розрахунку шляхів евакуації маломобільних відвідувачів враховувати сходи типу С3.

Пандус, який служить шляхом евакуації з другого і вище розташованих поверхів, повинен бути безпосередньо звязаний з виходом  з будинку назовні.

9.3.3     Конструктивні елементи будинків, а також пристрої, що розміщуються в габаритах шляхів руху на стінах та інших вертикальних поверхнях, не повинні виступати більш ніж на 0,1 м на висоті від 0,7 м до 2,0 м від рівня підлоги усередині будинку, та від 0,7 м до 2,1 м від рівня пішохідного шляху поза будинком. При розміщенні пристроїв, покажчиків на окремо розташованій опорі вони не повинні виступати більш ніж на 0,3 м.

Під маршем відкритих сходів та іншими виступними елементами будинку, що мають висоту менше 1,9 м, слід встановлювати попереджувальні барєри, огорожу і т.п.

9.3.4    Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м повинна встановлюватися огорожа з поручнями. Поручень поруччя з внутрішнього боку сходів має бути безперервним по всій їх висоті.

Діаметр поручнів для більш надійного хвату повинен бути 32-38 мм.

9.3.5    Усі сходинки в межах маршу і сходової клітки, а також зовнішніх сходів повинні бути однакової геометрії і розмірів по ширині проступу і висоті підйому.

По повздовжніх краях маршів, пандусів, уздовж кромки перепаду висот горизонтальної поверхні більше 0,45м повинні бути передбачені бортики висотою не менше 0,05м для запобігання зіскользування ноги, тростини, милиці чи коляски.

9.3.6    Розрахункова кількість людей співробітників і відвідувачів, у тому числі маломобільних, в приміщеннях, що виходять у тупиковий коридор,  не повинна перевищувати 30 осіб.

9.3.7    В аудиторіях з амфітеатром, залах для глядачів і лекційних залах біля місць або зон для глядачів на кріслах-колясках слід передбачати пристрої для їхньої безпеки (огорожу, буферну смугу і т.п.).

9.3.8    Замкнуті простори, де маломобільний відвідувач може опинитися один (кабіна ліфта, кабінка туалету, душова кабіна і т.п.), повинні бути обладнані (за наявності таких пристроїв у будинку) екстреним двостороннім звязком з диспетчером чи черговим, у тому числі для осіб з дефектами слуху. У таких приміщеннях повинно передбачатися аварійне освітлення.

         9.4    Інформаційність

 9.4.1   Інформація повинна бути доступною для всіх категорій маломобільних відвідувачів. Вона повинна бути безупинною, що забезпечує своєчасне орієнтування відвідувача, а також однозначне упізнавання ним обєктів і місць відвідування.

Системи інформативних засобів громадського будинку повинні бути єдиними в межах будинку або комплексу будинків житлового району.

9.4.2    Вхідні вузли, комунікації, приміщення зони обслуговування, доступні для маломобільних відвідувачів, а також місця, призначені для стоянки автомашин інвалідів, повинні позначатися знаками встановленого міжнародного зразка. Там слід передбачати візуальну, звукову і дотикову системи інформації про вид і місце послуг, що надаюься, і про можливу небезпеку.

9.4.3    У приміщеннях і зонах, що відвідуються маломобільними відвідувачами, слід передбачати дубльовану (звукову і візуальну) сигналізацію, підключену до системи оповіщення людей про пожежу або іншу небезпеку. 

Світлові сигнали у вигляді світних знаків повинні включатися одночасно зі звуковими сигналами. Частота мерехтіння світлових сигналів повинна бути не вище 5 Гц.

Світлова і звукова інформуюча сигналізація повинна бути передбачена біля кожних дверей ліфта, призначеного для маломобільних відвідувачів.

9.4.4    Для безпомилкового орієнтування візуальна інформація повинна розташовуватися на контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані розглядання.

Допускається обмежувати використання візуальної інформації в приміщеннях з особливими вимогами до художнього вирішення інтерєрів, в експозиційних залах художніх обєктів (художні музеї, виставки і т.п.), застосовуючи інші інформаційні засоби.

9.4.5    Ділянки підлоги на відстані 0,6м до входу на сходи і пандуси, до повороту комунікаційних шляхів, а також перед дверними прорізами на шляхах евакуації повинні мати рифлену, не слизьку та контрастно забарвлену поверхню, допускається передбачати світлові маячки.

9.4.6    Кнопки керування ліфтом, іншими підйомними та допоміжними механізмами і приладами повинні мати рельєфні позначення. На поручнях поруччя повинні передбачатися рельєфні позначення поверхів.

          9.5      Комфортність

9.5.1   На кожному поверсі, доступному для маломобільних відвідувачів, слід передбачати зони відпочинку на 2-3 місця, у тому числі і для інвалідів на кріслах-колясках.

9.5.2    За наявності декількох ідентичних місць (приладів, пристроїв і т.п.) обслуговування відвідувачів 5% їхньої загальної кількості, але не менш одного, повинні бути запроектовані так, щоб інвалід міг скористатися ними.

9.5.3    При проектуванні інтерєрів, добиранні і розміщенні технологічного й іншого обладнання, приладів і пристроїв слід керуватися вимогами  додатку Г.

Для дверей, розташованих у куті коридору чи приміщення, відстань від ручки дверей до бічної стіни повинна бути не менше 0,6м.

Керування спуском води в унітазі рекомендується розташовувати на бічний стіні кабіни.

9.5.4    В аудиторіях, залах для глядачів і лекційних залах місткістю більше 50 осіб, обладнаних фіксованими сидячими місцями, необхідно передбачати не менше 4% крісел з вмонтованими системами індивідуального прослуховування. Допускається застосовувати в залах індукційний контур чи інші інженерні системи для індивідуальних безпроводових пристроїв. Ці місця слід розташовувати в зоні гарної видимості сцени і сурдоперекладача.

  9.5.5   Норму освітленості місць, приміщень і комунікацій, доступних маломобільним відвідувачам, слід підвищувати на один ступінь.

Перепад освітленості між сусідніми приміщеннями і зонами повинен бути не більше 1:4».

 

Додаток А.  Назву «Перелік видів громадських будинків та споруд» змінити на: «Перелік основних груп будинків та приміщень громадського призначення».

Змінити назву першої рубрики «Будинки дитячих дошкільних закладів» на: «Будинки, споруди та приміщення дошкільних навчальних закладів» і у першому рядку назву: «Будинки дитячих дошкільних закладів» на:  «1. Будинки дошкільних навчальних закладів».

У третьому рядку цієї рубрики назву «Дошкільні заклади» замінити на: «Дошкільні навчальні заклади». Далі за текстом.

Змінити назву другої рубрики «Будинки навчальних закладів» на:
«2. Будинки, споруди та приміщення
 навчальних закладів».

Змінити назву третьої рубрики «Будинки і споруди для охорони здоров'я та відпочинку» на: «3. Будинки, споруди і приміщення для охорони здоров'я та відпочинку» У кінці рубрики доповнити: «Будинки, споруди і приміщення готелів, мотелів, кемпінгів та інших засобів тимчасового розміщення (проживання)».

Змінити назву четвертої рубрики «Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчі та спортивні» на: «4. Будинки, споруди і приміщення фізкультурно-оздоровчі та спортивні».

Змінити назву пятої рубрики: «Будинки культурно-видовищних закладів дозвілля та культових закладів» на: «5. Будинки, споруди та приміщення культурно-видовищних, дозвіллєвих та культових закладів».

Змінити назву шостої рубрики: «Будинки для підприємств торгівлі та громадського харчування» на: «6. Будинки, споруди та приміщення підприємств торгівлі та харчування».

Змінити назву сьомої рубрики: «Будинки підприємств побутового обслуговування» на: «7. Будинки, споруди та приміщення підприємств побутового обслуговування».

Змінити назву восьмої рубрики «Будинки закладів соціального захисту населення» на: «8.Будинки, споруди та приміщення закладів соціального захисту населення». Після слів: «Територіальні центри соціального обслуговування» доповнити після коми: «будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальної адаптації, соціальні готелі.». Цю рубрику доповнити: «Центри зайнятості населення».

Змінити назву девятої рубрики «Будинки для науково-дослідних установ, проектних та громадських організацій та управління» на: «9. Будинки, споруди та приміщення для науково-дослідних установ, проектних та громадських організацій та управління».

Змінити назву десятої рубрики «Будинки для транспорту, призначені для безпосереднього обслуговування населення» на: «10. Будинки, споруди та приміщення для транспорту, призначені для безпосереднього обслуговування населення».

Змінити назву одинадцятої рубрики: «Будинки для комунального господарства (окрім виробничих, складських та транспортних будинків і споруд)» на: «11. Будинки, споруди та приміщення комунального господарства (окрім виробничих, складських та транспортних будинків і споруд)». У кінці рубрики вилучити третій рядок: «Будинки готельних підприємств, мотелів і кемпінгів».

 

У додатку Б «Перелік нормативних документів, на які наведені посилання»

окремі нормативні документи замінити на нові:

«ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд» замінити на «ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд» 

«СНиП ІІ-3-79**Строительная теплотехника» замінити на: «ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель»

«СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение» замінити на: «ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення»

«СНиП ІІ-7-81* Строительство в сейсмических районах» замінити на: «ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво в сейсмічних районах України»

«СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия» замінити на: «ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних обєктів.    Навантаження і впливи. Норми проектування»

«СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» замінити на: «ДБН В.1.-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблювальних територіях і просідаючих ґрунтах»

«ВСН 62-91/Госкомархитектуры Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения» замінити на: «ДБН В.2.2-17:2006  Будинки і споруди. Доступність будинків та споруд для маломобільних груп населення»

«ПУБЭЛ Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» замінити на: «ДНАОП 0.00-1-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»

Додаток Б доповнити такими нормативними документами:

«ДБН В.2.2-10-2001  Будинки і споруди.  Заклади охорони здоровя

ДБН В.2.2-11-2002  Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

ДБН В.2.2-13-2003  Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005  Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-16-2005  Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-18:2007  Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.3-4-2007  Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001  Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15-2007  Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-24-2003  Інженерне обладнання будинків і споруд Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-27:2006  Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ВБН В.2.2-45-1-2004  Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

ПУЕ:2006  Правила улаштування електроустановок. Глави 1.5 і 1.7, глави 2.4 і 2.5, глава 6

ПУЕ:2008  Правила улаштування електроустановок. Глави 4.1 і 4.2

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДСТУ 3987-2000  Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/0. Методи випробувань полумям дифузійного та попередньо змішаного типів (ІЕС 60695-2-4/0:1991)

ДСТУ 3988-2000  Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/1. Випробувальне полумя попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт та настанови щодо його використання. (ІЕС 60695-2-4/1:1991)

ДСТУ 4237-3-21:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробовування на поширення полумя вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А F/R (ІЕС 60332-3-21:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-22:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробовування на поширення полумя вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А (ІЕС 60332-3-22:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-23:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-23. Випробовування на поширення полумя вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія B (ІЕС 60332-3-23:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-24:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24. Випробовування на поширення полумя вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія C (ІЕС 60332-3-24:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-25:2004  Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-25. Випробовування на поширення полумя вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія D (ІЕС 60332-3-25:2000, MOD)

ДСТУ 4499-1:2005  Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61084-1:1991, NEQ)

ДСТУ 4549-1:2006  Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61386-1:1996, ІЕС 60423:1993, MOD)

ДСТУ 4754:2007  Системи кабельних лотоків і драбин. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61537:2001, MOD)

ДСТУ 4809:2007  Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування

ДСТУ Б В.1.1-11:2005  Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість.

ДСТУ Б В.1.2-3:2006  Система забезпечення надійності та безпеки будівельних обєктів. Прогини і переміщення

ДСТУ Б В.2.5-34:2007  Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 4190-1-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, ІІ, ІІІ, VІ (ISO 4190-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4190-2-2001  Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу ІV (ISO 4190-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ ISO 9386-1:2005  Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи

ДСТУ ISO 9386-2:2005  Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники  для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та на інвалідних-колясках

ДСТУ ISO 9589:2005  Ескалатори. Будівельні розміри (ISO 9589:1994, ITD)

ДСТУ pr EN 81-70:2003  Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 70. Конкретне застосування пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема пасажирів із функціональними порушеннями (pr EN 81-70:1999, IDT)

ДСТУ pr EN 81-71:2004  Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 71. Ліфти стійкі до вандалізму (pr EN 81-71:2002, IDT)

ДСТУ pr EN 81-72:2002  Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 72.  Ліфти для пожежної служби (pr EN 81-72:1999, IDT)

ДСТУ pr EN 81-73:2004  Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів.  Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі (pr EN 81-73:2001, IDT)

ДСТУ EN 81-1: 2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні ( EN 81-1: 1998, IDT)

ДСТУ EN 81-2: 2003 Норми безпеки та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні (EN 81-2: 1998, IDT)

ДСТУ EN 115:2003 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів (EN 115:1995, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.  Пожарная безопасность. Общие требования. (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой. (Випробування на пожежонебезпеку. Методи випробувань. Випробування нагрітим дротом.).

НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках і спорудах

У додатку Б вилучити без заміни:

СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин». 

 

Додаток В доповнити таким терміном:

«Багатофункціональні будинки і комплекси це будинки і комплекси, які формуються з приміщень, їх груп, будинків та споруд різного громадського і житлового призначення, поєднання яких обумовлене експлуатаційними потребами, економічною доцільністю і містобудівними вимогами» 

Додаток Г «Параметри зон, просторів та елементів будинків і приміщень для інвалідів та маломобільних груп населення». Пункти Г.3, Г.4, Г.7, Г.10, Г.11, Г.12 вилучити.

Пункт Г.6. Змінити посилання в другому і в третьому абзацах: «ВСН 62 » на: «ДБН В.2.2-17».

Додаток Е.«Вимоги до проектування двоповерхових (двоярусних) підземних автомобільних стоянок» вилучити.

Додаток Ж. «Вимоги до ліфтів, які працюють у режимах «Пожежа» і «Транспортування пожежних підрозділів» вилучити.

Текст ДБН В.2.2-9-99 доповнити новим обовязковим додатком Т «Вимоги пожежної безпеки до елементів кабельних ліній та систем проводки»:

«Елементи кабельних ліній та систем електропроводки, до складу яких входять електричні й оптичні ізольовані проводи та кабелі, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, повинні відповідати нижченаведеним вимогам пожежної безпеки.

Т.1 Поодиноко прокладені кабелі та проводи повинні належати до класу стійких до поширювання полум'я згідно з вимогами 4.1 ДСТУ 4809.

Примітка. Стійкість до поширювання полум'я поодиноко прокладених кабелів і проводів визначається згідно з вимогами 5.1 ДСТУ 4809 (ДСТУ 4216 або ДСТУ 4217 (для проводів і кабелів з малим перерізом).

Т.2 Кабелі та проводи, прокладені  у пучках (два і більше кабелі та/або проводи), повинні належати до класу стійких до поширювання полум'я згідно з вимогами 4.2 ДСТУ 4809.

Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам Т.1:

?   протяжністю 1,5 м і менше;

-     що входять до складу системи електропроводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;

-     прокладені в металевих системах кабельних трубопроводів і коробів без перфорації.

Примітка. Стійкість до поширювання полум'я кабелів і проводів, прокладених у пучках, визначається згідно з 5.2 ДСТУ 4809 (ДСТУ 4237-3-21 (для категорії A F/R), ДСТУ 4237-3-22(для категорії А), ДСТУ 4237-3-23 (для категорії В), ДСТУ 4237-24 (для категорії С) абоДСТУ 4237-3-25 (для категорії D).

Т.З Елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин повинні належати до класу стійких до поширювання полум'я.

Ця вимога не поширюється на системи кабельних коробів і трубопроводів, прокладені шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою.

Примітка. Стійкість до поширювання полум'я визначається згідно з ДСТУ 4499-1 для елементів систем кабельних коробів, ДСТУ 4549-1 для елементів систем кабельних трубопроводів та ДСТУ 4754 для елементів систем кабельних лотоків і драбин. Допускається визначення стійкості до поширення полум'я згідно з ДСТУ 3987 та ДСТУ 3988 для кабельних коробів, трубопроводів, лотоків і драбин та згідно з ГОСТ 27483 для інших елементів цих систем.

Т.4 Кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо) та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути класу ТкЗ за токсичністю продуктів згоряння згідно з 4.3 ДСТУ 4809 і класу ДТк1 за димоутворювальною здатністю згідно з 4.4 ДСТУ 4809.

Ця вимога не поширюється на кабелі та проводи:

- прокладені шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;

- прокладені в металевих системах кабельних трубопроводів і коробів без перфорації;

- прокладені в каналах і шахтах інженерних ккомунікацій, відокремлених від сходових кліток і коридорів будівельними конструкціями, в яких застосовуються герметичні елементи заповнення прорізів.

Примітка 1. Показник токсичності продуктів згоряння та коефіцієнт димоутворення

кабелів і проводів визначаються згідно з вимогами 5.3 і 5.4 ДСТУ 4809.

Примітка 2. Зазначеній вимозі задовольняють кабелі та проводи, які містять матеріали з помірної димоутворювальною здатністю і малою токсичною небезпекою продуктів згоряння згідно з ГОСТ 12.1.044.

Т.5 Елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, прокладені на шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо) та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні належати до класу малонебезпечних за токсичністю продуктів згоряння та класу з помірною димоутворювальною здатністю згідно з ДСТУ 4499-1, ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 та ГОСТ 12.1.044.

Ця вимога не поширюється на системи:

-   прокладені шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;

-  прокладені в каналах і шахтах інженерних комунікацій, відокремлених від сходових кліток і коридорів будівельними конструкціями, в яких застосовуються герметичні елементи заповнення прорізів.

Т.6 Кабельні лінії живлення, управління і керування, які мають забезпечувати функціонування в умовах пожежі спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості згідно з ДСТУ Б В. 1.1-11 не менше ніж 90 хв., а установок евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше ніж 15 хв.

Примітка. Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення, управління і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад,  застосуванням  для них  вогнезахисних  покриттів  або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.»


ИЗМЕНЕНИЕ №4      ДБН В.2.2-9-99

Страница 1

Страниц 25

Здания и сооружения.
Общественные здания и сооружения. Основные положения

РАЗРАБОТАНО:

 

 

 

Открытое акционерное общество «Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству» (ОАО «КиевЗНИИЭП»)

 

 

При участии:

Института гигиены и медицинской экологии им. А.Н.Марзеева АМН Украины

УкрНИИ пожарной безопасности МЧС Украины

Держпожбезпеки МЧС Украины

УТВЕРЖДЕНО
И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:

 

приказ Министерства регионального развития и строительства Украины

от  30.05.2008  № 228 действительна с 2009-01-01

 

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Вступительная часть В первом абзаце после слов: « (далее общественных зданий)» добавить: «с условной высотой до 73,5  м (включительно)», далее по тексту.

В третьем абзаце заменить словосочетание: «перечень которых приведен в приложении А» на: «перечень основных групп зданий, сооружений и помещений общественного назначения приведен в приложении А».

Пункт 1.1. В конце абзаца после двоеточия добавить: «ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН  В.2.2-10, ДБН В.2.2-11, ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-16, ДБН  В.2.2-17, ДБН В.2.2-18, ВБН В.2.2-ЦЗН».

Пункт 1.3. В конце первого предложения добавить: «согласно заданию на проектирование».

Пункт 1.4. В конце первого предложения заменить шифр: «ВСН 62» на «ДБН В.2.2-17».

Пункт 1.5. Словосочетание: «16-этажных и выше зданий» исключить, далее по тексту.

Пункт 2.5. В первом предложении заменить: «приложению Е» на «ДБН В.2.3-15».  В третьем предложении в конце добавить «и ДБН В.2.3-15».

Пункт 3.2. После слов: «другим устройством» добавить: «согласно ДБН В.2.2-17». Далее по тексту.

Пункт 3.3. После слов «глубина тамбура 1,2  м » после запятой дополнить: «при пользовании инвалидами и другими маломобильными группами населения глубина тамбура должна составлять не менее чем 1,8  м, а ширина не менее чем 2,2  м».

Пункт 3.6. Заменить шифр: «ВСН 62» на: «ДБН В.2.2-17».

Пункт 3.9 Дополнить ссылками в конце первого абзаца: «согласно требованиям ДБН В.2.2-17, ДСТУ pr EN 81-70, ДСТУ EN 115, ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2, ДСТУ ISO 9589».

Во втором абзаце заменить размеры: «1,5  м» на «1,4 м»,«0,85 м» на «0,9 м».

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
Скачать фильмы,avi,psp