Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Тип > Другие > Регламент

caparol

Регламент


Список документов в категории

Название Дата
Регламент із забезпечення проведення державної експертизи містобудівних обґрунтувань по м. Києву в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України
(Регламент из обеспечения проведения государственной экспертизы градостроительных обоснований по г. Киеву в Министерстве регионального развития и строительства Украины)
01.01.2009
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 3. Технологія. 10.3.02-96. Частина 2. Технологічне устаткування об"єктів побутового і комунального призначення
(Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 3 Технологія. 10.3.02-96. Часть 2. Технологическое оборудование обьектов бытового и коммунального назначения)
01.01.1996
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 3. Технологія. 10.3.01-96. Частина 1. Технологічне устаткування суспільних будівель
(Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 3 Технологія. 10.3.01-96. Часть 1. Технологическое оборудование общественных зданий)
01.01.1996
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 7. Електротехніка. 10.7.05-96 Частина 5. Світлотехнічні вироби
(Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 7. Электротехника. 10.7.05-96 Часть 5. Светотехнические изделия)
10.07.1996
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 7. Електротехніка. 10.7.04-96 Частина 4. Апарати низької напруги
(Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 7. Электротехника. 10.7.04-96 Часть 4. Аппараты низкого напряжения)
10.07.1996
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 7. Електротехніка. 10.7.08-96 Частина 8. Засоби зв"язку
(Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 7. Электротехника. 10.7.08-96 Часть 8. Средства связи)
10.07.1996
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 7. Електротехніка. 10.7.06-96 Частина 6. Дроти і кабелі
(Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 7. Электротехника. 10.7.06-96 Часть 6. Провода и кабели)
10.07.1996
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 7. Електротехніка. 10.7.03-96 Частина 3. Комплектні пристрої управління, розподіли електричної енергії і захисту на напругу до 1000В
(Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 7. Электротехника. 10.7.03-96 Часть 3. Комплектные устройства управления, распределения электрической энергии и защиты на напряжение до 1000В)
10.07.1996
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 7. Електротехніка. 10.7.07-96 Частина 7. КІП і автомата
(Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 7. Электротехника. 10.7.07-96 Часть 7. КИП и автоматика)
10.07.1996
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 7. Електротехніка. 10.7.02-96 Частина 2. Трансформатори, комплектні трансформаторні підстанції
(Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 7. Электротехника. 10.7.02-96 Часть 2. Трансформаторы, комплектные трансформаторные подстанции)
10.07.1996
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 7. Електротехніка. 10.7.01-96 Частина 1. Апарати високої напруги
(Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 7. Электротехника. 10.7.01-96 Часть 1. Аппараты высокого напряжения)
10.07.1996
Перелік чинних в Україні державних стандартів з енергозбереження (станом на 1.12.99р.)
(Перечень действующих в Украине государственных стандартов по энергосбережению (состоянием на 1.12.99р.))
01.12.1999
Регламент щодо порядку підготовки, розгляду та подання нагородних матеріалів у Держбуді України
(Регламент относительно порядка подготовки, рассмотрения и представления наградных материалов в Госстрое Украины)
20.03.2003
Перелік робіт із стандартизації та нормування у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства на 2001 рік
(Перечень работ из стандартизации и нормирования в сфере градостроения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2001 год)
01.01.2001
Переліки служб Укрінвестекспертізи і уповноважених юридичних осіб, які згідно чинному законодавству мають право проводити державну експертизу...
(Перечни служб Укринвестэкспертизы и уполномоченных юридических лиц, которые согласно действующему законодательству имеют право проводить государственную экспертизу...)
20.02.2003
Перелік галузевих стандартів та прирівняних до них нормативних документів колишнього СРСР, термін дії яких продовжено в Україні
(Перечень отраслевых стандартов и приравненных к ним нормативных документов прежнего СССР, срок действия которых продолжен в Украине)
01.01.2002
Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2003р.)
(Перечень действующих в Украине нормативных документов в отрасли строительства (по состоянию на 1января 2003р .))
21.12.1998
Перелік базових організацій України по нормуванню та стандартизації в галузі будівництва /за станом на 01.10.94р./ (скасовано)
(Перечень базовых организаций Украины по нормированию и стандартизации в отрасли строительства /по состоянию на 01.10.94р./ (отменено))
01.10.1994
 ЕмкостиСпонсоры раздела: