Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар
Семінар

В 2.2. Споруди


Список документов в категории

Название Дата
СТ СЭВ 3977-83. Будівлі виробничі промислових підприємств. Основні положення проектування
(СТ СЭВ 3977-83. Здания производственные промышленных предприятий. Основные положения проектирования)
01.07.1983
СТ СЭВ 3976-83. Будівлі житлові і суспільні. Основні положення проектування
(СТ СЭВ 3976-83. Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования)
01.07.1983
СТ СЭВ 3975-83. Будівлі тваринницькі, птахівничі і звірівницькі. Основні положення проектування
(СТ СЭВ 3975-83. Здания животноводческие, птицеводческие и звероводческие. Основные положения проектирования)
01.07.1983
ГОСТ 17032-71. Резервуари сталеві горизонтальні для нафтопродуктів. Типи і основні розміри
(ГОСТ 17032-71. Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры)
11.06.1971
ВСН 01-89. Підприємства по обслуговуванню автомобілів (Гіпроавтотранс)
(ВСН 01-89. Предприятия по обслуживанию автомобилей (Гипроавтотранс))
12.01.1990
СНіП 2.08.02-89. Суспільні будівлі і споруди (відмінений згідно наказу Держбуду України N187 від 04.08.99)
(СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения (отменен согласно приказа Госстроя Украины N187 от 04.08.99))
16.05.1989
ГОСТ 26254-84. Будівлі і споруди. Методи визначення опору теплопередачі захищаючих конструкцій
(ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций)
02.08.1984
ГОСТ 26253-84. Будівлі і споруди. Метод визначення теплостійкості захищаючих конструкцій
(ГОСТ 26253-84. Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций)
27.07.1984
СНиП III-24-75. Будівельні норми і правила. Частина III. Правила виробництва і приймання робіт. Розділ 24. Промислові печі і цегляні труби
(СНиП III-24-75. Строительные нормы и правила. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 24. Промышленные печи и кирпичные трубы)
07.05.1975
СНиП 2.11.02-87. Холодильники
(СНиП 2.11.02-87. Холодильники)
20.06.1987
СНиП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові будівлі
(СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания)
30.12.1997
ДБН В.2.2-4-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
(ДБН В.2.2-4-97. Дома и сооружения. Дома и сооружения детских дошкольных заведений)
27.06.1996
СНиП 2.11.01-85*. Складські будівлі
(СНиП 2.11.01-85*. Складские здания)
30.12.1985
СНиП 2.10.02-84. Будівлі і приміщення для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
(СНиП 2.10.02-84. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции)
13.06.1984
СНиП 2.09.02-85*. Виробничі будівлі
(СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания)
30.12.1985
СНіП 2.08.01-89. Житлові будови (Дію скасовано з 01.01.06 згідно наказу Держбуду України від 28 вересня 2005 р. N 175)
(СНиП 2.08.01-89. Жилые здания (Действие упразднено с 01.01.06 согласно приказа Госстроя Украины от 28 сентября 2005 г. N 175))
01.01.1990
СНиП 2.08.02-89. Доповнення (скасовано)
(СНиП 2.08.02-89. Дополнение (отменено))
29.12.1994
СНиП 2.08.01-89. Зміна N 3
(СНиП 2.08.01-89. Изменение N 3)
01.06.1995
СНиП 2.08.01-89. Доповнення
(СНиП 2.08.01-89. Дополнение)
29.12.1994
СНиП 2.08.01-89. Зміна N 6
(СНиП 2.08.01-89. Изменение N 6)
21.10.1998
СНиП 2.08.01-89. Зміна N 5
(СНиП 2.08.01-89. Изменение N 5)
03.04.1998
СНиП 2.08.01-89. Зміна N 4
(СНиП 2.08.01-89. Изменение N 4)
27.03.1997
ГОСТ 539-80. Зміна N 4
(ГОСТ 539-80. Изменение N 4)
14.05.1996
ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів
(ДБН В.2.2-3-97. Дома и сооружения. Дома и сооружения учебных заведений)
27.06.1996
ДБН В.2.2-1-95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва
(ДБН В.2.2-1-95. Дома и сооружения. Здания и сооружения для животноводства)
27.01.1995
ДБН В.2.2-2-95. Будинки і споруди. Теплиці та парники
(ДБН В.2.2-2-95. Дома и сооружения. Теплицы и парники)
27.01.1995
ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України.
(ДБН 363-92. Жилые дома для лиц преклонных лет сельской местности Украины.)
02.03.1992
ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України.
(ДБН 79-92. Жилые дома для индивидуальных застройщиков Украины.)
24.03.1992