Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури

caparol

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про проект державних будівельних норм "Мости і труби. Правила проектування
(О проекте государственных строительных норм "Мости и трубы. Правила проектирования)
30.03.2006
Про проект національного стандарту ДСТУ-П Б В.2.7-...:200_ "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"
(О проекте национального стандарта ДСТУ-П Бы В.2.7-...:200_ "Будівельні материалы. Смеси строительные сухие модифицированы. Общие технические умови")
30.03.2006
Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-7-94 "Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови"
(О проекте Изменения N 2 ДСТУ Бы В.2.7-7-94 "Вироби бетонные стенные дрібноштучні. Технические умови")
30.03.2006
Про проект національного стандарту "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань"
(О проекте национального стандарта "Автоматизовані системы технической диагностики строительных конструкций. Виды випробувань")
30.03.2006
Щодо визначення вартості комплексної державної експертизи будівництва
(Относительно определения стоимости комплексной государственной экспертизы строительства)
21.04.2006
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт і продукції промислового виробництва
(Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства)
28.04.2006
Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
(О выдаче лицензий на осуществление хозяйственной деятельности из централизованного водоснабжения и водоотвода)
20.04.2006
Про створення експертної комісії з визначення спроможності суб"єктів господарювання виконувати ліцензійні умови з оптової торгівлі квітково-декоративним насінням
(О создании экспертной комиссии из определения возможности субъектов ведения хозяйства выполнять лицензионные условия из оптовой торговли цветочно-декоративными семенами)
24.03.2006
Про виконання рішення колегії Мінбуду України від 09.03.2006 N 50 "Про результати діяльності суб"єктів державного внутрішнього фінансового контролю Мінбуду України за 2005 рік"
(О выполнении решения коллегии Минбуду Украины от 09.03.2006 N 50 "Про результаты деятельности субъектов государственного внутреннего финансового контроля Минбуду Украины за 2005 рік")
24.03.2006
Про скасування наказу Держжитлокомунгоспу України від 11.11.2005 N 161
(Об отмене приказа держжитлокомунгоспу Украины от 11.11.2005 N 161)
29.03.2006
Про створення комісії Мінбуду України з проведення конкурсного відбору на посаду директора НДІБК
(О создании комиссии Минбуду Украины из проведения конкурсного отбора на должность директора НДИБК)
20.04.2006
Про введення в дію рішення колегії Мінбуду України від 11 квітня 2006 р. N 68 "Про стан виконавської дисципліни та організацію виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, запитами ...
(О введении в действие решения коллегии Минбуду Украины от 11 апреля 2006 г. N 68 "Про состояние исполнительской дисциплины и организацию выполнения заданий, определенных актами законодательства, поручениями Президента Украины и Кабинета Министров Украины, запросами ...)
20.04.2006
Про приєднання Південно-українського державного виробничого підприємства по інженерним розвідуванням для будівництва "Укрпівденбудрозвідування" та Одеського державного підприємства "Стромпроект" до Державного підприємства "Державний науково-дослідний...
(О присоединении Южно-украинского государственного производственного предприятия по инженерной разведкой для строительства "Укрпівденбудрозвідування" но Одесского государственного предприятия "Стромпроект" к Государственному предприятию "Державний научно-исследовательский...)
22.03.2006
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін до технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений к техническим условиям)
30.03.2006
Про проект стандарту Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України СОУ "Колії трамвайні. Правила проведення технічного обслуговування та ремонтів"
(О проекте стандарта Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины СОУ "Колії трамвайные. Правила проведения технического обслуживания и ремонтів")
30.03.2006
Про проект Типових норм часу на виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту тягових підстанцій
(О проекте Типичных норм времени на выполнение работ из технического обслуживания и ремонта тяговых подстанций)
30.03.2006
Про погодження Зміни N 3 до ВБН Д.1.1-3.1-2001 "Правила визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств, підпорядкованих Міністерству промислової політики України"
(О согласовании Изменения N 3 к ВБН Д.1.1-3.1-2001 "Правила определение стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики України")
30.03.2006
Про проект стандарту Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України СОУ "Послуги міського електричного транспорту. Показники якості"
(О проекте стандарта Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины СОУ "Послуги городского электрического транспорта. Показатели якості")
30.03.2006
Про проект державних будівельних норм "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків"
(О проекте государственных строительных норм "Сміттєпроводи жилищных и общественных будинків")
30.03.2006
Про проект Зміни N 1 до ДБН В.2.5-13-98* "Пожежна автоматика будинків і споруд"
(О проекте Изменения N 1 к ДБН В.2.5-13-98* "Пожежна автоматика домов и споруд")
30.03.2006
Про організацію виконання заходів, спрямованих на виконання Закону України "Про житловий фонд соціального призначення"
(Об организации выполнения мероприятий, направленных на выполнение Закона Украины "Про жилищный фонд социального призначення")
28.02.2006
Про затвердження Змін і доповнень до Правил визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об"єктах житлово-комунального господарства
(Об утверждении Изменений и дополнений к Правилам определения стоимости работ из ремонта устатковання и оборудования, которые выполняются на объектах жилищно-коммунального хозяйства)
22.05.2006
Про розгляд проекту Порядку проведення інвентаризації комунального майна на підприємствах житлово-комунального господарства
(О рассмотрении проекта Порядка проведения инвентаризации коммунального имущества на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства)
16.03.2006
Про хід розроблення проекту Державної програми "Питна вода Криму" на 2006-2020 роки
(О ходу разработки проекта Государственной программы "Питна вода Криму" на 2006-2020 годы)
16.02.2006
Про проект ДБН В.2.5-...-2006 "Природне і штучне освітлення"
(О проекте ДБН В.2.5-...-2006 "Природне и искусственное освітлення")
30.03.2006
Про погодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
30.03.2006
Про проект Зміни N 1 до ВБН Д.2.2-218-045-2001 та Зміни N 2 до ВБН Д.2.7-218-045-2002
(О проекте Изменения N 1 к ВБН Д.2.2-218-045-2001 и Изменения N 2 к ВБН Д.2.7-218-045-2002)
30.03.2006
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
(О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
28.04.2006
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
(О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
03.05.2006
Щодо чинності договорів на пайову участь у будівництві житла та трактування повноважень підприємства-забудовника як повіреного
(Относительно действия договоров на паевое участие в строительстве жилья и трактовки полномочий предприятия-застройщика как поверенного)
03.04.2006
Про проект національного стандарту "Вироби замкові і скоб"яні. Загальні технічні умови"
(О проекте национального стандарта "Вироби замковые и скоб"яні. Общие технические умови")
23.02.2006
Про проект відомчих будівельних норм "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування"
(О проекте ведомственных строительных норм "Класифікація работ из ремонтов автомобильных дорог общего користування")
16.03.2006
Про затвердження Інструкції про планування та проведення контрольних заходів суб"єктами державного фінансового контролю Мінбуду України
(Об утверждении Инструкции о планировании и проведении контрольных мероприятий субъектами государственного финансового контроля Минбуду Украины)
31.03.2006
Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства у I кварталі 2006 року
(Об итогах работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в И квартале в 2006 году)
11.04.2006
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на II квартал 2006 року
(Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета на II квартал в 2006 году)
11.04.2006
Про затвердження складу робочої групи
(Об утверждении состава рабочей группы)
13.04.2006
Про затвердження ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001) "Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові і скоб"яні. Загальні технічні умови"
(Об утверждении ДСТУ Бы В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001) "Конструкції домов и сооружений. Изделия замковые и скоб"яні. Общие технические умови")
18.04.2006
Про затвердження ДСТУ Б.В.2.7-125:2006 "Будівельні матеріали. Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови"
(Об утверждении ДСТУ Б.В.2.7-125:2006 "Будівельні материалы. Материалы из малопрочного известняка для дорожных работ. Технические умови")
18.04.2006
Про затвердження ДСТУ Б В.2.6-29:2006 (ГОСТ 19091-2000) та ДСТУ Б В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003)
(Об утверждении ДСТУ Бы В.2.6-29:2006 (ГОСТ 19091-2000) и ДСТУ Бы В.2.6-28:2006 (ГОСТ 5089-2003))
18.04.2006
Про втрату чинності наказу Держбуду України від 07.05.02 N 88
(О потере действия приказа Госстроя Украины от 07.05.02 N 88)
18.04.2006
Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України
(Об утверждении Методических рекомендаций из разработки енерго- и екологоефективних схем теплоснабжения населенных пунктов Украины)
26.04.2006
Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в 2005 році в Україні
(О проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в 2005 году в Украине)
26.04.2006
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
(Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства)
26.04.2006
Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві
(Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве)
20.03.2006
Про розгляд листа
(О рассмотрении листа)
16.02.2006
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури
(Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
26.04.2006
Стосовно укладення будівельною організацією договорів на капітальне будівництво житла безпосередньо із замовником такого будівництва
(Относительно заключения строительной организацией договоров на капитальное строительство жилья непосредственно с заказчиком такого строительства)
15.03.2006
Щодо ліцензування функцій генерального підрядника
(Относительно лицензирования функций генерального подрядчика)
06.03.2006
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2006 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 январь в 2006 году)
10.03.2006
Про затвердження Переліку об"єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України
(Об утверждении Перечня объектов и сооружений, за которыми проектная документация закладывается в страхового фонд документации Украины)
11.04.2006
Стосовно влаштування індивідуального опалення
(Относительно устраивания индивидуального отопления)
30.03.2006
Про проект Зміни N 3 СНиП II-35-76 "Котельные установки" (для застосування на території України)
(О проекте Изменения N 3 СНиП II-35-76 "Котельные установки" (для применения на территории Украины))
23.02.2006
Про порядок надання інформації до Реєстру інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління
(О порядке предоставления информации в Реестр информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем органов исполнительной власти и предприятий, учреждений и организаций, что принадлежат сфере их управления)
27.03.2006
Про впорядкування роботи з розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів
(О благоустройстве работы по рассмотрению проектов строительных норм и нормативных документов)
16.03.2006
Про реалізацію Рекомендацій Круглого столу
(О реализации Рекомендаций Круглого стола)
01.02.2006
Про створення Громадської ради при Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
(О создании Общественного совета при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
21.02.2006
Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами
(Об утверждении Рекомендаций относительно подготовки местных программ обращения с твердыми бытовыми отходами)
10.01.2006
Про затвердження ДБН В.2.5-27-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд"
(Об утверждении ДБН В.2.5-27-2006 "Защитные мероприятия электробезопасности в электроустановках домов и сооружений")
29.03.2006
Про виконання рішення колегії Мінбуду від 9 березня 2006 р. N 47
(О выполнении решения коллегии Минстроя от 9 марта 2006 г. N 47)
23.03.2006
Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на II квартал 2006 р.
(Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на II квартал 2006 г.)
22.03.2006
Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони"
(Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.2-5-97 "Защитные сооружения гражданской обороны")
24.03.2006
Про основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 2006 рік
(Об основных заданиях Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на 2006 год)
27.01.2006
Про затвердження Рекомендацій із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів
(Об утверждении Рекомендаций по разработке схем санитарной очистки населенных пунктов)
10.01.2006
Про затвердження Положення про колегію Мінбуду України
(Об утверждении Положения о коллегии Минстроя Украины)
30.01.2006
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держбуду від 15 лютого 2005 р. N 39
(О признании таким, что потерял действие, приказа Госстроя от 15 февраля 2005 г. N 39)
09.03.2006
Про Заходи щодо реалізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки
(О Мероприятиях по реализации Концепции развития морского берега Крыма на 2006-2016 годы)
16.02.2006
Про затвердження Рекомендацій з удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів
(Об утверждении Рекомендаций по усовершенствованию эксплуатации действующих полигонов и свалок твердых бытовых отходов)
10.01.2006
Про затвердження Санітарно-технічного паспорта полігону твердих побутових відходів (типового)
(Об утверждении Санитарно-технического паспорта полигона твердых бытовых отходов (типичного))
10.01.2006
Про затвердження Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів
(Об утверждении Правил эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов)
10.01.2006
Про затвердження Методики розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами
(Об утверждении Методики разработки оценки влияния на окружающую природную среду для объектов обращения с твердыми бытовыми отходами)
10.01.2006
Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України
(Об утверждении Норм образования твердых бытовых отходов для населенных пунктов Украины)
10.01.2006
Про затвердження Типових норм часу на виготовлення предметів ритуальної належності
(Об утверждении Типичных норм времени на изготовление предметов ритуальной принадлежности)
10.01.2006
Про введення Холоднюка І.В. до складу колегії Мінбуду України
(О введении Холоднюка І.В. в состав коллегии Минстроя Украины)
14.03.2006
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.06 N 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки"
(Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 01.03.06 N 229 "Про утверждение Государственной программы стандартизации на 2006-2010 года")
20.03.2006
Про організацію виконання Заходів щодо реалізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки
(Об организации выполнения Мероприятий по реализации Концепции развития морского берега Крыма на 2006-2016 годы)
20.03.2006
 ЕмкостиСпонсоры раздела: