Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

В 2.6. Конструкції будинків і споруд


Список документов в категории

Название
ДБН В.2.6-14-97. Зміна N2 (Дію призупинено) ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Изменение N2 (Действие приостановлено))
ГОСТ 5091-78. Вироби залізні допоміжні для дерев"яних вікон і дверей. Типи ( 5091-78 ) (ГОСТ 5091-78. Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы)
ГОСТ 28574-90 (СТ СЭВ 6319-88). Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Методи випробувань адгезії захисних покриттів ( 28574-90 ) (ГОСТ 28574-90 (СТ СЭВ 6319-88). Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий)
ГОСТ 28042-89. Плити покриттів залізобетонні для будівель підприємств. Технічні умови ( 28042-89 ) (ГОСТ 28042-89. Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия)
ГОСТ 26429-85. Конструкції сталеві шляхів підвісного транспорту. Технічні умови ( 26429-85 ) (ГОСТ 26429-85. Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия)
ГОСТ 25628-90. Колони залізобетонні для одноповерхових будівель підприємств. Технічні умови ( 25628-90 ) (ГОСТ 25628-90. Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94). Конструкції будинків і споруд. Профілі стальні листові гнуті з трапецієвидними гофрами для будівництва. Технічні умови ( 24045-94 ) (ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94). Конструкции домов и сооружений. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия)
ГОСТ 19804.2-79*. Сваї забивні залізобетонні цільні суцільного квадратного перетину з поперечним армуванням стовбура з напружуваною арматурою. Конструкція і розміри ( 19804.2-79* ) (ГОСТ 19804.2-79*. Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры)
ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей ( В.2.6-22-01 ) (ДБН В.2.6-22-2001. Устраивание покрытий с применением сухих строительных смесей)
ГОСТ 25116-82. Зміна N 1 ( 25116-82 ) (ГОСТ 25116-82. Изменение N 1)
ГОСТ 25116-82. Поправка ( 25116-82 )
ГОСТ 26301-84. Прилади фрамужні для вікон, вітрин і вітражів з алюмінієвих сплавів. Типи і основні розміри ( 26301-84 ) (ГОСТ 26301-84. Приборы фрамужные для окон, витрин и витражей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры)
ГОСТ 25116-82. Вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Типи, конструкція і розміри ( 25116-82 ) (ГОСТ 25116-82. Витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Типы, конструкция и размеры)
ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна N 1 ( Б В.2.6-11-97 ) (ДСТУ Б В.2.6-11-97. Изменение N 1)
СТ СЭВ 3974-83. Пожежна безпека в будівництві. Двері і ворота. Метод випробування на вогнестійкість. ( 3974-83 ) (СТ СЭВ 3974-83. Пожарная безопасность в строительстве. Двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость.)
ГОСТ 6785-80. Плити підвіконні залізобетонні. Технічні умови ( 6785-80 ) (ГОСТ 6785-80. Плиты подоконные железобетонные. Технические условия)
ГОСТ 26919-86. Плити підвіконні залізобетонні для житлових, суспільних і допоміжних будівель. Технічні умови ( 26919-86 ) (ГОСТ 26919-86. Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий. Технические условия)
ГОСТ 17608-91. Плити бетонні тротуарні. Технічні умови. ( 17608-91 ) (ГОСТ 17608-91. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия.)
ГОСТ 6428-83. Плити гіпсові для перегородок. Технічні умови ( 6428-83 ) (ГОСТ 6428-83. Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия)
ГОСТ 5087-80. Ручки для вікон і дверей. Типи і основні розміри ( 5087-80 ) (ГОСТ 5087-80. Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры)
ДСТУ Б В.2.6-13-97. Вироби замкові та скобкові. Загальні технічні умови. (Втрачає чинність з 01.08.06 згідно наказу Мінбуду N126 від 18.04.06) ( Б В.2.6-13-97 ) (ДСТУ Б В.2.6-13-97. Изделия замковые и скобки. Общие технические условия. (Теряет действие с 01.08.06 согласно приказа Минстроя N126 от 18.04.06))
ДБН В.2.6-14-97. Зміна N1 ( В.2.6-14-97 ) (ДБН В.2.6-14-97. Изменение N1)
СНиП 2.03.01-84* Зміна N 1 ( 2.03.01-84* ) (СНиП 2.03.01-84* Изменение N 1)
ГОСТ 10629-88. Зміна N 1 ( 10629-88 ) (ГОСТ 10629-88. Изменение N 1)
ГОСТ 25884-83. Конструкції дерев"яні клеєні. Метод визначення міцності клейових з"єднань при пошаровому сколюванні ( 25884-83 ) (ГОСТ 25884-83. Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании)
ГОСТ 25912.2-91. Плити залізобетонні заздалегідь напружені ПАГ-18 для аеродромних покриттів. Конструкція ( 25912.2-91 ) (ГОСТ 25912.2-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция)
ГОСТ 25912.1-91. Плити залізобетонні заздалегідь напружені ПАГ-14 для аеродромних покриттів. Конструкція ( 25912.1-91 ) (ГОСТ 25912.1-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция)
ГОСТ 25912.0-91. Плити залізобетонні заздалегідь напружені ПАГ для аеродромних покриттів. Технічні умови ( 25912.0-91 ) (ГОСТ 25912.0-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.6-1-95. Конструкції будинків і споруд. Замки і заскочки для дерев"яних дверей (відмінений -наказ N 259 від 25.07.06) ( Б В.2.6-1-95 ) (ДСТУ Б В.2.6-1-95. Конструкции домов и сооружений. Замки и заскочки для деревянных дверей (отмененный - приказ N 259 от 25.07.06))
ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні ( Б В.2.6-15-99 ) (ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкции домов и сооружений. Окна и двери поливинилхлоридные)
ГОСТ 475-78. Зміна N 3 ( 475-78 ) (ГОСТ 475-78. Изменение N 3)
ГОСТ 23166-78. Зміна N 2 (скасовано) ( 23166-78 ) (ГОСТ 23166-78. Изменение N 2 (отменено))
ГОСТ 9818-85. Марші і майданчики сходів залізобетонні. Технічні умови ( 9818-85 ) (ГОСТ 9818-85. Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия)
ГОСТ 9574-90. Панелі гипсобетонні для перегородок. Технічні умови ( 9574-90 ) (ГОСТ 9574-90. Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия)
ГОСТ 9561-91. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови ( 9561-91 ) (ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия)
ГОСТ 948-84. Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови ( 948-84 ) (ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия)
ГОСТ 8242-88. Деталі профільні з деревини і деревних матеріалів для будівництва. Технічні умови ( 8242-88 ) (ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия)
ГОСТ 8020-90. Конструкції бетонні і залізобетонні для колодязів каналізаційних, водопровідних і газопровідних. Технічні умови ( 8020-90 ) (ГОСТ 8020-90. Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных. Технические условия)
ГОСТ 5088-94. Петлі сталеві для дерев"яних вікон і дверей. Технічні умови (В Україні ДСТУ Б В.2.6-5-97) ( 5088-94 ) (ГОСТ 5088-94. Петли стальные для деревянных окон и дверей. Технические условия (В Украине ДСТУ Б В.2.6-5-97))
ГОСТ 4981-87. Балки перекриттів дерев"яні. Технічні умови ( 4981-87 ) (ГОСТ 4981-87. Балки перекрытий деревянные. Технические условия)
ГОСТ 28799-90 (СТ СЭВ 6528-88). Двері дерев"яні. Метод визначення водонепроникності ( 28799-90 ) (ГОСТ 28799-90 (СТ СЭВ 6528-88). Двери деревянные. Метод определения водонепроницаемости)
ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 6529-88). Двері дерев"яні. Метод визначення опору дії кліматичних чинників ( 28786-90 ) (ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 6529-88). Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов)
ГОСТ 28778-90. Болти самоанкеруючі розпори для будівництва. Технічні умови ( 28778-90 ) (ГОСТ 28778-90. Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия)
ГОСТ 28737-90. Балки фундаментні залізобетонні для стін будівель промислових і сільськогосподарських підприємств. Технічні умови ( 28737-90 ) (ГОСТ 28737-90. Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия)
ГОСТ 28575-90 (СТ СЭВ 6320-88). Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Випробування паропроникності захисних покриттів ( 28575-90 ) (ГОСТ 28575-90 (СТ СЭВ 6320-88). Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных покрытий)
ГОСТ 28089-89. Конструкції будівельні стінні. Метод визначення міцності зчеплення облицювальних плиток з підставою ( 28089-89 ) (ГОСТ 28089-89. Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием)
ГОСТ 28015-89. Щити покриттів підлоги дерев"яні одношарові. Технічні умови ( 28015-89 ) (ГОСТ 28015-89. Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия)
ГОСТ 27936-88. Вікна і двері балконні дерево-алюмінієві для суспільних будівель. Типи і конструкція ( 27936-88 ) (ГОСТ 27936-88. Окна и двери балконные дерево-алюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкция)
ГОСТ 27677-88 (СТ СЭВ 5852-86). Захист від корозії в будівництві. Бетони. Загальні вимоги до проведення випробувань ( 27677-88 ) (ГОСТ 27677-88 (СТ СЭВ 5852-86). Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний)
ГОСТ 27296-87 (СТ СЭВ 4866-84). Захист від шуму в будівництві. Звукоізоляційні захищаючі конструкції. Методи вимірювання ( 27296-87 ) (ГОСТ 27296-87 (СТ СЭВ 4866-84). Защита от шума в строительстве. Звукоизолирующие ограждающие конструкции. Методы измерения)
ГОСТ 27215-87. Плити перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 400мм для виробничих будівель промислових підприємств. Технічні умови ( 27215-87 ) (ГОСТ 27215-87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия)
ГОСТ 27108-86. Конструкції каркаса залізобетонні для багатоповерхових будівель з безбалочним перекриттям. Технічні умови ( 27108-86 ) (ГОСТ 27108-86. Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочным перекрытием. Технические условия)
ГОСТ 26992-86. Прогони залізобетонні для покриттів будівель промислових і сільськогосподарських підприємств. Технічні умови ( 26992-86 ) (ГОСТ 26992-86. Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия)
ГОСТ 26892-86. Двері дерев"яні. Метод випробування на опірність ударному навантаженню, діючому у напрямі відкриття ( 26892-86 ) (ГОСТ 26892-86. Двери деревянные. Метод испытания на сопротивляемость ударной нагрузке, действующей в направлении открывания)
ГОСТ 26815-86. Конструкції залізобетонні підпірних стін. Технічні умови ( 26815-86 ) (ГОСТ 26815-86. Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия)
ГОСТ 26604-85. Полотна неткані (підоснова) антисептовані з волокон всіх видів для теплозвукоизоляционного лінолеуму. Технічні умови ( 26604-85 ) (ГОСТ 26604-85. Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия)
ГОСТ 26602-85. Вікна. Метод визначення опору теплопередачі ( 26602-85 ) (ГОСТ 26602-85. Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче)
ГОСТ 26601-85. Вікна і балконні двері дерев"яні для малоповерхових житлових будинків. Типи, конструкція і розміри ( 26601-85 ) (ГОСТ 26601-85. Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры)
ГОСТ 26434-85. Плити перекриттів залізобетонні для житлових будівель. Типи і основні параметри ( 26434-85 ) (ГОСТ 26434-85. Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры)
ГОСТ 26138-84. Елементи і деталі вбудованих шаф і антресолей для житлових будівель. Технічні умови ( 26138-84 ) (ГОСТ 26138-84. Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условия)
ГОСТ 26067.1-83. Продовження ( 26067.1-83 ) (ГОСТ 26067.1-83. Продолжение)
ГОСТ 26067.1-83. Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перетину для гідротехнічних споруд. Конструкція і розміри. /Початок/ ( 26067.1-83 ) (ГОСТ 26067.1-83. Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры. /Начало/)
ГОСТ 26067.0-83. Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перетину для гідротехнічних споруд. Технічні умови ( 26067.0-83 ) (ГОСТ 26067.0-83. Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия)
ГОСТ 25912.4-91. Арматурні і монтажно-стикові вироби залізобетонних плит для аеродромних покриттів. Конструкція ( 25912.4-91 ) (ГОСТ 25912.4-91. Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция)
ГОСТ 25912.3-91. Плити залізобетонні заздалегідь напружені ПАГ-20 для аеродромних покриттів. Конструкція ( 25912.3-91 ) (ГОСТ 25912.3-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция)
ГОСТ 25772-83. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови ( 25772-83 ) (ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия)
ГОСТ 25697-83. Плити балконів і лоджій залізобетонні. Загальні технічні умови ( 25697-83 ) (ГОСТ 25697-83. Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия)
ГОСТ 25627-83. Вироби залізобетонні для силосних споруд елеваторів і зернопереробних підприємств. Загальні техничні умови ( 25627-83 ) (ГОСТ 25627-83. Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие техничекие условия)
ГОСТ 25459-82. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови ( 25459-82 ) (ГОСТ 25459-82. Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия)
ГОСТ 25458-82. Опори дерев"яні дорожніх знаків. Технічні умови ( 25458-82 ) (ГОСТ 25458-82. Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия)
ГОСТ 25098-87. Панелі перегородок залізобетонні для будівель промислових і сільськогосподарських підприємств. Технічні умови ( 25098-87 ) (ГОСТ 25098-87. Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия)
ГОСТ 25097-82. Вікна і балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови ( 25097-82 ) (ГОСТ 25097-82. Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия)
ГОСТ 24992-81. Конструкції кам"яні. Метод визначення міцності зчеплення в кам"яній кладці ( 24992-81 ) (ГОСТ 24992-81. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке)
ГОСТ 24893.0-81. Балки обв"язувальні залізобетонні для будівель промислових підприємств. Технічні умови ( 24893.0-81 ) (ГОСТ 24893.0-81. Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия)
ГОСТ 24839-81. Конструкції будівельні сталеві. Розташування отворів в прокатних профілях. Розміри ( 24839-81 ) (ГОСТ 24839-81. Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры)