Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > ГОСТ та ДСТУ
Добавить свое объявление
Загрузка...

ГОСТ та ДСТУ


Список документов в категории

Название Дата
ДСТУ ЕN 13124-2:2006 (ЕN 13124-2:2004, ІDT). Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Метод випробування. Частина 2. Діапазон випробування
(ДСТУ ЕN 13124-2:2006 (ЕN 13124-2:2004, ІDT). Окна, двери и жалюзи. Стойкость к взрыву. Метод испытания. Часть 2. Диапазон испытания)
01.01.2008
ДСТУ ЕN 13123-2:2006 (ЕN 13123-2:2004, ІDT). Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Класифікація та технічні вимоги. Частина 2. Діапазон випробування
(ДСТУ ЕN 13123-2:2006 (ЕN 13123-2:2004, ІDT). Окна, двери и жалюзи. Стойкость к взрыву. Классификация и технические требования. Часть 2. Диапазон испытания)
01.01.2008
ДСТУ ЕN 622-2:2006 (ЕN 622-2:2004, ІDТ). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до твердих плит
(ДСТУ ЕN 622-2:2006 (ЕN 622-2:2004, ІDТ). Плиты деревоволоконные. Технические условия. Часть 2. Требования к твердым плитам)
01.01.2007
ДСТУ ЕN 622-1:2006 (ЕN 622-1:2003, ІDТ). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги
(ДСТУ ЕN 622-1:2006 (ЕN 622-1:2003, ІDТ). Плиты деревоволоконные. Технические условия. Часть 1. Общие требования)
01.01.2007
ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів
(ДСТУ 4269:2003. Услуги туристические. Классификация гостиниц)
01.01.2004
ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація
(ДСТУ 4281:2004. Заведения ресторанного хозяйства. Классификация)
01.01.2004
ГОСТ 16442-80. Кабелі силові з пластмасовою ізоляцією. Технічні умови
(ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия)
01.01.1982
ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги
(ДСТУ 4268:2003. Услуги туристические. Средства размещения. Общие требования)
01.01.2004
ГОСТ 14192-96. Маркіровка вантажів
(ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов)
01.01.1998
ВСН 480-86. Монтаж низьковольтних комплектних пристроїв. Сіті заземлення електротехнічних установок. Монтаж преобразовательных пристроїв. Зовнішнє освітлення
(ВСН 480-86. Монтаж низковольтных комплектных устройств. Сети заземления электротехнических установок. Монтаж преобразовательных устройств. Наружное освещение)
01.01.1987
ВСН 363-76. Інструкція по монтажу шинопроводов напругою до 1000 В
(ВСН 363-76. Инструкция по монтажу шинопроводов напряжением до 1000 В)
01.01.1977
ВСН 34.3-89. Інженерно-гідрометеорологічні дослідження для гідроенергетичного будівництва
(ВСН 34.3-89. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для гидроэнергетического строительства)
01.01.1989
ВСН 34.2-88. Інженерно-геологічні дослідження для гідроенергетичних споруд
(ВСН 34.2-88. Инженерно-геологические изыскания для гидроэнергетических сооружений)
01.01.1989
ВСН 34.1-87. Інженерно-геодезичні дослідження для гідроенергетичного будівництва
(ВСН 34.1-87. Инженерно-геодезические изыскания для гидроэнергетического строительства)
01.01.1988
ВСН 123-90. Інструкція по оформленню приймально-здавальної документації по електромонтажних роботах
(ВСН 123-90. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам)
01.01.1991
ВСН 44-91. Єдині норми тривалості проектування і будівництва підприємств, будівель і споруд галузі "Електроенергетика"
(ВСН 44-91. Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений отрасли "Электроэнергетика")
01.01.1991
ВСН 31-83. Правила виробництва бетонних робіт при зведенні гідротехнічних споруд
(ВСН 31-83. Правила производства бетонных работ при возведении гидротехнических сооружений)
01.01.1984
ГОСТ 24297-87. Вхідний контроль продукції. Основні положення
(ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения)
01.01.1988
ГОСТ 16504-81. Система державних випробувань продукції. Випробування і контроль якості продукції. Основні терміни і визначення N 5297) (із змінами від 10 жовтня 2003 р.)
(ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения N 5297) (с изменениями от 10 октября 2003 г.))
01.01.2003
ГОСТ 2879-88. Прокат сталевий гарячекатаний шестигранний. Сортамент
(ГОСТ 2879-88. Прокат стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент)
01.01.1989
ГОСТ 2591-88 (СT СЕВ 3899-82). Прокат сталевий гарячекатаний квадратний. Сортамент (утв. ухвалою Держстандарту СРСР від 29 червня 1988 р. N 2518)
(ГОСТ 2591-88 (СT СЭВ 3899-82). Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент (утв. постановлением Госстандарта СССР от 29 июня 1988 г. N 2518))
01.01.1995
ГОСТ 30242-97 (В Україні-ДСТУ 3491-96). Дефекти з"єднань при зварці металів плавленням. Класифікація, позначення і визначення
(ГОСТ 30242-97 (В Украине-ДСТУ 3491-96). Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения)
01.01.2003
ГОСТ 1133-71. Сталь кована кругла і квадратна. Сортамент
(ГОСТ 1133-71. Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент)
01.01.1972
ГОСТ 9045-93. Прокат тонколистовий холоднокатаний з низкоуглеродистой якісної сталі для холодного штампування. Технічні умови
(ГОСТ 9045-93. Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия)
01.01.1997
ГОСТ 7399-97. Дроти і шнури на номінальну напругу до 450/750 В. Технічні умови
(ГОСТ 7399-97. Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия)
01.01.1998
ГОСТ 380-2005 (В Україні-ДСТУ 2651:2005). Сталь вуглецева звичайної якості. Мазкі
(ГОСТ 380-2005 (В Украине-ДСТУ 2651:2005). Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки)
01.01.2008
ГОСТ 8.570-2000. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Резервуари сталеві вертикальні циліндрові. Методика перевірки
(ГОСТ 8.570-2000. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки)
01.01.2002
ГОСТ 8.346-2000. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Резервуари сталеві горизонтальні циліндрові. Методика перевірки
(ГОСТ 8.346-2000. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки)
01.01.2002
ГОСТ 24328-80. Шнеки бурові і долота лопатеві до них. Типи і основні розміри
(ГОСТ 24328-80. Шнеки буровые и долота лопастные к ним. Типы и основные размеры)
01.01.1980
ГОСТ 2789-73 (СТ СЕВ 638-77). Шорсткість поверхні. Параметри, характеристики і позначення
(ГОСТ 2789-73 (СТ СЭВ 638-77). Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения)
01.01.1975
ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення
(ДСТУ 1.0:2003. Национальная стандартизация. Основные положения)
01.01.2003
ДСТУ 33.203:2005. Поправка
(ДСТУ 33.203:2005. Поправка)
01.01.2007
ДСТУ 33.203:2005. Страховий фонд документації. Об"єкти культурної спадщини порядок створення страхового фонду документації на об"єкти архітектури та містобудування
(ДСТУ 33.203:2005. Страховой фонд документации. Объекты культурного наследия порядок создания страхового фонда документации на объекты архитектуры и градостроения)
01.01.2007
ДСТУ 33.106:2005. Страховий фонд документації. Об"єкти культурної спадщини документація на об"єкти архітектури та містобудування для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги
(ДСТУ 33.106:2005. Страховой фонд документации. Объекты культурного наследия документация на объекты архитектуры и градостроения для создания страхового фонда документации. Технические требования)
01.01.2007
ДСТУ 33.004:2006. Поправка
(ДСТУ 33.004:2006. Поправка)
01.01.2006
ДСТУ 33.004:2006. Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положення
(ДСТУ 33.004:2006. Страховой фонд документации. Государственная система страхового фонда документации. Общие положения)
01.01.2006
ДСТУ 33.201:2004. Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на об"єкти будівництва. Порядок створення
(ДСТУ 33.201:2004. Страховой фонд документации. Страховой фонд документации на объекты строительства. Порядок создания)
01.01.2005
ГОСТ 28130-89 (СТ СЕВ 6301-88). Пожежна техніка. Вогнегасники, установки пожежогасінні і пожежної сигналізації. Позначення умовні графічні
(ГОСТ 28130-89 (СТ СЭВ 6301-88). Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические)
01.01.1990
ГОСТ 27820-88 (СT СЕВ 5092-85). Деталі і вироби з деревини і деревних матеріалів. Метод визначення стійкості захисно-декоративних покриттів до стирання
(ГОСТ 27820-88 (СT СЭВ 5092-85). Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию)
01.01.1989
ГОСТ 9.302-88. ЕСЗКС. Покриття металеві і неметалічні неорганічні. Методи контролю
(ГОСТ 9.302-88. ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля)
01.01.1989
ВСН 274-88. Правила техніки безпеки при експлуатації стріловидних самохідних кранів
(ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов)
01.01.1989
ГОСТ 28609-90. Крани вантажопідйомні. Основні положення розрахунку
(ГОСТ 28609-90. Краны грузоподъемные. Основные положения расчета)
01.01.1992
ГОСТ 25835-83*. Крани вантажопідйомні. Класифікація механізмів по режимах роботи
(ГОСТ 25835-83*. Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы)
01.01.1985
ГОСТ 25546-82*. Крани вантажопідйомні. Режими роботи
(ГОСТ 25546-82*. Краны грузоподъемные. Режимы работы)
01.01.1986
ГОСТ 1575-87. Крани вантажопідйомні. Ряди основних параметрів
(ГОСТ 1575-87. Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров)
01.01.1988
ГОСТ 534-78 (СТ СЕВ 5235-85). Крани мостові опорні. Прольоти
(ГОСТ 534-78 (СТ СЭВ 5235-85). Краны мостовые опорные. Пролеты)
01.01.1979
ГОСТ 30167-95 (В Україні-ДСТУ-3052). Ресурсозберігання. Порядок встановлення показників ресурсозберігання в документації на продукцію міждержавна рада із стандартизації, метрології і сертифікації
(ГОСТ 30167-95 (В Украине-ДСТУ-3052). Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации)
01.01.2002
ОСТ 108.320.102-78. Труби безшовні з вуглецевих і кремнемарганцовистых сталей для трубопроводів теплових електростанцій. Сортамент
(ОСТ 108.320.102-78. Трубы бесшовные из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей для трубопроводов тепловых электростанций. Сортамент)
01.01.1979
ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги
(ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования)
01.01.1976
ГОСТ 17.5.3.06-85. Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару грунту при виробництві земляних робіт
(ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ)
01.01.1986
ГОСТ 26002-83*. Пиломатеріали хвойних порід північного сортування, що поставляються для експорту. Технічні умови
(ГОСТ 26002-83*. Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия)
01.01.1985
ВСН 97-83. Інструкція по проектуванню міських і селищних електричних сітей
(ВСН 97-83. Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей)
01.01.1983
ГОСТ 19414-90. Деревина клеєна масивна. Загальні вимоги до зубчатих клейових з"єднань
(ГОСТ 19414-90. Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям)
01.01.1991
ГОСТ 19041-85 (СТ СЕВ 2373-80). Транспортні пакети і блок-пакети пилопродукции. Пакетування, маркіровка, транспортування і зберігання
(ГОСТ 19041-85 (СТ СЭВ 2373-80). Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение)
01.01.1996
ГОСТ 7802-81*(СT СЕВ 2323-80). Болти із збільшеною напівкруглою головкою і квадратним подголовком класу точності З
(ГОСТ 7802-81*(СT СЭВ 2323-80). Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С)
01.01.1982
ГОСТ 7798-70. Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкция і розміри
(ГОСТ 7798-70. Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры)
01.01.1972
ГОСТ 5915-70. Гайки шестигранні класу точності В. Конструкция і розміри
(ГОСТ 5915-70. Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры)
01.01.1972
ГОСТ 28815-96. Розчини водні захисних засобів для деревини. Технічні умови
(ГОСТ 28815-96. Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия)
01.01.1997
ГОСТ 20022.14-84. Захист деревини. Методи визначення предпропиточной вогкості
(ГОСТ 20022.14-84. Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности)
01.01.1986
ГОСТ 19297-73. Тканини бавовняні з вогнезахисною обробкою. Технічні умови
(ГОСТ 19297-73. Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия)
01.01.1975
ГОСТ 20022.6-93. Захист деревини. Способи просочення
(ГОСТ 20022.6-93. Защита древесины. Способы пропитки)
01.01.1995
ГОСТ 20022.2-80*. Захист деревини. Класифікація
(ГОСТ 20022.2-80*. Защита древесины. Классификация)
01.01.1981
ГОСТ 20022.0-93. Захист деревини. Параметри захищеності
(ГОСТ 20022.0-93. Защита древесины. Параметры защищенности)
01.01.1995
ГОСТ 12.3.034-84. Роботи по захисту деревини. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.034-84. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности)
01.01.1986
ГОСТ 30219-95. Деревина огнезащищенная. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань. Транспортування і зберігання
(ГОСТ 30219-95. Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение)
01.01.1996
ГОСТ 16369-96. Пакети транспортні лісоматеріалів. Розміри
(ГОСТ 16369-96. Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры)
01.01.1998
ГОСТ 16143-81. Деталі і вироби з деревини і деревних матеріалів. Метод визначення блиску прозорих лакових покриттів
(ГОСТ 16143-81. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения блеска прозрачных лаковых покрытий)
01.01.1982
ГОСТ 15612-85*. Вироби з деревини і деревних матеріалів методи визначення параметрів шорсткості поверхні
(ГОСТ 15612-85*. Изделия из древесины и древесных материалов методы определения параметров шероховатости поверхности)
01.01.1986
ГОСТ 10885-85. Сталь листова гарячекатана двошарова корозійно-стійка. Технічні умови
(ГОСТ 10885-85. Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия)
01.01.1986
ГОСТ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять
(ГОСТ 2293-99. Охрана труда. Сроки и определения основных понятий)
01.01.2000
ГОСТ 22045-89. Крани мостові електричні однобалочні опорні. Технічні умови
(ГОСТ 22045-89. Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия)
01.01.1991
ГОСТ 9.401-91. ЕСЗКС. Покриття лакофарбні. Загальні вимоги і методи прискорених випробувань на стійкість до дії кліматичних чинників
(ГОСТ 9.401-91. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов)
01.01.1992
СТ СЕВ 3284-81. Двері дерев"яні. Метод випробування опору пробиттю
(СТ СЭВ 3284-81. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления пробиванию)
01.01.1984
ГОСТ 24033-80. Вікна і балконні двері дерев"яні. Методи механічних випробувань
(ГОСТ 24033-80. Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний)
01.01.1981
ГОСТ 8645-68. Труби сталеві прямокутні. Сортамент
(ГОСТ 8645-68. Трубы стальные прямоугольные. Сортамент)
01.01.1969
 Емкости