Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

В 2.8. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент


Список документов в категории

Название
ВСН 39-87 Положение о планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования промышленной базы предприятий строительной индустрии в системе Госагропрома СССР. Часть 1. ( 39-87 )
ГОСТ 25010-81 Соколы для штукатурных работ. Технические условия. ( 25010-81 )
ГОСТ 19259-73 Резец для резки керамических плиток. Технические условия. ( 19259-73 )
ГОСТ 14184-83 Клещи строительные. Технические условия. ( 14184-83 )
ГОСТ 13995-78 Рустовки стальные. Технические условия. ( 13995-78 )
ГОСТ 10778-83 Шпатели. Технические условия. ( 10778-83 )
ГОСТ 10403-80 Гладилки стальные строительные. Технические условия. ( 10403-80 )
ГОСТ 7945-86 Ковши для отделочных работ. Технические условия. ( 7945-86 )
ГОСТ 15814-70 Оборудование, инструменты и приборы для производства слоистой клееной древесины. Термины и определения ( 15814-70 )
ГОСТ 16569-86 Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия ( 16569-86 )
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ( 7502-98 )
ГОСТ 166-89 (СТ СЭВ 704-77 - СТ СЭВ 707-77. СТ СЭВ 1309-78, ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия ( 166-89 )
ДСТУ 2952-94 (ГОСТ 28541-95) Верстати каменерозпилювальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю ( 2952-94 )
ДБН В.2.8-1-95 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення. ( В.2.8-1-95 )
ВБН В.2.8-218-046:2006. Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг (ВБН В.2.8-218-046:2006. Годовые сроки эксплуатации дорожных машин и механизмов для строительства и ремонта автомобильных дорог)
ГОСТ 27019-86. Матеріали полімерні рулонні для полови. Прискорений метод визначення звукоізоляційних властивостей (ГОСТ 27019-86. Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств)
ВСН 413-80. Інструкція по монтажу підйомно-транспортного устаткування (ВСН 413-80. Инструкция по монтажу подъемно-транспортного оборудования)
ВСН 371-76. Інструкція по виготовленню і експлуатації роз"ємних затисків з профільним вкладишем для сталевих канатів (ВСН 371-76. Инструкция по изготовлению и эксплуатации разъемных зажимов с профильным вкладышем для стальных канатов)
ГОСТ 5547-93. Плоскогубці комбіновані. Технічні умови (ГОСТ 5547-93. Плоскогубцы комбинированные. Технические условия)
ГОСТ 5191-79. Різаки інжекторні для ручного кисневого різання. Типи, основні параметри і загальні технічні вимоги (ГОСТ 5191-79. Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования)
ГОСТ 5264-80. Ручна дугова зварка. З"єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи (ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы)
ГОСТ 5614-74. Машини для термічного різання металів. Типи, основні параметри і розміри (ГОСТ 5614-74. Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметры и размеры)
ГОСТ 4032-63. Цвяхи обробні круглі. Конструкція і розміри (ГОСТ 4032-63. Гвозди отделочные круглые. Конструкция и размеры)
ГОСТ 4030-63. Цвяхи покрівельні. Конструкція і розміри (ГОСТ 4030-63. Гвозди кровельные. Конструкция и размеры)
ГОСТ 4029-63. Цвяхи толеві круглі. Конструкція і розміри (ГОСТ 4029-63. Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры)
ГОСТ 4028-63. Цвяхи будівельні. Конструкція і розміри (ГОСТ 4028-63. Гвозди строительные. Конструкция и размеры)
ГОСТ 31.211.42-93 Деталі і складальні одиниці збірно-розбірних пристосувань для складально-зварювальних робіт. Технічні вимоги. Правила приймання. Методи контролю. Маркіровка, упаковка, транспортування і зберігання (ГОСТ 31.211.42-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение)
ГОСТ 31.211.41-93 Деталі і складальні одиниці збірно-розбірних пристосувань для складально-зварювальних робіт. Основні конструктивні елементи і параметри. Норми точності (ГОСТ 31.211.41-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности)
ГОСТ 31.2031.02-91. Пристосування збірно-розбірні переналагоджувані для збірки деталей під зварку. Технічні умови (ГОСТ 31.2031.02-91. Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Технические условия)
ГОСТ 31.2031.01-91. Пристосування збірно-розбірні переналагоджувані для збірки деталей під зварку. Типи, параметри і розміри (ГОСТ 31.2031.01-91. Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Типы, параметры и размеры)
ГОСТ 9356-75. Рукави гумові для газової зварки і різання металів. Технічні умови (ГОСТ 9356-75. Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия)
ГОСТ 7890-93. Крани мостові однобалочні підвісні. Технічні умови (ГОСТ 7890-93. Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия)
ГОСТ 11533-75. Зварка, паяння і термічне різання металів (ГОСТ 11533-75. Сварка, пайка и термическая резка металлов)
ГОСТ 9870-61. Цвяхи дротяні оцинковані для асбоцементной крівлі. Технічні умови (ГОСТ 9870-61. Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли. Технические условия)
ГОСТ 15150-69. Машини, прилади і інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища ( 1515-69 ) (ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды)
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги ( Б В.2.8-10-98 ) (ДСТУ Б В.2.8-10-98. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Стропы грузовые. Классификация, параметры и размеры, технические требования)
ГОСТ 27204-87. Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Борту. Конструкція і розміри ( 27204-87 ) (ГОСТ 27204-87. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры)
ГОСТ 26438-85. Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Методи випробувань на деформативність ( 26438-85 ) (ГОСТ 26438-85. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность)
ГОСТ 25878-85. Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Піддони. Конструкція і розміри ( 25878-85 ) (ГОСТ 25878-85. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры)
ГОСТ 24258-88. Засоби підмощування. Загальні технічні умови ( 24258-88 ) (ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия)
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправка ( Б В.2.8-10-98 )
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Зміна N 1 ( Б В.2.8-10-98 ) (ДСТУ Б В.2.8-10-98. Изменение N 1)
ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправки ( Б В.2.8-10-98 )
ГОСТ 23407-78. Огорожі інвентарні будівельних майданчиків і ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. Технічні умови ( 23407-78 ) (ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия)
ДБН В.2.8-1-96. Поправка ( В.2.8-1-96 )
ГОСТ 9533-81. Кельми, лопатки і відрізовки. Технічні умови ( 9533-81 ) (ГОСТ 9533-81. Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия)
ГОСТ 9416-83. Рівні будівельні. Технічні умови ( 9416-83 ) (ГОСТ 9416-83. Уровни строительные. Технические условия)
ГОСТ 7948-80. Схили сталеві будівельні. Технічні умови ( 7948-80 ) (ГОСТ 7948-80. Отвесы стальные строительные. Технические условия)
ГОСТ 28715-90. Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Проємообразовувачі і вкладиші. Конструкція ( 28715-90 ) (ГОСТ 28715-90. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция)
ГОСТ 28347-89. Підмости пересувні з переміщуваним робочим місцем. Технічні умови ( 28347-89 ) (ГОСТ 28347-89. Подмосты передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия)
ГОСТ 28012-89. Підмости пересувні збірно-розбірні. Технічні умови ( 28012-89 ) (ГОСТ 28012-89. Подмосты передвижные сборно-разборные. Технические условия)
ГОСТ 27372-87. Люльки для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови ( 27372-87 ) (ГОСТ 27372-87. Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия)
ГОСТ 26887-86. Майданчики і сходи для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови ( 26887-86 ) (ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия)
ГОСТ 26805-86. Заклепка трубчаста для односторонньої клепки тонколистових будівельних металоконструкцій. Технічні умови ( 26805-86 ) (ГОСТ 26805-86. Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия)
ГОСТ 26598-85. Контейнери і засоби пакетування в будівництві. Загальні технічні умови ( 26598-85 ) (ГОСТ 26598-85. Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия)
ГОСТ 25782-90. Правила, терки і напівтерки. Технічні умови ( 25782-90 ) (ГОСТ 25782-90. Правила, терки и полутерки. Технические условия)
ГОСТ 25781-83. Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Технічні умови ( 25781-83 ) (ГОСТ 25781-83. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия)
ГОСТ 25032-81. Засоби вантажозахватні. Класифікація і загальні технічні вимоги ( 25032-81 ) (ГОСТ 25032-81. Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования)
ГОСТ 23478-79. Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні вимоги ( 23478-79 ) (ГОСТ 23478-79. Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования)
ГОСТ 23477-79. Опалубка розбірно-переставна дрібнощитова інвентарна для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Технічні умови ( 23477-79 ) (ГОСТ 23477-79. Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 23421-79. Пристрій для пакетного перевезення силікатної цегли автомобільним транспортом. Основні параметри і розміри. Технічні вимоги ( 23421-79 ) (ГОСТ 23421-79. Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования)
ГОСТ 23117-91. Затиски напівавтоматичні для натягнення арматури залізобетонних конструкцій. Технічні умови ( 23117-91 ) (ГОСТ 23117-91. Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 22685-89. Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови ( 22685-89 ) (ГОСТ 22685-89. Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия)
ГОСТ 21807-76. Бункери (бадді) переносні місткістю до 2 куб.м для бетонної суміші. Загальні технічні умови ( 21807-76 ) (ГОСТ 21807-76. Бункера (бадьи) переносные вместимостью до 2 куб.м для бетонной смеси. Общие технические условия)
ГОСТ 18343-80. Піддони для цеглини і керамічного каміння. Технічні умови ( 18343-80 ) (ГОСТ 18343-80. Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия)
ГОСТ 18103-84. Установки для виготовлення залізобетонних об"ємних блоків сантехнічних кабін і шахт ліфтів. Технічні умови ( 18103-84 ) (ГОСТ 18103-84. Установки для изготовления железобетонных объемных блоков сантехнических кабин и шахт лифтов. Технические условия)
ГОСТ 13981-87. Форми для виготовлення залізобетонних віброгідропресованих напірних труб. Технічні умови ( 13981-87 ) (ГОСТ 13981-87. Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия)
ГОСТ 11042-90. Молотки сталеві будівельні. Технічні умови ( 11042-90 ) (ГОСТ 11042-90. Молотки стальные строительные. Технические условия)
ГОСТ 10831-87. Вали малярні. Технічні умови ( 10831-87 ) (ГОСТ 10831-87. Валики малярные. Технические условия)
ГОСТ 10597-87. Кисті і щітки малярні. Технічні умови ( 10597-87 ) (ГОСТ 10597-87. Кисти и щетки малярные. Технические условия)
ГОСТ 27321-87. Ліси стієчні приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови ( 27321-87 ) (ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия)
ГОСТ 24259-80. Оснащення монтажне для тимчасового закріплення і вивіряння конструкцій будівель. Класифікація і загальні технічні вимоги ( 24259-80 ) (ГОСТ 24259-80. Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования)
ДБН В.2.8-9-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги ( В.2.8-9-98 ) (ДБН В.2.8-9-98. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Эксплуатация строительных машин. Общие требования)
ДБН В.2.8-7-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва ( В.2.8-7-96 ) (ДБН В.2.8-7-96. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Порядок аттестации ремонтного производства)
СНиП 3.08.01-85. Рейкові шляхи баштових кранів ( 3.08.01-85 ) (СНиП 3.08.01-85. Рельсовые пути башенных кранов)