Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

В 2.4. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки


Список документов в категории

Название
ВСН 37-86/ Минэнерго СССР Правила приёмки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей. ( 37-86/ Минэнерго СССР )
Технічні правила утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів
ВСН 34.3-89/ Минэнерго СССР Инженерно-геологические изыскания для гидротехнического строительства. Часть III. ( 34.3-89/ Минэнерго СССР )
ВСН 34.2-88/ Минэнерго СССР Инженерно-геологические изыскания для гидротехнического строительства. Часть II. ( 34.2-88/ Минэнерго СССР )
ВСН 29-81/ Минэнерго СССР (ВНТП 81) Нормы технологического проектирования тепловых электростанций . ( 29-81/ Минэнерго СССР )
ВСН 33-87. Вказівки по виробництву досліджень і проектуванню лісонасаджень уздовж автомобільних доріг (ВСН 33-87. Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог)
ВСН 291-72*. Інструкція по проектуванню гідровідвалів з глинистих грунтів і прогнозуванню їх стану (ВСН 291-72*. Инструкция по проектированию гидроотвалов из глинистых грунтов и прогнозированию их состояния)
ВСН 24-80. Положення про порядок вибору і узгодження трас і майданчиків для будівництва об"єктів нафтової промисловості (ВСН 24-80. Положение о порядке выбора и согласования трасс и площадок для строительства объектов нефтяной промышленности)
ВСН 486-86. Забезпечення охорони водного середовища при виробництві робіт гідромеханізованим способом (ВСН 486-86. Обеспечение охраны водной среды при производстве работ гидромеханизированным способом)
ВСН 3-80. Інструкція по проектуванню морських причальних споруд (ВСН 3-80. Инструкция по проектированию морских причальных coopужений)
ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування ( В.2.4-2-2005 ) (ДБН В.2.4-2-2005 Полигоны твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования)
СНиП 2.06.04-82* Зміна N 2 ( 2.06.04-82* ) (СНиП 2.06.04-82* Изменение N 2)
ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди ( В.2.4-1-99 ) (ДБН В.2.4-1-99. Мелиоративные системы и сооружения)
ВСН 02-74. Інструкція по визначенню міцності бетонних споруд ( 02-74 ) (ВСН 02-74. Инструкция по определению прочности бетонных сооружений)
СНиП 3.05.06-85. Електротехнічні пристрої ( 3.05.06-85 ) (СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства)
СНиП 2.04.03-85. Зміна N 1 ( 2.04.03-85 ) (СНиП 2.04.03-85. Изменение N 1)
СН 522-79. Інструкція по проектуванню, будівництву і експлуатації гідротехнічних споруд на територіях, що підробляються гірськими роботами ( 522-79 ) (СН 522-79. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами)
СН 474-75. Норми відведення земель для меліоративних каналів ( 474-75 ) (СН 474-75. Нормы отвода земель для мелиоративных каналов)
СН 455-73. Норми відведення земель для рибного господарства ( 455-73 ) (СН 455-73. Нормы отвода земель для рыбного хозяйства)
СНиП II-94-80. Норми проектування. Підземні вироблення ( II-94-80 ) (СНиП II-94-80. Нормы проектирования. Подземные выработки)
СНиП 2.06.09-84. Тунелі гідротехнічні ( 2.06.09-84 ) (СНиП 2.06.09-84. Туннели гидротехнические)
СНиП 2.06.07-87. Креслення N 2 ( 2.06.07-87 ) (СНиП 2.06.07-87. Чертеж N 2)
СНиП 2.06.07-87. Креслення N 1 ( 2.06.07-87 ) (СНиП 2.06.07-87. Чертеж N 1)
СНиП 2.06.07-87. Підпірні стіни, судноплавні шлюзи, рибопропускні і рибозахисні споруди ( 2.06.07-87 ) (СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения)
СНиП 2.06.06-85. Дамби бетонні і залізобетонні ( 2.06.06-85 ) (СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные)
СНиП 2.06.05-84. Дамби з грунтових матеріалів ( 2.06.05-84 ) (СНиП 2.06.05-84. Плотины из грунтовых материалов)
СНиП 2.06.04-82*. Навантаження і дії на гідротехнічні споруди (хвильові, льодові і від судів) ( 2.06.04-82* ) (СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов))
СНиП 2.06.01-86. Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування ( 2.06.01-86 ) (СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования)
СНиП 3.07.02-87. Гідротехнічні морські і річкові транспортні споруди ( 3.07.02-87 ) (СНиП 3.07.02-87. Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения)
СНиП 2.01.14-83. Визначення розрахункових гідрологічних характеристик ( 2.01.14-83 ) (СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик)
СНиП 2.04.03-85. Каналізація. Зовнішні мережі і споруди ( 2.04.03-85 ) (СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения)
ГОСТ 20054-82. Труби бетонні безнапірні. Технічні умови ( 20054-82 ) (ГОСТ 20054-82. Трубы бетонные безнапорные. Технические условия)
СНиП II-58-75. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 58. Електростанції теплові ( II-58-75 ) (СНиП II-58-75. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 58. Электростанции тепловые)
СНиП 3.07.01-85. Гідротехнічні споруди річкові ( 3.07.01-85 ) (СНиП 3.07.01-85. Гидротехнические сооружения речные)
СНиП 3.02.03-84. Підземні гірські вироблення ( 3.02.03-84 ) (СНиП 3.02.03-84. Подземные горные выработки)