Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > ГОСТ та ДСТУ
Добавить свое объявление
Загрузка...

ГОСТ та ДСТУ


Список документов в категории

Название Дата
ДСТ 2.318-81. ЄСКД. Правила спрощеного нанесення розмірів отворів
(ГОСТ 2.318-81. ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий)
01.01.1982
ДСТ 2.314-68*. ЄСКД. Указівки на кресленнях про маркірування і таврування виробів
(ГОСТ 2.314-68*. ЕСКД. Указания на чертежах в маркировании и клеймении изделий)
01.01.1971
ДСТ 2.313-82. ЄСКД. Умовні зображення і позначення нероз"ємних з"єднань
(ГОСТ 2.313-82. ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений)
01.01.1984
ДСТ 2.312-72*. ЄСКД. Умовні зображення і позначення швів зварених з"єднань
(ГОСТ 2.312-72*. ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений)
01.01.1973
ДСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93). Трансформатори силові. Частина 1 Загальні положення
(ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93). Трансформаторы силовые. Часть 1 Общие положения)
01.01.2004
ДСТ 30030-93 (МЭК 742-83). Трансформатори розділові і безпечні розділові трансформатори. Технічні вимоги
(ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83). Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования)
01.01.1998
ДСТ 19294-84* (СТ СЭВ 4133-83). Трансформатори малої потужності загального призначення. Загальні технічні умови
(ГОСТ 19294-84* (СТ СЭВ 4133-83). Трансформаторы малой мощности общего назначения. Общие технические условия)
01.01.1985
ДСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22). Світильники для аварійного висвітлення. Технічні вимоги
(ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22). Светильники для аварийного освещения. Технические требования)
01.01.1990
ДСТ 2.311-68. ЄСКД. Зображення різьблення
(ГОСТ 2.311-68. ЕСКД. Изображение резьбы)
01.01.1971
ДСТ 2.310-68. ЄСКД. Нанесення на кресленнях позначень покрить, термічного й іншого видів обробки
(ГОСТ 2.310-68. ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и вторых видов обработки)
01.01.1971
ДСТ 2.104-2006. ЄСКД. Основні написи (Міждержавний. В Україні -ДСТУ ДСТ 2.104:2006)
(ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи (Межгосударственный. В Украине -ДСТУ ГОСТ 2.104:2006))
01.01.2006
ДСТ 2.601-2006. (Міждержавний. В Україні -ДСТУ ДСТ 2.601:2006). ЄСКД. Експлуатаційні документи
(ГОСТ 2.601-2006. (Межгосударственный. В Украине -ДСТУ ГОСТ 2.601:2006). ЕСКД. Эксплуатационные документы)
01.01.2006
ДСТ 2.309-73*. ЄСКД. Позначення шорсткості поверхонь
(ГОСТ 2.309-73*. ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей)
01.01.1975
ДСТ 2.307-68 (СТ СЭВ 1976-79, СТ СЭВ 2180-80). ЄСКД. Нанесення розмірів і граничних відхилень
(ГОСТ 2.307-68 (СТ СЭВ 1976-79, СТ СЭВ 2180-80). ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений)
01.01.1971
ДСТУ 4401-2:2005 (ЕN 671-2:2001, МОD). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги
(ДСТУ 4401-2:2005 (ЕN 671-2:2001, МОD). Пожарная техника. Кран-комплекты пожарные. Часть 2. Кран-комплекты пожарные с плоскоскладаними рукавами. Общие требования)
01.01.2006
ДСТУ 4401-1:2005 (ЕN 671-1:2001, МОD). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги
(ДСТУ 4401-1:2005 (ЕN 671-1:2001, МОD). Пожарная техника. Кран-комплекты пожарные. Часть 1. Кран-комплекты пожарные с полужесткими рукавами. Общие требования)
01.01.2006
ДСТУ 2251-93 (ДСТ 8509-93). Кутики сталеві горячекатані рівнополичні. Сортамент
(ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93). Уголки стальные горячекатані рівнополичні. Сортамент)
01.01.1995
ДСТ 2.308-79* (СT СЭВ 368-76). ЄСКД. Указівка на кресленнях допусків форми і розташування поверхонь
(ГОСТ 2.308-79* (СT СЭВ 368-76). ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей)
01.01.1980
ДСТ 2.306-68. ЄСКД. Позначення графічні матеріалів і правила їхнього нанесення на кресленнях
(ГОСТ 2.306-68. ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах)
01.01.1971
ДСТ 2.305-68. ЄСКД. Зображення -види, розрізи, перетини
(ГОСТ 2.305-68. ЕСКД. Изображения -виды, разрезы, сечения)
01.01.1971
ДСТ 2.304-81. ЄСКД. Шрифти креслярські
(ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные)
01.01.1982
ДСТУ 4490:2005. Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги
(ДСТУ 4490:2005. Пожарная техника. Установки автоматические аэрозольного пожежогасіння. Проектирования, монтирования и эксплуатирование. Технические требования)
01.01.2006
ДСТ 2.410-68*. ЄСКД. Правила виконання креслень різних виробів. Правила виконання креслень металевих конструкцій
(ГОСТ 2.410-68*. ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий. Правила выполнения чертежей металлических конструкций)
01.01.1971
ДСТ 2.321-84. ЄСКД. Позначення буквені
(ГОСТ 2.321-84. ЕСКД. Обозначения буквенные)
01.01.1985
ДСТ 2.302-68*. ЄСКД. Масштаби
(ГОСТ 2.302-68*. ЕСКД. Масштабы)
01.01.1971
ДСТ 2.303-68*. ЄСКД. Лінії
(ГОСТ 2.303-68*. ЕСКД. Линии)
01.01.1971
ДСТ 2.109-73. ЄСКД. Основні вимоги до креслень
(ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам)
01.01.2002
ДСТ 2.317-69*. ЄСКД. Аксонометричні проекції
(ГОСТ 2.317-69*. ЕСКД. Аксонометрические проекции)
01.01.1971
ДСТ 2.316-68*. ЄСКД. Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог і таблиць
(ГОСТ 2.316-68*. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц)
01.01.1971
ДСТ 2.301-68*. ЄСКД. Формати
(ГОСТ 2.301-68*. ЕСКД. Форматы)
01.01.1969
ДСТ 27453-87. Світильники для плавальних басейнів і аналогічного застосування. Технічні вимоги
(ГОСТ 27453-87. Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения. Технические требования)
01.01.1989
ДСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори Класифікація
(ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы Классификация)
01.01.1976
ГОСТ 18685-73. Трансформатори струму і напруги. Терміни і визначення
(ГОСТ 18685-73. Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения)
01.01.2004
ГОСТ 14209-97. Керівництво по навантаженню силових масляних трансформаторів
(ГОСТ 14209-97. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов)
01.01.2002
ГОСТ 11677-85. Трансформатори силові. Загальні технічні умови
(ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия)
01.01.1999
ГОСТ 7746-2001. Трансформатори струму. Загальні технічні умови
(ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия)
01.01.2003
ГОСТ 1983-2001. Трансформатори напруги. Загальні технічні умови
(ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия)
01.01.2003
ГОСТ 27990-88. Засоби охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації. Загальні технічні вимоги
(ГОСТ 27990-88. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования)
01.01.2001
ГОСТ 26342-84. Засоби охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації. Типи, основні параметри і розміри
(ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры)
01.01.2001
ГОСТ 15597-82. Світильники для виробничих будівель. Загальні технічні умови
(ГОСТ 15597-82. Светильники для производственных зданий. Общие технические условия)
01.01.2003
ГОСТ 8607-82. Світильники для освітлення житлових і суспільних приміщень. Загальні технічні умови
(ГОСТ 8607-82. Светильники для освещения жилых и общественных помещений. Общие технические условия)
01.01.2004
ГОСТ 8045-82. Світильники для зовнішнього освітлення. Загальні технічні умови
(ГОСТ 8045-82. Светильники для наружного освещения. Общие технические условия)
01.01.1984
ГОСТ 14651-78 (СT СЕВ 6305-88). Електрододержателі для ручної дугової зварки. Технічні умови
(ГОСТ 14651-78 (СT СЭВ 6305-88). Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия)
01.01.1983
ГОСТ 2246-70. Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови
(ГОСТ 2246-70. Проволока стальная сварочная. Технические условия)
01.01.2002
ГОСТ 5264-80. Ручна дугова зварка. З"єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри
(ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)
01.01.2003
ГОСТ 2874-82. Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю
(ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством)
01.01.1983
ГОСТ 2.002-72*. ЕСЬКД. Основні положення. Вимоги до моделей, макетам і темплетам, вживаним при проектуванні
(ГОСТ 2.002-72*. ЕСКД. Основные положения. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании)
01.01.1999
ГОСТ 12.1.005-88. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони. Поправка
(ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Поправка)
01.01.2004
ГОСТ 19804.7-83. Палі забивні залізобетонні. Палі-колони залізобетонні двохконсольні для сільськогосподарських будівель. Конструкція і розміри
(ГОСТ 19804.7-83. Сваи забивные железобетонные. Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры)
01.01.1983
ГОСТ 19804.5-83. Палі забивні залізобетонні. Палі порожнисті круглого перетину і палі-оболонки залізобетонні цільні з ненапружуваною арматурою. Конструкція і розміри
(ГОСТ 19804.5-83. Сваи забивные железобетонные. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры)
01.01.1983
ГОСТ 19804.4-78. Палі забивні залізобетонні квадратного перетину без поперечного армування стовбура. Конструкція і розміри
(ГОСТ 19804.4-78. Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры)
01.01.1979
ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности)
01.01.1981
ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системи вентиляційні. Методи аеродинамічних випробувань
(ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний)
01.01.1981
ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Будівництво. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности)
01.01.1987
ГОСТ 12.3.010-82. ССБТ. Тара виробнича. Вимоги безпеки при експлуатації
(ГОСТ 12.3.010-82. ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации)
01.01.1983
ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЕВ 3518-81). ССБТ. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности)
01.01.1977
ГОСТ 12.3.004-75. ССБТ. Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.004-75. ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности)
01.01.1976
ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Роботи електрозварювання. Вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности)
01.01.1987
ГОСТ 12.3.002-75* (СТ СЕВ 1728-89). ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.002-75* (СТ СЭВ 1728-89). ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности)
01.01.1976
ГОСТ 24986-81 (СТ СЕВ 2438-8О). Листи асбестоцементні хвилясті високого профілю 51/177. Технічні умови
(ГОСТ 24986-81 (СТ СЭВ 2438-8О). Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177. Технические условия)
01.01.1982
ГОСТ 24140-80. Деталі кріплення трубопроводів. Скоби і хомути. Технічні умови
(ГОСТ 24140-80. Детали крепления трубопроводов. Скобы и хомуты. Технические условия)
01.01.1981
ГОСТ 21026-75. Сталь гарячекатана. Швелер з відігнутою полицею для вагонеток. Сортамент
(ГОСТ 21026-75. Сталь горячекатаная. Швеллер с отогнутой полкой для вагонеток. Сортамент)
01.01.1977
ГОСТ 21026-75. Сталь гарячекатана. Швелер з відігнутою полицею для вагонеток. Сортамент
(ГОСТ 21026-75. Сталь горячекатаная. Швеллер с отогнутой полкой для вагонеток. Сортамент)
01.01.1976
ГОСТ 20700-75* (СT СЕВ 1066-78). Болти, шпильки, гайки і шайби для фланцевих і анкерних з"єднань, пробки і хомути з температурою середовища від 0 до 650
(ГОСТ 20700-75* (СT СЭВ 1066-78). Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650)
01.01.1976
ГОСТ 20477-86. Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови
(ГОСТ 20477-86. Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия)
01.01.1987
ГОСТ 19487-74. Пігменти і наповнювачі неорганічні. Терміни і визначення
(ГОСТ 19487-74. Пигменты и наполнители неорганические. Термины и определения)
01.01.1975
ГОСТ 18662-83. Профілі гарячекатані СВП для кріпи гірських вироблень. Сортамент
(ГОСТ 18662-83. Профили горячекатаные СВП для крепи горных выработок. Сортамент)
01.01.1984
ГОСТ 17576-97. Профілі пресовані косокутні трапецієвидного отбортованого перетину з алюмінію, алюмінієвих і магнієвих сплавів. Сортамент
(ГОСТ 17576-97. Профили прессованные косоугольные трапециевидного отбортованного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент)
01.01.1998
ГОСТ 12434-83 (СТ СЕВ 3560-82). Апарати комутаційні низьковольтні. Загальні технічні умови
(ГОСТ 12434-83 (СТ СЭВ 3560-82). Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия)
01.01.1983
ГОСТ 18051-83. Тара дерев"яна для матеріалів теплоізоляцій і виробів. Технічні умови
(ГОСТ 18051-83. Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия)
01.01.1983
ГОСТ 17498-72. Мів. Види, марки і основні технічні вимоги
(ГОСТ 17498-72. Мел. Виды, марки и основные технические требования)
01.01.1972
ГОСТ 10495-80. Гайки шестигранні для фланцевих з"єднань на Ру понад 10 до 100 МПа (понад 100 до 1000 кгс/см2). Технічні умови
(ГОСТ 10495-80. Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические условия)
01.01.1980
ГОСТ 1779-83. Шнури азбестові. Технічні умови
(ГОСТ 1779-83. Шнуры асбестовые. Технические условия)
01.01.1983
ГОСТ 1508-78. Кабелі контрольні з гумовою і пластмасовою ізоляцією. Технічні умови
(ГОСТ 1508-78. Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия)
01.01.1979
ДСТУ ЕN 622-5:2006 (ЕN 622-5:1997, ІDT). Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, отриманих сухим способом (МDF)
(ДСТУ ЕN 622-5:2006 (ЕN 622-5:1997, ІDT). Плиты деревоволоконные. Технические условия. Часть 5. Требования к плитам, полученным сухим способом (МDF))
01.01.2007
 Емкости