Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

В 2.6. Конструкції будинків і споруд


Список документов в категории

Название
ГОСТ 24767-81. Профілі холодногнуті з алюмінію і алюмінієвих сплавів для захищаючих будівельних конструкцій. Технічні умови ( 24767-81 ) (ГОСТ 24767-81. Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 24741-81. Вузол кріплення рейок кранів до сталевих підкранових балок. Технічні умови ( 24741-81 ) (ГОСТ 24741-81. Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия)
ГОСТ 24700-81. Вікна і балконні двері дерев"яні із стеклопакетами і стеклами для житлових і суспільних будівель. Типи, конструкція і розміри (відмінений) ( 24700-81 ) (ГОСТ 24700-81. Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры (отменен))
ГОСТ 24699-81. Додаток ( 24699-81 ) (ГОСТ 24699-81. Приложение)
ГОСТ 24699-81. Вікна і балконні двері дерев"яні із склопакетами і склом для житлових і суспільних будівель. Типи, конструкція і розміри ( 24699-81 ) (ГОСТ 24699-81. Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры)
ГОСТ 24698-81. Двері дерев"яні зовнішні для житлових і суспільних будівель. Типи, конструкція і розміри ( 24698-81 ) (ГОСТ 24698-81. Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры)
ГОСТ 24594-81. Панелі і блоки стінні з цеглини і керамічного каміння. Загальні технічні умови ( 24594-81 ) (ГОСТ 24594-81. Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия)
ГОСТ 24587-81. Лотки-водовипуски залізобетонні зрошувальних систем. Технічні умови ( 24587-81 ) (ГОСТ 24587-81. Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия)
ГОСТ 24581-81. Панелі асбестоцементні тришарові з утеплювачем з пінопласту. Загальні технічні умови ( 24581-81 ) (ГОСТ 24581-81. Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия)
ГОСТ 24547-81. Ланки залізобетонні водопропускних труб під насипи автомобільних і залізних доріг. Загальні технічні умови ( 24547-81 ) (ГОСТ 24547-81. Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия)
ГОСТ 24524-80. Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем з поліуретану. Технічні умови ( 24524-80 ) (ГОСТ 24524-80. Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из полиуретана. Технические условия)
ГОСТ 24476-80. Фундаменти збірні залізобетонні під колони каркаса міжвидового застосування для багатоповерхових будівель. Технічні умови ( 24476-80 ) (ГОСТ 24476-80. Фундаменты сборные железобетонные под колонны каркаса междувидового применения для многоэтажных зданий. Техничекие условия)
ГОСТ 24434-80. Панелі шаруваті з утеплитеплювачем з пенопластів для стін і покриттів будівель. Пенопласти. Метод визначення усадки ( 24434-80 ) (ГОСТ 24434-80. Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки)
ГОСТ 24379.1-80. Болти фундаментні. Конструкція і розміри ( 24379.1-80 ) (ГОСТ 24379.1-80. Болты фундаментные. Конструкция и размеры)
ГОСТ 24155-80. Конструкції залізобетонні високих пасажирських платформ. Технічні умови ( 24155-80 ) (ГОСТ 24155-80. Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия)
ГОСТ 24022-80. Фундаменти залізобетонні збірні під колони сільськогосподарських будівель. Технічекие умови ( 24022-80 ) (ГОСТ 24022-80. Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Техничекие условия)
ГОСТ 23972-80. Фундаменти залізобетонні для параболічних лотків. Технічні умови ( 23972-80 ) (ГОСТ 23972-80. Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия)
ГОСТ 23899-79. Колони залізобетонні під параболічні лотки. Технічні умови ( 23899-79 ) (ГОСТ 23899-79. Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия)
ГОСТ 23858-79. З"єднання зварні стикові і таврові арматури залізобетонних конструкцій. Ультразвукові методи контролю якості. Правила приймання ( 23858-79 ) (ГОСТ 23858-79. Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки)
ГОСТ 23747-88. Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови ( 23747-88 ) (ГОСТ 23747-88. Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия)
ГОСТ 23682-79. Колони мостові східчасті для будівель з мостовими електричними кранами загального призначення вантажопідйомністю до 50т. Технічні умови ( 23682-79 ) (ГОСТ 23682-79. Колонны мостовые ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50т. Технические условия)
ГОСТ 23486-79. Панелі металеві тришарові стінні з утеплювачем з пенополіуретана. Технічні умови ( 23486-79 ) (ГОСТ 23486-79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия)
ГОСТ 23404-86. Панелі легкі захищаючі з утеплювачем з пінопласту. Метод визначення модулів пружності і зсуву пінопласту ( 23404-86 ) (ГОСТ 23404-86. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта)
ГОСТ 22406-77. Деталі і вироби з деревини для будівництва. Метод визначення умовної вологонепроникності вологозахисних покриттів і просочень ( 22406-77 ) (ГОСТ 22406-77. Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условной влагонепроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток)
ГОСТ 22160-76. Куполи з органічного скла двошарові. Технічні умови ( 22160-76 ) (ГОСТ 22160-76. Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия)
ГОСТ 21519-84. Вікна і двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови ( 21519-84 ) (ГОСТ 21519-84. Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия)
ГОСТ 20850-84. Конструкції дерев"яні клеєні. Загальні технічні умови ( 20850-84 ) (ГОСТ 20850-84. Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия)
ГОСТ 20182-74. Конструкції асбестоцементні клеєні. Метод визначення міцності при зсуві ( 20182-74 ) (ГОСТ 20182-74. Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности при сдвиге)
ГОСТ 19222-84. Арболіт і вироби з нього. Загальні технічні умови ( 19222-84 ) (ГОСТ 19222-84. Арболит и изделия из него. Общие технические условия)
ГОСТ 19100-73. Конструкції дерев"яні клеєні. Методи випробувань клейових з"єднань на атмосферостойкость ( 19100-73 ) (ГОСТ 19100-73. Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний клеевых соединений на атмосферостойкость)
ГОСТ 18853-73. Ворота дерев"яні розгортаючі для виробничих будівель і споруд. Технічні умови ( 18853-73 ) (ГОСТ 18853-73. Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия)
ГОСТ 17625-83. Конструкції і вироби залізобетонні. Радіаційний метод визначення захисного шару бетону, розмірів і розташування арматури ( 17625-83 ) (ГОСТ 17625-83. Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры)
ГОСТ 17580-82. Конструкції дерев"яні клеєні. Метод визначення стійкості клейових з"єднань до циклічних температурних вологих дій ( 17580-82 ) (ГОСТ 17580-82. Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурным влажностным воздействиям)
ГОСТ 17005-82. Конструкції дерев"яні клеєні. Метод визначення водостійкости клейових з"єднань ( 17005-82 ) (ГОСТ 17005-82. Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений)
СТ СЭВ 5060-85. Надійність будівельних конструкцій і підстав. Конструкції пластмасові. Основні положення по розрахунку ( 5060-85 ) (СТ СЭВ 5060-85. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции пластмассовые. Основные положения по расчету)
СТ СЭВ 4421-83. Захист від корозії в будівництві. Захисні властивості бетону по відношенню до сталевої арматури. Електрохімічний метод випробування ( 4421-83 ) (СТ СЭВ 4421-83. Защита от коррозии в строительстве. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре. Электрохимический метод испытания)
СТ СЭВ 4180-83. Двері дерев"яні. Метод випробування опору ударному навантаженню ( 4180-83 ) (СТ СЭВ 4180-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления ударной нагрузке)
СТ СЭВ 4184-83. Двері дерев"яні. Метод випробування на повітропроникність ( 4184-83 ) (СТ СЭВ 4184-83. Двери деревянные. Метод испытания на воздухопроницаемость)
СТ СЭВ 4183-83. Двері дерев"яні. Метод визначення опору теплопередачі ( 4183-83 ) (СТ СЭВ 4183-83. Двери деревянные. Метод определения сопротивления теплопередаче)
СТ СЭВ 4182-83. Двері дерев"яні. Метод вимірювання розмірів і відхилень від прямокутника ( 4182-83 ) (СТ СЭВ 4182-83. Двери деревянные. Метод измерения размеров и отклонений от прямоугольности)
СТ СЭВ 4181-83. Двері дерев"яні. Метод визначення площинни ( 4181-83 ) (СТ СЭВ 4181-83. Двери деревянные. Метод определения плоскостности)
СТ СЭВ 4179-83. Двері дерев"яні. Метод випробування опору статичному навантаженню, діючому перпендикулярно площині стулки ( 4179-83 ) (СТ СЭВ 4179-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки)
СТ СЭВ 4178-83. Двері дерев"яні. Метод випробування опору статичному навантаженню, діючому в площині стулки ( 4178-83 ) (СТ СЭВ 4178-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей в плоскости створки)
СТ СЭВ 3285-81. Двері дерев"яні. Метод випробування надійності ( 3285-81 ) (СТ СЭВ 3285-81. Двери деревянные. Метод испытания надежности)
СТ СЭВ 4534-84. Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Вимоги до первинного захисту. Інформаційні дані ( 4534-84 ) (СТ СЭВ 4534-84. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите. Информационные данные)
ГОСТ 23344-78. Вікна сталеві. Загальні технічні умови ( 23344-78 ) (ГОСТ 23344-78. Окна стальные. Общие технические условия)
ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ 3476-81). Циліндри і напівциліндри теплоізоляції з мінеральної вати на синтетичному зв"язуючому. Технічні умови ( 23208-83 ) (ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ 3476-81). Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия)
ГОСТ 23121-78. Балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів загального призначення вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови ( 23121-78 ) (ГОСТ 23121-78. Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия)
ГОСТ 23119-78. Ферми кроквяні сталеві зварні з елементами з парних кутів для виробничих будівель. Технічні умови ( 23119-78 ) (ГОСТ 23119-78. Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия)
ГОСТ 23118-78. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови ( 23118-78 ) (ГОСТ 23118-78. Конструкции металлические строительные. Общие технические условия)
ГОСТ 22930-87. Плити залізобетонні заздалегідь напружені для облицьовування зрошувальних каналів меліоративних систем ( 22930-87 ) (ГОСТ 22930-87. Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем)
ГОСТ 22695-77. Панелі стін і покриттів будівель шаруваті з утепленням з пенопластів. Пенопласти. Методи випробувань на міцність ( 22695-77 ) (ГОСТ 22695-77. Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплением из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность)
ГОСТ 22131-76. Опори залізобетонні високовольтно-сигнальних ліній автоблокування залізниць ( 22131-76 ) (ГОСТ 22131-76. Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог)
ГОСТ 22130-86. Деталі сталевих трубопроводів. Опори рухомі і підвіски. Технічні умови ( 22130-86 ) (ГОСТ 22130-86. Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия)
ГОСТ 17608-91. Зміна N 1. ( 17608-91 ) (ГОСТ 17608-91. Изменение N 1.)
СНиП 2.03.09-85. Азбестоцементні конструкції ( 2.03.09-85 ) (СНиП 2.03.09-85. Асбестоцементные конструкции)
СНиП 2.03.11-85. Захист будівельних конструкцій від корозії ( 2.03.11-85 ) (СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии)
ВСН 35-77. Інструкція по проектуванню збірних залізобетонних дахів житлових і суспільних будівель. (Держгромадбуд) ( 35-77 ) (ВСН 35-77. Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий. (Госгражданстрой))
СНиП III-18-75. Правила виробництва і приймання робіт. Металеві конструкції ( III-18-75 ) (СНиП III-18-75. Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции)
СНиП II-25-80. Дерев"яні конструкції ( II-25-80 ) (СНиП II-25-80. Деревянные конструкции)
СНиП 2.06.08-87. Бетонні і залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд ( 2.06.08-87 ) (СНиП 2.06.08-87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений)
ГОСТ 19804.6-83. Палі порожнисті круглого перетину і палі-оболонки залізобетонні складові з ненапружуваною арматурою. Конструкція і розміри (закінчення) ( 19804.6-83 ) (ГОСТ 19804.6-83. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (окончание))
СНиП 2.03.04-84. Бетонні і залізобетонні конструкції, призначені для роботи в умовах дії підвищених і високих температур. (Початок) ( 2.03.04-84 ) (СНиП 2.03.04-84. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. (Начало))
СНиП 2.03.06-85. Алюмінієві конструкції ( 2.03.06-85 ) (СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции)
СНиП 2.03.03-85. Армоцементні конструкції ( 2.03.03-85 ) (СНиП 2.03.03-85. Армоцементные конструкции)
ГОСТ 21924.0-84. Плити залізобетонні для покриттів міських доріг. Технічні умови ( 21924.0-84 ) (ГОСТ 21924.0-84. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия)
ГОСТ 20213-89. Ферми залізобетонні. Технічні умови ( 20213-89 ) (ГОСТ 20213-89. Фермы железобетонные. Технические условия)
ГОСТ 19804.6-83. Палі порожнисті круглого перетину і палі-оболонки залізобетонні складові з ненапружуваною арматурою. Конструкція і розміри (початок) ( 19804.6-83 ) (ГОСТ 19804.6-83. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (начало))
СТ СЭВ 1406-78. Конструкції бетонні і залізобетонні. Основні положення проектування ( 1406-78 ) (СТ СЭВ 1406-78. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования)
СНиП II-22-81. Кам"яні і армокам"яні конструкції ( II-22-81 ) (СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции)
СНиП II-23-81*. Норми проектування. Сталеві конструкції ( II-23-81* ) (СНиП II-23-81*. Нормы проектирования. Стальные конструкции)
ГОСТ 6629-88. Двері дерев"яні внутрішні для житлових і суспільних будівель. Типи і конструкція ( 6629-88 ) (ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция)
ГОСТ 10922-90. Арматурні і заставні вироби зварні, з"єднання зварні арматури і заставних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови ( 10922-90 ) (ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия)
ГОСТ 16289-86. Продовження ( 16289-86 ) (ГОСТ 16289-86. Продолжение)
ГОСТ 16289-86. Вікна і балконні двері дерев"яні з потрійним склінням для житлових і суспільних будівель. Типи, конструкція і розміри. (Початок) ( 16289-86 ) (ГОСТ 16289-86. Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры. (Начало))