Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Перелік робіт із стандартизації та нормування у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства на 2001 рік

Название (рус.) Перечень работ из стандартизации и нормирования в сфере градостроения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2001 год
Кем принят Інші
Тип документа Регламент
Дата принятия 01.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 Емкости

ПЕРЕЛІК

робіт із стандартизації та нормування у сфері містобудування,

будівництва та житлово-комунального господарства на 2001 рік

Назва роботи

Організація-

виконавець

Управління (Відділи) -замовники

ПЕРЕХІДНІ РОБОТИ

ДСТУ “Фосфогіпсовий наповнювач” та ДБН “Виробництво фосфогіпсового наповнювача”.

Інститут загальної та неорганічної хімії НАН

України

Відділ інноваційної політики, нормування і стандартизації

(ВІПНіС)

(тел 227-00-94)

ДСТУ “Методи механічних випробувань вікон і балконних дверей”.

КиївЗНДІЕП

Управління арх.-буд. систем  та інженерного

обладнання будинків і споруд (УАБ  ІОБС)

(тел.227-10-95)

ДБН “Будинки торгівлі”.

КиївЗНДІЕП

УАБ ІОБС

ДБН “Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди”.

КиївЗНДІЕП

УАБ ІОБС

ДБН “Будівлі і приміщення для зберігання і переробки сільсько-господарської продукції”.

УкрНДІагропроект

ВІПНіС

ДБН  “Електрична кабельна система опалення”

Київпромелектро-проект

УАБ ІОБС

ДБН “Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. Правила виконання і приймання робіт”.

НДІБВ

ВІПНіС

Зміни до ДБН  360 -92 “Містобудування. Планування і забудова міських і сільсь-ких поселень”.

Інститут Урбаністики

Управління містобудівної політики

(УМП)

(тел.227-75-38)

ДБН “Технічна експлуатація будівельних машин. Експертне обстеження вантажопідйомних засобів у будівництві”.

Монтажспецтехніка

ВІПНіС

ДБН “Типові норми витрат цементу для приготування бетонів” /на заміну СНіП 5.01.23-83/.

НДІБВ

ВІПНіС

ДСТУ “Методи випробувань будівельних виробів і конструкцій. Терміни та визначення”.

НДІБВ

ВІПНіС

ДБН “Атестація виробництва підприємств будівельної галузі України. Порядок здійснення”.

НДІБВ

ВІПНіС

ДБН “Сертифікація систем забезпечення якості продукції підприємств та організацій будівельного комплексу України”.

НДІБВ

ВІПНіС

ДБН “Протипожежні норми проектування будинків та споруд “ /на заміну СНіП 2.01.02-85/

УкрНДІПБ,

КиївЗНДІЕП,

Придніпровський

Промбудпроект

УАБ ІОБС

ДСТУ “Камінь  гіпсовий і гіпсоангідритовий для виробництва в”яжучих  матеріалів.Технічні умови” (Остаточна редакція).

ТК з стандартизації “Будівельні матеріали”

(ТК БМ)

ВІПНіС

ДСТУ “Вироби гіпсові стінові. Технічні умови” (Остаточна редакція).

ТК БМ

ВІПНіС

ДСТУ “Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови”(Остаточна редакція).

ТК БМ

ВІПНіС

ДБН “Інженерні вишукування для

будівництва. Основні положення”.

УкрНДІІНТВ

Управління інженерного захисту територій і промислової забудови

(УЗТіПЗ)

Перша редакція ДБН “Котельні установки” /на заміну СНіП ІІ-35-76/.

УкрНДІінжпроект

Відділ стратегії розвитку комунальної теплоенергетики

(ВСРКТ)

(тел 244-39-77)

УАБ ІОБС

ДБН “ Інспекційний контроль за

сертифікованими системами якості та атестованими  виробництвами в будівельній галузі”

НДІБВ

ВІПНіС

ДБН “Містобудування. Планування і забудова  населених пунктів”

/на заміну ДБН 360-92/

НДПІмістобудування

УМП

ДБН “Склад, порядок розроблення,

погодження та затвердження детального плану функціональної території, проекту забудови мікрорайону, кварталу, комплексу”.

Інститут Урбаністики

НДПІмістобуду вання

УМП

ДБН “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проекту розподілу території житлового кварталу (мікрорайону)”.

ВІЦ “Містобудівельник”

УМП

ДБН “Ремонт та підсилення несучих будівельних конструкцій та основ

промислових будівель і споруд, що експлуатуються /реконструюються/.”

НДІБВ

УЗТіПЗ

Зміни до чинних СНіП П-7-81* /ви-

дання 1991р./

НДІБК

УЗТіПЗ

Посібник до чинних ДБН В.1.1.-3-97 з інженерного захисту від зсувів і обвалів

ЦНТП “Інжзахист”

УЗТіПЗ

Зміни до чинних ДБН Б.1-3-97 ,

ДБН Б.2.4-2-94 та ВСН 38-82 про погодження та затвердження містобудівної документації для населених пунктів та  територій зі складними інженерно-геологічними умовами.

Діпромісто

УМП

ДБН “Технічні вимоги до ремонту

типових пошкоджень металоконструкцій

вантажопідіймальних кранів”

Львівський інститут

надійності машин

і споруд

ВІПНіС

ДСТУ “Добавки енергозберігаючі для керамічних виробів. Загальні технічні  вимоги”

ТК БМ

ВІПНіС

Перегляд ДБН А.1.1-1-93, з урахуванням положень Європейських директив 89/106 ЄЕС та 93/68 ЄЕС.

ТК “Будтехнормування”

ВІПНіС

Перегляд ДБН А.1.1-2-93, з урахуванням положень Європейських директив 89/106 ЄЕС та 93/68 ЄЕС.

ТК “Будтехнормування”

ВІПНіС

Перегляд ДБН А.1.1-3-93, з урахуванням положень Європейських директив 89/106 ЄЕС та 93/68 ЄЕС.

ТК “Будтехнормування”

ВІПНіС

Уточнення ресурсних показників як складових кошторисних  норм та підготовка збірників ресурсних кошторисних норм на будівельно-монтажні роботи.

НВФ

“Інпроект”

Управління реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва

(УРЦ)

(тел 227-40-16)

РОБОТИ  ЗА  НОВОЮ  ТЕМАТИКОЮ

Перегляд ДБН А.2.2-1-95 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”

УкрНДІІНТВ

УЗТіПЗ

ДБН “Інженерно-технічні заходи цивільної оборони” /на заміну СНіП 2.01.51-90/ і перегляд додатку 1 СНіП    ІІ-11-77

КиївЗНДІЕП

УАБ ІОБС

ДБН “Опалення, вентиляція та кондиціонування” /на заміну СНіП 2.04.05-91/

КНУБіА

УАБ ІОБС

Технічне завдання на перегляд СНіП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и канализация зданий”

УкрНДІводоканал-проект

УАБ ІОБС,

Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства

(УВКГ)

(тел. 227-11-80)

ДБН “Розміщення і проектування

полігонів твердих побутових відходів”

УкрНДІІНТВ

Відділ нормативно-правового забезпечення благоустрою та комунального обслуговування

(ВБКО)

(тел. 227-24-08)

Роботи, фінансування яких здійснюється за

рахунок альтернативних джерел:

ДСТУ “Сухі будівельні суміші. Технічні умови”.

ТК БМ

УАБ ІОБС

ВІПНіС

ДСТУ “Вироби стінові із пористих гірських порід. Технічні умови”.

ТК БМ

УАБ ІОБС

ВІПНіС

ДСТУ “Вироби із природного каменю для дорожнього  будівництва. Технічні умови”.

ТК БМ

УАБ ІОБС

ВІПНіС

ДСТУ “Вироби декоративні на основі природного каменю. Технічні умови”.

ТК БМ

УАБ ІОБС

ВІПНіС

ДСТУ “Матеріали  будівельні теплоізоляційні. Класифікація і основні технічні вимоги”.

ТК БМ

УАБ ІОБС

ВІПНіС

ДБН “Стальні конструкції” / на заміну СНіП ІІ-23-81* та в частині стальних

конструкцій-СНіП ІІІ-18-75/.

УкрНДІпроект-

стальконструкція

УЗТіПЗ

ДБН “Навантаження та впливи”

/ на заміну СНіП 2.01.07-85/.

УкрНДІпроект-стальконструкція

УЗТіПЗ

ДБН “СПДБ.Робочі креслення ме-

талевих конструкцій” / на заміну СТ  СЭВ

4722-84 та розділу 5 СН 460-74/.

УкрНДІпроект-стальконструкція

УЗТіПЗ,

ВІПНіС

ДБН “Захист будинків і споруд від

впливу шкідливих тварин”

УкрНДІагропроект

УЗТіПЗ

Перегляд ДБН А.2.2-3-97 “Склад,

порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”

КиївЗНДІЕП

ВІПНіС

Комплект нормативних документів

на будівництво та ремонт газопроводів  із застосуванням поліетиленових труб

НВФ “Полімербуд”

УЗТіПЗ

ВІПНіС,

ДБН “Автозаправні станції”

Укрдіпронафтотранс

УМП,

УЗТіПЗ

ДБН “Технологія виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей”

Академія будівництва України

ВІПНіС

ДБН “Склад, зміст та порядок розроблення, погодження та затвердження регіональних правил забудови територій”

Діпромісто

УМП

ДБН “Склад, зміст та порядок розроблення, погодження та затвердження місцевих правил забудови територій”

Діпромісто

УМП

ДБН “Склад, зміст та порядок розроблення, погодження та затвердження планів червоних ліній”

Діпромісто

УМП

Зміни до СНіП ІІ-12-77 “Защита от шума”

КиївЗНДІЕП

НДІБК

УАБ ІОБС,

УЗТіПЗ

ДБН “Будівництво в сейсмічних районах”

КиївЗНДІЕП,

НДІБК

УЗТіПЗ

Пакет нормативних документів з питань експлуатації будинків і споруд у складних інженерно-геологічних умовах

КиївЗНДІЕП

УЗТіПЗ

Зміни до СНіП 2.09.04-87

КиївЗНДІЕП

УАБ ІОБС

Остаточна редакція ДБН “Житлові будинки”

КиївЗНДІЕП

УАБ ІОБС

ДБН “Положення про авторський

нагляд за будівництвом” /на заміну СНіП 1.06.05-85/

КиївЗНДІЕП

Держархбуд-інспекція

(ДАБІ)

ДБН “Положення про головного архітектора (інженера) проекту”

КиївЗНДІЕП

УМП

ДБН “Єдність вимірювань в будівництві”

КиївЗНДІЕП

ДАБІ

ДБН “Проведення інспекційного контро-лю за дотриманням вимог державних будівельних норм і стандартів на обєктах будівництва”

КиївЗНДІЕП

ДАБІ

ДСТУ “Профілі алюмінієві комбіновані з термомостами для світлопрозорих конструкцій. Загальні технічні умови”

КиївЗНДІЕП

УАБ ІОБС

Перегляд ДБН В.1.2-1-95 “Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів”

НДІБК

УАБ ІОБС

ДБН “Будівельна теплотехніка” /на заміну СНіП ІІ-3-79**/

НДІБК

УАБ ІОБС

Порядок проведення комплексної державної експертизи містобудівної документації

Діпромісто

УМП

Збірник цін на розроблення генеральних планів населених пунктів

Діпромісто

УМП

ДБН “Планування та забудова населених пунктів”

Діпромісто

УМП

Посібник до ДБН А.2.3-1-99 “Територіальна діяльність. Основні положення”

Харківський

ПромбудНДІпроект

УЗТіПЗ

Цінник на роботи та послуги, які виконуються при здійсненні територіальної діяльності

Львівський

Промбудпроект

УЗТіПЗ

Методика розрахунку деформацій земної поверхні при виїмці вугільних пластів на значних глибинах

Донбасцивільпроект

УЗТіПЗ

Зміни до ДБН А.2.3-1-99 “Територіальна діяльність. Житлово-цивільне будівництво”

Донбасцивільпроект

УЗТіПЗ,

УАБ ІОБС

Положення по обстеженню і паспор-тизації житлових та громадських будинків у складних умовах будівництва (гірські виробки, карсти, просідаючі грунти)

Донбасцивільпроект

УЗТіПЗ

Розділ “Правила обстеження і випробування” ДБН на мости і труби (на заміну СНіП 3.06.07-86)

Укрдортехнологія

УЗТіПЗ

ДСТУ “Труби із коміркового поліетилену з теплоізоляцією із вспіненого коміркового поліетилену та захисною гофрованою оболонкою із поліетилену низького тиску. Загальні технічні умови”

ЦентрСЕПРО-тепломережа

ВСР КТ

ДБН “Зовнішні мережі гарячого водопостачання і опалення з використанням попередньо ізольованих труб із коміркового поліетилену”

ЦентрСЕПРО-тепломережа

ВСР КТ

ДСТУ “Вироби замково-залізні. Терміни та визначення”

/на заміну ГОСТ 27346-87 (СТ СЭВ 5615-86)/

Сімферопольське

ЦПКТБ

ВІПНіС

ДБН “Захист бетону від морозосолевої корозії”

Академія будівництва України

УЗТіПЗ

Порядок та нормативні вимоги щодо розміщення відкритих і підземних авто-стоянок та гаражів в населених пунктах

Студія неординарного проектування Міжнародної академії архітектури

(СНП МАА)

УМП

Положення та нормативні вимоги щодо розміщення малих архітектурних форм для підприємницької діяльності в населених пунктах

СНП МАА

УМП

Зміна № 2 до ДБН В.2.6-14-97

НДІБВ

УАБ ІОБС

Рекомендації з проектування, монтажу та експлуатації антикригових систем дахів (посібник до ДБН В.2.6-14-97)

Київпромелектро-проект

УАБ ІОБССпонсоры раздела: