Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Наказ № 30/10 від 27.01.2004 Про затвердження Порядку встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам’ятках

Название (рус.) Наказ № 30/10 від 27.01.2004 Про затвердження Порядку встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам’ятках
Кем принят Не определен
Тип документа Приказ
Рег. номер 30/10
Дата принятия 27.01.2004
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

caparol
 Емкости

Про затвердження Порядку встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам’ятках

Спільний наказ Міністерства культури і мистецтв України та Держбуду України
від 27 січня 2004 року № 30/10

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 лютого 2004 р. за № 172/8771

На виконання статті 16 Закону України „Про охорону культурної спадщини” наказуємо:

1. Затвердити Порядок встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам’ятках, що додається.

2. Державній службі охорони культурної спадщини Міністерства культури і мистецтв України та Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України:

  • забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
  • у двотижневий термін після державної реєстрації довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підвідомчим установам (організаціям) Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України з будівництва та архітектури.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державну службу охорони культурної спадщини (М.Кучерук) та Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду (Т.Майстерчук).

Міністр
культури і мистецтв України
Ю. Богуцький

Голова Держбуду України
В. Череп

* * *

Затверджено
Наказ Мінкультури України та Держбуду України
27.01.2004 р. № 30/10

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 лютого 2004 р. за № 172/8771

Порядок
встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам’ятках

1. Даний порядок поширюється на пам’ятки архітектури та містобудування, археології, історії, монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва та ландшафту.

Наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

  • пам’ятка – об’єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (далі – Реєстр);
  • охоронна дошка – інформаційно-попереджувальна дошка (табличка) установленої форми, яка розміщується на пам’ятці або є складовою частиною охоронного знака та інформує, що пам’ятку занесено до Реєстру і вона перебуває під охороною держави;
  • охоронний знак – основа, на якій закріплюється охоронна дошка або інформаційний напис.

Охоронний знак установлюється в тому разі, якщо безпосередньо на пам’ятку не можна прикріпити охоронну дошку.

2. Встановлення та утримання охоронних дощок і охоронних знаків у належному стані – один з обов’язкових заходів збереження та захисту пам’ятки від пошкодження, руйнування або знищення.

3. Забезпечення виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок (знаків) покладається на органи охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування (далі – місцеві органи охорони культурної спадщини).

4. Видатки на здійснення матеріальних витрат на виготовлення, встановлення і утримання в належному стані охоронних дощок (знаків) здійснюються за рахунок загального та спеціального фондів державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів.

Також джерелами фінансування заходів з виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок та знаків можуть бути кошти власників пам’яток чи уповноважених ними органів або осіб, які набули права володіння, користування чи управління пам’ятками, кошти замовників робіт, передбачених статтями 22 і 37 Закону України „Про охорону культурної спадщини”, благодійні внески та пожертвування на охорону культурної спадщини та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5. Власник (користувач) пам’ятки зобов’язаний стежити за схоронністю охоронної дошки (знака) і в разі пошкодження або втрати невідкладно повідомити місцевий орган охорони культурної спадщини.

6. Місце і спосіб кріплення охоронної дошки (знака) визначаються місцевим органом охорони культурної спадщини.

7. Місце встановлення охоронної дошки (знака) та способи її кріплення не повинні погіршувати естетичної, історичної, наукової чи художньої цінності пам’ятки.

8. На охоронній дошці зазначаються вид, найменування, датування та охоронний номер пам’ятки.

9. Описи охоронної дошки та охоронного знака, якими встановлені форма і зміст загальних написів, додаються (додатки 1 та 2).

10. На пам’ятках, унесених до Списку всесвітньої культурної спадщини, встановлюються відповідні знаки, що рекомендовані міжнародними організаціями охорони пам’яток.

11. Контроль за дотриманням цього Порядку покладається на місцеві органи охорони культурної спадщини.

 

Голова
Державної служби
охорони культурної спадщини
М. Кучерук

Начальник Управління
реставрації та реконструкції
історичної забудови Держбуду
Т. Майстерчук

* * *

Додаток 1 до п. 9 Порядку

Опис охоронної дошки

Охоронна дошка має форму прямокутника розмірами 480х350 мм товщиною 10 мм з отворами в кутах для кріплення до основи пам’ятки. Охоронна дошка виготовляється з пластику з покриттям „під сталь”.

Поверхня дошки по всьому периметру обрамлена випуклою рамкою з обрамувальними валиками. Розміри рамки: ширина 40 мм по всьому периметру, висота над поверхнею основної площини дошки 4 мм, ширина валика 4 мм, висота – 4 мм.

У верхній частині дошки на відстані 10 мм від верху рамки в центрі розташовано рельєфне зображення малого Державного герба України розміром 65х45 мм, висота над поверхнею 5 мм.

Під малим Державним Гербом України (на відстані 5 мм) по центру напис: „УКРАЇНА” з розміром літер 16 мм та висотою над поверхнею (висотою) 2 мм.

Нижче на відстані 20 мм від напису „УКРАЇНА” по центру напис: „ПАМ’ЯТКА” з розміром літер 22 мм, висотою 2 мм.

Нижче на відстані 10 мм від напису „ПАМ’ЯТКА”, по центру, напис – вид пам’ятки: „археології”, „архітектури та містобудування”, „історії”, „ландшафту”, „садово-паркового мистецтва”, „монументального мистецтва”. Розмір літер напису виду пам’ятки археології, історії, ландшафту – 18 мм, висотою 2 мм. Розмір літер напису виду пам’ятки архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, монументального мистецтва – 15 мм, висотою 2 мм.

Нижче напису виду пам’ятки на відстані 10 мм, по центру, - рамка назви пам’ятки розміром 250х160 мм з обрамувальним валиком розміром 2х4 мм.

У рамці назви пам’ятки на відстані від верхнього валика 12 мм по центру – НАЗВА ПАМ’ЯТКИ – (змінна), розміром літер 22 мм, висотою 2 мм на відстані один рядок від іншого 15 мм.

Нижче, над нижнім валиком рамки назви пам’ятки, на відстані 13 мм від нього, по центру надпис: „ОХОРОННИЙ №____”, розміром літер 14 мм, висотою 2 мм.

Нижче рамки назви пам’ятки по центру на відстані 12 мм від низу валика рамки назви пам’ятки напис: „ОХОРОНЯЄТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ розміром літер 9 мм, висотою 2 мм.

Нижче напису „ОХОРОНЯЄТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ” на відстані 10 мм напис: „ПОШКОДЖЕННЯ КАРАЄТЬСЯ ЗАКОНОМ”, розмір літер 9 мм, висотою 2 мм.

Рельєфні елементи відтінені сріблястою фарбою, вся поверхня покрита лаком.

Голова Державної служби
охорони культурної спадщини
М. Кучерук

* * *

Додаток 2 до п.9 Порядку

Опис охоронного знака

Охоронний знак складається з основи та закріпленої на ній охоронної дошки або інформаційного напису.

Основа охоронного знака виготовляється з тривкого матеріалу (камінь, залізобетон), встановлюється на фундамент. Габарити основи не більше зазначених нижче, але не менше розміру охоронної дошки:

  • висота – 1200 мм;
  • ширина – 1000 мм;
  • товщина – 1000 мм.

На фронтальній або верхній похилій площині основи охоронного знака кріпиться охоронна дошка.

Голова Державної служби
охорони культурної спадщини
М. Кучерук

_______________

(камінь, залізобетон), встановлюється на фундамент. Габарити основи не більше зазначених нижче, але не менше розміру охоронної дошки:

  • висота – 1200 мм;
  • ширин


Спонсоры раздела: