Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Система стандартизації і нормування в будівництві


Список документов в категории

Название
Тимчасові вказівки по складу, правилам виконання, комплектуванню і оформленню проектної документації на типові будівельні (Временные указания по составу, правилам выполнения, комплектованию и оформлению проектной документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы)
Загальна частина (Общая часть)
Вип. 6. Деталі і вузли для систем вентиляції і пневмотранспорта ( Е40-6 ) (Вып. 6. Детали и узлы для систем вентиляции и пневмотранспорта)
Вип. 5. Деталі і вузли для технологічних трубопроводів ( Е40-5 ) (Вып. 5. Детали и узлы для технологических трубопроводов)
Вип. 4. Деталі і вузли для санітарно-технічних систем ( Е40-4 ) (Вып. 4. Детали и узлы для санитарно-технических систем)
Вип. 3. Дерев"яні конструкції і деталі ( Е40-3 ) (Вып. 3. Деревянные конструкции и детали)
Вип. 2. Металеві конструкції ( Е40-2 ) (Вып. 2. Металлические конструкции)
Вип. 1. Ковальсько-слюсарні роботи ( Е40-1 ) (Вып. 1. Кузнечно-слесарные работы)
Виготовлення будівельних конструкцій і деталей ( Сборник Е40 ) (Изготовление строительных конструкций и деталей)
Підводно-технічні роботи ( Сборник Е39 ) (Подводно-технические работы)
Вип. 2. Монтаж контактних мереж трамваїв і тролейбуса ( Е38-2 ) (Вып. 2. Монтаж контактных сетей трамваев и троллейбуса)
Вип. 1. Пристрій трамвайних шляхів ( Е38-1 ) (Вып. 1. Устройство трамвайных путей)
Будівництво ліній електрифікованого міського транспорту ( Сборник Е38 ) (Строительство линий электрифицированного городского транспорта)
Вип. 3. Електромонтажні роботи в підземних умовах ( Е37-3 ) (Вып. 3. Электромонтажные работы в подземных условиях)
Вип. 2. Монтаж шахтного устаткування і роботи такелажів в підземних умовах ( Е37-2 ) (Вып. 2. Монтаж шахтного оборудования и такелажные работы в подземных условиях)
Вип. 1. Монтаж технологічного і прохідницького устаткування на поверхні ( Е37-1 ) (Вып. 1. Монтаж технологического и проходческого оборудования на поверхности)
Монтаж шахтного устаткування ( Сборник Е37 ) (Монтаж шахтного оборудования)
Вип. 2. Будівництво метрополітенів, тунелів і підземних спеціальних споруд ( Е36-2 ) (Вып. 2. Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных специальных сооружений)
Вип. 1. Будівництво шахт і кар"єрів ( Е36-1 ) (Вып. 1. Строительство шахт и карьеров)
Гірничопрохідницькі роботи ( Сборник Е36 ) (Горнопроходческие работы)
Монтаж і демонтаж будівельних машин ( Сборник Е35 ) (Монтаж и демонтаж строительных машин)
Монтаж компресорів, насосів і вентиляторів ( Сборник Е34 ) (Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов)
Монтаж устаткування для очищення газів ( Сборник Е33 ) (Монтаж оборудования для очистки газов)
Монтаж контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації ( Сборник Е32 ) (Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации)
Монтаж котельних установок і допоміжного устаткування ( Сборник Е31 ) (Монтаж котельных установок и вспомогательного оборудования)
Монтаж устаткування тваринницьких і птахівничих ферм ( Сборник Е30 ) (Монтаж оборудования животноводческих и птицеводческих ферм)
Монтаж устаткування для сільськогосподарського водопостачання ( Сборник Е29 ) (Монтаж оборудования для сельскохозяйственного водоснабжения)
Вип.3. Підвісні канатні дороги ( Е28-3 ) (Вып.3. Подвесные канатные дороги)
Вип.2. Устаткування переривчастої дії ( Е28-2 ) (Вып.2. Оборудование прерывного действия)
Вип.1. Устаткування безперервної дії ( Е28-1 ) (Вып.1. Оборудование непрерывного действия)
Монтаж підйомно-транспортного устаткування ( Сборник Е28 ) (Монтаж подъемно-транспортного оборудования)
Кислототривкі і антикорозійні роботи ( Сборник Е27 ) (Кислотоупорные и антикоррозионные работы)
Монтаж технологічних трубопроводів ( Сборник Е26 ) (Монтаж технологических трубопроводов)
Роботи такелажів ( Сборник Е25 ) (Такелажные работы)
Вип. 2. Повітряні лінії зв"язку ( Е24-2 ) (Вып. 2. Воздушные линии связи)
Вип. 1. Кабельні лінії зв"язку ( Е24-1 ) (Вып. 1. Кабельные линии связи)
Монтаж споруд зв"язку ( Сборник Е24 ) (Монтаж сооружений связи)
Вип. 9. Шинопроводи і троллеи ( Е23-9 ) (Вып. 9. Шинопроводы и троллеи)
Вип. 8. Електричні машини ( Е23-8 ) (Вып. 8. Электрические машины)
Вип. 7. Розподільна і пускорегулюча апаратура ( Е23-7 ) (Вып. 7. Распределительная и пускорегулирующая аппаратура)
Вип. 6. Закриті розподільні пристрої напругою до 35 кВ ( Е23-6 ) (Вып. 6. Закрытые распределительные устройства напряжением до 35 кВ)
Вип. 5. Розподільні пристрої напругою 35 кВ і вище ( Е23-5 ) (Вып. 5. Распределительные устройства напряжением 35 кВ и выше)
Вип. 4. Кабельні лінії електропередачі ( Е23-4 ) (Вып. 4. Кабельные линии электропередачи)
Вип. 3. Повітряні лінії електропередачі і будівельні конструкції відкритих розподільних пристроїв напругою 35 кВ і вище ( Е23-3 ) (Вып. 3. Воздушные линии электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше)
Вип. 2. Повітряні лінії електропередачі і комплектні трансформаторні підстанції напругою до 20 кВ ( Е23-2 ) (Вып. 2. Воздушные линии электропередачи и комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 20 кВ)
Вип. 1. Електричне освітлення і проводки сильного струму ( Е23-1 ) (Вып. 1. Электрическое освещение и проводки сильного тока)
Електромонтажні роботи ( Сборник Е23 ) (Электромонтажные работы)
Вип. 2. Трубопроводи ( Е22-2 ) (Вып. 2. Трубопроводы)
Вип. 1. Конструкції будівель і промислових споруд ( Е22-1 ) (Вып. 1. Конструкции зданий и промышленных сооружений)
Зварювальні роботи ( Сборник Е22 ) (Сварочные работы)
Монтаж устаткування підприємств по зберіганню і промисловій переробці зерна ( Сборник Е21 ) (Монтаж оборудования предприятий по хранению и промышленной переработке зерна)
Вип. 2. Автомобільні дороги і штучні споруди ( Е20-2 ) (Вып. 2. Автомобильные дороги и искусственные сооружения)
Вип. 1. Будівлі і промислові споруди ( Е20-1 ) (Вып. 1. Здания и промышленные сооружения)
Ремонтно-будівельні роботи ( Сборник Е20 ) (Ремонтно-строительные работы)
Устройство стель ( Сборник Е19 ) (Устройство полов)
Зелене будівництво ( Сборник Е18 ) (Зеленое строительство)
Будівництво автомобільних доріг ( Сборник Е17 ) (Строительство автомобильных дорог)
Споруди верхньої будови залізничних колій широкої колії ( Сборник Е16 ) (Сооружения верхнего строения железнодорожных путей широкой колеи)
Кладка промислових печей і зведення димарів ( Сборник Е15 ) (Кладка промышленных печей и возведение дымовых труб)
Буріння свердловин на воду ( Сборник Е14 ) (Бурение скважин на воду)
Розчищення траси лінійних споруд від лісу ( Сборник Е13 ) (Расчистка трассы линейных сооружений от леса)
Свайні роботи ( Сборник Е12 ) (Свайные работы)
Ізоляційні роботи ( Сборник Е11 ) (Изоляционные работы)
Споруда систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорта і аспірація ( Сборник Е10 ) (Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации)
Вип. 2. Зовнішні мережі і споруди ( Е9-2 ) (Вып. 2. Наружные сети и сооружения)
Вип. 1. Сантехприлади будівель і споруд ( Е9-1 ) (Вып. 1. Сантехоборудование зданий и сооружений)
Споруда систем теплопостачання, водопостачання, газопостачання і каналізації ( Сборник Е9 ) (Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации)
Вип. 3. Обробка виробами індустріального виробництва ( Е8-3 ) (Вып. 3. Отделка изделиями индустриального производства)
Вип. 2. Облицьовування природним каменем ( Е8-2 ) (Вып. 2. Облицовка природным камнем)
Вип. 1. Обробні роботи ( Е8-1 ) (Вып. 1. Отделочные работы)
Обробні покриття будівельних конструкцій ( Сборник Е8 ) (Отделочные покрытия строительных конструкций)
Покрівельні роботи ( Сборник Е7 ) (Кровельные работы)
Теслярські і столярні роботи в будівлях і спорудах ( Сборник Е6 ) (Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях)
Вип. 3. Мости і труби ( Е5-3 ) (Вып. 3. Мосты и трубы)
Вип. 2. Резервуари і газгольдери ( Е5-2 ) (Вып. 2. Резервуары и газгольдеры)