Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури

caparol

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про проект ВБН В.2.3-218-533:200_ "Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах"
(О проекте ВБН В.2.3-218-533:200_ "Споруди транспорта. Швы деформационные щебенно-мастиковые для искусственных сооружений на автомобильных дорогах")
15.02.2007
Про проект ВБН В.2.3-218-532:200_ "Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення"
(О проекте ВБН В.2.3-218-532:200_ "Споруди транспорта. Устраивание тонкослойных покрытий на автомобильных дорогах государственного значення")
15.02.2007
Про проект СОУ МПП 79.080-154:200_ "Паркет штучний (планковий) клеєний. Технічні умови"
(О проекте СОУ МПП 79.080-154:200_ "Паркет искусственный (планочный) клеенный. Технические умови")
15.02.2007
Про проект СОУ МПП 79.080-153:200_ "Щити паркетні художні. Технічні умови"
(О проекте СОУ МПП 79.080-153:200_ "Щити паркетные художественные. Технические умови")
15.02.2007
Про проекти "Інструкція з проведення технічної інвентаризації та ведення обліку дренажних систем у міських населених пунктах" та "Інструкція з технічної експлуатації споруд інженерного захисту територій від підтоплення в міських населених пунктах"
(О проектах "Інструкція из проведения технической инвентаризации и ведения учета дренажных систем в городских населенных пунктах" но "Інструкція из технической эксплуатации сооружений инженерной защиты территорий от подтапливания в городских населенных пунктах")
15.02.2007
Про проект "Інструкції з визначення ризиків та шкоди внаслідок підтоплення територій та споруд в межах міських населених пунктів" та науково-дослідну роботу "Розроблення науково обґрунтованих пропозицій та типового проекту створення захисних протифіл...
(О проекте "Інструкції из определения рисков и вреда в результате подтапливания территорий и сооружений в пределах городских населенных пунктів" но научно-исследовательскую работу "Розроблення научно об–рунтованих предложений и типичного проекта создания защитных протифіл...)
15.02.2007
Про втрату чинності ГОСТ 9.602-89
(О потере действия ГОСТ 9.602-89)
26.03.2007
Про прийняття національного стандарту
(О принятии национального стандарта)
26.03.2007
Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в 2006 році в Україні
(О проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в 2006 году в Украине)
14.03.2007
Щодо експлуатації і ремонту житлово-будівельного кооперативу
(Относительно эксплуатации и ремонта жилищно-строительного кооператива)
02.04.2007
Щодо порядку реєстрації об"єднань співвласників багатоквартирних будинків
(Относительно порядка регистрации объединений совладельцев многоквартирных домов)
02.04.2007
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури
(Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
26.04.2006
Про затвердження Змін до Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України
(Об утверждении Изменений к Сборнику норм времени на работы и услуги, что выполняются бюро технической инвентаризации Украины)
30.09.2005
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26.04.2006 N 142
(О признании таким, что потерял действие, приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 26.04.2006 N 142)
05.04.2007
Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
(Об утверждении Порядка определения и применения показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
27.09.2005
Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення
(Об утверждении Методики определения нормативов питьевого водоснабжения населения)
27.09.2005
Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об"єктів благоустрою населених пунктів
(Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора предприятий из содержания объектов благоустройства населенных пунктов)
11.11.2005
Про видання Каталогу базових організацій Мінбуду України
(Об издании Каталога базовых организаций Минбуду Украины)
27.01.2007
Про затвердження Змін до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України
(Об утверждении Изменений к Инструкции из технической инвентаризации зеленых насаждений в городах и поселках городского типа Украины)
16.01.2007
Щодо затвердження Державних будівельних норм ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"
(Относительно утверждения Государственных строительных норм ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобілів")
21.03.2007
Щодо нормативного забезпечення проблеми безперешкодного доступу інвалідів до об"єктів житлового та громадського призначення
(Относительно нормативного обеспечения проблемы беспрепятственного доступа инвалидов к объектам жилищного и общественного назначения)
08.11.2006
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві стрічки полістирольної спіненої марки ПСВ
(О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ленты полістирольної спіненої марки ПСВ)
15.02.2007
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
15.02.2007
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві складу виробів для виконання фасадного утеплення стін будинків системою TORAED MINERAL
(О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве состава изделий для выполнения фасадного утепления стен домов системой TORAED MINERAL)
08.02.2007
Щодо можливості використання житлових чеків при приватизації державного житлового фонду
(Относительно возможности использования жилищных чеков при приватизации государственного жилищного фонда)
01.03.2007
Щодо реконструкції застарілого житлового фонду
(Относительно реконструкции устаревшего жилищного фонда)
01.03.2007
Щодо стану житлового будівництва та забезпечення населення житлом
(Относительно состояния домостроения и обеспечения населения жильем)
01.03.2007
Про затвердження Методики впровадження двоетапного перевезення твердих побутових відходів
(Об утверждении Методики внедрения двоетапного перевозки твердых бытовых отходов)
30.11.2006
Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження
(Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения)
26.02.2007
На виконання протокольного доручення Ради у справах інвалідів при КМУ від 06.10.2006 N 1
(На выполнение протокольного поручения Совета по делам инвалидов при КМУ от 06.10.2006 N 1)
19.12.2006
Щодо реалізації відповідних галузевих та регіональних програм від Державної податкової адміністрації України, Національного космічного агентства України, Міністерства транспорту та зв"язку України, Ради Міністрів АР Крим, 24 обласних, Київської та Се...
