Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Д 2.2-218-045-2001 Ремонт автомобільних шляхів та мостів


Список документов в категории

Название
ВБН Д.1.1-218-1-2001. Зміна Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та потокового ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення) ( 5. ) (ВБН Д.1.1-218-1-2001. Изменение Порядок определения стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования (государственного и местного значения))
СОУ 45.2-00018112-006:2006. Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг (СОУ 45.2-00018112-006:2006. Безопасность дорожного движения. Порядок ограждает и организация дорожного движения в местах проведения дорожных работ из строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог)
ГСТУ 218-03449261-095-2002. Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові загальні технічні умови. Правила застосування (ГСТУ 218-03449261-095-2002. Безопасность дорожного движения. Ограждения дорожные временные общие технические условия. Правила применения)
ВБН Г.1-218-530:2006. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (ВБН Г.1-218-530:2006. Организационно-методические, экономические и технические нормативы. Классификация работ из эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования)
ВБН Г.1-218-006:2006. Виробничі норми природних втрат основних дорожньо-будівельних матеріалів (ВБН Г.1-218-006:2006. Производственные нормы природных потерь основных дорожно-строительных материалов)
ВБН Г.1-218-182:2006. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування (ВБН Г.1-218-182:2006. Организационно-методические, экономические и технические нормативы. Классификация работ из ремонтов автомобильных дорог общего пользования)
ВБН Д.1.1-218-1-2001. Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)./із змінами та доповненнями N 3/ (ВБН Д.1.1-218-1-2001. Порядок определения стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования (государственного и местного значения)./с изменениями и дополнениями N 3/)
ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобільних доріг та мостів. Доповнення 2 (ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобильных дорог и мостов. Дополнение 2)
ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобільних доріг та мостів. Доповнення 1 (ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобильных дорог и мостов. Дополнение 1)
ВБН Д.2.2-218-045.1-2005. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання автомобільних доріг та мостів (ВБН Д.2.2-218-045.1-2005. Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы. Содержание автомобильных дорог и мостов)
ВБН Д.2.2-218-045.1-2004. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання автомобільних доріг та мостів (ВБН Д.2.2-218-045.1-2004. Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы. Содержание автомобильных дорог и мостов)
ВБН Д.2.2-218-045-2001. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Ремонт автомобільних доріг та мостів. (зі змінами та доповненнями станом на 01.04.2007) ( Д.2.2-218-045-2001 ) (ВБН Д.2.2-218-045-2001. Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы. Ремонт автомобильных дорог и мостов. (с изменениями и дополнениями состоянием на 01.04.2007))