Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Організація виконання постанов Кабінету Міністрів України


Список документов в категории

Название
"Про забезпечення виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 р. N 1228 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" ( 52 ) ("Об обеспечении выполнения Указа Президента Украины от 18 декабря 2007 г. N 1228 "О дополнительных безотлагательных мероприятиях по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями")
"Про введення в дію рішення колегії від 30 листопада 2006 р. N 229 "Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, здій ( 402 ) ("О введении в действие решения коллегии от 30 ноября 2006 г. N 229 "О проекте Закона Украины "О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства, сдой)
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.99 N 999-р" ( 269 ) ("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 22.09.99 N 999-р")
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.99 N 820" ( 178 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 14.05.99 N 820")
"Про організацію розроблення нормативно-правових документів в зв"язку з прийняттям Закону України "Про apхітектурну діяльність" ( 170 ) ("Об организации разработки нормативно-правовых документов в связи с принятием Закона Украины "Об архитектурной деятельности")
"Про виплату надбавки за стаж роботи у науковій сфері працівниками державних підприємств, організацій і установ сфери управління Держбуду України" ( 164 ) ("О выплате надбавки за стаж работы в научной сфере работниками государственных предприятий, организаций и учреждений сферы управления Госстроя Украины")
"Про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними організаціями та установами" ( 161 ) ("О мероприятиях по сокращению энергопотребления бюджетными организациями и учреждениями")
"Про підготовку підприємства, організацій і установ, що належать до сфери управління Держбуду, до роботи в осінньо-зимовий період 1999-2000 року" ( 159 ) ("О подготовке предприятия, организаций и учреждений, что принадлежат к сфере управления Госстроя, к работе в осенне-зимний период в 1999-2000 году")
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 N 700 "Про програму відтворення видатних пам"яток історії та культури України" ( 115 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 23.04.99 N 700 "О программе воссоздания выдающихся достопримечательностей истории и культуры Украины")
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 300" ( 63 ) ("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 01.03.99 N 300")
"Про порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень за paxунок кoштів державного бюджету" ( 57 ) ("О порядке определения объемов базового финансирования фундаментальных научных исследований за счет средств государственного бюджета")
"Про затвердження Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) та кoнтроль за їх дотриманням" ( 55 ) ("Об утверждении Инструкции об условиях и правилах осуществления предпринимательской деятельности (лицензионные условия) и контроле за их соблюдением")
"Про галузеву кoмісію з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків кoмп"ютерної кризи 2000 року" ( 45 ) ("Об отраслевой комиссии по вопросам предотвращения и устранения возможных негативных последствий компьютерного кризиса в 2000 году")
"Про державний бюджет України на 1999 р." ( 20 ) ("О государственном бюджете Украины на 1999 г.")
"Про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції підприємництва" ( 8 ) ("Об утверждении Плана мероприятий по дерегуляції предпринимательству")
"Про peaлізацію заходів щодо запровадження системи іпотечного кредитування будівництва та придбання житла" ( 5 ) ("О реализации мероприятий по вводу системы ипотечного кредитования строительства и приобретения жилья")
"Про поетапну передачу у кoмунальну власність великих міст (з населенням понад 100 тис. чол.) об"єктів теплопостачання" ( 4 ) ("О поэтапной передаче в коммунальную собственность больших городов (с населением свыше 100 тыс. чол.) объектов теплоснабжения")
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 N 2024" ( 1 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 18.12.98 N 2024")
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005р. N 444-р "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" ( 5 ) ("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 2005р ноября. N 444-р "Об утверждении плана дополнительных мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями")
"Про виконання Указу Президента України від 20.12.2000 N 1356" ( 296 ) ("О выполнении Указа Президента Украины от 20.12.2000 N 1356")
"Про проведення моніторингу реалізації державних цільових програм" ( 288 ) ("О проведении мониторинга реализации государственных целевых программ")
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1757" ( 281 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 29 ноября 2000 г. N 1757")
"До наказу від 11.05.2000 р. N 94" ( 276 ) ("К приказу от 11.05.2000 г. N 94")
"Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 16 листопада 2000 р. N 1242" ( 272 ) ("О мероприятиях по выполнению Указа Президента Украины от 16 ноября 2000 г. N 1242")
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1693" ( 265 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2000 г. N 1693")
"Про заходи щодо запровадження ліцензії єдиного зразка" ( 264 ) ("О мероприятиях по вводу лицензии единого образца")
"Про забезпечення комплексного розвитку малих міст України" ( 261 ) ("Об обеспечении комплексного развития малых городов Украины")
"Про державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця" у Чернівецькій області" ( 247 ) ("О государственном историко-архитектурном заповеднике "Хотинская крепость" в Черновицкой области")
"Про затвердження нової редакції статуту державного підприємства "Центральна служба "Української державної інвестиційної експертизи" ( 236 ) ("Об утверждении новой редакции устава государственного предприятия "Центральная служба "Украинской государственной инвестиционной экспертизы")
"Про додаткові заходи щодо подолання платіжної кризи" ( 221 ) ("О дополнительных мероприятиях по преодолению платежного кризиса")
"Про внесення доповнень до наказу Комітету від 8 жовтня 1999 р. N 246" ( 219 ) ("О внесении дополнений к приказу Комитета от 8 октября 1999 г. N 246")
"Про організацію виконання Закону України "Про державну статистику" ( 183 ) ("Об организации выполнения Закона Украины "О государственной статистике")
"Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2000 р. N 197-р" ( 175 ) ("Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 24.04.2000 г. N 197-р")
"Про посилення контролю за виконанням Указу Президента України від 19.10.99 N 1351" ( 169 ) ("Об усилении контроля за выполнением Указа Президента Украины от 19.10.99 N 1351")
"На виконання п. 5 окремого доручення засідання Кабінету Міністрів України (витяг з протоколу від 20.07.2000 р. ( 168 ) ("На выполнение п. 5 отдельного поручения заседания Кабинета Министров Украины (выдержка из протокола от 20.07.2000 г.)
"Про заходи щодо забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки під час транскордонних перевезень небезпечних відходів" ( 161 ) ("О мероприятиях по обеспечению соблюдения требований экологической безопасности во время трансграничных перевозок опасных отходов")
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2000 р. N 976 "Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2000/2001 року" ( 148 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 16 июня 2000 г. N 976 "О подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса к постоянной работе в осенне-зимний период в 2000/2001 году")
"Про затвердження Меморандуму про взаєморозуміння між Держбудом та Міністерством суспільних робіт та державної служби Канади стосовно співробітництва у питаннях житлового будівництва" ( 145 ) ("Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Госстроем и Министерством общественных работ и государственной службы Канады относительно сотрудничества в вопросах домостроения")
"Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 915 "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України" ( 138 ) ("Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 05.06.2000 N 915 "Об утверждении Временного регламента Кабинета Министров Украины")
"Про підготовку проекту Державного бюджету України на 2001 рік" ( 136 ) ("О подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2001 год")
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 N 957 "Про затвердження порядку утворення структурних підрозділів..." ( 133 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 13.06.2000 N 957 "Об утверждении порядка образования структурных подразделений...")
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2000 року N 934" ( 132 ) ("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 7 июня 2000 года N 934")
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 року N 826 "Про заходи щодо впровадження автоматизованих систем обліку електроенергії" ( 127 ) ("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 18 мая 2000 года N 826 "О мероприятиях по внедрению автоматизированных систем учета электроэнергии")
"Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2000 р. N 846 "Про Комплексну програму збереження історичної забудови центральної частини м. Збаража" ( 123 ) ("О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 29.05.2000 г. N 846 "О Комплексной программе сохранения исторической застройки центральной части г. Збаража")
"Про організацію розроблення нормативно-правових документів в зв"язку з прийняттям Закону України "Про планування територій" ( 118 ) ("Об организации разработки нормативно-правовых документов в связи с принятием Закона Украины "О планировании территорий")
"Про управління державними корпоративними правами ВАТ "Холдингова компанія "Укркомунмаш" ( 114 ) ("Об управлении государственными корпоративными правами ОАО "Холдинговая компания "Укркомунмаш")
"Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2000 р. N 790" ( 106 ) ("Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 14 мая 2000 г. N 790")
"Про передачу державного підприємства "Рівнебудрозвідування" до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів" ( 105 ) ("О передаче государственного предприятия "Ривнестройразведование" к сфере управления Министерства экологии и природных ресурсов")
"Про забезпечення виконання завдань щодо погашення боргів за спожиту електроенергію" ( 99 ) ("Об обеспечении выполнения заданий относительно погашения задолженности за употребленную электроэнергию")
"Про умови оплати праці керівників державних підприємств, організацій і установ сфери управління Комітету" ( 97 ) ("Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений сферы управления Комитета")
"Про розподіл обов"язків між керівництвом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики" ( 94 ) ("О распределении обязанностей между руководством Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики")
"Про передачу корпусу проектного інституту "Криворіжцивільпроект" ( 91 ) ("О передаче корпуса проектного института "Криворижцивильпроект")
"Про внесення змін до наказу Держбуду України від 06.04.2000 N 65" ( 86 ) ("О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 06.04.2000 N 65")
"Про розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів на виконання розпорядження КМУ від 17.01.2000 N 30-р" ( 84 ) ("О разработке проектов законодательных и нормативно-правовых актов на выполнение распоряжения КМУ от 17.01.2000 N 30-р")
"Про організацію виконання доручення Президента України від 23.03.2000 N 1-14/314 та відповідних доручень Кабінету Міністрів України" ( 83 ) ("Об организации выполнения поручения Президента Украины от 23.03.2000 N 1-14/314 и соответствующих поручений Кабинета Министров Украины")
"Про затвердження "Методики визначення скорочення енергоспоживання об"єктами бюджетної сфери від запровадження приладів обліку та регулювання споживання теплової енергії" ( 79 ) ("Об утверждении "Методики определения сокращения энергопотребления объектами бюджетной сферы от ввода приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии")
"Про затвердження Технологічної карти на виконання робіт, пов"язаних з державним технічним оглядом чотиривісних трамвайних вагонів державними регіональними технічними інспекціями міського електротранспорту" ( 78 ) ("Об утверждении Технологической карты на выполнение работ, связанных с государственным техническим осмотром четырехосных трамвайных вагонов государственными региональными техническими инспекциями городского электротранспорта")
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. N 137-р" ( 64 ) ("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 22 марта 2000 г. N 137-р")
"Про виконання розпорядження Президента України від 12.02.2000 р. N 83/2000-рп "Про першочергові заходи щодо відродження церкви Богородиці (Десятинної) в м. Києві" ( 40 ) ("О выполнении распоряжения Президента Украины от 12.02.2000 г. N 83/2000-рп "О первоочередных мерах относительно возрождения церкви Богородицы (Десятинной) в г. Киеве")
"Про виконання Указу Президента України від 23.02.2000 N 276 "Про першочергові заходи щодо реалізації Послання Президента України до Верховної ради України "Україна: поступ у ХХІ сторіччя. Стратегія економічного та соціального... ( 39 ) ("О выполнении Указа Президента Украины от 23.02.2000 N 276 "О первоочередных мерах относительно реализации Послания Президента Украины в Верховную раду Украины "Украина: продвижение в ХХІ столетие. Стратегия экономического и социального...)
Щодо нової структури центрального апарату з метою скорочення чисельності працівників Комітету до встановленої граничної чисельності ( 38 ) (Относительно новой структуры центрального аппарата с целью сокращения численности работников Комитета к установленной предельной численности)
"Про порядок подання проектів актів законодавства та інших документів на розгляд Кабінету Міністрів України" ( 35 ) ("О порядке представления проектов актов законодательства и других документов на рассмотрение Кабинета Министров Украины")
"Про затвердження Технологічної карти на виконання робіт пов"язаних з державним технічним оглядом тролейбусів державними регіональними технічними інспекціями міського електротранспорту" ( 31 ) ("Об утверждении Технологической карты на выполнение работ связанных с государственным техническим осмотром троллейбусов государственными региональными техническими инспекциями городского электротранспорта")
"Щодо виконання Указу Президента України від 11.01.2000 р. N 207" ( 30 ) ("Относительно выполнения Указа Президента Украины от 11.01.2000 г. N 207")
"Про затвердження Положення про Тендерний Комітет Держбуду України з організації та проведення торгів (тендерів) при здійсненні закупівель науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт за рахунок коштів держ. бюджету" ( 28 ) ("Об утверждении Положения о Тендерном Комитете Госстроя Украины по организации и проведению торгов (тендеров) при осуществлении закупок научно-исследовательских, конструкторских и проектных работ за счет средств гос. бюджета")
"Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.01.2000 р. N 22309/2" ( 27 ) ("О выполнении поручения Кабинета Министров Украины от 23.01.2000 г. N 22309/2")
"Про виконання Указу Президента України від 22.01.2000 р. N 89/2000 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" ( 25 ) ("О выполнении Указа Президента Украины от 22.01.2000 р. N 89/2000 "О вводе единой государственной регуляторной политики в сфере предпринимательства")
"Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2000 N 30-р" ( 22 ) ("О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 17.01.2000 N 30-р")
"Про створення комісії з оцінки споруд та системи гарячого водопостачання у м. Комсомольську " ( 21 ) ("О создании комиссии из оценки сооружений и системы горячего водоснабжения в г. Комсомольск")
"Про розроблення нових спрощених форм документів первинного обліку при наданні готельних послуг" ( 18 ) ("О разработке новых упрощенных форм документов первичного учета при предоставлении гостиничных услуг")
"Про виконання заходів щодо поетапного введення в дію Державних санітарних правил і норм" ( 17 ) ("О выполнении мероприятий по поэтапному введению в действие Государственных санитарных правил и норм")
"Про підготовку й відзначення Дня пам"яток історії та культури" ( 14 ) ("О подготовке и праздновании Дня достопримечательностей истории и культуры")
"Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" ( 7 ) ("О выполнении резолюции Совета Безопасности ООН относительно движения "Талибан" (Афганистан)")
"Про затвердження Методик оцінки технічного стану трамвайних вагонів і тролейбусів при проведенні державного технічного огляду" ( 5 ) ("Об утверждении Методик оценки технического состояния трамвайных вагонов и троллейбусов при проведении государственного технического осмотра")
"Про створення державного проектного інституту "Хмельницькпроектреконструкція" ( 1 ) ("О создании государственного проектного института "Хмельницкпроектреконструкция")