Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Д 2.3. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЕКНМУ)


Список документов в категории

Название
ДБН Д.2.3- 99 Дополнение 3, Дополнение 4. Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования ( Д.2.3- 99 )
ДБН Д.2.3-99. Зміна ДБН Д.1.1-3-99. Зміна N 1. ( 2, ) (ДБН Д.2.3-99. Изменение ДБН Д.1.1-3-99. Изменение N 1.)
ДБН Д.2.3-99. Зміна №1 ( Д.2.3-99 ) (ДБН Д.2.3-99. Изменение №1)
ДБН Д.1.1-3-99 Доповнення 2, ДБН Д.2.3-99 Доповнення 4 ( Д.1.1-3-99 ) (ДБН Д.1.1-3-99 Дополнение 2, ДБН Д.2.3-99 Дополнение 4)
ДБН Д.1.1-3-99 Доповнення 1, ДБН Д.2.3-99 Доповнення 3 ( Д.1.1-3-99 ) (ДБН Д.1.1-3-99 Дополнение 1, ДБН Д.2.3-99 Дополнение 3)
ДБН Д.2.3-39-99. Збірник 39. Монтаж електроустаткуванні і підключення кабелів або дротів зовнішньої сіті до апаратів і приладів низьковольтних комплектних пристроїв. ( Д.2.3-39-99 ) (ДБН Д.2.3-39-99. Сборник 39. Монтаж электрооборудования и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств.)
ДБН Д.2.3-38-99. Збірник 38. Устаткування загального призначення ( Д.2.3-38-99 ) (ДБН Д.2.3-38-99. Сборник 38. Оборудование общего назначения)
ДБН Д.2.3-37-99. Збірник 37. Контроль якості зварних з"єднань ( Д.2.3-37-99 ) (ДБН Д.2.3-37-99. Сборник 37. Контроль качества сварных соединений)
ДБН Д.2.3-36-99. Збірник 36. Устаткування підприємств побутового обслуговування і комунального господарства ( Д.2.3-36-99 ) (ДБН Д.2.3-36-99. Сборник 36. Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства)
ДБН Д.2.3-35-99. Збірник 35. Устаткування сільськогосподарських виробництв ( Д.2.3-35-99 ) (ДБН Д.2.3-35-99. Сборник 35. Оборудование сельскохозяйственных производств)
ДБН Д.2.3-34-99. Збірник 34. Устаткування установ охорони здоров"я і підприємств медичної промисловості ( Д.2.3-34-99 ) (ДБН Д.2.3-34-99. Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности)
ДБН Д.2.3-33-99. Збірник 33. Устаткування підприємств легкої промисловості ( Д.2.3-33-99 ) (ДБН Д.2.3-33-99. Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности)
ДБН Д.2.3-32-99. Збірник 32. Устаткування підприємств електронної промисловості і промисловості засобів зв"язку ( Д.2.3-32-99 ) (ДБН Д.2.3-32-99. Сборник 32. Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи)
ДБН Д.2.3-31-99. Збірник 31. Устаткування підприємств кінематографії ( Д.2.3-31-99 ) (ДБН Д.2.3-31-99. Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии)
ДБН Д.2.3-30-99. Збірник 30. Устаткування зерносховищ і підприємств по переробці зерна ( Д.2.3-30-99 ) (ДБН Д.2.3-30-99. Сборник 30. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна)
ДБН Д.2.3-29-99. Збірник 29. Устаткування театрально-видовищних підприємств ( Д.2.3-29-99 ) (ДБН Д.2.3-29-99. Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий)
ДБН Д.2.3-28-99. Збірник 28. Устаткування підприємств харчової промисловості. ( Д.2.3-28-99 ) (ДБН Д.2.3-28-99. Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности.)
ДБН Д.2.3-27-99. Збірник 27. Устаткування підприємств поліграфічної промисловості ( Д.2.3-27-99 ) (ДБН Д.2.3-27-99. Сборник 27. Оборудование предприятий полиграфической промышленности)
ДБН Д.2.3-26-99. Збірник 26. Устаткування підприємств текстильної промисловості ( Д.2.3-26-99 ) (ДБН Д.2.3-26-99. Сборник 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности)
ДБН Д.2.3-25-99. Збірник 25. Устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості ( Д.2.3-25-99 ) (ДБН Д.2.3-25-99. Сборник 25. Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности)
ДБН Д.2.3-24-99. Збірник 24. Устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів ( Д.2.3-24-99 ) (ДБН Д.2.3-24-99. Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов)
ДБН Д.2.3-23-99. Збірник 23. Устаткування підприємств електротехнічної промисловості ( Д.2.3-23-99 ) (ДБН Д.2.3-23-99. Сборник 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности)
ДБН Д.2.3-22-99. Збірник 22. Устаткування гідроелектричних станцій і гідротехнічних споруд ( Д.2.3-22-99 ) (ДБН Д.2.3-22-99. Сборник 22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений)
ДБН Д.2.3-21-99. Збірник 21. Устаткування метрополітенів і тунелів ( Д.2.3-21-99 ) (ДБН Д.2.3-21-99. Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей)
ДБН Д.2.3-20-99. Збірник 20. Устаткування сигналізації, централізації і блокування на залізничному транспорті ( Д.2.3-20-99 ) (ДБН Д.2.3-20-99. Сборник 20. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте)
ДБН Д.2.3-19-99. Збірник 19. Устаткування підприємств вугільної і торф"яної промисловості ( Д.2.3-19-99 ) (ДБН Д.2.3-19-99. Сборник 19. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности)
ДБН Д.2.3-18-99. Збірник 18. Устаткування підприємств хімічної і нафтопереробної промисловості ( Д.2.3-18-99 ) (ДБН Д.2.3-18-99. Сборник 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности)
ДБН Д.2.3-17-99. Збірник 17. Устаткування підприємств кольорової металургії ( Д.2.3-17-99 ) (ДБН Д.2.3-17-99. Сборник 17. Оборудование предприятий цветной металлургии)
ДБН Д.2.3-16-99. Збірник 16. Устаткування підприємств чорної металургії ( Д.2.3-16-99 ) (ДБН Д.2.3-16-99. Сборник 16. Оборудование предприятий черной металлургии)
ДБН Д.2.3-15-99. Збірник 15. Устаткування для очищення газів ( Д.2.3-15-99 ) (ДБН Д.2.3-15-99. Сборник 15. Оборудование для очистки газов)
ДБН Д.2.3-14-99. Збірник 14. Устаткування прокатних виробництв ( Д.2.3-14-99 ) (ДБН Д.2.3-14-99. Сборник 14. Оборудование прокатных производств)
ДБН Д.2.3-13-99. Збірник 13. Устаткування атомних електричних станцій ( Д.2.3-13-99 ) (ДБН Д.2.3-13-99. Сборник 13. Оборудование атомных электрических станций)
ДБН Д.2.3-12-99. Збірник 12. Технологічні трубопроводи ( Д.2.3-12-99 ) (ДБН Д.2.3-12-99. Сборник 12. Технологические трубопроводы)
ДБН Д.2.3-11-99. Збірник 11. Прилади, засобу автоматизації і обчислювальної техніки ( Д.2.3-11-99 ) (ДБН Д.2.3-11-99. Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)
ДБН Д.2.3-10-99. Збірник 10. Устаткування зв"язку ( Д.2.3-10-99 ) (ДБН Д.2.3-10-99. Сборник 10. Оборудование связи)
ДБН Д.2.3-9-99. Збірник 9. Електричні печі ( Д.2.3-9-99 ) (ДБН Д.2.3-9-99. Сборник 9. Электрические печи)
ДБН Д.2.3-8-99. Збірник 8. Електротехнічні установки ( Д.2.3-8-99 ) (ДБН Д.2.3-8-99. Сборник 8. Электротехнические установки)
ДБН Д.2.3-7-99. Збірник 7. Компресорні установки, насоси і вентилятори ( Д.2.3-7-99 ) (ДБН Д.2.3-7-99. Сборник 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы)
ДБН Д.2.3-6-99. Збірник 6. Теплосилове устаткування ( Д.2.3-6-99 ) (ДБН Д.2.3-6-99. Сборник 6. Теплосиловое оборудование)
ДБН Д.2.3-5-99. Збірник 5. Вагове устаткування ( Д.2.3-5-99 ) (ДБН Д.2.3-5-99. Сборник 5. Весовое оборудование)
ДБН Д.2.3-4-99. Збірник 4. Дробильно-розмельне, збагачувальне і агломераційне устаткування ( Д.2.3-4-99 ) (ДБН Д.2.3-4-99. Сборник 4. Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование)
ДБН Д.2.3-3-99. Збірник 3. Підйомно-транспортне устаткування ( Д.2.3-3-99 ) (ДБН Д.2.3-3-99. Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование)
ДБН Д.2.3-2-99. Збірник 2. Деревообробне устаткування ( Д.2.3-2-99 ) (ДБН Д.2.3-2-99. Сборник 2. Деревообрабатывающее оборудование)
ДБН Д.2.3-1-99. Збірник 1. Металообробне устаткування ( Д.2.3-1-99 ) (ДБН Д.2.3-1-99. Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование)
ДБН Д.1.1-3-99. Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування ( Д.1.1-3-99 ) (ДБН Д.1.1-3-99. Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования)