Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

В 2.2. Споруди


Список документов в категории

Название
ДСТУ Б В.2.2-19:2007 Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах ( Б В.2.2-19:2007 )
ТР 72-98 Технические рекомендации по конструкциям и технологии строительства дорог, тротуаров, площадок на территориях культурно-бытового назначения ( 72-98 )
МГСН 4.17-98 Культурно-зрелищные учреждения ( 4.17-98 )
Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 14
ВСН 46-86/ Госгражданстрой Спортивные и физкультурнооздоровительные сооружения. Нормы проектирования. ( 46-86/ Госгражданстрой )
СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы. ( III-24-75 )
ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. підприємства побутового обслуговування. ( В.2.2-11-2002 )
ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади ( В.2.2-16-2005 )
ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення ( В.2.2-18:2007 )
ТР 80-98 Технические рекомендации по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных конструкций с применением термоса и ускоренного термоса ( 80-98 )
ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади ( В.2.2-16-2005 )
ВБН В.2.2-ЦЗН-2002/ мінпраці України Будинки і споруди. Центри зайнятості населення базового рівня. ( В.2.2-ЦЗН-2002/ мінпраці України )
ВСН 64-064-88/ Минмедбиопром СССР Инструкция по строительному проектированию предприятий медицинской и микробиолоической промышленности. ( 64-064-88/ Минмедбиопром СССР )
Будинки і споруди ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТНИХ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ ДБН В.2.2-24:2009 ( 2.2-24:2009 )
ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків (ДБН В.2.2-24:2009. Дома и сооружения. Проектирования высотных жилых и общественных домов)
ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і спорудження. Підприємства торгівлі (РОС) (ДБН В.2.2-23:2009. Здания и сооружения. Предприятия торговли (РУС))
ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі (УКР) (ДБН В.2.2-23:2009. Дома и сооружения. Предприятия торговли (УКР))
ДСТУ Б В.2.2-21:2008. Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків (ДСТУ Б В.2.2-21:2008. Дома и сооружения. Метод определения удельных теплозатрат на отопление домов)
ДСТУ Б В.2.2-19:2007. Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах (ДСТУ Б В.2.2-19:2007. Дома и сооружения. Метод определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях)
ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Зміна (ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Изменение)
ГОСТ 23237-78. Опори окремо що стоять під технологічні трубопроводи. Типи і основні параметри (ГОСТ 23237-78. Опоры отдельно стоящие под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры)
ГОСТ 23236-78. Естакади двох"ярусні під технологічні трубопроводи. Типи і основні параметри (ГОСТ 23236-78. Эстакады двухъярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры)
ГОСТ 23235-78. Естакади одноярусні під технологічні трубопроводи. Типи і основні параметри (ГОСТ 23235-78. Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Типы и основные параметры)
ДБН В.2.2-18:2007. Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення (ДБН В.2.2-18:2007. Дома и сооружения. Заведения социальной защиты населения)
ДБН В.2.2-18:2007. Будівлі і споруди. Установи соціального захисту населення (ДБН В.2.2-18:2007. Здания и сооружения. Учреждения социальной защиты населения)
ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення (ДБН В.2.2-17:2006. Дома и сооружения. Доступность домов и сооружений для маломобильных групп населения)
ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров"я (ДБН В.2.2-10-2001. Дома и сооружения. Заложи здравоохранения)
ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди (ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения)
ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди (ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения)
ВСН 349-87. Зварка сталевого оцинкованого профільованого настилу для полегшеної крівлі (ВСН 349-87. Сварка стального оцинкованного профилированного настила для облегченной кровли)
ВСН 345-86. Застосування епоксидно-сланцевих покриттів для гідроізоляції і захисту від корозії сталевих і залізобетонних промислових і сантехнічних споруд і сталевих трубопроводів (ВСН 345-86. Применение эпоксидно-сланцевых покрытий для гидроизоляции и защиты от коррозии стальных и железобетонных промышленных и сантехнических сооружений и стальных трубопроводов)
ВСН 344-75. Інструкція по протикорозійному захисту і ремонту полімерними матеріалами промислових димарів і інших спеціальних висотних залізобетонних споруд (ВСН 344-75. Инструкция по противокоррозионной защите и ремонту полимерными материалами дымовых промышленных труб и других специальных высотных железобетонных сооружений)
ВСН 462-85. Теплова ізоляція трубопроводів і устаткування заливальним пінополіуретаном (ВСН 462-85. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования заливочным пенополиуретаном)
ВСН 461-85. Інструкція по склеюванню стиків сталевих трубопроводів (ВСН 461-85. Инструкция по склеиванию стыков стальных трубопроводов)
ВСН 483-86. Технічні вимоги (монтажні) до проектування об"єктів нафтопереробної і нафтохімічної промисловості із застосуванням блоків кондиціонування повітря і промислової вентиляції (ВСН 483-86. Технические требования (монтажные) к проектированию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением блоков кондиционирования воздуха и промышленной вентиляции)
ВСН 485-86. Технічні вимоги (монтажні) до проектування об"єктів медичної і мікробіологічної промисловості із застосуванням блоків технологія виробництва (ВСН 485-86. Технические требования (монтажные) к проектированию объектов медицинской и микробиологической промышленности с применением блоков технология производства)
ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади (ДБН В.2.2-16-2005. Дома и сооружения. Культурно-зрелищные и досуговые заведения)
ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ( В.2.2-15-05 ) (ДБН В.2.2-15-2005. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения)
ДБН В.2.2-12-2003. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції ( В.2.2-12-03 ) (ДБН В.2.2-12-2003. Здания и сооружения для сохранения и переработки сельскохозяйственной продукции)
СНіП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові будівлі. Зміна N 2 (національна) (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.) ( 2.09.04-87 ) (СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Изменение N 2 (национальная) (Приказом Госстроя Украины от в 21.10. 2004 году N 195 приобретения действия установлено с 1 апреля 2005 г.))
ГОСТ 24940-97. (В Україні - ДСТУ Б В.2.2-6-97). Будівлі і споруди. Методи вимірювання освітленості ( 24940-97 ) (ГОСТ 24940-97. (В Украине - ДСТУ Б В.2.2-6-97). Здания и сооружения. Методы измерения освещенности)
СН 213-73*. Інструкція про порядок проведення експертизи проектів і кошторисів на будівництво (реконструкцію) підприємств, будівель і споруд ( 213-73* ) (СН 213-73*. Инструкция о порядке проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений)
ВСН 43-85**. Забудова територій колективних садів, будівлі і споруди. Норми проектування ( 43-85** ) (ВСН 43-85**. Застройка территорий кoллективных садов, здания и coopужения. Нормы проектирования)
ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (українською мовою) ( В.2.2-13-03 ) (ДБН В.2.2-13-2003. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (украинским языком))
ВБН В.2.2-ЦЗН-02. Центри зайнятості населення базового рівня. (Заклади соціального призначення) ( В.2.2-ЦЗН-02 ) (ВБН В.2.2-ЦЗН-02. Центры занятости населения базового уровня. (Учреждения социального назначения))
ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди (на російській мові) ( В.2.2-13-03 ) (ДБН В.2.2-13-2003. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (на русском языке))
СН 433-79. Інструкція по будівельному проектуванню підприємств, будівель і споруд нафтової і газової промисловості ( 433-79 ) (СН 433-79. Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности)
ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин ( В.2.2-7-98 ) (ДБН В.2.2-7-98. Дома и сооружения. Здания и сооружения для сохранения минеральных удобрений и средств защиты растений)
ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа ( В.2.2-58.1-94 ) (ВБН В.2.2-58.1-94. Проектирование составов нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не выше 93,3 кПа)
ВСН 45-86*. Культурно-видовищні установи. Норми проектування (Дію скас. з 01.04.06. згідно нак Держбуду N 171 від 27.09.05) ( 45-86* ) (ВСН 45-86*. Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования (Действую скас. с 01.04.06. согласно нак Госстроя N 171 от 27.09.05))
ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа ( В.2.2-58.2-94 ) (ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуары вертикальные стальные для сохранения нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не выше 93,3 кПа)
ГОСТ 25902-83. Зали для глядачів. Метод визначення розбірливості мови ( 25902-83 ) (ГОСТ 25902-83. Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи)
ГОСТ 24146-89. Зали для глядачів. Метод вимірювання часу реверберації ( 24146-89 ) (ГОСТ 24146-89. Зрительные залы. Метод измерения времени реверберации)
ГОСТ 23838-89. Будівлі підприємств. Параметри ( 23838-89 ) (ГОСТ 23838-89. Здания предприятий. Параметры)
ДБН В.2.2-11-2002. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення ( В.2.2-11-02 ) (ДБН В.2.2-11-2002. Предприятия бытового обслуживания. Основные положения)
ВСН 01-82. Інструкція по проектуванню лісозаготівельних підприємств ( 01-82 ) (ВСН 01-82. Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий)
ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна ( В.2.2-8-98 ) (ДБН В.2.2-8-98. Предприятия, здания и сооружения по сохранению и переработке зерна)
ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров"я ( В.2.2-10-01 ) (ДБН В.2.2-10-2001. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения)
СНиП 2.01.28-85. Полігони по знешкодженню і похованню токсичних промислових відходів. Основні положення по проектуванню ( 2.01.28-85 ) (СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсических промышленных отходов. Основные положения по проектированию)
ДБН В.2.2-5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони ( В.2.2-5-97 ) (ДБН В.2.2-5-97. Дома и сооружения. Защитные сооружения гражданской обороны)
ГОСТ 26629-85. Будівлі і споруди. Метод тепловізійного контролю якості теплоізоляції захищаючих конструкцій ( 26629-85 ) (ГОСТ 26629-85. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций)
СН 535-81. Інструкція по проектуванню санітарно-епідеміологічних станцій (відмінений наказом Держбуду України N2 від 04.01.2001 р.) ( 535-81 ) (СН 535-81. Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций (отменен приказом Госстроя Украины N2 от 04.01.2001 г.))
СН 515-79. Інструкція по проектуванню будівель і споруд, пристосовуваних під лікувальні установи ( 515-79 ) (СН 515-79. Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения)
СН 512-78. Інструкція по проектуванню будівель і приміщень для електронно-обчислювальних машин ( 512-78 ) (СН 512-78. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин)
СН 462-74. Норми відведення земель під споруди геологорозвідувальних свердловин ( 462-74 ) (СН 462-74. Нормы отвода земель под сооружения геологоразведочных скважин)
СН 459-74. Норми відведення земель для нафтових і газових свердловин ( 459-74 ) (СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин)
СНиП 2.09.03-85. Споруди промислових підприємств ( 2.09.03-85 ) (СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий)
СНиП 2.11.06-91. Склади лісових матеріалів. Протипожежні норми проектування ( 2.11.06-91 ) (СНиП 2.11.06-91. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования)
СНиП 2.11.04-85. Підземні сховища нафти, нафтопродуктів і зріджених газів ( 2.11.04-85 ) (СНиП 2.11.04-85. Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов)
ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення ( В.2.2-9-99 ) (ДБН В.2.2-9-99. Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения)
ГОСТ 26824-86. Будівлі і споруди. Методи вимірювання яскравості ( 26824-86 ) (ГОСТ 26824-86. Здания и сооружения. Методы измерения яркости)
ГОСТ 25957-83. Будівлі і споруди мобільні (інвентарні). Класифікація. Терміни і визначення ( 25957-83 ) (ГОСТ 25957-83. Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения)
ГОСТ 23345-84. Будівлі мобільні (інвентарні). Системи санітарно-технічні. Загальні технічні умови ( 23345-84 ) (ГОСТ 23345-84. Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия)
ГОСТ 23274-84. Будівлі мобільні (інвентарні). Електроустановки. Загальні технічні умови ( 23274-84 ) (ГОСТ 23274-84. Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия)
ГОСТ 22853-86. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови ( 22853-86 ) (ГОСТ 22853-86. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия)