Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Організація виконання постанов Кабінету Міністрів України


Список документов в категории

Название Дата
"Про забезпечення виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 р. N 1228 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"
("Об обеспечении выполнения Указа Президента Украины от 18 декабря 2007 г. N 1228 "О дополнительных безотлагательных мероприятиях по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями")
31.01.2008
"Про введення в дію рішення колегії від 30 листопада 2006 р. N 229 "Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, здій
("О введении в действие решения коллегии от 30 ноября 2006 г. N 229 "О проекте Закона Украины "О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства, сдой)
06.12.2006
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.99 N 999-р"
("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 22.09.99 N 999-р")
03.11.1999
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.99 N 820"
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 14.05.99 N 820")
26.07.1999
"Про організацію розроблення нормативно-правових документів в зв"язку з прийняттям Закону України "Про apхітектурну діяльність"
("Об организации разработки нормативно-правовых документов в связи с принятием Закона Украины "Об архитектурной деятельности")
16.07.1999
"Про виплату надбавки за стаж роботи у науковій сфері працівниками державних підприємств, організацій і установ сфери управління Держбуду України"
("О выплате надбавки за стаж работы в научной сфере работниками государственных предприятий, организаций и учреждений сферы управления Госстроя Украины")
05.07.1999
"Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними організаціями та установами"
("О мероприятиях по сокращению энергопотребления бюджетными организациями и учреждениями")
02.07.1999
"Про підготовку підприємства, організацій і установ, що належать до сфери управління Держбуду, до роботи в осінньо-зимовий період 1999-2000 року"
("О подготовке предприятия, организаций и учреждений, что принадлежат к сфере управления Госстроя, к работе в осенне-зимний период в 1999-2000 году")
30.06.1999
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 N 700 "Про програму відтворення видатних пам"яток історії та культури України"
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 23.04.99 N 700 "О программе воссоздания выдающихся достопримечательностей истории и культуры Украины")
10.05.1999
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 300"
("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 01.03.99 N 300")
18.03.1999
"Про порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень за paxунок кoштів державного бюджету"
("О порядке определения объемов базового финансирования фундаментальных научных исследований за счет средств государственного бюджета")
15.03.1999
"Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) та кoнтроль за їх дотриманням"
("Об утверждении Инструкции об условиях и правилах осуществления предпринимательской деятельности (лицензионные условия) и контроле за их соблюдением")
10.03.1999
"Про галузеву кoмісію з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків кoмп"ютерної кризи 2000 року"
("Об отраслевой комиссии по вопросам предотвращения и устранения возможных негативных последствий компьютерного кризиса в 2000 году")
26.02.1999
"Про державний бюджет України на 1999 р."
("О государственном бюджете Украины на 1999 г.")
29.01.1999
"Про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції підприємництва"
("Об утверждении Плана мероприятий по дерегуляції предпринимательству")
18.01.1999
"Про peaлізацію заходів щодо запровадження системи іпотечного кредитування будівництва та придбання житла"
("О реализации мероприятий по вводу системы ипотечного кредитования строительства и приобретения жилья")
18.01.1999
"Про поетапну передачу у кoмунальну власність великих міст (з населенням понад 100 тис. чол.) об"єктів теплопостачання"
("О поэтапной передаче в коммунальную собственность больших городов (с населением свыше 100 тыс. чол.) объектов теплоснабжения")
18.01.1999
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 N 2024"
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 18.12.98 N 2024")
05.01.1999
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005р. N 444-р "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"
("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 2005р ноября. N 444-р "Об утверждении плана дополнительных мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями")
29.11.2005
"Про виконання Указу Президента України від 20.12.2000 N 1356"
("О выполнении Указа Президента Украины от 20.12.2000 N 1356")
20.12.2000
"Про проведення моніторингу реалізації державних цільових програм"
("О проведении мониторинга реализации государственных целевых программ")
18.12.2000
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1757"
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 29 ноября 2000 г. N 1757")
14.12.2000
"До наказу від 11.05.2000 р. N 94"
("К приказу от 11.05.2000 г. N 94")
07.12.2000
"Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 16 листопада 2000 р. N 1242"
("О мероприятиях по выполнению Указа Президента Украины от 16 ноября 2000 г. N 1242")
05.12.2000
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1693"
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2000 г. N 1693")
29.11.2000
"Про заходи щодо запровадження ліцензії єдиного зразка"
("О мероприятиях по вводу лицензии единого образца")
28.11.2000
"Про забезпечення комплексного розвитку малих міст України"
("Об обеспечении комплексного развития малых городов Украины")
28.11.2000
"Про державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця" у Чернівецькій області"
("О государственном историко-архитектурном заповеднике "Хотинская крепость" в Черновицкой области")
01.11.2000
"Про затвердження нової редакції статуту державного підприємства "Центральна служба "Української державної інвестиційної експертизи"
("Об утверждении новой редакции устава государственного предприятия "Центральная служба "Украинской государственной инвестиционной экспертизы")
20.10.2000
"Про додаткові заходи щодо подолання платіжної кризи"
("О дополнительных мероприятиях по преодолению платежного кризиса")
04.10.2000
"Про внесення доповнень до наказу Комітету від 8 жовтня 1999 р. N 246"
("О внесении дополнений к приказу Комитета от 8 октября 1999 г. N 246")
03.10.2000
"Про організацію виконання Закону України "Про державну статистику"
("Об организации выполнения Закона Украины "О государственной статистике")
01.09.2000
"Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2000 р. N 197-р"
("Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 24.04.2000 г. N 197-р")
27.08.2000
"Про посилення контролю за виконанням Указу Президента України від 19.10.99 N 1351"
("Об усилении контроля за выполнением Указа Президента Украины от 19.10.99 N 1351")
09.08.2000
"На виконання п. 5 окремого доручення засідання Кабінету Міністрів України (витяг з протоколу від 20.07.2000 р.
("На выполнение п. 5 отдельного поручения заседания Кабинета Министров Украины (выдержка из протокола от 20.07.2000 г.)
09.08.2000
"Про заходи щодо забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки під час транскордонних перевезень небезпечних відходів"
("О мероприятиях по обеспечению соблюдения требований экологической безопасности во время трансграничных перевозок опасных отходов")
28.07.2000
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2000 р. N 976 "Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2000/2001 року"
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 16 июня 2000 г. N 976 "О подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса к постоянной работе в осенне-зимний период в 2000/2001 году")
05.07.2000
"Про затвердження Меморандуму про взаєморозуміння між Держбудом та Міністерством суспільних робіт та державної служби Канади стосовно співробітництва у питаннях житлового будівництва"
("Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Госстроем и Министерством общественных работ и государственной службы Канады относительно сотрудничества в вопросах домостроения")
04.07.2000
"Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 915 "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України"
("Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 05.06.2000 N 915 "Об утверждении Временного регламента Кабинета Министров Украины")
27.06.2000
"Про підготовку проекту Державного бюджету України на 2001 рік"
("О подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2001 год")
27.06.2000
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 N 957 "Про затвердження порядку утворення структурних підрозділів..."
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 13.06.2000 N 957 "Об утверждении порядка образования структурных подразделений...")
27.06.2000
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2000 року N 934"
("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 7 июня 2000 года N 934")
23.06.2000
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 року N 826 "Про заходи щодо впровадження автоматизованих систем обліку електроенергії"
("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 18 мая 2000 года N 826 "О мероприятиях по внедрению автоматизированных систем учета электроэнергии")
19.06.2000
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2000 р. N 846 "Про Комплексну програму збереження історичної забудови центральної частини м. Збаража"
("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 29.05.2000 г. N 846 "О Комплексной программе сохранения исторической застройки центральной части г. Збаража")
14.06.2000
"Про організацію розроблення нормативно-правових документів в зв"язку з прийняттям Закону України "Про планування територій"
("Об организации разработки нормативно-правовых документов в связи с принятием Закона Украины "О планировании территорий")
05.06.2000
"Про управління державними корпоративними правами ВАТ "Холдингова компанія "Укркомунмаш"
("Об управлении государственными корпоративными правами ОАО "Холдинговая компания "Укркомунмаш")
29.05.2000
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2000 р. N 790"
("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 14 мая 2000 г. N 790")
19.05.2000
"Про передачу державного підприємства "Рівнебудрозвідування" до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів"
("О передаче государственного предприятия "Ривнестройразведование" к сфере управления Министерства экологии и природных ресурсов")
19.05.2000
"Про забезпечення виконання завдань щодо погашення боргів за спожиту електроенергію"
("Об обеспечении выполнения заданий относительно погашения задолженности за употребленную электроэнергию")
16.05.2000
"Про умови оплати праці керівників державних підприємств, організацій і установ сфери управління Комітету"
("Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений сферы управления Комитета")
15.05.2000
"Про розподіл обов"язків між керівництвом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики"
("О распределении обязанностей между руководством Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики")
05.05.2000
"Про передачу корпусу проектного інституту "Криворіжцивільпроект"
("О передаче корпуса проектного института "Криворижцивильпроект")
04.05.2000
"Про внесення змін до наказу Держбуду України від 06.04.2000 N 65"
("О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 06.04.2000 N 65")
28.04.2000
"Про розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів на виконання розпорядження КМУ від 17.01.2000 N 30-р"
("О разработке проектов законодательных и нормативно-правовых актов на выполнение распоряжения КМУ от 17.01.2000 N 30-р")
26.04.2000
"Про організацію виконання доручення Президента України від 23.03.2000 N 1-14/314 та відповідних доручень Кабінету Міністрів України"
("Об организации выполнения поручения Президента Украины от 23.03.2000 N 1-14/314 и соответствующих поручений Кабинета Министров Украины")
26.04.2000
"Про затвердження "Методики визначення скорочення енергоспоживання об"єктами бюджетної сфери від запровадження приладів обліку та регулювання споживання теплової енергії"
("Об утверждении "Методики определения сокращения энергопотребления объектами бюджетной сферы от ввода приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии")
14.04.2000
"Про затвердження Технологічної карти на виконання робіт, пов"язаних з державним технічним оглядом чотиривісних трамвайних вагонів державними регіональними технічними інспекціями міського електротранспорту"
("Об утверждении Технологической карты на выполнение работ, связанных с государственным техническим осмотром четырехосных трамвайных вагонов государственными региональными техническими инспекциями городского электротранспорта")
14.04.2000
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. N 137-р"
("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 22 марта 2000 г. N 137-р")
03.04.2000
"Про виконання розпорядження Президента України від 12.02.2000 р. N 83/2000-рп "Про першочергові заходи щодо відродження церкви Богородиці (Десятинної) в м. Києві"
("О выполнении распоряжения Президента Украины от 12.02.2000 г. N 83/2000-рп "О первоочередных мерах относительно возрождения церкви Богородицы (Десятинной) в г. Киеве")
01.03.2000
"Про виконання Указу Президента України від 23.02.2000 N 276 "Про першочергові заходи щодо реалізації Послання Президента України до Верховної ради України "Україна: поступ у ХХІ сторіччя. Стратегія економічного та соціального...
("О выполнении Указа Президента Украины от 23.02.2000 N 276 "О первоочередных мерах относительно реализации Послания Президента Украины в Верховную раду Украины "Украина: продвижение в ХХІ столетие. Стратегия экономического и социального...)
01.03.2000
Щодо нової структури центрального апарату з метою скорочення чисельності працівників Комітету до встановленої граничної чисельності
(Относительно новой структуры центрального аппарата с целью сокращения численности работников Комитета к установленной предельной численности)
29.02.2000
"Про порядок подання проектів актів законодавства та інших документів на розгляд Кабінету Міністрів України"
("О порядке представления проектов актов законодательства и других документов на рассмотрение Кабинета Министров Украины")
28.02.2000
"Про затвердження Технологічної карти на виконання робіт пов"язаних з державним технічним оглядом тролейбусів державними регіональними технічними інспекціями міського електротранспорту"
("Об утверждении Технологической карты на выполнение работ связанных с государственным техническим осмотром троллейбусов государственными региональными техническими инспекциями городского электротранспорта")
21.02.2000
"Щодо виконання Указу Президента України від 11.01.2000 р. N 207"
("Относительно выполнения Указа Президента Украины от 11.01.2000 г. N 207")
17.02.2000
"Про затвердження Положення про Тендерний Комітет Держбуду України з організації та проведення торгів (тендерів) при здійсненні закупівель науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт за рахунок коштів держ. бюджету"
("Об утверждении Положения о Тендерном Комитете Госстроя Украины по организации и проведению торгов (тендеров) при осуществлении закупок научно-исследовательских, конструкторских и проектных работ за счет средств гос. бюджета")
15.02.2000
"Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.01.2000 р. N 22309/2"
("О выполнении поручения Кабинета Министров Украины от 23.01.2000 г. N 22309/2")
15.02.2000
"Про виконання Указу Президента України від 22.01.2000 р. N 89/2000 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва"
("О выполнении Указа Президента Украины от 22.01.2000 р. N 89/2000 "О вводе единой государственной регуляторной политики в сфере предпринимательства")
14.02.2000
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2000 N 30-р"
("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 17.01.2000 N 30-р")
01.02.2000
"Про створення комісії з оцінки споруд та системи гарячого водопостачання у м. Комсомольську "
("О создании комиссии из оценки сооружений и системы горячего водоснабжения в г. Комсомольск")
01.02.2000
"Про розроблення нових спрощених форм документів первинного обліку при наданні готельних послуг"
("О разработке новых упрощенных форм документов первичного учета при предоставлении гостиничных услуг")
24.01.2000
"Про виконання заходів щодо поетапного введення в дію Державних санітарних правил і норм"
("О выполнении мероприятий по поэтапному введению в действие Государственных санитарных правил и норм")
21.01.2000
"Про підготовку й відзначення Дня пам"яток історії та культури"
("О подготовке и праздновании Дня достопримечательностей истории и культуры")
17.01.2000
"Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)"
("О выполнении резолюции Совета Безопасности ООН относительно движения "Талибан" (Афганистан)")
10.01.2000
"Про затвердження Методик оцінки технічного стану трамвайних вагонів і тролейбусів при проведенні державного технічного огляду"
("Об утверждении Методик оценки технического состояния трамвайных вагонов и троллейбусов при проведении государственного технического осмотра")
06.01.2000
"Про створення державного проектного інституту "Хмельницькпроектреконструкція"
("О создании государственного проектного института "Хмельницкпроектреконструкция")
04.01.2000