Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Перелік чинних в Україні державних стандартів з енергозбереження (станом на 1.12.99р.)

Название (рус.) Перечень действующих в Украине государственных стандартов по энергосбережению (состоянием на 1.12.99р.)
Кем принят Відомства з питань енергетики та енергозбереження
Тип документа Регламент
Дата принятия 01.12.1999
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 Емкости

ПЕРЕЛIК

чинних в Українi державних стандартiв з енергозбереження

/станом на 1.12.99 р./

ДСТУ 2339-94

"Енергозбереження. Основнi положення".

ДСТУ 2420-94

"Енергозбереження. Термiни та визначення".

ДСТУ 2275-93

"Енергозбереження. Нетрадицiйнi та поновлюванi джерела енергiї. Термiни та визначення".

ДСТУ 2155-93

"Енергозбереження. Методи визначення економiчної ефективностi заходiв по енергозбереженню".

ДСТУ 3176-95 /ГОСТ 30356-96/

"Енергозбереження. Методи визначення балансiв енергоспоживання гiрничими пiдприємствами".

ДСТУ 3224-95
/ГОСТ 30341-96/

"Енергозбереження. Методи визначення норм витрат електроенергiї гiрничими підприємствами".

ДСТУ 3282-95
/ГОСТ 30371-96/

"Енергозбереження. Установки для вакуумної деаерацiї води. Загальнi технiчнi вимоги".

ДСТУ 2804-94

"Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення".

ДСТУ3401-96

"Енергозбереження. Методи та засоби вимірювання теплових величин. Загальні положення".

ДСТУ 3682-98
/ГОСТ 30583-98/

"Енергозбереження. Повна енергоємність
продукції робіт та послуг. Методи визначення."

ДСТУ 3635-98

"Енергозбереження. Теплоутилізаційне устаткування. Загальні вимоги".

ДСТУ 3756-98

"Енергозбереження. Перетворювачі теплового потоку первинні термоелектричні загально промислового призначення. Загальні технічні вимоги ".

ДСТУ 3755-98

"Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їх внесення у нормативну документацію".

ДСТУ 3740-98

"Енергозбереження. Методи аналізу та розрахунку зниження витрат палива та енергії на металургійних підприємствах".

ДСТУ 3581-97
/ГОСТ 30517-97/

"Енергозбереження. Методи визначення теплоти згорання палива. Загальні положення".

ДСТУ 3569-97
/ГОСТ 30514-97/

"Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Основні положення".

Рекомендації
Р-50-072-98

"Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в діючих мережах електропостачання напругою від 0,4 до 110 кВт включно".Спонсоры раздела: