Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > ГОСТ та ДСТУ
Добавить свое объявление
Загрузка...

ГОСТ та ДСТУ


Список документов в категории

Название Дата
ГОСТ 12.1.027-80. ССБТ. Шум. Визначення шумових характеристик джерел шуму в ревербераційному приміщенні. Технічний метод
(ГОСТ 12.1.027-80. ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в реверберационном помещении. Технический метод)
01.01.1981
ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту
(ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты)
01.01.1980
ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровибухонебезпечність статичної електрики. Загальні вимоги
(ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования)
01.01.1995
ГОСТ 12.1.016-79*. ССБТ. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин
(ГОСТ 12.1.016-79*. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ)
01.01.1982
ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вібраційна безпека. Загальні вимоги
(ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования)
01.01.1991
ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги
(ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования)
01.01.1978
ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Електробезпека. Терміни і визначення
(ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения)
01.01.1977
ГОСТ 30331.3-95. Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги по забезпеченню безпеки. Захист від поразки електричним струмом
(ГОСТ 30331.3-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током)
01.01.1995
ГОСТ 30331.2-95. Електроустановки будівель. Частина 3. Основні характеристики
(ГОСТ 30331.2-95. Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики)
01.01.1995
ГОСТ 30331.1-95. Електроустановки будівель. Основні положення
(ГОСТ 30331.1-95. Электроустановки зданий. Основные положения)
01.01.1995
ДСТУ 3587-97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану
(ДСТУ 3587-97. Безопасность дорожного движения. Автомобильные дороги, улицы и железнодорожные переезды. Требования к эксплуатационному состоянию)
01.01.1997
ДСТУ 3587-97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці і залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану
(ДСТУ 3587-97. Безопасность дорожного движения. Автомобильные дороги, улицы и железнодорожные переезды. Требования к эксплуатационному состоянию)
01.01.1997
ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Поправка
(ДСТУ 1.5:2003. Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов. Поправка)
01.01.2006
ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
(ДСТУ 1.5:2003. Национальная стандартизация правила построения, преподавания, оформления и требования к содержанию нормативных документов)
01.01.2003
ГОСТ 1.5-2001. Стандарти міждержавні, правила і рекомендації по міждержавній стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення, змісту і позначення
(ГОСТ 1.5-2001. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению)
01.01.2002
ДСТУ 1.3:2004. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов. Поправки до Зміни N1
(ДСТУ 1.3:2004. Национальная стандартизация. Правила построения, преподавания, оформления, согласования, принятия и обозначения технических условий. Поправки к Изменению N1)
01.01.2006
ДСТУ 1.3:2004. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов. Зміна N1
(ДСТУ 1.3:2004. Национальная стандартизация. Правила построения, преподавания, оформления, согласования, принятия и обозначения технических условий. Изменение N1)
01.01.2006
ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов. Поправка
(ДСТУ 1.3:2004 Национальная стандартизация. Правила построения, преподавания, оформления, согласования, принятия и обозначения технических условий. Поправка)
01.01.2006
ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности)
01.01.1984
ГОСТ 18901-73. Канати сталеві. Канат закритий несучий з двома шарами зетобразного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент
(ГОСТ 18901-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент)
01.01.1975
ГОСТ 14954-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-Р конструкції 6 19(1+6+6/6)+7 7(1+6)
(ГОСТ 14954-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 19(1+6+6/6)+7 7(1+6))
01.01.1996
ГОСТ 13840-68. Канати сталеві арматурні 1х7. Технічні умови
(ГОСТ 13840-68. Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия)
01.01.1971
ГОСТ 10506-76. Канати сталеві закриті підйомні. Сортамент
(ГОСТ 10506-76. Канаты стальные закрытые подъемные. Сортамент)
01.01.1978
ГОСТ 10505-76. Канати сталеві закриті підйомні. Технічні умови
(ГОСТ 10505-76. Канаты стальные закрытые подъемные. Технические условия)
01.01.1978
ГОСТ 7681-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання багатопрядний типу ЛК-О конструкції 18 7(1+6)+1 о.с
(ГОСТ 7681-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-О конструкции 18 7(1+6)+1 о.с)
01.01.1996
ГОСТ 7676-73. Канати сталеві. Канат закритий несучий з двома шарами клиновидної і одним шаром зетобразного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент
(ГОСТ 7676-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент)
01.01.1975
ГОСТ 7675-73. Канати сталеві. Канат закритий несучий з одним шаром клиновидної і одним шаром зетобразного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент
(ГОСТ 7675-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент)
01.01.1975
ГОСТ 7669-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-РО конструкції 6 36(1+7+7/7+14)+7 7(1+6)
(ГОСТ 7669-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6 36(1+7+7/7+14)+7 7(1+6))
01.01.1996
ГОСТ 7668-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-РО конструкції 6 36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
(ГОСТ 7668-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6 36(1+7+7/7+14)+1 о.с.)
01.01.1996
ГОСТ 7667-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-3 конструкції 6 25(1+6; 6+12)+7 7(1+6)
(ГОСТ 7667-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6 25(1+6; 6+12)+7 7(1+6))
01.01.1996
ГОСТ 3097-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канати подвійного звивання типу ТК конструкції 8 16(0+5+11)+9 о. з. типу ЛК Про конструкцію 8 6(0+6)+9 о.с.
(ГОСТ 3097-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канаты двойной свивки типа ТК конструкции 8 16(0+5+11)+9 о. с. типа ЛК о конструкции 8 6(0+6)+9 о.с.)
01.01.1996
ГОСТ 3093-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канати подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 3 7(1+6), типу ТК конструкції 3 27(3+9+15), типу ТК конструкції 3 37(1+6+12+18)
(ГОСТ 3093-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канаты двойной свивки типа ЛК-О конструкции 3 7(1+6), типа ТК конструкции 3 27(3+9+15), типа ТК конструкции 3 37(1+6+12+18))
01.01.1996
ГОСТ 3092-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат плоскої конструкції 8 4 9(0+9)+32 о. з.
(ГОСТ 3092-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат плоской конструкции 8 4 9(0+9)+32 о. с.)
01.01.1996
ГОСТ 3091-80*. Канати сталеві. Сортамен. Канат плоскої конструкції 8 4 7(1+6)
(ГОСТ 3091-80*. Канаты стальные. Сортамен. Канат плоской конструкции 8 4 7(1+6))
01.01.1996
ГОСТ 3090-73. Канати сталеві. Канат закритий несучий з одним шаром зетобразного дроту і сердечником типу ТК. Сортамент
(ГОСТ 3090-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент)
01.01.1975
ГОСТ 3089-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат потрійного звивання типу ЛК Р конструкції 6 7 19(1+6+6/6)+1 о. з.
(ГОСТ 3089-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат тройной свивки типа ЛК Р конструкции 6 7 19(1+6+6/6)+1 о. с.)
01.01.1996
ГОСТ 3088-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання многопрядный типу ЛК-Р конструкції 18 19(1+6+6/6)+1 о. з
(ГОСТ 3088-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18 19(1+6+6/6)+1 о. с)
01.01.1996
ГОСТ 3085-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання трьохгранопрядний конструкції 6 30(6+12+12)+1 о. з.
(ГОСТ 3085-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки трехграннопрядный конструкции 6 30(6+12+12)+1 о. с.)
01.01.1996
ГОСТ 3083-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6 30(0+15+15)+7 о. з.
(ГОСТ 3083-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 30(0+15+15)+7 о. с.)
01.01.1996
ГОСТ 3081-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6 19(1+9+9)+7 7(1+6)
(ГОСТ 3081-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 19(1+9+9)+7 7(1+6))
01.01.1996
ГОСТ 3079-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ТЛК-О конструкції 6 37(1+6+15+15)+1 о.с.
(ГОСТ 3079-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6 37(1+6+15+15)+1 о.с.)
01.01.1996
ГОСТ 3077-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6 19(1+9+9)+1 о.с
(ГОСТ 3077-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 19(1+9+9)+1 о.с)
01.01.1996
ГОСТ 3071-88*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ТК конструкції 6 37(1+6+12+18)+1 о.с.
(ГОСТ 3071-88*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 37(1+6+12+18)+1 о.с.)
01.01.1996
ГОСТ 3070-88*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ТК конструкції 6 19(1+6+12)+1 о.с.
(ГОСТ 3070-88*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 19(1+6+12)+1 о.с.)
01.01.1996
ГОСТ 3069-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-Р конструкції 6 19(1+6+6/6)+1 о.с.
(ГОСТ 3069-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 19(1+6+6/6)+1 о.с.)
01.01.1996
ГОСТ 3068-88*. Канати сталеві. Сортамент. Канат сталевого подвійного звивання типу ТК конструкції 6 37(1+6+12+18)+1 37(1+6+12+18)
(ГОСТ 3068-88*. Канаты стальные. Сортамент. Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6 37(1+6+12+18)+1 37(1+6+12+18))
01.01.1996
ГОСТ 3067-88*. Канати сталеві. Сортамент. Канат сталевого подвійного звивання типу ТК конструкції 6 19 (1+6+12)+1 19 (1+6+12)
(ГОСТ 3067-88*. Канаты стальные. Сортамент. Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6 19 (1+6+12)+1 19 (1+6+12))
01.01.1996
ГОСТ 3066-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-О конструкції 6 7(1+6)+1 7(1+6)
(ГОСТ 3066-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6 7(1+6)+1 7(1+6))
01.01.1996
ГОСТ 3064-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат одинарного звивання типу ТК конструкції 1 37(1+6+12+18)
(ГОСТ 3064-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1 37(1+6+12+18))
01.01.1996
ГОСТ 3063-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат одинарного звивання типу ТК конструкції 1 19(1+6+12)
(ГОСТ 3063-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1 19(1+6+12))
01.01.1980
ГОСТ 3062-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат одинарного звивання типу ЛК-О конструкції 1 7(1+6)
(ГОСТ 3062-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1 7(1+6))
01.01.1996
ГОСТ 2688-80*. Канати сталеві. Сортамент. Канат подвійного звивання типу ЛК-Р конструкції 6 19(1+6+6/6)+1 о.с
(ГОСТ 2688-80*. Канаты стальные. Сортамент. Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 19(1+6+6/6)+1 о.с)
01.01.1996
ГОСТ 18889-73. Канати сталеві. Канати закриті несучі. Технічні умови
(ГОСТ 18889-73. Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия)
01.01.1975
ГОСТ 19425-74. Балки двотаврові і швелери сталеві спеціальні. Сортамент
(ГОСТ 19425-74. Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент)
01.01.1975
ГОСТ 13109-97. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення
(ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения)
01.01.1999
ГОСТ 17375-2001. (ІСО 3419-81) /В Україні -ДСТУ ГОСТ 17375:2003/. Відведення крутовигнутого типу 3d (R 1,5 DN). Конструкція
(ГОСТ 17375-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине -ДСТУ ГОСТ 17375:2003/. Отводы крутоизогнутые типа 3d (R 1,5 DN). Конструкция)
01.01.2001
ВСН 003-88. Будівництво і проектування трубопроводів з пластмасових труб
(ВСН 003-88. Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб)
01.01.1988
ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки
(ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности)
01.01.1978
ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожежна техніка для захисту об"єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування
(ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание)
01.01.1985
ГОСТ 16037-80. З"єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи і розміри
(ГОСТ 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)
01.01.1981
ГОСТ 8962-75*. Труби металеві і сполучні частини до них. Частина 4. Труби з чорних металів і сплавів литі і сполучні частини до них. Основні розміри. методи технологічних і
(ГОСТ 8962-75*. Трубы металлические и соединительные части к ним. Часть 4. Трубы из черных металлов и сплавов литые и соединительные части к ним. Основные размеры. методы технологических и)
01.01.1977
ГОСТ 8944-75. Труби металеві і сполучні частини до них. Частина 4. Труби з чорних металів і сплавів литі і сполучні частини до них. основні розміри. Методи технологічних і
(ГОСТ 8944-75. Трубы металлические и соединительные части к ним. Часть 4. Трубы из черных металлов и сплавов литые и соединительные части к ним. основные размеры. Методы технологических и)
01.01.1977
ГОСТ 8732-78. Труби сталеві безшовні. Сортамент
(ГОСТ 8732-78. Трубы стальные бесшовные. Сортамент)
01.01.1979
ГОСТ 2.745-68.(СТ СЕВ 656-77). Позначення умовні графічні в схемах. Електронагрівачі, пристрої і установки електротермічні
(ГОСТ 2.745-68.(СТ СЭВ 656-77). Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические)
01.01.1971
ГОСТ 14254-96. Ступені захисту, забезпечувані оболонками (код ІР)
(ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код ІР))
01.01.1997
ГОСТ 12.2.007.0-75*. (Система стандартів безпеки праці.) Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.2.007.0-75*. (Система стандартов безопасности труда.) Изделия электротехнические. Общие требования безопасности)
01.01.1978
ГОСТ 433-73. Кабелі силові з гумовою ізоляцією. Технічні умови
(ГОСТ 433-73. Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия)
01.01.1975
ГОСТ 4233-86. Розчини будівельні. Номенклатура показників
(ГОСТ 4233-86. Растворы строительные. Номенклатура показателей)
01.01.2000
ГОСТ 4579-99. Фарбники органічні. Пігмент зелений. Технічні умови
(ГОСТ 4579-99. Красители органические. Пигмент зеленый. Технические условия)
01.01.1981
ГОСТ 4666-75. Арматура трубопровідна. Маркіровка і відмітне забарвлення
(ГОСТ 4666-75. Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска)
01.01.1976
ГОСТ 4765-73. Матеріали лакофарбні. Метод визначення міцності при ударі
(ГОСТ 4765-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе)
01.01.1974
ГОСТ 482-77. Білила цинкові густотерті. Технічні умови
(ГОСТ 482-77. Белила цинковые густотертые. Технические условия)
01.01.1979
ГОСТ 5631-79. Лак БТ-577 і фарба БТ-177. Технічні умови
(ГОСТ 5631-79. Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия)
01.01.1980
ГОСТ 5960-72. Пластикат полівінілхлоридний для ізоляції і захисних оболонок дротів і кабелів. Технічні умови
(ГОСТ 5960-72. Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия)
01.01.1974
ГОСТ 618-73. Фольга алюмінієва для технічної мети. Технічні умови
(ГОСТ 618-73. Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия)
01.01.1975
 Емкости