Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури

caparol

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінбуду з питань щодо інженерного обладнання будинків і споруд житлового і громадського призначення
(О состоянии и мероприятиях по усовершенствованию работы Минбуду по вопросам относительно инженерного оборудования домов и сооружений жилищного и общественного назначения)
31.10.2006
Про проект змін до законодавчих та нормативних актів України, спрямованих на удосконалення системи ліцензування будівельної діяльності
(О проекте изменений в законодательные и нормативные акты Украины, направленные на усовершенствование системы лицензирования строительной деятельности)
31.10.2006
Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства за 9 місяців 2006 року
(Об итогах работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2006 в году)
31.10.2006
Про затвердження структури центрального апарату Міністерства
(Об утверждении структуры центрального аппарата Министерства)
16.10.2006
Про введення в дію рішення колегії від 31 жовтня 2006 р. N 220 "Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінбуду з питань щодо інженерного обладнання будинків і споруд житлового і громадського призначення"
(О введении в действие решения коллегии от 31 октября 2006 г. N 220 "Про состояние и мероприятия по усовершенствованию работы Минбуду по вопросам относительно инженерного оборудования домов и сооружений жилищного и общественного призначення")
15.11.2006
Про проект відомчих будівельних норм "Спорудження свердловин на газ і нафту. Основні положення"
(О проекте ведомственных строительных норм "Спорудження скважин на газ и нефть. Основные положення")
23.11.2006
Стосовно оплати повірки квартирних засобів обліку води
(Относительно оплаты повірки квартирных средств учета воды)
01.12.2006
Щодо можливості облаштування санвузлів та ванних кімнат безпосередньо над житловими кімнатами
(Относительно возможности обустройства санузлов и ванных комнат непосредственно над жилищными комнатами)
01.12.2006
Щодо термінів усунення аварій та пошкоджень у системах тепло- і водопостачання
(Относительно сроков устранения аварий и повреждений в системах тепло- и водоснабжение)
01.12.2006
Щодо питань застосування квартирних систем опалення будинків і споруд
(Относительно вопросов применения квартирных систем отопления домов и сооружений)
01.12.2006
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
23.11.2006
Про проект відомчих будівельних норм "Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування"
(О проекте ведомственных строительных норм "Проектування но строительство сооружений из металлических гофрированных конструкций на автомобильных дорогах общего користування")
23.11.2006
Щодо визначення термінів житлових та нежитлових приміщень
(Относительно определения сроков жилищных и нежилищных помещений)
01.12.2006
Про Зміну N 4 ДБН Д.2.4-2000
(Об Изменении N 4 ДБН Д.2.4-2000)
28.11.2006
Про затвердження ДСТУ Б.В.2.7-125:2006 "Будівельні матеріали. Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови"
(Об утверждении ДСТУ Б.В.2.7-125:2006 "Будівельні материалы. Материалы из малопрочного известняка для дорожных работ. Технические умови")
18.04.2006
Про прийняття державних будівельних норм ДБН В.2.3-14:2006 та припинення застосування СНиП 2.05.03-85
(О принятии государственных строительных норм ДБН В.2.3-14:2006 и прекращении применения СНиП 2.05.03-85)
06.05.2006
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 06.05.2006 р. N 160
(О внесении изменений к приказу Минбуду от 06.05.2006 р. N 160)
16.11.2006
Про припинення застосування РСТ УССР 5028-90
(О прекращении применения РСТ УССР 5028-90)
04.05.2006
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 18.04.2006 N 127 та втрату чинності наказу Мінбуду від 04.05.2006 N 159
(О внесении изменений к приказу Минбуду от 18.04.2006 N 127 и потерю действия приказа Минбуду от 04.05.2006 N 159)
16.11.2006
Про погодження проекту Зміни N 4 до "Тимчасових правил визначення вартості робіт із ремонту та налагоджування енергетичного, електричного та електротехнічного устаткування підприємств, підпорядкованих Міністерству промислової політики України"
(О согласовании проекта Изменения N 4 к "Тимчасових правил определения стоимости работ из ремонта и наладки энергетического, электрического и электротехнического оборудования предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики України")
23.11.2006
Про погодження проектів відомчих будівельних норм
(О согласовании проектов ведомственных строительных норм)
23.11.2006
Про погодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
23.11.2006
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на IV квартал 2006 року
(Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета на IV квартал в 2006 году)
21.11.2006
Про Зміну N 4 ДБН Д.2.4-2000
(Об Изменении N 4 ДБН Д.2.4-2000)
23.11.2006
Про проект Галузевих норм часу на монтаж металевих конструкцій мостів - випуск 3 "Мости та труби (частина 1) збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій"
(О проекте Отраслевых норм времени на монтаж металлических конструкций мостов - выпуск 3 "Мости но трубы (часть 1) сборника ГН 5 "Монтаж металлических конструкцій")
23.11.2006
Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України
(Об утверждении Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)
09.10.2006
Про затвердження Положення про Українську державну квітково-декоративну насіннєву інспекцію
(Об утверждении Положения об Украинской государственной цветочно-декоративной семенной инспекции)
18.10.2006
Про затвердження Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх користування
(Об утверждении Методики расчета количества теплоты, употребленной на отопление мест общего пользования многоквартирных домов, и определение платы за их пользование)
31.10.2006
Про затвердження Методики визначення відновної вартості об"єкта благоустрою та форми акта його обстеження
(Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости объекта благоустройства и формы акта его обследование)
26.10.2006
Щодо правил визначення прибудинкової території та розташування на ній будівель іншого призначення
(Относительно правил определения придомовой территории и расположения на ней зданий другого назначения)
01.10.2006
Щодо інвестування та фінансування будівництва
(Относительно инвестирования и финансирования строительства)
21.09.2006
Щодо створення резервного та ремонтного фондів об"єднання співвласників багатоквартирного будинку
(Относительно создания резервного и ремонтного фондов объединения совладельцев многоквартирного дома)
15.09.2006
Про затвердження Методики визначення вартості робіт з утримання об"єктів зовнішнього освітлення
(Об утверждении Методики определения стоимости работ из содержания объектов внешнего освещения)
06.10.2006
Щодо повірки та ремонту лічильників
(Относительно повірки и ремонта счетчиков)
01.10.2006
Про затвердження Системи насінництва та розсадництва квітково-декоративних рослин
(Об утверждении Системы семеноводства и рассадника цветочно-декоративных растений)
09.10.2006
Порядок встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації
(Порядок установления стоимости технического обслуживания лифтов и систем диспетчеризации)
09.11.2006
Щодо пільг реабілітованим
(Относительно льгот реабилитированным)
01.10.2006
Про затвердження Системи моніторингу сфери поводження з твердими побутовими відходами
(Об утверждении Системы мониторинга сферы обращения с твердыми бытовыми отходами)
19.09.2006
Щодо необхідності оформлення права користування частиною прибудинкової території при влаштуванні окремого входу в квартиру у багатоквартирному будинку
(Относительно необходимости оформления права пользования частью придомовой территории при устраивании отдельного входа в квартиру в многоквартирном доме)
01.11.2006
Щодо державних будівельних норм при упорядкуванні парків і скверів
(Относительно государственных строительных норм при упорядочении парков и скверов)
01.11.2006
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 23 січня 2006 року N 18 "Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
(О внесении изменений к приказу Минбуду от 23 января в 2006 году N 18 "Про организацию личного приема граждан в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
21.09.2006
Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві
(Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве)
20.03.2006
Про створення науково-технічної ради Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
(О создании научно-технического совета Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
07.02.2006
Щодо надання пільг з оплати комунальних послуг
(Относительно предоставления льгот из оплаты коммунальных услуг)
01.11.2006
Стосовно договору оренди майна
(Относительно договора аренды имущества)
31.10.2006
Стосовно питання порядку погодження проектобудівної документації з держорганами та сусідами
(Относительно вопроса порядка согласования проектобудівної документации с держорганами и соседями)
25.10.2006
Щодо порядку нарахування плати за користування житлом
(Относительно порядка начисления платы за пользование жильем)
01.11.2006
Щодо рівня комфорту, складу та площі квартир при проектуванні комерційного житла за індивідуальними проектами
(Относительно уровня комфорта, состава и площади квартир при проектировании коммерческого жилья по индивидуальным проектам)
01.11.2006
Щодо правил розрахунків за послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води
(Относительно правил расчетов за услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды)
01.11.2006
Про видачу ліцензій на будівельну діяльність
(О выдаче лицензий на строительную деятельность)
18.08.2006
Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між Міністром будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та його першими заступниками і заступниками
(О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и его первыми заместителями и заместителями)
07.11.2006
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
(Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства)
26.04.2006
Про затвердження положення про науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та складу зазначеної ради
(Об утверждении положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и состава отмеченного совета)
27.12.2005
Про затвердження Положення про науково-методичну раду з питань реставрації та регенерації історичної забудови Мінбуду України та складу зазначеної ради
(Об утверждении Положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и регенерации исторической застройки Минбуду Украины и состава отмеченного совета)
06.11.2006
Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві
(Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве)
20.03.2006
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. N 239-р "Про передачу об"єктів культурної спадщини з власності територіальної громади м. Умані в державну власність"
(Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 27 апреля 2006 г. N 239-р "Про передачу объектов культурного наследия из собственности территориальной общины г. Умани в государственную власність")
23.10.2006
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства та складу архітектурно-містобудівної ради
(Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и состава архитектурно-градостроительного совета)
17.10.2006
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20.03.06 N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та п...
(О внесении изменений к приказу Минбуду от 20.03.06 N 69 "Про утверждение Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и п...)
11.10.2006
Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 07.02.06 N 39 "Про створення науково-технічної ради Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України"
(О внесении изменений к приказу Минбуду Украины от 07.02.06 N 39 "Про создания научно-технического совета Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства України")
18.10.2006
Про підготовку до проведення розширеного засідання колегії Мінбуду України з питання "Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства у I-III кварталах 2006 року"
(О подготовке к проведению расширенного заседания коллегии Минбуду Украины по вопросу "Про итоги работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в I-III кварталах 2006 року")
17.10.2006
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
02.11.2006
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 21 вересня 2006 року N 316 "Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України"
(О внесении изменений к приказу Минбуду от 21 сентября в 2006 году N 316 "Про организацию личного приема граждан в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства України")
25.10.2006
Про направлення інформації щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт і продукції промислового виробництва
(О направлении информации относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства)
26.10.2006
Щодо направлення наказу Міністерства від 25 жовтня 2006 року N 355 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
(Относительно направления приказа Министерства от 25 октября в 2006 году N 355 "Про показатели опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами України")
26.10.2006
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
(О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
25.10.2006
Щодо фінансування об"єктів житла, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб
(Относительно финансирования объектов жилья, строительство которых осуществляется за счет средств, привлеченных от физических и юридических лиц)
16.06.2006
Про вдосконалення порядку розгляду в Міністерстві звернень щодо експериментального будівництва висотних будинків
(О совершенствовании порядка рассмотрения в Министерстве обращений относительно экспериментального строительства высотных домов)
08.09.2006
Про введення в дію рішення колегії від 8 вересня 2006 року N 193 щодо стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства
(О введении в действие решения коллегии от 8 сентября в 2006 году N 193 относительно состояния погашения задолженности из выплаты заработной платы на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства)
21.09.2006
Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
(Об организации личного приема граждан в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
23.01.2006
Щодо визначення капітальності будівель
(Относительно определения капітальності зданий)
01.10.2006
Стосовно підрахунку загальної площі приміщень громадського призначення, вбудованих у житлові будинки
(Относительно подсчета общей площади помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома)
01.10.2006
Стосовно роз"яснення законодавства та державних норм при вирішенні питання будівництва бази відпочинку
(Относительно разъяснения законодательства и государственных норм при решении вопроса строительства базы отдыха)
01.10.2006
Стосовно умов розірвання договору найму житла
(Относительно условий расторжения договора найма жилья)
01.10.2006
Стосовно поділу квартири
(Относительно деления квартиры)
01.10.2006
Щодо надання пільг на оплату холодного водопостачання
(Относительно предоставления льгот на оплату холодного водоснабжения)
01.10.2006
 ЕмкостиСпонсоры раздела: