zwcad arcon


ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови (Українською мовою)

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия (Украинским языком)
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер Б В.2.7-119-2003
Дата принятия 20.02.2025
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

СУМІШІ АСФАЛЬТОБЕТОННІ

І АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНІЙ

ТА АЕРОДРОМНИЙ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119-2003

Держбуд України

Київ 2003


Передмова

1      РОЗРОБЛЕНИЙ

Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (ХНАДУ), Національним транспортним університетом (НТУ) і Державним дорожнім науково-дослідним інститутом ім. М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ)

 

2      ВНЕСЕНИЙ

Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор) Управлінням науково-технічної політики у будівництві Держбуду України

3      ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 25 лютого 2003 р. № 14

4     НА ЗАМІНУ ГОСТ 9128-84

5     РОЗРОБНИКИ

ХНАДУ: В.О. Золотарьов, д.т.н.; В.К. Жданюк, д.т.н.; С.В. Єфремов,наук. співр.

НТУ: В.В. Мозговий, д.т.н.; О.Е. Цеханський, к.т.н., Н.С.Лаптєва, ст. наук, співр.

ДерждорНДІ: Г.В. Малеванський, к.т.н.; І.З. Духовний, к.т.н.


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

________________________________________________________________________

Будівельні матеріали

Суміші асфальтобетонні

і асфальтобетон дорожній та аеродромний

Технічні умови

Строительные материалы

Смеси асфальтобетонные

и асфальтобетон дорожный и аэродромный

Технические условия

Building materials

Asphaltic concrete mixtures, road

and aerodromes asphaltic concrete

Spesification

____________________________________________________________________________

Чинний від 2003-07-01

 1.  ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Стандарт поширюється на асфальтобетонні суміші та асфальтобетон для верхніх і нижніх шарів одягу автомобільних доріг, аеродромів, мостів, міських вулиць, площ, проїздів, доріг і майданчиків промислових та сільськогосподарських підприємств.

Асфальтобетонна сумішсуміш, що отримана змішуванням у нагрітому стані взятих у відповідних (раціональних) співвідношеннях щебеню чи гравію (або без них), природного і (або) штучного подрібненого піску, мінерального порошку та нафтового дорожнього бітуму.

Асфальтобетонмоноліт, що утворюється після вистигання до температури навколішнього середовища ущільненої асфальтобетонної суміші.

Галузь використання різновидів асфальтобетону визначається кліматичними умовами району будівництва, конструкцією дорожнього одягу, категорією дороги і наведена в додатках А і Б. Стандарт придатний для цілей сертифікації.


2.  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ Б В.2.7-32-95

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт.
Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-95

Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-95

Будівельні матеріали. Щебінь з уміщуючих гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і рудників України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46-96

Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)

Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва і для будівельних робіт. Методи фізико-механічних  випробувань

ДСТУ Б В.2.7-75-98

Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98

Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-81-98

Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)

Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ 4044-2001

Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ.Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.014-84

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками

ГОСТ 12.1.016-79

ССБТ. Требования к методикам измерения и концентрации вредных веществ

ГОСТ 12.1.050-86         

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих вибросов вредних веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 3344-83

Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия 

ГОСТ 4333-87

(СТ СЕВ 5469-86)

Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле 

ГОСТ 8735-88 

Песок для строительных работ. Методы испытаний 

ГОСТ 11501-78 

Битумы нефтяные. Методы определения глубины проникання иглы

ГОСТ 11503 -74

Битумы нефтяные. Методы определения условной вязкости 

ГОСТ 11505-75

Битумы нефтяные. Методы определения растяжимости 

ГОСТ 11506-73

Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару 

ГОСТ 11 507-78 

Битумы нефтяные дорожные. Методы определения температуры хрупкости по Фраасу 

ГОСТ 11955-82 

Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия 

ГОСТ 12784-78 

Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний 

ГОСТ 16557-78 

Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей. Технические условия 

ГОСТ 17789-72 

Битумы нефтяные. Метод определения парафина 

ГОСТ 18180-72 

Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева 

ГОСТ 20739-75 

Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

ГОСТ 25592-91 

Смеси золошлаковые тепловых злектростанций для бетонов. Технические условия 

ГОСТ 25818-91 

Золы-уноса тепловых злектростанций для бетонов. Технические условия 

ДБН В.1.4-1.01-97 

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні 


ДБН В.1.4-2.0 1-97 

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва 

ДБН В.2.3-4-2000 

Автомобільні дороги 

ДБН В.2.3-5-2001 

Вулиці та дороги населених пунктів 

ДСН 3.3.6.037-99 

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку 

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та
локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення". Київ-1999

