Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

В 2.6. Конструкції будинків і споруд


Список документов в категории

Название
ГОСТ 30247.3-2002 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов. Межгосударственный стандарт ( 30247.3-2002 )
ДСТУ Б В.2.6-30:2006 Конструкції будинків і споруд. Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови ( Б В.2.6-30:2006 )
ДСТУ Б В.2.6-28:2006 Конструкції будинків і споруд. Замки і заскочки для дверей. Технічні умови. ( Б В.2.6-28:2006 )
ГОСТ 538-2001 Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові і скоб'яні. Загальні технічні умови. ( 538-2001 )
Отраслевые нормы технологического проектирования железнодорожных вокзалов для пассажиров дальнего следования
Рекомендации по проектированию вокзалов
ВСН 05-64/ ГПКЭиЭ СССР Рекомендации по учёту влияния возврата бетона на его основные технические свойства. ( 05-64/ ГПКЭиЭ СССР )
ГОСТ 27563-87 Блоки стеновые гипсобетонные для зданий высотой до двух этажей. Технические условия. ( 27563-87 )
ДСТУ 3493-96 Системи вентиляційні. фільтри повітряні. Типи і основні параметри ( 3493-96 )
ДСТУ 3492-96 Повітронагрівачі. Типи і основні параметри. ( 3492-96 )
ВСН 311-81/ Минмонтажспецстрой СССР Инструкция по изготовлению и монтажу вертикальных цилиндрических резервуаров ( 311-81/ Минмонтажспецстрой СССР )
Раздел к ВСН 214-82/Минмонтажспецстрой СССР Инструкция по нанесению покрытий на основе битумнополимерных мастик холодного отвердения для защиты от коррозии технологического оборудования и строительных конструкций (раздел к ВСН 214-82/Минмонтажспецстрой СССР, Сборник инструкций по защите от коррозии.) ( 214-82/Минмонтажспецстрой СССР )
ГОСТ 17677-82 (ІЕК, ІЕС) Светильники. Общие технические условия ( 17677-82 )
ГОСТ 30247.2-97 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота. Межгосударственный стандарт. ( 30247.2-97 )
ГОСТ 20295-85* Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия ( 20295-85* )
Раздел к ВСН 214-82/Минмонтажспецстрой СССР Инструкция по нанесению покрытий на основе полимеррезинодегтебитумных материалов для защиты от коррозии оборудования и строительных конструкций (раздел к ВСН 214-82/Минмонтажспецстрой СССР, Сборник инструкций по защите от коррозии.) ( 214-82/Минмонтажспецстрой СССР )
ГОСТ 18446-73 Древесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений. ( 18446-73 )
ДСТУ Б В.2.6-5-97 (ГОСТ 5088-94) Конструкції будинків і споруд. Завіси сталеві для дерев'яних вікон та дверей. Технічні умови. ( Б В.2.6-5-97 )
ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93) Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури. ( Б В.2.6-4-95 )
ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) Конструкції будинків і споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови ( Б В.2.6-3-95 )
ДБН 338-92 Проектування, улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків. ( 338-92 )
ДБН 298-92 Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий. ( 298-92 )
ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови ( 2. ) (ДСТУ Б В.2.6-11-97. Изменение Конструкции домов и сооружений. Дверь металлические противоударные входные в квартиры. Общие технические условия)
ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ДСТ 24709-99). Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев"яні зі склопакетами. Технічні умови (ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24709-99). Изменение N1. Конструкции домов и сооружений. Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.6-77:2009. Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови (ДСТУ Б В.2.6-77:2009. Конструкции домов и сооружений. Дверь металлические противопожарные. Общие технические условия)
ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови (ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Конструкции домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией и снаряжением штукатурками. Общие технические условия)
ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови (ДСТУ Б В.2.6-23:2009. Конструкции домов и сооружений. Блоки оконные и дверные. Общие технические условия)
ДСТУ Б В.2.6-39:2008. Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних дверних блоків. Технічні умови (ДСТУ Б В.2.6-39:2008. Конструкции домов и сооружений. Устройства поворотных, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия)
ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації (ДБН В.2.6-33:2008. Конструкции домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию, устроения и эксплуатации)
ДСТУ Б В.2.6-37:2008. Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів у лабораторних умовах (ДСТУ Б В.2.6-37:2008. Конструкции домов и сооружений. Методы определения показателей воздухопроницаемости оградительных конструкций и их элементов в лабораторных условиях)
ДСТУ Б В.2.6-38:2008 (ЕN 14509:2005, NЕQ). Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників (ДСТУ Б В.2.6-38:2008 (ЕN 14509:2005, NЕQ). Конструкции домов и сооружений. Панели металлические легкие оградительные с утеплителем. Номенклатура показателей)
ДСТУ Б В.2.6-34:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги (ДСТУ Б В.2.6-34:2008. Конструкции домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Классификация и общие технические требования)
ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд.(Том 1, 2, 3) Зміна N4 (ДБН В.2.6-14-97. Покрытия домов и строений. (Том 1, 2, 3) Изменение N4)
ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ДСТ 538-2001). Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові і скоб"яні. Загальні технічні умови (ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001). Конструкции домов и сооружений. Изделия замковые и скоб"яні. Общие технические условия)
ДСТУ Б В.2.6-26-2004(ГОСТ 30779 -2001). Будівельні матеріали. Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності (ДСТУ Б В.2.6-26-2004(ГОСТ 30779 -2001). Строительные материалы. Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным влияниям и оценки долговечности)
ДБН 338-92. Проектування, пристрій і експлуатація індустріальних безрулонных дахів житлових і суспільних будівель (ДБН 338-92. Проектирование, устройство и эксплуатация индустриальных безрулонных крыш жилых и общественных зданий)
ГОСТ 22233-93 (В Україні -ДСТУ б В.2.6-3-95). Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для захищаючих будівельних конструкцій. Загальні технічні умови (ГОСТ 22233-93 (В Украине -ДСТУ Б В.2.6-3-95). Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия)
ГОСТ 27579-88. Ферми сталеві кроквяні з гнутосварных профілів прямокутного перетину. Технічні умови (ГОСТ 27579-88. Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия)
ДСТУ 3760-98. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (скасовано-наказ Держспожівстандарту України N343 від 11.12.06.) (ДСТУ 3760-98. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия (отменен - наказ Держспоживстандарту України N343 від 11.12.06.))
ГОСТ 4121-96. Рейки Технічні умови кранів (ГОСТ 4121-96. Рельсы крановые Технические условия)
ГОСТ 23486-79. Панелі металеві тришарові стінні з утеплювачем з пенополіуретану. Технічні умови. Зміна N1. (ГОСТ 23486-79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия. Изменение N1.)
ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей. Зміна N 1 (ДБН В.2.6-22-2001. Устраивание покрытий с применением сухих строительных смесей. Изменение N 1)
ДСТУ Б В.2.6-30:2006. Конструкції будинків і споруд. Профілі з алюмінієвих сплавів із термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови (ДСТУ Б.В.2.6-30:2006. Конструкции домов и сооружений. Профили из алюминиевых сплавов с термомостками для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия)
ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель (ДБН В.2.6-31:2006. Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция зданий)
ГОСТ 30779-2001. (В Україні-ДСТУ Б.В.2.6-26-2004). Стеклопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним діям і оцінки довговічності (ГОСТ 30779-2001. (В Украине-ДСТУ Б.В.2.6-26-2004). Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности)
ДСТУ Б В.2.6-27:2006. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій (ДСТУ Б В.2.6-27:2006. Автоматизированные системы технической диагностики строительных конструкций)
ГОСТ 538 -2001. (в Україні -ДСТУ б В.2.6-13:2006). Вироби замкові і залізні. Загальні технічні умови (ГОСТ 538 -2001. (в Украине -ДСТУ Б В.2.6-13:2006). Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия)
ГОСТ 5089-2003. (в Україні -ДСТУ б В.2.6-28:2006). Замки і клямки для дверей. Технічні умови (ГОСТ 5089-2003. (в Украине -ДСТУ Б В.2.6-28:2006). Замки и защелки для дверей. Технические условия)
ГОСТ 19091-2000. (в Україні -ДСТУ б В.2.6-29:2006). Замки і клямки для дверей. Методи випробувань (ГОСТ 19091-2000. (в Украине -ДСТУ Б В.2.6-29:2006). Замки и защелки для дверей. Методы испытаний)
ВСН 427-81. Інструкція по зварці сталевих конструкцій порошковим дротом ппв-5 (ВСН 427-81. Инструкция по сварке стальных конструкций порошковой проволокой ппв-5)
ВСН 367-76. Інструкція по кладці і футеровке промислових печей (ВСН 367-76. Инструкция по кладке и футеровке промышленных печей)
ВСН 356-86. Монтаж конструкцій одноповерхових промислових будівель з просторовим гратчастим покриттям з труб (типу "кисловодськ") (ВСН 356-86. Монтаж конструкций одноэтажных промышленных зданий с пространственным решетчатым покрытием из труб (типа "кисловодск"))
ВСН 217-87. Підготовка і організація будівельно-монтажних робіт при споруді котельних (ВСН 217-87. Подготовка и организация строительно-монтажных работ при сооружении котельных)
ВСН 433-82. Інструкція по напівавтоматичній зварці порошковим дротом монтажних з"єднань сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд (ВСН 433-82. Инструкция по полуавтоматической сварке порошковой проволокой монтажных соединений стальных конструкций производственных зданий и сооружений)
ВСН 446-84. Інструкція по протикорозійному захисту сталевих будівельних конструкцій лакофарбними покриттями на заводах-виготівниках (ВСН 446-84. Инструкция по противокоррозионной защите стальных строительных конструкций лакокрасочными покрытиями на заводах-изготовителях)
ВСН 467-85. Загальні виробничі норми витрати матеріалів в будівництві. Збірник 7. Монтаж сталевих конструкцій, резервуарів і газгольдерів (ВСН 467-85. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 7. Монтаж стальных конструкций, резервуаров и газгольдеров)
ГОСТ 19804-91. Палі залізобетонні. Технічні умови (ГОСТ 19804-91. Сваи железобетонные. Технические условия)
ГОСТ 7319-80. Пиломатеріали і заготівки листяних порід. Атмосферна сушка і зберігання (ГОСТ 7319-80. Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение)
ГОСТ 7016-82*. Вироби з деревини і деревних матеріалів. Параметри шорсткості поверхні (ГОСТ 7016-82*. Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности)
ГОСТ 6786-80. Плити парапетні залізобетонні для виробничих будівель. Технічні умови (ГОСТ 6786-80. Плиты парапетные железобетонные для производственных зданий. Технические условия)
СНіП 2.03.01-84* Зміна, затверджена р. Держбудом СРСР (СНиП 2.03.01-84* Изменение, утвержденное р. Госстроем СССР)
ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд. Зміна N3 ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Покрытие домов и сооружений. Изменение N3)
ГОСТ 26804-86. Огорожі дорожні металеві бар"єрного типу. Технічні умови. Зміна N1 ( 26804-86 ) (ГОСТ 26804-86. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. Изменение N1)
ДСТУ Б В.2.6-2-95. Зміна N1 ( Б В.2.6-2-95 ) (ДСТУ Б В.2.6-2-95. Изменение N1)
СНиП 2.03.01-84* Зміна N 2 ( 2.03.01-84* ) (СНиП 2.03.01-84* Изменение N 2)
СНиП 3.03.01-87. Зміна N1 ( 3.03.01-87 ) (СНиП 3.03.01-87. Изменение N1)
ДБН В.2.6-14-97. Зміна N 2 (Дія припинена) ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Изменение N 2 (Действие приостановлено))
ДБН В.2.6-14-97. Тому 1, 2 і 3. Конструкції будівель і споруд. Покриття будівель і споруд (на російській мові) ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 и 3. Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений (на русском языке))
ДСТУ Б В.2.6-12-97. Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань ( Б В.2.6-12-97 ) (ДСТУ Б В.2.6-12-97. Двери повышенной прочности. Методы механических испытаний)
ГОСТ 26804-86. Огорожі дорожні металеві бар"єрного типу. Технічні умови ( 26804-86 ) (ГОСТ 26804-86. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия)
ГОСТ 23306-87. Замки врізні і накладні сувальдні для дерев"яних дверей. Методи випробувань (відмінений - наказ N258 від 25.07.06) ( 23306-87 ) (ГОСТ 23306-87. Замки врезные и накладные сувальдные для деревянных дверей. Методы испытаний (отменен -приказ N258 от 25.07.06))
ГОСТ 22362-77. Конструкції залізобетонні. Методи вимірювання сили натягнення арматури ( 22362-77 ) (ГОСТ 22362-77. Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры)
ГОСТ 10884-94. Сталь арматурна термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови ( 10884-94 ) (ГОСТ 10884-94. Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 5090-86. Вироби залізні замикаючі для дерев"яних вікон і дверей. Типи і основні розміри ( 5090-86 ) (ГОСТ 5090-86. Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры)
ГОСТ 475-78. Двері дерев"яні. Загальні технічні умови ( 475-78 ) (ГОСТ 475-78. Двери деревянные. Общие технические условия)