Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Закони України


Список документов в категории

Название
Про оренду землі (Об аренде земли)
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 14 ) (О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства)
Про будівельні норми ( 1704-VI ) (О строительных нормах)
Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об"єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення ( 2861-IV ) (О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительство ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение)
Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва ( 800-VI ) (О предотвращении влиянию мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и домостроения)
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг ( 1286-XIV ) (О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог)
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву ( 509-VI ) (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству)
Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 150-VI ) (О признании таким, что потерял действие, Закона Украины "Про закупку товаров, работ и услуг за государственные кошти")
Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду ( 525-V ) (О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда)
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві ( 1026-V ) (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и содействия инвестиционной деятельности в строительстве)
Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування ( 208/94-ВР ) (Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроения)
Про планування і забудову територій ( 1699-III ) (О планировании и застройке территорий)
Про благоустрій населених пунктів ( 2807-IV ) (О благоустройстве населенных пунктов)
Про внесення зміни до Закону України "Про планування і забудову територій" ( 703-V ) (О внесении изменения к Закону Украины "Про планирование и застройку територій")
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ( 4004-XII ) (Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения)
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю ( 06-10/220 ) (О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью)
Про енергозбереження. (Об энергосбережении.)
Про екологічну експертизу. (Об экологической экспертизе.)
Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення ( 4631-88 ) (Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования население)
Про майнову відповідальність за порушення розумів договорові підряду (контрактові) про виконання робіт на будівництві об"єктів (Втратив чинність - Закон України N 997-V від 27.04.2007р.) (Об имущественной ответственности за нарушение условий договора подряда (контракта) о выполнение работ на строительстве объектов (Утратил действие - Закон Украины N 997-V от 27.04.2007г.))
Про архітектурну діяльність (Об архитектурной деятельности)
Про охорону праці. (Об охране труда.)
Про охорону навколишнього природного середовища. (Об охране окружающей природной среды.)