СП № 4946-89

Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест

ДНАОП 5.1.14.1.01-96

Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства

РД 52.04-186-89

Руководство по контролю загрязнения атмосфери. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. М, Профиздат, 1988

МУ № 4436-87

Методические указания по измерению концентраций и азрозолей преимущественно фиброгенного действия

3. КЛАСИФІКАЦІЯ

3.1 За температурою укладання та маркою бітуму, який використовується, асфальтобетонні суміші поділяються на класи:

 1.  гарячі з в'язкими нафтовими дорожніми бітумами (не мають індексу);
 2.  холодні з рідкими нафтовими дорожніми бітумами (індекс «X»).

3.2 За найбільшою крупністю мінеральних зерен гарячі суміші та асфальтобетони поділяються на види:

 1.  крупнозернисті - з розміром зерен до 40 мм (Кр);
 2.  дрібнозернисті - з розміром зерен до 20 мм (Др);
 3.  піщані - з розміром зерен до 5 мм (Пщ).

Холодні асфальтобетонні суміші та асфальтобетони поділяються на види:

 1.  дрібнозернисті - з розміром зерен до 20 мм (Др);
 2.  піщані - з розміром зерен до 5 мм (Пщ).

3.3 За показником залишкової пористості асфальтобетони з гарячих сумішей поділяються на групи:

 1.  щільні - із залишковою пористістю від 2 до 5 % (Щ);
 2.  пористі - із залишковою пористістю від 5 до 10 % (П);
 3.  високопористі - із залишковою пористістю від 10 до 15 % (ВП).

3.4 За вмістом щебеню і різновидом піску суміші і асфальтобетони для верхніх шарів покриттів поділяються на гранулометричні (А, Б, Бх, В, Вх, Г, Гх, Д, Дх) типи згідно з таблицею 1 і 2.

3.5 За характером гранулометрії асфальтобетони та асфальтобетонні суміші поділяються на два різновиди: з непереривчастим (НП) та переривчастим (ПР) складом.

3.6 У залежності від якості використаних мінеральних матеріалів і значень показників фізико-механічних властивостей асфальтобетони поділяються на марки (І, II) згідно з таблицею 1 і 3.

У випадку використання для приготування асфальтобетону матеріалів, які не відповідають вимогам цього стандарту до асфальтобетонів І марки, він автоматично відноситься до марки нижчого рівня, незалежно від встановлених в процесі випробування значень показників якості.

3.7 Асфальтобетони для нижніх (АБ.НШ.) і підстильних (АБ.ПД.) шарів покриттів, які не відповідають гранулометричним типам А, Б, В, Г та Д, поділяють на: крупнозернисті (Кр) або дрібнозернисті (Др), пористі (П) або високопористі (ВП), з непереривчастою (НП) або переривчастою (ПР) гранулометрією марок І та II; асфальтобетони піщані (АБ.НШ.Пщ) марок І та II.


Таблиця 1 - Структура та послідовність позначень

Різновиди класифікації

Ознаки класифікації

Абревіатура

позначень

1 . Клас сумішей 

Гарячі 

Марка бітуму та умови

укладання 

АСГ 

Холодні 

АСХ 

2. Вид сумішей та

асфальтобетону 

Крупнозернисті 

Крупність мінеральних зерен 

Кр 

Дрібнозернисті 

Др 

Піщані 

Пщ 

3. Група

асфальтобетону 

Щільні 

Залишкова пористість

асфальтобетону 

Щ 

Пористі 

П 

Високопористі 

ВП 

4.Тип гранулометрії сумішей та

асфальтобетону 

А

За вмістом щебеню та

різновиду піску 

А 

Б

Б, Бх 

В

В, Вх 

Г

Г, Гх 

Д

Д,Дх 

5. Різновид

гранулометрії 

Непереривчаста 

Особливості гранулометрії 

НП. 

Переривчаста 

ПР. 

6. Марка

асфальтобетону 

Марка І 

За якістю матеріалів та

показниками властивостей 

І 

Марка II 

II 

3.8 Умовне позначення асфальтобетонів дається у такій послідовності: асфальтобетон; місце використання у випадку нижнього (НШ) або підстильного (ПД) шару; вид за крупністю зерен; група за залишковою пористістю, тип за вмістом щебеню, різновид гранулометрії, марка.

Приклади умовного позначення асфальтобетонів:

"Асфальтобетон АБ.Др.Щ.А.НП.І ДСТУ Б В.2.7-119-2003 - асфальтобетон дрібнозернистий, щільний, типу А, непереривчастої гранулометрії, марки І.

"Асфальтобетон АБ.СХ.Др.Бх.ІІ ДСТУ Б В.2.7-119-2003 - асфальтобетон з холодної суміші, дрібнозернистий, типу Бх, марки II.

"Асфальтобетон АБ.НШ.Кр.ВП.ПР.І ДСТУ Б В.2.7-119-2003 - асфальтобетон для нижнього шару, крупнозернистий, високопористий, переривчастої гранулометрії, марки І.


Таблиця 2Типи асфальтобетонних сумішей та асфальтобетонів

Тип сумішей і асфальтобетонів за кількістю

зерен більше 5 мм, % за масою

Різновид піску

Гарячі для щільного

асфальтобетону

Холодні

А, від 45 до 55

-

Щільний подрібнений і природний

Б, від 35 до 45

(Бх), від 35 до 50

Те саме

В, від 25 до 35

(Вх), від 20 до 35

-“-

Г

Гх

Щільний природний або його суміш з подрібненим

Д

Дх

Те саме

Примітка 1. Вміст природного неподрібненого піску в сумішах типу А, Б, Бх, В, Вх не повинен перевищувати 20 % за масою.

Примітка 2. Вміст природного неподрібненого піску в сумішах типу Г, Гх, не повинен перевищувати 25 % за масою.

Примітка 3. Вміст природного неподрібненого піску в сумішах типу Д, Дх, не повинен перевищувати 25 % за масою.

Таблиця 3Марки асфальтобетонів

Типи асфальтобетонів

Марки

Щільні:

     А, Б, В, Бх, Вх, Г

     Гх

     Д, Дх

I, II

I

II

Щебеневі пористі і високопористі

I,II

Піщані пористі і високопористі

I,II

4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Вимоги до складу сумішей

4.1.1 Зерновий (гранулометричний) склад мінеральної частини асфальтобетону може бути непереривчастим і переривчастим.

4.1.2 Зерновий склад мінеральної частини гарячих асфальтобетонних сумішей повинен, як правило, відповідати вимогам таблиці 4, а холодних сумішей - таблиці 5. Наведений в таблицях 4 і 5 вміст бітуму у сумішах є орієнтовним і повинен уточнюватися розрахунком на основі вимог до залишкової пористості та експериментальною перевіркою фізико-механічних властивостей асфальтобетону.

4.2 Вимоги до властивостей асфальтобетонів

4.2.1 Асфальтобетонні суміші і асфальтобетон виготовляють відповідно до вимог цього стандарту та за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку.

4.2.2 Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетону висуваються відповідно до класу суміші, виду, групи, типу, марки асфальтобетону, дорожньо-кліматичного району його використання і місця у конструкції дорожнього одягу.

4.2.3 Дорожньо-кліматичне районування території України за умовами роботи асфальтобетонних покриттів наведено у таблиці А-1 і на рисунку А-1 додатка А.

4.2.4 Рекомендовані типи гранулометрії і марки асфальтобетону наведені: для покриттів доріг І і II категорій у таблиці Б-1, а доріг III і IV категорій - у таблиці Б-2 додатка Б; для покриттів міських вулиць і доріг - у таблиці Б-3; для покриттів мостів - у таблицях Б-4 та   Б-5; для покриттів аеродрому - у таблицях Б-6 та Б-7.

4.2.5 Показники фізико-механічних властивостей асфальтобетонів, що використовуються на території з помірною вологістю (до 500 мм опадів за рік) і кількістю переходів температури через 0°С до 20 циклів, характерних для районів А-4, А-5, півдня району А-3 (Полтавська обл., східна частина Черкаської обл., північна частина Харківської обл.), а також частини району А-6 (східна частина Дніпропетровської обл.), повинні відповідати вимогам таблиці 5.

4.2.6 На всій території району А-1, на території району А-2 (за винятком Гірських Карпат), на північному сході району А-3 (Чернігівська, Сумська обл. і північно-східна частина Київської обл.), де кількість опадів коливається у межах від 500 до 770 мм за рік, а також на північному сході району А-6 (південна частина Харківської і північна частина Запорізької обл.), де кількість переходів температури через 0°С досягає 25 циклів на рік, значення показників фізико-механічних властивостей необхідно приймати згідно з вимогами        таблиці 6.

4.2.7 Для району А-7 (Кримська, Херсонська, південна частина Запорізької обл.) у зв'язку з високими літніми температурами фізико-механічні властивості асфальтобетонів повинні задовольняти вимоги таблиці 7. При цьому для Південного берега Криму значення показників пористості і водонасичення повинні наближатися до верхніх значень.

4.2.8 Показники фізико-механічних властивостей асфальтобетонів на південному сході району А-6 (Донецька, Дніпропетровська та Луганська обл.) і в районі А-2 (Гірські Карпати) повинні задовольняти вимоги таблиці 8.

4.2.9 Показники фізико-механічних властивостей асфальтобетонів із холодних сумішей повинні відповідати вимогам таблиці 9.

4.2.10 Показники фізико-механічних властивостей пористих і високопористих асфальтобетонів повинні відповідати вимогам таблиці 10.

Таблиця 4 - Зернові склади мінеральної частини гарячих сумішей для щільних, пористих і високопористих асфальтобетонів, що використовуються у верхніх, нижніх та підстильних шарах покриттів

Асфальтобетон:

вид, група, тип,

місце використання,

позначення

Вміст за масою, % мінеральних зерен, менших даного розміру, мм

Орієнтовний вміст бітуму, % за масою

40

25

20

15

10

5

2,5

1,25

0,63

0,315

0,14

0,071

Верхні шари покриттів

Непереривчастий зерновий склад

Щільний, тип А

АБ.Щ.А 

100

100-95

92-83

81-67

55-45

42-27

33-18

26-12

20-9

14-6

11-5

5,0-6,0

100

100-95

78-67

55-45

41-28

34-20

27-12

20-9

14-6

11-5

5,0-6,0

100

100-90

55-45

43-29

35-21

27-13

20-9

15-7

12-6

5,0-6,5

Щільний, тип Б

АБ.Щ.Б 

100

100-95

93-84

82-69

65-55

53-41

42-31

33-23

25-16

18-11

14-8

5,5-7,0

100

100-95

85-75

65-55

53-42

43-32

33-23

25-16

18-11

14-8

5,5-7,0

100

100-90

65-55

53-43

43-33

33-23

25-16

18-11

14-8

5,5-7,0

Щільний, тип В

АБ.Щ.В 

100

100-95

100-88

90-80

75-65

64-51

52-37

40-25

27-16

20-11

16-9

6,0-7,5

100

100-95

90-82

75-65

64-51

52-37     

40-25

29-16

20-11

16-9

6,0-7,5

100

100-90

75-65     

64-51

52-37

40-25

29-16

20-11

16-9

6,0-7,5

Щільний, тип Г

АБ.Щ.Г 

100

100-95

83-68

67-45

50-28

35-18

24-11

16-8

7,0-9,0

Щільний, тип Д

АБ.Щ.Д            

100

100-95

93-74

86-53

75-37

55-27

33-17

16-10

7,0-9,0

Переривчастий зерновий склад

Щільний, тип А

АБ.Щ.А.ПР. 

100

100-95

88-80

73-65

55-45

55-35

55-25

55-20

29-12

17-8

11-5

5,0-6,0


Закінчення таблиці 4

Асфальтобетон:

вид, група, тип,

місце використання,

позначення

Вміст за масою, % мінеральних зерен, менших даного розміру, мм

Орієнтовний вміст бітуму,

% за масою

40

25

20

15

10

5

2,5

1,25

0,63

0,315

0,14

0,071

Нижні і підстильні шари

Непереривчастий зерновий склад

Щільний, тип А

АБ.НШ.Щ.А 

100-95

-

80-65

70-55

62-45

50-35

38-24

28-17

20-12

15-9

11-6

10-4

4,5-6,0

Щільний, тип Б

АБ.НШ.Щ.Б 

100-95

-

86-78

80-70

74-62

65-50

52-38

39-28

29-20

22-14

16-9

12-6

5,0-6,5

Переривчастий зерновий склад

Щільний, тип А

 АБ.НШ.Щ.А.ПР   

100-95

-

80-65

70-55

62-45

50-35

50-28

50-22

50-18

28-14

15-8

10-4

4,5-6,5

Щільний, тип Б

АБ.НШ.Щ.Б. ПР 

100-95

-

86-78

80-70

74-62

65-50

65-40

65-34

65-27

40-20

23-14

12-6

4,5-6,5

Непереривчастий зерновий склад 

Крупно- і дрібнозернистий, пористий і високопористий,

АБ.НШ.Кр.(Др.) П.(ВП.) 

100-95

-

100-70

100-57

76-45

65-77

50-18

38-10

28-7

22-4

15-3

8-2

4,0-6,0

Піщаний

високопористий, АБ.НШ.ПЩ.ВП 

100

100-95

100-68

100-45

88-28

73-18

45-10

10-4

4,0-6,0

Переривчастий зерновий склад 

Крупно- і дрібнозернистий, пористий і високопористий, АБ.НШ.Кр.(Др.) ПР.(ВП.) ПР. 

100-95

-

100-65

100-54

88-42

65-30

65-25

65-18

65-12

40-8

22-5

8-2

4,0-6,0


Таблиця 5 - Зернові склади холодних сумішей, що використовуються у верхніх шарах покриттів

Назва і тип

суміші

Вміст за масою, % мінеральних зерен, менших даного розміру, мм

Орієнтовний вміст бітуму, % за масою

40

25

20

15

10

5

2,5

1,25

0,63

0,315

0,14

0,071

Холодні

дрібнозернисті

Тип Бх

Тип Вх 

100

100

100-95

100-95

100-85

100-88

100-70

100-80

65-50

80-65

50-33

60-50

39-21

49-39

29-14

38-29

22-10

31-22

16-9

22-16

12-8

17-12

3,5-5,5

4,0-6,0

Холодні піщані типів Гх і Дх 

100

100-95

82-66

69-46

54-26

43-18

30-14

20-12

4,5-6,5

Таблиця 6Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетонів для районів А-4, А-5, А-3 (Полтавська обл., східна частина Черкаської та північна частина Харківської обл.), А-6 (східна частина Дніпропетровської обл.)

Найменування показників

Норми для

асфальтобетонів

марок 

І 

II 

1 . Пористість мінерального кістяка, % за об'ємом, для 

асфальтобетонів із сумішей типів: 

            А і Б 

15-19 

15-19 

            В і Г 

18-22 

18-22 

            Д 

18-22 

2. Залишкова пористість, % за об'ємом 

2-5 

2-5 

3. Водонасичення, % за об'ємом, для асфальтобетонів 

із сумішей типу: 

            А 

1,5-4,0 

1,5-4,0 

            Б і Г 

1,5-3,5 

1,5-3,5 

            В і Д 

1,5-3,0 

1,5-3,0 

4. Набрякання, % за об'ємом, для асфальтобетонів із сумішей 

0,5 

1,0 

всіх типів, не більше 

5. Границя міцності при стиску, МПа, за температури: 

0°С для асфальтобетонів із сумішей всіх типів, не більше 

12,0/10,0 

13,0/11,0 

20°0 для асфальтобетонів із сумішей всіх типів, не менше 

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: