Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інші > Не определен
Поиск 

Не определен


Список документов в категории

Название
ДСТУ 3211-95 Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия ( 3211-95 )
ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення ( 3410-96 )
ДСТУ 4121-2002 Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови ( 4121-2002 )
ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення. ( 3862-99 )
Сборник инструкций к правилам безопасности в угольных шахтах
ДНАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт ( 0.00-5.11-85 )
ГКД 34.20.507-2003 Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж ( 34.20.507-2003 )
НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць ( 41.0-1.01-79 )
ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення ( 2860-94 )
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С ( 0.00-1.26-96 )
ДНАОП 40.1-1.02-01 Правила безопасной эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей ( 40.1-1.02-01 )
ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації ( 3412-96 )
НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України ( Б.02.005-2003 )
ДНАОП 63.22-1.04-88 Правила безопасности труда в морских портах ( 63.22-1.04-88 )
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у (назва підприємства)
ДНАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями ( 0.00-1.30-01 )
ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис ( 3498-96 )
НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації ( 05.028-2004 )
ДСТУ 4159-2003 Безпека дорожнього руху. Організація дорожнього руху. Умовні позначення на схемах і планах ( 4159-2003 )
ДНАОП 5.1.30-4.09-86 Типове положення про порядок допуску до роботи підвищеної небезпеки ( 5.1.30-4.09-86 )
НАОП 1.4.10-1.16-63 Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов ( 1.4.10-1.16-63 )
ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці ( 0.00-4.15-98 )
ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню ( 2155-93 )
ДНАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі ( 51.0-1.03-96 )
НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение про порядок проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда ( 0.00-4.12-05 )
ДСП 9.9.5.080-2002 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю ( 9.9.5.080-2002 )
ДНАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С ( 0.00-1.26-96 )
НПАОП 40.1-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж ( 40.1-1.02-01 )
ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації ( 3418-96 )
ДНАОП 8.1.00-1.04-90 Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок ( 8.1.00-1.04-90 )
ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць.Основні положення, назви та позначення ( 3651.0-97 )
ДСанПіН 2.2.9.027-99 Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми ( 2.2.9.027-99 )
Теплові мережі. Інструкція з експлуатації (Тепловi мережi. Iнструкцiя з експлуатацiї)
ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними. ( 3004-95 )
Припис. Служба охорони праці. Форма 1-ОП
ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості ( 3419-96 )
ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується ( 3417-96 )
МВ 10.2.1-113-2005 Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води. Методичні вказівки
ОСТ 11 091-125-76 Лестницы-стремянки и лестницы приставные. Требования безопасности ( 11 091-125-76 )
Положення про службу охорони праці товариства (назва підприємства)
Інструкція з охорони праці для працівників малих підприємств та фірм
ДСТУ 3058-95 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Межгосударственный стандарт ( 3058-95 )
ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва ( А.2.1-1-2008 )
Система управління охороною праці у вугільній промисловості України. Типове положення
ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги ( 3734-98 )
Рекомендації щодо ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки
СОУ-НМПЕ 40.1.12.103:2005 Навчання/перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення ( 40.1.12.103:2005 )
ДСанПіН 5.5.2.008-01 Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Державні санітарні правила і норми ( 5.5.2.008-01 )
ДНАОП 73.1-1.06-77 Основные правила безопасной работы в химических лабораториях ( 73.1-1.06-77 )
НАОП 1.1.30-6.01-86 Руководство по безопасному производству монтажно-демонтажных работ механизированных комплексов угольных шахт ( 1.1.30-6.01-86 )
Типові тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб
ДСТУ 2708:2005 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення ( 2708:2005 )
ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів ( 3989-2000 )
ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирськіта вантажні. Терміни та визначення ( 3552-97 )
ДНАОП 74.2-1.02-90 Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах ( 74.2-1.02-90 )
Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України
ПДК 4617-88 Список ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны ( ДК 4617-88 )
ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи ( 3415-96 )
НПАОП 28.5-1.17-60 Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве металлопокрытий ( 28.5-1.17-60 )
Інструкція з охорони праці для продавця непродовольчих товарів
ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення ( 2156-93 )
СОУ-НМПЕ 40.1.12.104:2005 Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення ( 40.1.12.104:2005 )
СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005 Ультразвуковой контроль сварных соединений элементов котлов трубопроводов и сосудов. Положение ( 40.1.17.302:2005 )
ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови ( 4344:2004 )
ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення ( 3414-96 )
НАОП 1.7.00-4.05-84 Типовое положение о применении нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности ( 1.7.00-4.05-84 )
ДНАОП 0.00-8.19-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів ( 0.00-8.19-99 )
ДСТУ 2420-94 Енергоощадність. Терміни та визначення ( 2420-94 )
Научно-практический Комментарий к закону Украины “Об охране труда”
Інструкція з охорони праці під час експлуатації балонів
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положение о медицинском осмотре работников определенных категорий ( 0.03-4.02-94 )
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води ( 0.00-1.11-98 )
ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації ( 3420-96 )
ДНАОП 10.0-7.17-93 Статут державної воєнізованої гірничо­рятувальної служби з організації і проведення гірничорятувальних робіт ( 10.0-7.17-93 )
ДНАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ( 0.00-1.15-07 )