Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Добавить свое объявление
Загрузка...

Держкоммiстобудування України


Список документов в категории

Название Дата
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 3. Технологія. 10.3.02-96. Частина 2. Технологічне устаткування об"єктів побутового і комунального призначення
(Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 3 Технологія. 10.3.02-96. Часть 2. Технологическое оборудование обьектов бытового и коммунального назначения)
01.01.1996
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 3. Технологія. 10.3.01-96. Частина 1. Технологічне устаткування суспільних будівель
(Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 3 Технологія. 10.3.01-96. Часть 1. Технологическое оборудование общественных зданий)
01.01.1996
Методичні рекомендації з розробки конкурсної пропозиції (оферти) претендента
(Методические рекомендации по разработке конкурсного предложения (оферты) претендента)
28.05.1997
Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями
(Положение о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями)
14.12.1994
Положення про Координаційну раду з питань геодезичного забезпечення будівництва (додаток до рішення колегії Держкоммістобудування від 2 квітня 1996р. N 4, пит.З.)
(Положение о Координационном совете по вопросам геодезического обеспечения строительства (добавление к решению коллегии Госкомгорстроительства от 2 1996р апреля. N 4, вопр.З.))
02.01.2003
ДБН Г.1-5-96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем
(ДБН Г.1-5-96. Нормативная база оснащения строительных организаций (бригад) средствами механизации, инструментом и инвентарем)
03.04.1996
ДБН Г.1-4-95. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві
(ДБН Г.1-4-95. Правила перевозки, складирования и сохранения материалов, изделий, конструкций и оборудования в строительстве)
07.07.1995
ЕРУ-97. Збірник 47. Озеленення. Захисні насадження. Багаторічні плодові насадження (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 47. Озеленение. Защитные насаждения. Многолетние плодовые насаждения (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 28. Залізниці (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 28. Железные дороги (отменен))
24.12.1996
СНиП 4.07.91. Збірник кошторисних норм додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (Витяг для умов України) (скасовано)
(СНиП 4.07.91. Сборник сметных норм дополнительных расходов при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период (Извлечение для условий Украины) (отменено))
06.07.1988
ЕРУ-97. Збірник 18. Опалювання - внутрішні пристрої. (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 18. Отопление. Внутренние устройства (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 22. Водопровід. Зовнішні мережі (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 22. Водопровод. Наружные сети (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 11. Підлоги (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 11. Полы (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 10. Дерев"яні конструкції (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 10. Деревянные конструкции (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 9. Металеві конструкції (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 9. Металлические конструкции (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 8. Кострукцїї з кирпича і блоків (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 7. Бетонні і залізобетонні конструкції збірні (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 6. Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 5. Роботи паль. Опускні колодязі. Закріплення грунтів (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 3. Буропідривні роботи (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 3. Буровзрывные работы (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 1. Земляні роботи (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 1. Земляные работы (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 24. Теплопостачання і газопровід - зовнішні мережі (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 24. Теплоснабжение и газопровод - наружные сети (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель і споруд (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 27. Автомобільні дороги (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 27. Автомобильные дороги (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 26. Роботи теплоізоляцій (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 26. Теплоизоляционные работы (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 23. Каналізація - зовнішні мережі (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 23. Канализация - наружные сети (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 21. Електроосвітлення будівель (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 21. Электроосвещение зданий (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 20. Вентиляція і кондиціонування повітря. (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 19. Газопостачання - внутрішні пристрої. (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 17. Водопровід і канализація - внутрішні пристрої (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 16. Трубопроводи внутрішні (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 16. Трубопроводы внутренние (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 15. Обробні роботи (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 15. Отделочные работы (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 14. Конструкції в сільському будівництві (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 13. Захист будівельних конструкцій і устаткування від корозії (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 12. Крівлі (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 12. Кровли (отменен))
24.12.1996
ЕРУ-97. Збірник 2. Гірничовскриваючі роботи (відмінений)
(ЕРУ-97. Сборник 2. Горновскрышные работы (отменен))
24.12.1996
ДБН-97. Порядок визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються на підприємствах, будівлях і спорудах, розташованих на території України (скасовано)
(ДБН-97. Порядок определения стоимости пусконаладочных работ, что осуществляются на предприятиях, зданиях и сооружениях, расположенных на территории Украины (отменено))
28.03.1997
ДБН IV-16-96, часть III. Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (скасовано)
(ДБН IV-16-96, часть III. Порядок определения стоимости проектно-изыскательных работ для строительства, что осуществляется на территории Украины (отменено))
10.04.1997
ЕРУ-93. Вказівки по застосуванню одиничних розцінок України. Доповнення N 1 (відмінений)
(ЕРУ-93. Указания по применению единичных расценок Украины. Дополнение N 1 (отменен))
25.01.1996
ДБН-93. Доповнення N 1. Вказівки по застосуванню кошторисних норм і розцінок на монтаж устаткування. (відмінений)
(ДБН-93. Дополнение N 1. Указания по применению сметных норм и расценок на монтаж оборудования. (отменен))
25.01.1996
ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств
(ДБН Б.2.4-4-97. Планирование и застройка малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств)
25.03.1997
ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств
(ДБН Б.2.4-3-95. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий)
27.01.1995
ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень (Дів. -ДБН Б.1.1-6:2007)
(ДБН Б.2.4-2-94. Виды, состав, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации для сельских поселений (См. -ДБН Б.1.1-6:2007))
29.06.1994
ДБН Б.1-2-95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України
(ДБН Б.1-2-95. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение комплексных схем транспорта для городов Украины)
27.11.1995
ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів
(ДБН А.3.1-7-96. Производство бетонных и железобетонных изделий)
24.12.1996
ДСТУ Б А.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво
(ДСТУ Б А.3.1-6-96 Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство)
27.06.1996
ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва
(ДБН А.3.1-5-96. Организация строительного производства)
03.04.1996
ДБН А.3.1-4-95. Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об"єкт, що вводитися в експлуатацію (скасовано Наказом Держбуду України від 06.03.2000 N42 з 01.01.2000)
(ДБН А.3.1-4-95. Положения о гарантийном паспорте-сертификате на объект, который вводится в эксплуатацию (упразднен Приказом Держбуду Украины от 06.03.2000 N42 с 01.01.2000))
15.06.1995
ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення. (Втратив чинність -наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
(ДБН А.3.1-3-94. Принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. (Утратил действие - приказ Держбуду Украины от 18.10.2004 г. N 191))
05.10.1994
ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів
(ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДБ. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов)
10.11.1993
ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту
(ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). СПДБ. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта)
10.11.1993
МР 21.01-95 (Допомога до ГОСТ 21.110-95). Методичні рекомендації по складанню специфікації устаткування, виробів і матеріалів
(МР 21.01-95 (Пособие к ГОСТ 21.110-95). Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов)
03.03.1997
ГОСТ 21.406-88. СПДС. Дротяні засоби єдиної автоматизованої системи зв"язку. Позначення умовні графічні на схемах і планах. Зміна N 1
(ГОСТ 21.406-88. СПДС. Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах. Изменение N 1)
01.04.1997
ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
(ДБН А.2.2-3-97 Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства)
15.08.1997
ДБН А.2.2-2-96. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва
(ДБН А.2.2-2-96. Техническая защита информации. Общие требования к организации проектирования и проектной документации для строительства)
02.09.1996
ДБН А.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування.
(ДБН А.2.2-1-95 Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования.)
28.02.1995
ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93). Умовні позначення трубопроводів
(ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93). Условные обозначения трубопроводов)
10.11.1993
ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93). СПДБ. Загальні положення.
(ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93). СПДБ. Общие положения.)
10.11.1993
ДСТУ Б А.1.1-27-94. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення.
(ДСТУ Б А.1.1-27-94. Материалы строительные. Дефекты. Сроки и определения.)
27.09.1994
ДБН IV-11-1p Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування
(ДБН IV-11-1p Правила разработки сметных норм на ремонт оборудования)
05.06.1997
ДСТУ Б А.1.1-16-94. Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-16-94. Черепица керамическая та бетонная. Сроки и определения)
12.04.1994
ДСТУ Б А.1.1-58-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В"яжучі системи.
(ДСТУ Б А.1.1-58-95. Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Вяжущие системы.)
02.02.1995
ДСТУ Б А.1.1-59-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони
(ДСТУ Б А.1.1-59-95. Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Бетонные, растворимые смеси и бетоны)
02.02.1995
ДСТУ Б А.1.1-9-94. Метод електронної мікроскопії матеріалів
(ДСТУ Б А.1.1-9-94. Метод электронной микроскопии материалов)
12.04.1994
ДСТУ Б А.1.1-57-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів
(ДСТУ Б А.1.1-57-95. Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Складирование, сохранение и транспортировка материалов и полуфабрикатов)
02.02.1995
ДСТУ Б А.1.1-8-94. Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення.
(ДСТУ Б А.1.1-8-94. Метод рентгеноструктурного анализа материалов. Аппаратурное оформление.)
12.04.1994
ДСТУ Б А.1.1-10-94. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-10-94. Метод микроскопического количественного анализа структуры материалов. Сроки и определения)
12.04.1994
ДСТУ Б А.1.1-7-94. Метод термічного аналізу матеріалів
(ДСТУ Б А.1.1-7-94. Метод термического анализа материалов)
12.04.1994
ДСТУ Б А.1.1-6-94. Теплофізичні випробування матеріалів
(ДСТУ Б А.1.1-6-94. Теплофизични испытание материалов)
12.04.1994
ДСТУ Б А.1.1-65-95. Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин
(ДСТУ Б А.1.1-65-95. Система технического обслуживания и ремонта строительных машин)
02.02.1995
ДБН В.1.4-0.04-97. СРББ. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об"єктiв будiвництва
(ДБН В.1.4-0.04-97. СРББ. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства)
24.07.1997
ДБН В.1.4-0.03-97. СРББ. Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi
(ДБН В.1.4-0.03-97. СРББ. Регламентированные радиационные параметры. Допустимые уровни)
24.07.1997
ДБН В.1.4-0.02-97. СРББ. Типовi документи
(ДБН В.1.4-0.02-97. СРББ. Типовые документы)
24.07.1997
ДБН В.1.4-0.01-97. СРББ. Основні положення
(ДБН В.1.4-0.01-97. СРББ. Основные положения)
24.07.1997
СНиП 2.01.09-91 Зміна N 2 (скасовано)
(СНиП 2.01.09-91 Изменение N 2 (отменено))
28.06.1995
 Емкости