Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

В 2.1. Основи та фундаменти споруд


Список документов в категории

Название
Указания по расчету и проектированию свай из вертикальных элементов, объединенных диафрагмами (СВД)
Руководство по проектированию свайных фундаментов
ДСТУ Б В.2.1-5-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань. ( Б В.2.1-5-96 )
ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Метод польових випробувань палями. ( Б В.2.1-1-95 )
ДБН В.2.1-10-2009. Об"єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування (ДБН В.2.1-10-2009. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения. Основы и фундаменты сооружений. Основные положения проектирования)
ВСН 309-84. Проектування і пристрій набивних паль за вібраційною технологією (ВСН 309-84. Проектирование и устройство набивных свай по вибрационной технологии)
ВСН 490-87. Проектування і пристрій фундаментів паль і шпунтових огорож в умовах реконструкції промислових підприємств і міської забудови (ВСН 490-87. Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки)
ГОСТ 25584-90. Грунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації ( 25584-90 ) (ГОСТ 25584-90. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации)
ГОСТ 23161-78. Грунти. Метод лабораторного визначення характеристик просадності ( 23161-78 ) (ГОСТ 23161-78. Гpунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности)
СНиП 3.02.01-87 Зміна N 1 ( 3.02.01-87 ) (СНиП 3.02.01-87 Изменение N 1)
СНиП 2.02.03-85 Зміна N 1 ( 2.02.03-85 ) (СНиП 2.02.03-85 Изменение N 1)
ГОСТ 5686-94 (в Україні - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грунти. Метод польових випробувань палями ( 5686-94 ) (ГОСТ 5686-94 (в Украине - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грунты. Метод полевых испытаний сваями)
ГОСТ 28622-90. Грунти. Метод лабораторного визначення ступеня обдиманості ( 28622-90 ) (ГОСТ 28622-90. Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости)
ГОСТ 28514-90 (СТ СЭВ 6016-87). Будівельна геотехніка. Визначення густини грунтів методом заміщення об"єму ( 28514-90 ) (ГОСТ 28514-90 (СТ СЭВ 6016-87). Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема)
ГОСТ 27217-87. Грунти. Метод польового визначення дотичних сил морозного обдимання ( 27217-87 ) (ГОСТ 27217-87. Грунты. Метод полевого определения касательных сил морозного пучения)
ГОСТ 26263-84. Грунти. Метод лабораторного визначення теплопровідності мерзлих грунтів ( 26263-84 ) (ГОСТ 26263-84. Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов)
ГОСТ 26262-84. Грунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання ( 26262-84 ) (ГОСТ 26262-84. Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания)
ГОСТ 25358-82. Грунти. Метод польового визначення температури ( 25358-82 ) (ГОСТ 25358-82. Грунты. Метод полевого определения температуры)
ГОСТ 24847-81. Грунти. Методи визначення глибини сезонного промерзання ( 24847-81 ) (ГОСТ 24847-81. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания)
ГОСТ 24143-80. Грунти. Метод лабораторного визначення характеристик набухання і усадки ( 24143-80 ) (ГОСТ 24143-80. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик набухания и усадки)
ГОСТ 23741-79. Грунти. Методи польових випробувань на зріз в гірських виробленнях ( 23741-79 ) (ГОСТ 23741-79. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных выработках)
ГОСТ 23740-79. Грунти. Методи лабораторного визначення змісту органічних речовин ( 23740-79 ) (ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ)
ГОСТ 23278-78. Грунти. Методи польових випробувань проникності ( 23278-78 ) (ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости)
ГОСТ 23061-90. Грунти. Методи радіоізотопних вимірювань густини і вогкості ( 23061-90 ) (ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности)
ГОСТ 22733-77. Грунти. Метод лабораторного визначення максимальної густини ( 22733-77 ) (ГОСТ 22733-77. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности)
ГОСТ 21719-80. Грунти. Методи польових випробувань на зріз в свердловинах і в масиві ( 21719-80 ) (ГОСТ 21719-80. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве)
ГОСТ 20069-81. Грунти. Метод польового випробування статичним зондуванням (відмінений) ( 20069-81 ) (ГОСТ 20069-81. Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием (отменен))
ГОСТ 19912-81. Грунти. Метод польового випробування динамічним зондуванням (відмінений) ( 19912-81 ) (ГОСТ 19912-81. Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием (отменен))
ГОСТ 12536-79. Грунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) і мікроагрегатного складу ( 12536-79 ) (ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава)
ГОСТ 12071-84. Грунти. Відбір, упаковка, транспортування і зберігання зразків (відмінений) ( 12071-84 ) (ГОСТ 12071-84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (отменен))
ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96). Поправки N 1 ( Б В.2.1-5-96 )
СНиП 2.02.02-85. Підгрунтя гідротехнічних споруд ( 2.02.02-85 ) (СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений)
СНиП 2.02.05-87. Фундаменти машин з динамічними навантаженнями ( 2.02.05-87 ) (СНиП 2.02.05-87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками)
СНиП 2.02.03-85. Фундаменти паль ( 2.02.03-85 ) (СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты)
ГОСТ 24846-81. Грунти. Методи вимірювання деформацій підгрунтя будівель і споруд ( 24846-81 ) (ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений)
ГОСТ 25584-90. Зміна N 1 ( 25584-90 ) (ГОСТ 25584-90. Изменение N 1)
СНиП 2.08.02-89. Зміна N 1 (скасовано) ( 2.08.02-89 ) (СНиП 2.08.02-89. Изменение N 1 (отменено))
СНиП 3.02.01-87 Земляні споруди. Підстави і фундаменти ( 3.02.01-87 ) (СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты)