Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Тип > ДБН (Державні Будівельні Норми)

ДБН (Державні Будівельні Норми)


Список документов в категории

Название Дата
ДБН В.2.3-16:2007 Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг.
(ДБН В.2.3-16:2007 Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг.)
01.01.1970
ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України
(ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України)
01.01.1970
ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва
(ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва)
01.01.1970
ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. підприємства побутового обслуговування.
(ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. підприємства побутового обслуговування.)
01.01.1970
ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд
(ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд)
01.01.1970
ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
(ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади)
01.01.1970
ДБН Б.1.1-5:2007 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)у містобудівній документації. Друга частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-те
(ДБН Б.1.1-5:2007 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)у містобудівній документації. Друга частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-те)
01.01.1970
ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення
(ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення)
01.01.1970
ДБН IV-11-1Р Державнi будiвельнi норми України. Система стандартизацiї та нормування в будiвницiвi. Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування.
(ДБН IV-11-1Р Державнi будiвельнi норми України. Система стандартизацiї та нормування в будiвницiвi. Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування.)
01.01.1970
ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
(ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади)
01.01.1970
ДБН Б.2.2-1-01(Проект. Перша редакція) Містобудування. Планування і забудова населених пунктів
(ДБН Б.2.2-1-01(Проект. Перша редакція) Містобудування. Планування і забудова населених пунктів)
01.01.1970
ДБН Д.2.3- 99 Дополнение 3, Дополнение 4. Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования
(ДБН Д.2.3- 99 Дополнение 3, Дополнение 4. Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования)
01.01.1970
ДБН Г.1-6-96 Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів.
(ДБН Г.1-6-96 Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів.)
01.01.1970
ДБН В.2.8-1-95 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення.
(ДБН В.2.8-1-95 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення.)
01.01.1970
ДБН 338-92 Проектування, улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків.
(ДБН 338-92 Проектування, улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків.)
01.01.1970
ДБН 298-92 Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий.
(ДБН 298-92 Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий.)
01.01.1970
ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва.
(ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва.)
01.01.1970
ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні.
(ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні.)
01.01.1970
ДБН 360-92** вид. 2002р. (зі змінами №1 - №10) Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.
(ДБН 360-92** вид. 2002р. (зі змінами №1 - №10) Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.)
01.01.1970
Будинки і споруди ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТНИХ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ ДБН В.2.2-24:2009
(Будинки і споруди ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТНИХ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ ДБН В.2.2-24:2009)
01.09.2009
Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування ДБН Б.1.1-4-2009
(Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування ДБН Б.1.1-4-2009)
01.10.2009
ДБН В.2.3-19-2008 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм
(ДБН В.2.3-19-2008 Сооружения транспорта. Железной дороги колеи 1520 гг)
01.08.2008
Змiна № 6 до "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000
(Изменение № 6 к "Правилам определения стоимости строительства" ДБН Д.1.1-1-2000)
01.04.2009
Зміна № 5 до "Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000"
(Изменение № 5 к "Правилам определения стоимости строительства" ДБН Д.1.1-1-2000)
06.05.2008
БУДIВНИЦТВО В УМОВАХ УЩІЛЬНЮЮЧОЇ ЗАБУДОВИ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДБН В.1.2-12-2008
(СТРОИТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ УПЛОТНЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДБН В.1.2-12-2008)
01.01.2009
ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Суспільні будинки і споруди. Посiбник
(ДБН В.2.2-9-99. Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Пособие)
04.08.1999
Інженерне устаткування будинків і споруд. Зовнішні сіті і споруди. ДБН В.2.5-20-2001 (УКР)
(Инженерное оснащение домов и сооружений. Внешние сети и сооружения.ДБН В.2.5-20-2001 (УКР))
21.10.1998
Будинки і споруди. ГОТЕЛІ. ДБН В.2.2-20:2008
(Дома и сооружения. ОТЕЛИ. ДБН В.2.2-20:2008)
23.07.2008
ЗМIНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
(ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Здания и сооружения Жилые здания. Основные положения)
01.04.2009
ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Суспільні будинки і споруди. Основні положення ЗМІНА №4 (РОС)
(ДБН В.2.2-9-99 Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения ИЗМЕНЕНИЕ №4 (РУС))
01.01.2009
ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Суспільні будинки і споруди. Основні положення ЗМІНА №4 (УКР)
(ДБН В.2.2-9-99 Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения ИЗМЕНЕНИЕ №4 (УКР))
01.01.2009
Змiна N1 до ДБН 360-92**
(Изменение N1 к ДБН 360-92**)
13.10.2008
Про проект змін до державних будівельних норм ДБН 360-92**
(О проекте изменений в государственные строительные нормы ДБН 360-92**)
04.07.2008
ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель
(ДБН В.2.6-31:2006 Конструкции договори и сооружений. Тепловая изоляция зданий)
01.04.2007
БУДIВНИЦТВО В СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ ДБН В.1.1-12:2006
(СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ ДБН В.1.1-12:2006)
02.01.2007
УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ ДБН В.2.6-22-2001
(УСТРОЕНИЯ ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДБН В.2.6-22-2001)
01.01.2002
Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування ДБН Б 2.2-1:2008
(Кладбища, крематории и колумбарии. Нормы проектирования ДБН Б 2.2-1:2008)
26.12.2008
ТРАМВАЙНІ ТА ТРОЛЕЙБУСНІ ЛІНІЇ Загальні вимоги до проектування ДБН В.2.3-18:2007
(ТРАМВАЙНІ ТА ТРОЛЕЙБУСНІ ЛІНІЇ Загальні вимоги до проектування ДБН В.2.3-18:2007)
28.12.2007
Про прийняття державних будівельних норм ДБН В.2.3-14:2006 та припинення застосування СНиП 2.05.03-85
(Про прийняття державних будівельних норм ДБН В.2.3-14:2006 та припинення застосування СНиП 2.05.03-85)
06.05.2006
ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Інженерні вишукування для будівництва
(ДБН А.2.1-1-2008 Изыскания, проектирование и территориальная деятельность. Изыскания. Инженерные изыскания для строительства)
01.07.2008
Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000
(Правила определения стоимости строительства ДБН Д.1.1-1-2000)
01.10.2000
СКЛАД, ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬРАДИ ДБН Б. 1.1-7:2007
(СКЛАД, ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬРАДИ ДБН Б. 1.1-7:2007)
01.04.2008
ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкція, ремонт, реставрація об"єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт
(ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкция, ремонт, реставрация объектов строительства. Жилые дома. Реконструкция и капитальный ремонт)
01.01.2009
ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
(ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Общие принципы обеспечения надежности и конструктивной безопасности зданий, сооружений, строительных конструкций и основ)
01.01.2009
ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації
(ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Первая часть. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) на особый период в градостроительной документации)
01.01.2008
ДБН Б.1.1-4-2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування
(ДБН Б.1.1-4-2009. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования)
01.10.2009
ДБН В.2.1-10-2009. Об"єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
(ДБН В.2.1-10-2009. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения. Основы и фундаменты сооружений. Основные положения проектирования)
01.07.2009
ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків
(ДБН В.2.2-24:2009. Дома и сооружения. Проектирования высотных жилых и общественных домов)
01.07.2009
ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і спорудження. Підприємства торгівлі (РОС)
(ДБН В.2.2-23:2009. Здания и сооружения. Предприятия торговли (РУС))
01.07.2009
ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі (УКР)
(ДБН В.2.2-23:2009. Дома и сооружения. Предприятия торговли (УКР))
01.07.2009
ДБН В.2.2-16-2005. Зміна Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві запоклажі.
(ДБН В.2.2-16-2005. Изменение Дома и сооружения. Зрелищные-зрелищно-культурно-зрелищные и развлекательные учреждения.)
26.05.2009
ДБН В.2.2-9-99. Зміна Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.
(ДБН В.2.2-9-99. Изменение Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения.)
26.05.2009
ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації
(ДБН В.2.6-33:2008. Конструкции домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию, устроения и эксплуатации)
01.07.2009
ДБН Б.1.1-9:2009. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів
(ДБН Б.1.1-9:2009. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов сельских населенных пунктов)
01.09.2009
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва (з доповненнями і змінами за станом на 19.03.2009 р.)
(ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства (с дополнениями и изменениями по состоянию на 19.03.2009 г.))
19.03.2009
ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна до "Правил визначення вартості будівництва" (Затвер. наказом Мінрегіонбуду України від 19.03.09р. N114 )
(ДБН Д.1.1-1-2000. Изменение к "Правилам определения стоимости строительства" (Утв. приказом Мінрегіонбуду Украины от 19.03.09г. N114 ))
01.04.2009
ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі
(ДБН В.2.5-39:2008. Инженерное оснащение домов и сооружений. Внешние сети и сооружения. Тепловые сети)
01.07.2009
ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд.(Том 1, 2, 3) Зміна N4
(ДБН В.2.6-14-97. Покрытия домов и строений. (Том 1, 2, 3) Изменение N4)
01.06.2009
ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і спорудження. Готелі (РОС)
(ДБН В.2.2-20:2008. Здания и сооружения. Гостиницы (РУС))
01.04.2009
ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі (УКР)
(ДБН В.2.2-20:2008. Дома и сооружения. Отели (УКР))
01.04.2009
ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N1. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
(ДБН В.2.2-15-2005. Изменение N1. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения.)
01.04.2009
ДБН В.2.2-9-99. Зміна Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.
(ДБН В.2.2-9-99. Изменение Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения.)
01.01.2009
ДБН В.1.2-12-2008. СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки
(ДБН В.1.2-12-2008. СНББ. Строительство в условиях уплотненной застройки. Требования безопасности)
01.01.2008
ДБН Б.2.2-3-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ...
(ДБН Б.2.2-3-2008. Планирования и застройка городов и функциональных территорий. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения историко-архитектурных опорных планов, специальной научно-проектной документации для определения исторически)
01.01.2009
ДБН Б.2.2-2-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам"яток архітектури та ...
(ДБН Б.2.2-2-2008. Планирования и застройка городов и функциональных территорий. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации относительно определения границ и режимов использования зон охраны памяток арх)
01.01.2009
ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Зміна N1
(ДБН 360-92** Градостроительство. Планирования и застройка городских и сельских поселений. Изменение N1)
13.10.2008
ДБН А.2.2-6-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об"єктів нерухомої культурної спадщини
(ДБН А.2.2-6-2008. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации для реставрации объектов недвижимого культурного наследства)
01.01.2008
ДБН В.2.3-16:2007. Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг
(ДБН В.2.3-16:2007. Сооружения транспорта. Нормы отведения земельных участков для строительства (реконструкции) автомобильных дорог)
01.01.2008
ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. Зміна N1
(ДБН В.2.5-28-2006. Природное и искусственное освещение. Изменение N1)
01.01.2008
ДБН В.2.2-3-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.
(ДБН В.2.2-3-97. Изменение N2. Дома и сооружения. Дома и сооружения учебных заведений.)
01.01.2008
ДБН В.2.2-4-97. Зміна N2. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.
(ДБН В.2.2-4-97. Изменение N2. Дома и сооружения. Дома и сооружения детских дошкольных учреждений.)
01.01.2008
ДБН В.1.2-11-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії
(ДБН В.1.2-11-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям экономия энергии)
01.01.2008
ДБН В.1.2-10-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд захист від шуму
(ДБН В.1.2-10-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям защита от шума)
01.01.2008
ДБН В.1.2-9-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації
(ДБН В.1.2-9-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность эксплуатации)
01.01.2008
ДБН В.1.2-8-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров"я людини та захист навколишнього природного середовища
(ДБН В.1.2-8-2008. СНББ. Основные требования к зданиям и сооружениям. Безопасность жизни и здоровья человека и защита окружающей природной среды)
01.01.2008
 ЕмкостиСпонсоры раздела: