Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Відомчі ремонтні норми Держпрома України


Список документов в категории

Название
Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомим пам"ятникам історії та культури Української РСР (ТЗЦНПР 91) (Временный сборник цен на научно-проектные работы по неподвижным памятникам истории и культуры Украинской ССР (ТЗЦНПР 91))
Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по пуску і наладці технологічного устаткування підприємств чорної металургії (Временный порядок определения стоимости работ по пуску и наладке технологического оборудования предприятий черной металлургии)
Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України (Временный порядок определения стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий, подчиненных Государственному комитету промышленной политики Украины)
Збірник О14. Окремі види робіт, пов"язані з ремонтом устаткування ( Збірник О14 ) (Сборник О14. Отдельные виды работ, связанные с ремонтом оборудования)
Збірник О13. Дефектоскопія металів і зварних з"єднань ( Збірник О13 ) (Сборник О13. Дефектоскопия металлов и сварных соединений)
Збірник О12. Роботи вулканізації ( Збірник О12 ) (Сборник О12. Вулканизационные работы)
Збірник О11. Паяльні, свинцеві роботи і лудіння ( Збірник О11 ) (Сборник О11. Паяльные, свинцовые работы и лужение)
Збірник О10. Слюсарні і слюсарно-складальні роботи ( Збірник О10 ) (Сборник О10. Слесарные и слесарно-сборочные работы)
Збірник О9. Ремонт насосів ( Збірник О9 ) (Сборник О9. Ремонт насосов)
Збірник О8. Ремонт повітрядувок, вентиляторів і димососів ( Збірник О8 ) (Сборник О8. Ремонт воздуходувок, вентиляторов и дымососов)
Збірник О7. Ремонт компресорів і нагнітачів ( Збірник О7 ) (Сборник О7. Ремонт компрессоров и нагнетателей)
Збірник О6. Ремонт сушильного устаткування ( Збірник О6 ) (Сборник О6. Ремонт сушильного оборудования)
Збірник О5. Ремонт дробильно-розмельного, сортувального, фільтруючого і збагачувального устаткування ( Збірник О5 ) (Сборник О5. Ремонт дробильно-размольного, сортировочного, фильтрующего и обогатительного оборудования)
Збірник О4. Ремонт підйомно-транспортного устаткування ( Збірник О4 ) (Сборник О4. Ремонт подъемно-транспортного оборудования)
Збірник О3. Ремонт замочної арматури ( Збірник О3 ) (Сборник О3. Ремонт замочной арматуры)
Збірник О2. Ремонт трубопроводів ( Збірник О2 ) (Сборник О2. Ремонт трубопроводов)
Збірник О1. Зварювальні роботи і газове різання ( Збірник О1 ) (Сборник О1. Сварочные работы и газовая резка)