(Относительно реализации соответствующих отраслевых и региональных программ от Государственной налоговой администрации Украины, Национального космического агентства Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Советы Министров АР Крым, 24 областных, Киевской и Сие...)
24.01.2007
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури
(Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
19.02.2007
Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.6-22-2001 "Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей"
(Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.6-22-2001 "Улаштування покрытий с применением сухих строительных сумішей")
22.12.2006
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових залізобетонних тришарових системи "СТАЙРОДОМ" з гнучкими зв"язками із склопластикової арматури
(О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей стенных железобетонных трехслойных системы "СТАЙРОДОМ" с гибкими связками из склопластикової арматуры)
08.02.2007
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві набору виробів для виконання фасадного утеплення будинків системою TORAED
(О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве набора изделий для выполнения фасадного утепления домов системой TORAED)
08.02.2007
Про розгляд пропозицій щодо містобудівної концепції проведення комплексної реконструкції забудови території уздовж вул. Маршала Гречка (від N 2 до N 26-а) в м. Києві з заміною застарілого житлового фонду
(О рассмотрении предложений относительно градостроительной концепции проведения комплексной реконструкции застройки территории вдоль вул. Маршала Гречка (от N 2 к N 26-я) в г. Киеве с заменой устаревшего жилищного фонда)
29.01.2007
Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарт організації
(О согласовании ресурсных элементных сметных норм - стандарт организации)
18.01.2007
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні нафтопроводи. Методи ремонту дефектних ділянок"
(О проекте ведомственных строительных норм "Магістральні нефтепроводы. Методы ремонта дефектных ділянок")
18.01.2007
Про проект ВБН В.2.2 - ...: 200_ "Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж"
(О проекте ВБН В.2.2 - ...: 200_ "Проектування телекоммуникаций. Сооружения станционные местных телефонных мереж")
18.01.2007
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
18.01.2007
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей тришарових сталевих з утеплювачем із мінераловатних плит на основі базальтової сировини
(О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей трехслойных стальных с утеплением из мінераловатних плит на основе базальтового сырья)
18.01.2007
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту та титулу перехідної будови "Будівництво КС-05 Бобровницька газопроводу Тула-Шостка-Київ"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта и титула переходного строения "Будівництво КС-05 Бобровницька газопровода Тула-Шостка-Київ")
18.01.2007
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування технічного переоснащення енергоблока N 2 Трипільської ТЕС"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономической об–рунтування технической переоснастки энергоблока N 2 Трипольской ТЕС")
11.01.2007
Про доповнення наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року N 32/288 щодо Переліку спеціалізованих організацій з виконання робі...
(О дополнении приказа Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и Государственного комитета Украины по наблюдению за охраной труда от 27 ноября в 1997 году N 32/288 относительно Перечня специализированных организаций из выполнения робе...)
15.02.2007
Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
28.02.2007
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
07.02.2007
Про прийняття національного стандарту ДСТУ EN 196-6:2007
(О принятии национального стандарта ДСТУ EN 196-6:2007)
05.02.2007
Про прийняття національного стандарту ДСТУ EN 196-3:2007
(О принятии национального стандарта ДСТУ EN 196-3:2007)
05.02.2007
Про прийняття національного стандарту ДСТУ EN 196-1:2007
(О принятии национального стандарта ДСТУ EN 196-1:2007)
05.02.2007
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-31:2007
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.5-31:2007)
05.02.2007
Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1-13:2007
(О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Бы А.1.1-13:2007)
05.02.2007
Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-46-96
(О принятии Изменения N 2 ДСТУ Бы В.2.7-46-96)
05.02.2007
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2007 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 январь в 2007 году)
05.03.2007
Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації
(Об утверждении Порядка установления стоимости технического обслуживания лифтов и систем диспетчеризации)
09.11.2006
Про затвердження Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України
(Об утверждении Методики расчета норм удельных расходов топливно-энергетических ресурсов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства Украины)
11.10.2006
Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження
(Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения)
06.02.2007
Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження
(Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения)
06.02.2007
Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів
(Об утверждении Положения об общественном контроле в сфере благоустройства населенных пунктов)
16.01.2007
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури
(Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
19.02.2007
Про стан реформування житлово-комунального господарства Луганської області
(О состоянии реформирования жилищно-коммунального хозяйства Луганской области)
22.12.2006
Про моніторинг стану реформування житлово-комунального господарства у 2007 році
(О мониторинге состояния реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 2007 году)
28.12.2006
Про затвердження Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів
(Об утверждении Правил из организации сбора, перевозки, переделывания и утилизации твердых бытовых отходов)
11.12.2006
Про введення в дію рішення колегії від 22.12.2006 N 234 "Про стан реформування житлово-комунального господарства Луганської області"
(О введении в действие решения коллегии от 22.12.2006 N 234 "Про состояние реформирования жилищно-коммунального хозяйства Луганской області")
16.01.2007
Про організацію робіт із виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 року N 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки"
(Об организации работ из выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 1 марта в 2006 году N 229 "Про утверждение Государственной программы стандартизации на 2006-2010 роки")
19.02.2007
Щодо роз"яснення договору будівельного підряду
(Относительно разъяснения договора строительного подотряда)
15.11.2006
Про організацію робіт із впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"
(Об организации работ из внедрения постановления Кабинета Министров Украины от 20 декабря в 2006 году N 1764 "Про утверждение Технического регламента строительных изделий, зданий и споруд")
27.12.2006
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва, опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 січня 2007 року
(Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства, опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 январь в 2007 году)
23.01.2007
Про колегію Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
(О коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
04.09.2006
Щодо терміну дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР
(Относительно срока действия отраслевых стандартов и приравненных к ним других нормативных документов прежнего СССР)
28.12.2006
Про виконання рішення колегії Мінбуду "Про роботу Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"
(О выполнении решения коллегии Минбуду "Про работу Украинской государственной корпорации по выполнению монтажных и специальных строительных работ "Укрмонтажспецбуд")
28.12.2006
Про затвердження Випуску 1 "Штукатурні роботи", Випуску 5 "Облицювальні роботи" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" та Випуску 3 "Мости та труби" (частина 1) Збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні т...
(Об утверждении Выпуска 1 "Штукатурні роботи", Выпуска 5 "Облицювальні роботи" Сборника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" но Выпуска 3 "Мости но труби" (часть 1) Сборника ГН 5 "Монтаж металлических конструкцій" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные т...)
27.12.2006
Про підготовку до проведення засідання колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України з питання "Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства України за 2006 рік та основн...
(О подготовке к проведению заседания коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины по вопросу "Про итоги работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины за 2006 год и основн...)
25.12.2006
Про зміни у складі колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
(Об изменениях в составе коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
22.01.2007
Про виконання рішення колегії Мінбуду про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння будівництву"
(О выполнении решения коллегии Минбуду о проекте Закона Украины "Про внесение изменений к некоторым законам Украины относительно содействия будівництву")
16.01.2007
Про затвердження Положення про раду із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд
(Об утверждении Положения о рада из внедрения Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений)
20.02.2007
 ЕмкостиСпонсоры раздела: