Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Відомчі норми технологічного проектування бувшого СРСР


Список документов в категории

Название
ВНТП 19-86. Норми технологічного проектування міжгосподарських, колгоспних і радгоспних підприємство з виробництва комбікормів (ВНТП 19-86. Нормы технологического проектирования межхозяйственных, колхозных и совхозных предприятий по производству комбикормов)
ВНТП 03-86. Відомчі норми технологічного проектування розподільних холодильників (ВНТП 03-86. Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников)
ВНТП 03-91. Відомчі норми технологічного проектування цукробурякових заводів (ВНТП 03-91. Ведомственные нормы технологического проектирования свеклосахарных заводов)
ВНТП 02-85. Відомчі норми технологічного проектування загальтоварних складів (ВНТП 02-85. Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов)
ВНТП 04-86. Відомчі норми технологічного проектування заготовочних підприємств суспільного харчування по виробництву напівфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів (ВНТП 04-86. Ведомственные нормы технологического проектирования заготовочных предприятий общественного питания по производству полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий)
ВНТП 4-89. Відомчі норми технологічного проектування "Визначення категорій приміщень і будівель об"єктів нафтопродуктопостачання по вибухопожежній і пожежної небезпеки" (ВНТП 4-89. Ведомственные нормы технологического проектирования "Определение категорий помещений и зданий объектов нефтепродуктоснабжения по взрывопожарной и пожарной опасности")
ВНТП 3-85. Норми технологічного проектування об"єктів збору, транспорту, підготовки нафти, газу і води нафтових родовищ (ВНТП 3-85. Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений)
ВУПП-88. По протипожежному проектуванню підприємств, будівель і споруд нафтопереробної і нафтохімічної промисловості (ВНТП-28-79) (ВУПП-88. По противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ВНТП-28-79))
ВНТП 03-89. Норми технологічного проектування млинових підприємств (ВНТП 03-89. Нормы технологического проектирования мельничных предприятий)
ВНТП 81. Норми технологічного проектування теплових електричних станцій (ВНТП 81. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций)
ВНТП 40-91. Норми технологічного проектування заводів (цехів) безалкогольних напоїв (ВНТП 40-91. Нормы технологического проектирования заводов (цехов) безалкогольных напитков)
ВНТП 02-92. Норми технологічного проектування підприємств хлібопекарської промисловості. Частина ІІ. Пекарні (ВНТП 02-92. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть ІІ. Пекарни)
ВНТП 2-86. Норми технологічного проектування магістральних нафтопроводів ( 2-86 ) (ВНТП 2-86. Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов)