Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інші > Не определен
Поиск 

Не определен


Список документов в категории

Название
ДНАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ( 0.00-1.15-07 )
Система управління охороною праці (зразок)
ДНАОП 0.00-4.15-98 Положение о разработке инструкций по охране труда ( 0.00-4.15-98 )
Оперативнi перемикання в електроустановках. Правила виконання
ВБН В.2.2-00032106-1-95 Будинки і споруди. Проектування банків і банківських сховищ. ( В.2.2-00032106-1-95 )
СП 1042-73 (ДНАОП 0.03-1.07-73) Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию ( 1042-73 )
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій ( 0.03-4.02-94 )
Інструкція з охорони праці для водія вантажного автомобіля
ДСП 4.4.4-011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств ( 4.4.4-011-98 )
Система управления охраной труда в угольной промышленности Украины. Типовое положение.
ДНАОП 85.11-1.06-70 Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів) ( 85.11-1.06-70 )
НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України ( В.01.034-2005/111 )
ДНАОП 01.1-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві ( 01.1-1.01-00 )
ДНАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій ( 0.00-4.33-99 )
Енергетичний паспорт підприємства
ДНАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві ( 01.41-1.08-82 )
СУОП-00-00 (СУОП-01-00. СУОП-02-00. СУОП-03-00. СУОП-04-00. СУОП-05-00. СУОП-06-00. СУОП-07-00. СУОП Положення про систему управління охороною праці у ВАТ "Укртелеком" ( -00-00 )
НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безопасности на железнодорожном транспорте предприятий системы Министерства черной металлургии СССР ( 27.5-1.13-79 )
ДНАОП 5.1.30-6.08-86 Керівництво з оганізації руху повітряних суден, спецтранспорту та засобів механізації на аеродромах цивільної авіації ( 5.1.30-6.08-86 )
ДСТУ 2709-94 Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення. ( 2709-94 )
ДНАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників ( 0.00-1.36-03 )
НПАОП 32.1-1.01-72 Правила техники безопасности и производственной санитарии в электронной промышленности ( 32.1-1.01-72 )
ДСТУ 2863-94 Надійність техніки. Програма забезпечення надійності. Загальні вимоги. ( 2863-94 )
ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять. ( 3891-99 )
ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці ( 0.00-4.12-99 )
ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення ( 2569-94 )
ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи ( 6.6.1.1-130-2006 )
НПАОП 64.2-1.07-96 Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення ( 64.2-1.07-96 )
ДНАОП 45.2-1.02-90 Правила з охорони праці при будівництві та ремонті об'єктів житлово-комунального господарства ( 45.2-1.02-90 )
ДНАОП 15.83-1.05-96 Правила охорони праці в цукровому виробництві ( 15.83-1.05-96 )
ДНАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів ( 40.1-1.07-01 )
ГСанПиН 5.5.2.008-01 Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса
ДСТУ 2861-94 Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення. ( 2861-94 )
ДНАОП 0.00-4.12-99 Типовое положение об обучении по вопросам охраны труда ( 0.00-4.12-99 )
ГН 3.3.5-8-6.6.1 2002 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкiдливостi та небезпечностi факторiв виробничого середовища, важкостi та напруженості трудового процесу ( 3.3.5-8-6.6.1 2002 )
ДНАОП 85.11-1.10-84 Правила з техніки безпеки приексплуатації виробів медичноїтехніки в установах охорони здоров’я. Загальні вимоги ( 85.11-1.10-84 )
НАПБ Б.02.014-2004 Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів. ( Б.02.014-2004 )
СанПиН 42-123-4089-86 Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах ( 42-123-4089-86 )
ДНАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів ( 0.00-1.06-77 )
НРБУ-97/Д 2000 (ДНАОП 0.03-3.24-97 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98)) Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) ( -97/Д 2000 )
ДНАОП 9.1.50-1.03-96 Правила охорони праці для кухонь та їдалень установ охорони здоров'я ( 9.1.50-1.03-96 )
Інструкція з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт
НАОП 1.1.23-4.01-96 Єдина система управління охороною праці в газовій промисловості ( 1.1.23-4.01-96 )
КНД 45-093-97 Тимчасове керівництво з експлуатації волоконно-оптичних ліній зв'язку міських телефонних мереж ( 45-093-97 )
ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії ( 4219-2003 )
Інструкція з охорони праці під час робіт на персональному комп’ютері і відеодисплейних терміналах
НАПБ 03.005-2002 (ВБН В.1.1-034-03.307-2003) Противопожарные нормы проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами ( 03.005-2002 )
ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять ( 3038-95 )
ДНАОП 0.00-1.36-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников ( 0.00-1.36-03 )
ДНАОП 63.11-7.01-86 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности ( 63.11-7.01-86 )
НПАОП 28.4-1.02-90 Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом и листоштамповочном производстве ( 28.4-1.02-90 )
Науково практичний коментар до закону України «Про охорону праці»
НАПБ 05.035-2004 Інструкція щодо гасіння пожеж у резервуарах із нафтою та нафтопродуктами ( 05.035-2004 )
Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника
ДСТУ 3025-95 (ГОСТ 9098-93) Аппараты напряжением до 1000 В. Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия. ( 3025-95 )
НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України ( 11.1-1.01-08 )
ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання. Контроль надійності. Основні положення. ( 2864-94 )
НАПБ 05.033-2002 Протипожежний захист складів легкозаймистих та горючих рідин на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. Інструкція з проектування, будівництва та експлуатації ( 05.033-2002 )
ГКД 34.46.501-2003 Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації ( 34.46.501-2003 )
Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования
НАПБ 05.032-2002 (ГКД 343.000.003.004-2002) Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів ( 05.032-2002 )
Інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля
ДСТУ ISO 14122-3:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Сходи, драбини зі східцями і перила (ISO 14122-3-2001, IDT). ( 14122-3:2004 )
НПАОП 0.00-4.33-99 Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий ( 0.00-4.33-99 )
НПАОП 0.00-1.41-88 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств ( 0.00-1.41-88 )
СанПин 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое ( 42-123-5777-91 )
НПАОП 21.0-1.01-87 Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной промышленности ( 21.0-1.01-87 )
Інструкція з охорони праці для продавця продовольчих товарів
НПАОП 25.2-1.35-90 Правила по безопасности труда при работе с полимерными композиционными материалами (ПКМ) ( 25.2-1.35-90 )
ГОСТ 30523-97 Услуги общественного питания. Общие требования. Межгосударственный стандарт ( 30523-97 )
ДСТУ ГОСТ 21963:2003 Круги відрізні. Технічні умови. ( ГОСТ 21963:2003 )
ДНАОП 0.00-8.19-99 Порядок проведения освидетельствования электроустановок потребителей ( 0.00-8.19-99 )
Інструкція з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва
ДНАОП 92.5-1.03-97 Правила охорони праці для культурно-освітніх закладів, що розташовані в сільській місцевості ( 92.5-1.03-97 )
Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування