Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю"
(О проекте Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного архитектурно-строительного контроля")
19.08.2005
Про "Концепцію створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні"
(О "Концепции создания единой системы органов государственного архитектурно-строительного контроля в Украине")
19.08.2005
Про проект Зміни N 1 державних будівельних норм ДБН Б.2.4-2-94
(О проекте Изменения N 1 государственных строительных норм ДБН Б.2.4-2-94)
19.08.2005
Про погодження пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. N 2328
(О согласовании предложений относительно внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 20 декабря 1999 г. N 2328)
19.08.2005
Про погодження проектів гармонізованих національних стандартів ДСТУ ISO 10211-1:2005 та ДСТУ ISO 10211-2:2005
(О согласовании проектов гармонизированных национальных стандартов ДСТУ ISO 10211-1:2005 и ДСТУ ISO 10211-2:2005)
19.08.2005
Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 N 483 "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної ек...
(О согласовании проекта постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11.04.02 N 483 "О Порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведения их комплексной государственной ек...)
19.08.2005
Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України" (щодо проведення комплексної державної експертизи)
(О проекте Закона Украины "О внесении изменений к некоторым Законам Украины" (относительно проведения комплексной государственной экспертизы))
19.08.2005
Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"
(О внесении изменений в ДБН А.3.1-5-96 "Организация строительного производства")
19.08.2005
Про погодження змін Типових регіональних правил забудови
(О согласовании изменений Типовых региональных правил застройки)
19.08.2005
Про скасування наказу Держбуду від 17.11.98 N 264
(Об отмене приказа Госстроя от 17.11.98 N 264)
19.08.2005
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження техніко-економічного обґрунтування будівництва другої черги дослідно-промислової електростанції в с. Чорноморка (Каборга) Очаківського району Миколаївської області
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение технико-экономического обоснования строительства второй очереди опытно-промышленной электростанции в с. Черноморка (Каборга) Очаковского района Николаевской области)
03.08.2005
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту "Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1...3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южно-Української АЕС"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта "Реконструкція системы технического водоснабжения. Работа блоков 1...3 на Ташлицком водохранилище и бризкальних бассейнах Южно-украинской АЕС")
05.08.2005
Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту будівництва "Нафтопровід Броди-Плоцьк" (українська частина)"
(О согласовании проекта постановления Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта строительства "Нафтопровід Броди-Плоцьк" (украинская часть)")
03.08.2005
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження техніко-економічного обґрунтування інвестицій "Впровадження технології когенерації на компресорній станції "Богородчани" Управління магістральних газопроводів "Прикарпа...
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение технико-экономического обоснования инвестиций "Впровадження технологии когенерації на компрессорной станции "Богородчани" Управление магистральных газопроводов "Прикарпа...)
03.08.2005
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження техніко-економічного обґрунтування реконструкції I черги Слов'янської ТЕС з будівництвом дубль-блока 125 МВт з котлами ЦКШ"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение технико-экономического обоснования реконструкции І очереди Славянской ТЕС со строительством дубль-блока 125 МВт с котлами ЦКШ")
03.08.2005
Про проект нової редакції Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)
(О проекте новой редакции Лицензионных условий осуществления строительной деятельности (изыскательные и проектные работы для строительства, сводки несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей))
19.08.2005
Про внесення змін до Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України", затвердженого спільним наказом Мінекономіки, Мінфіну, Державного комітету у справах містобудування і архітектури...
(О внесении изменений к Положению о финансировании и государственном кредитовании капитального строительства, что осуществляется на территории Украины", утвержденного общим приказом Минэкономики, Минфина, Государственного комитета по делам градостроения и архитектуры...)
19.08.2005
Про проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"
(О проекте ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади")
19.08.2005
Про виконання пріоритетних доручень Прем'єр-міністра України щодо підтримки малого та середнього бізнесу за зверненнями підприємців, які надходять на "гарячу лінію"
(О выполнении приоритетных поручений Премьер-министра Украины относительно поддержки малого и среднего бизнеса за обращениями предпринимателей, которые поступают на "гарячую линию")
02.08.2005
Щодо організації роботи з погашення заборгованості по заробітній платі відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 20.07.2005 р. N 36564/1/1-05 на доручення Президента України від 15.07.2005 р. N 1-1/678
(Относительно организации работы по погашению задолженности по заработной плате согласно поручению Премьер-министра Украины от 20.07.2005 г. N 36564/1/1-05 на поручение Президента Украины от 15.07.2005 г. N 1-1/678)
08.08.2005
Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії та президії науково-технічної ради Державного Комітету України з будівництва та архітектури на II півріччя 2005 р.
(Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии и президиума научно-технического совета Государственного Комитета Украины по строительству и архитектуре на II полугодие 2005 г.)
09.08.2005
Про скасування наказу від 16.09.99 N 228
(Об отмене приказа от 16.09.99 N 228)
26.08.2005
Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"
(О внесении изменений в ДБН А.3.1-5-96 "Организация строительного производства")
19.08.2005
Про затвердження Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98 та внесення редакційних поправок до зазначеного стандарту
(Об утверждении Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98 и внесении редакционных поправок к отмеченному стандарту)
25.08.2005
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98
(О проекте Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98)
19.08.2005
Про прийняття спрощеної процедури внесення змін регуляторного характеру до нормативних документів у будівництві
(О принятии упрощенной процедуры внесения изменений регуляторного характера к нормативным документам в строительстве)
05.08.2005
Щодо результатів наради від 10.08.05 з питань подальшого функціонування державних акціонерних та холдингових компаній
(Относительно результатов совещания от 10.08.05 по вопросам последующего функционирования государственных акционерных и холдинговых компаний)
30.08.2005
Щодо виконання Закону України "Про внесення змін до Господарського кодексу України" від 16 червня 2005 р. N 2668-IV
(Относительно выполнения Закона Украины "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины" от 16 июня 2005 г. N 2668-IV)
09.08.2005
Про проекти змін до нормативних документів Держбуду України, якими регулюються питання нормування та стандартизації у будівництві
(О проектах изменений в нормативные документы Госстроя Украины, которыми регулируются вопросы нормирования и стандартизации в строительстве)
19.08.2005
Про хід виконання Указу Президента України "Про деякі заходи щодо забезпечення здіснення державної регуляторної політики" від 01.06.05 N 901/2005
(О ходе выполнения Указа Президента Украины "О некоторых мероприятиях по обеспечению осуществления государственной регуляторной политики" от 01.06.05 N 901/2005)
26.08.2005
Про затвердження змін нормативних документів
(Об утверждении изменений нормативных документов)
23.08.2005
Про затвердження Зміни N 1 до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"
(Об утверждении Изменения N 1 к ДБН А.3.1-5-96 "Организация строительного производства")
22.08.2005
Про введення в дію рішення колегії від 21 липня 2005 р. N 51
(О введении в действие решения коллегии от 21 июля 2005 г. N 51)
10.08.2005
Про підсумки роботи галузі у I півріччі 2005 року
(Об итогах работы отрасли в И полугодии в 2005 году)
20.07.2005
Про стан реалізації заходів енергозбереження та оснащення наявного житлового фонду засобами обліку в АР Крим та Дніпропетровського області
(О состоянии реализации мероприятий энергосбережения и оснащения имеющегося жилищного фонда средствами учета в АР Крым и Днепропетровского области)
21.06.2005
Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, запитами та зверненнями народних депутатів України і громадян, та стан виконання рішень ...
(О состоянии исполнительской дисциплины и организации выполнения заданий, определенных актами законодательства, поручениями Президента Украины и Кабинета Министров Украины, запросами и обращениями народных депутатов Украины и граждан, и состояние выполнения решений ...)
20.07.2005
Про затвердження галузевих комунальних норм України "Розрахунок кількості теплової енергії, яка витрачається стояками в квартирах та стояками і нагрівальними приладами приміщень загального користування багатоквартирного житлового будинку при відключе...
(Об утверждении отраслевых коммунальных норм Украины "Розрахунок количества тепловой энергии, которая расходуется стояками в квартирах и стояками и нагревательными приборами помещений общего пользования многоквартирного жилого дома при відключе...)
17.06.2005
Про стан реалізації заходів енергозбереження та оснащення наявного житлового фонду засобами обліку в АР Крим та Дніпропетровського області
(О состоянии реализации мероприятий энергосбережения и оснащения имеющегося жилищного фонда средствами учета в АР Крым и Днепропетровского области)
21.06.2005
Про введення в дію рішення колегії Держжитлокомунгоспу України від 20 липня 2005 року N 28 "Про підсумки роботи галузі у I півріччі 2005 року"
(О введении в действие решения коллегии держжитлокомунгоспу Украины от 20 июля 2005 года N 28 "О итогах работы отрасли в І полугодии 2005 года")
01.08.2005
Про підсумки роботи галузі у I півріччі 2005 року
(Об итогах работы отрасли в И полугодии в 2005 году)
20.07.2005
Про введення в дію рішення колегії Держжитлокомунгоспу України від 20 липня 2005 року N 29 "Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів Украї...
(О введении в действие решения коллегии держжитлокомунгоспу Украины от 20 июля 2005 года N 29 "О состоянии исполнительской дисциплины и организации выполнения заданий, определенных актами законодательства, поручениями Президента Украины и Кабинета Министров Украи...)
01.08.2005
Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, запитами та зверненнями народних депутатів України і громадян, та стан виконання рішень ...
(О состоянии исполнительской дисциплины и организации выполнения заданий, определенных актами законодательства, поручениями Президента Украины и Кабинета Министров Украины, запросами и обращениями народных депутатов Украины и граждан, и состояние выполнения решений ...)
20.07.2005
Про Порядок визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України
(О Порядке определения и применения показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
29.07.2005
Про введення в дію рішення колегії Держжитлокомунгоспу від 21.06.05 N 26
(О введении в действие решения коллегии держжитлокомунгоспу от 21.06.05 N 26)
29.06.2005
Про проект "Методичних рекомендацій щодо розрахунку норм витрат електроенергії на технологічні потреби підприємств комунальної теплоенергетики"
(О проекте "Методических рекомендаций относительно расчета норм расходов электроэнергии на технологические потребности предприятий коммунальной теплоенергетики")
23.06.2005
Про створення Оргкомітету з проведення конгресу "Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства - 2005" та Третьої міжнародної виставки "КомунТех - 2005"
(О создании Оргкомитета по проведению конгресса "Інституционные и технические аспекты реформирования жилищно-коммунального хозяйства - 2005" и Третьей международной выставки "КомунТех - 2005")
17.06.2005
Про проект Методики визначення нормативів питного водопостачання населення
(О проекте Методики определения нормативов питьевого водоснабжения населения)
23.06.2005
Про зупинення дії пункту 2 рішення науково-технічної ради Комітету від 28 квітня 2005 року N 9 "Про впровадження мобільних установок для очищення водопровідної та артезіанської води виробництва фірми "ТАЛА ВОДА"
(Об остановке действия пункта 2 решения научно-технического совета Комитета от 28 апреля в 2005 году N 9 "О внедрении мобильных установок для очистки водопроводной и артезианской воды производства фирмы "ТАЛА ВОДА")
23.06.2005
Про підсумки позачергової атестації керівників державних регіональних технічних інспекцій міського електротранспорту
(Об итогах внеочередной аттестации руководителей государственных региональных технических инспекций городского электротранспорта)
07.07.2005
Про проект відомчих будівельних норм України "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Встановлення лічильників води та теплової енергії"
(О проекте ведомственных строительных норм Украины "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Установление счетчиков воды и тепловой энергии")
23.06.2005
Про погодження проекту будівництва "Житловий будинок з вбудованими приміщеннями та будівництво прибудованих приміщень до існуючої адміністративної будівлі по вул. Бакінській, 37/41 у Шевченківському районі м. Києва"
(О согласовании проекта строительства "Жилой дом со встроенными помещениями и строительство пристроенных помещений к существующему административному зданию по ул. Бакинской, 37/41 в Шевченковском районе г. Киева")
28.07.2005
Про Рекомендації з проектування та використання вентильованої фасадної системи "Краспан ВСт о(н)" для будівництва та реконструкції будівель
(О Рекомендациях по проектированию и использованию вентилируемой фасадной системы "Краспан ВСт о(н)" для строительства и реконструкции зданий)
10.06.2005
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2005 р. N 413 "Про затвердження Програми "Власність народу"
(Об организации выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 03.06.2005 г. N 413 "Об утверждении Программы "Собственность народа")
27.07.2005
Про Порядок визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України
(О Порядке определения и применения показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
05.07.2005
Про "Методичні рекомендації з визначення коштів на доплати працівникам будівельних організацій у зв'язку з втратами часу на проїзд при перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад"
(О "Методических рекомендациях по определению средств на доплаты работникам строительных организаций в связи с потерями времени на проезд при перевозке их от места размещения строительной организации (сборного пункта) к объекту строительства и назад")
05.07.2005
Про Державну комплексну програму "Житло - інвалідам"
(О Государственной комплексной программе "Жилье - инвалидам")
25.06.2005
Про затвердження результатів державної атестації науково-дослідних (науково-технічних) організацій
(Об утверждении результатов государственной аттестации научно-исследовательских (научно-технических) организаций)
25.06.2005
Щодо виконання рішення колегії Держбуду України від 25 червня 2005 року N 39 "Про стан розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у будівництві"
(Относительно выполнения решения коллегии Госстроя Украины от 25 июня 2005 года N 39 "О состоянии развития предпринимательства и реализации государственной регуляторной политики в строительстве")
01.07.2005
Про затвердження Зміни N 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги"
(Об утверждении Изменения N 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Защита от пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования")
07.07.2005
Про виконання рішення колегії Держбуду України від 24.06.2005 р. N 41
(О выполнении решения коллегии Госстроя Украины от 24.06.2005 г. N 41)
07.07.2005
Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних організацій)
(О государственной аттестации научно-исследовательских (научно-технических организаций))
11.07.2005
Про скасування наказів Держбуду України від 01.04.96 N 47 "Про реорганізацію державного підприємства "Донбасбудрозвідування" у філію державного інституту "УкрНДІІНТВ", від 25.04.96 N 71 "Про реорганізацію державного підприємства з інженерно-технічних...
(Об отмене приказов Госстроя Украины от 01.04.96 N 47 "О реорганизации государственного предприятия "Донбасбудрозвідування" в филиал государственного института "УкрНДІІНТВ", от 25.04.96 N 71 "О реорганизацию государственного предприятия из инженерно-технических...)
22.07.2005
Про організацію постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 р. N 538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод"
(Об организации постановления Кабинета Министров Украины от 30.06.2005 г. N 538 "О утверждении Порядка учета дорожно-транспортных проишествий")
21.07.2005
Про затвердження ДСТУ Б В.1.1-11:2005 "Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість"
(Об утверждении ДСТУ Б В.1.1-11:2005 "Електрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость")
07.07.2005
Про затвердження національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)
(Об утверждении национального стандарта ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99))
20.07.2005
Про скасування національного стандарту ДСТУ Б А.1.1-67-95
(Об отмене национального стандарта ДСТУ Б А.1.1-67-95)
20.07.2005
Про затвердження національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98)
(Об утверждении национального стандарта ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98))
20.07.2005
Про підсумок роботи робочих груп із перегляду регуляторних актів
(Об итоге работы рабочих групп из пересмотра регуляторных актов)
22.07.2005
Про підсумки роботи будівельного комплексу України у I півріччі 2005 року
(Об итогах работы строительного комплекса Украины в І полугодии 2005 года)
21.07.2005
Про хід реалізації регіональних програм житлового будівництва, залучення кредитних ресурсів на його розвиток, в тому числі на основі іпотечного кредитування
(О ходе реализации региональных программ домостроения, привлечение кредитных ресурсов на его развитие, в том числе на основе ипотечного кредитования)
24.06.2005
Про підсумки конкурсу "Кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2004 році в Україні"
(Об итогах конкурса "Лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в 2004 году в Украине")
29.07.2005
Про організацію виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.06.2005 р. N 32654/1/1-05 до Закону України "Про захист економічної конкуренції"
(Об организации выполнения поручения Кабинета Министров Украины от 29.06.2005 г. N 32654/1/1-05 к Закону Украины "О защите экономической конкуренции")
12.07.2005
Про визначення вартості робіт за відомчим цінником
(Об определении стоимости работ за ведомственным ценником)
21.06.2005
Про втрату чинності наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 17.10.96 N 87
(Об утрате действия приказа Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству от 17.10.96 N 87)
22.07.2005
Щодо використання житлових приміщень
(Относительно использования жилищных помещений)
14.07.2005
 ЕмкостиСпонсоры раздела: