Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Рішення Колегії № 69 від 04.07.2001 Про діяльність управління містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації

Название (рус.) Рішення Колегії № 69 від 04.07.2001 Про діяльність управління містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації
Кем принят Колегія Держбудівництва та архітектури
Тип документа Решение
Рег. номер 69
Дата принятия 04.07.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 

Емкости

Про діяльність управління містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації

Рішення колегії від 4 липня 2001 р. № 69

Заслухавши інформацію головного архітектора Київської області І.Шпилевського про діяльність управління містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації щодо забезпечення координації містобудівної діяльності, дотримання законодавства, колегія Держбуду вирішила:

1. Узяти до відома звіт головного архітектора Київської області І.Шпилевського про діяльність управління містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації. Роботу управління щодо здійснення покладених на нього завдань визнати задовільною.

2. Рекомендувати Київській облдержадміністрації:

здійснити у 2001-2002 роках розроблення схеми планування території області з урахуванням відповідних рішень Генеральної схеми планування території України та умов забезпечення збалансованого розвитку міста Києва та його приміської зони, визначених у проекті нового генерального плану;

розглянути питання щодо збільшення штатної чисельності управління містобудування та архітектури для поліпшення охорони об’єктів культурної спадщини, посилення державного архітектурно-будівельного контролю;

розглянути можливість створення окремих підрозділів містобудування та архітектури і житлово-комунального господарства в структурі районних державних адміністрацій;

активізувати діяльність щодо пошуку нових інвесторів для добудови об’єктів незавершеного будівництва, їх приватизації або розбирання об’єктів, непривабливих для інвесторів та покупців.

3. Рекомендувати Київській міській державній адміністрації спільно з Київською обласною державною адміністрацією у двомісячний термін організувати розгляд концепції генерального плану розвитку міста Києва Київською обласною радою (згідно з висновком п. 3 протоколу спільного засідання колегій Київської міської державної адміністрації та Держбуду від 09.02.01).

4. Управлінню містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації (І.Шпилевський):

у місячний термін розробити заходи щодо забезпечення контролю за станом забудови населених пунктів, використанням територій, особливо приміської зони міста Києва та забудови історичних міст, розміщенням об’єктів в охоронних зонах пам’яток культурної спадщини;

у двомісячний термін разом з головними архітекторами районів та міст підготувати пропозиції органам місцевого самоврядування стосовно оновлення містобудівної документації та забезпечення щорічно відповідних видатків у місцевих бюджетах, в першу чергу для населених пунктів, найбільш привабливих для залучення інвестицій;

постійно проводити роботу з усунення правопорушень у сфері містобудування, недопущення самовільного будівництва.

5. Управлінню містобудівної політики (А.Економов), Державній інспекції архітектурно-будівельного контролю (В.Папка), Управлінню охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури (М.Кучерук):

надавати необхідну методичну та консультативну допомогу управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації;

продовжити практику розгляду стану містобудівної діяльності в населених пунктах області, надання методичної допомоги у проведенні навчань та семінарів з головними архітекторами районів та міст.

6. Управлінню містобудівної політики (А.Економов):

забезпечити введення в дію у третьому кварталі 2001 року змін до державних будівельних норм щодо розміщення об’єктів автосервісу з урахуванням європейських стандартів;

у двомісячний термін спільно з управліннями нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (М.Каплун), архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд (Л.Муляр) підготувати пропозиції щодо врегулювання питань використання квартир на перших поверхах житлових будинків під нежитлові функції.

7. Державній інспекції архітектурно-будівельного контролю (В.Папка) у двомісячний термін підготувати пропозиції щодо внесення змін до Закону України ”Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

8. Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (Т.Щавінська) разом з управлінням містобудівної політики (А.Економов) та Відділом інноваційної політики, нормування та стандартизації (Л.Кравченко) щорічно подавати пропозиції до проекту державного бюджету щодо видатків на розроблення та коригування містобудівної документації.

9. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника голови Держбуду В.Присяжнюка.

Голова колегії

В.І.Череп

ДОВІДКА

про діяльність управління містобудування та архітектури

Київської обласної державної адміністрації

Діяльність управління містобудування і архітектури Київської обласної державної адміністрації (далі – управління) розглядається на виконання організаційних заходів Держбуду України. Управління здійснює свої повноваження у сфері містобудування згідно з чинним законодавством та типовим положенням про управління містобудування й архітектури обласної державної адміністрації.

Робочою групою Держбуду здійснено аналіз діяльності управління з організації містобудівної діяльності на території області місцевих органів містобудування та архітектури в окремих районах та містах області.

Структура управління містобудування й архітектури.

До складу управління входять начальник управління, два відділи планування та забудови, а також інспекція Держархбудконтролю. За штатним розписом в управлінні 12 штатних одиниць. Штат укомплектовано професійними фахівцями. Однак на даний час три вакансії не заповнено. Заступником головного архітектора області є начальник ДАБК. Структура управління, професійна підготовка та освіта спеціалістів відповідають вимогам, встановленим Держбудом.

У всіх 25 адміністративних районах області створено відділи містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, очолювані районними архітекторами, переважна більшість яких має вищу архітектурну освіту.

Основний обсяг робіт відділів становить вирішення проблем забезпечення життєдіяльності населених пунктів (підготовка до зими, вирішення проблем тепло-, водопостачання, водовідведення, утримання та ремонту доріг, цвинтарів та інше), що створює перепони для здійснення містобудівної діяльності.

При управлінні облдержадміністрації та відділах містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрацій, управліннях та відділах містобудування та архітектури міськвиконкомів функціонують проектно-виробничі архітектурно-планувальні бюро, які виконують роботи з підготовки вихідних даних на проектування та надають інші послуги в містобудівній сфері.

Організація розроблення містобудівної документації.

Починаючи з 1991 року з 53 оновлено тільки 13 генеральних планів міст та селищ області. Органи місцевого самоврядування не приділяють достатньої уваги цьому питанню. На даний час затверджені або розробляються генеральні плани міст Броварів, Борисполя, Боярки, Вишневого, Славутича, Українки, селища Козин, ТЕО розвитку м. Біла Церква. Практику організації розроблення комплексу містобудівної документації по місту Бровари, виконаної інститутом Діпромісто (грошова оцінка земель, генеральний план, місцеві правила забудови центральної частини міста, проекти детального планування житлових районів), було розглянуто і схвалено НТР Держбуду. Грошова оцінка земель міста Бровари визнана еталонною.

Практично не розробляються проекти детального планування територій та програми комплексної реконструкції міст. Характерною ознакою для міських поселень стала вибіркова забудова.

Гострою проблемою залишається стан розроблення містобудівної документації сільських поселень. Із 1217 сіл області відсутня містобудівна документація для 265 поселень, тільки для 15 відкориговані генеральні плани за 1997 – 2000 роки. Найкращий стан справ у Києво-Святошинському та Васильківському районах, що зумовлено великим попитом на розміщення індивідуального житла для мешканців м. Києва.

На даний час Верховною Радою України затверджено межі міст Переяслава-Хмельницького, Броварів, Березані, Славутича, Ржищева. Однак, наприклад, протягом двох років не вирішується питання затвердження Верховною Радою України проекту межі міста Борисполя. Не знайдено узгоджувальної позиції у визначенні меж міста Біла Церква між Білоцерківським міськвиконкомом та райдержадміністрацією.

Першочергового коригування потребує Схема планування території області, на що у бюджеті області на 2001 рік передбачено усього 30,0 тис грн.

Управління в межах своєї компетенції організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів області. Однак містобудівний кадастр запроваджено тільки в містах Біла Церква та Бровари. Виконано пілотний проект для села Макіївка Білоцерківського району за шведською методикою. Проте загалом робота щодо створення та ведення містобудівного кадастру недостатня.

Крім того управління сприяє проведенню грошової оцінки земель населених пунктів. На даний час цю роботу завершено для усіх 1270 населених пунктів області.

Координація містобудівної діяльності на території області.

Для більш ефективного врегулювання процедурних питань рішенням обласної ради від 22.10.98 року затверджено Правила забудови і благоустрою населених пунктів Київської області. Однак місцеві правила забудови розроблено тільки в Білій Церкві та Броварах.

Для ефективного вирішення розміщення об’єктів виробничого призначення в облдержадміністрації, райдержадміністраціях та міськвиконкомах створено міжвідомчі комісії з питань розміщення продуктивних сил, що дало можливість оперативно та комплексно вирішувати питання розміщення виробничих об’єктів.

При управлінні постійно працює архітектурно-містобудівна рада. За 2000 рік проведено 14 засідань ради, на яких було розглянуто 119 питань, з початку 2001 року - 7 засідань, де розглянуто 66 питань. Серед них генеральні плани міст, проекти детального планування житлових районів, схеми планування територій сільських рад, проекти окремих об’єктів. Крім того, проводяться виїзні засідання ради.

Підготовлено проект розпорядження облдержадміністрації, в якому буде визначено номенклатуру об’єктів, для яких АПЗ погоджується обласним управлінням облдержадміністрації.

Управління постійно взаємодіє з Держбудом, керівництво бере активну участь у роботі над законопроектами та нормативно-правовими актами.

Управління сприяє проведенню містобудівних конкурсів на проектування найважливіших об’єктів. Організовано проведення конкурсу на будівництво головного корпусу Академії Державної податкової адміністрації у м.Ірпені. Найбільш активно містобудівні конкурси проводяться Білоцерківським міськвиконкомом та міським управлінням містобудування та архітектури за участю обласного управління. За останні 5 років проведено 8 конкурсів.

Запроваджено щорічний обласний конкурс “Місто кращого благоустрою”. За 2000 рік кращим визнано м. Переяслав-Хмельницький, друге місце зайняло м. Славутич.

Управління розглядає звернення громадян, організацій, доручення центральних органів, ведеться їх облік та контроль за виконанням. Значна увага приділяється термінам виконання. Тільки за 2000 рік розглянуто 104 заяви та звернень громадян.

Взаємодія з районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.

Управління координує діяльність відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних держадміністрацій, здійснює методичне і нормативне забезпечення їх роботи.

Проводяться наради та семінари щодо впровадження нових нормативних актів за участю представників місцевих землевпорядних органів, навчання з міськими головами, головами та секретарями селищних та сільських рад.

При облдержадміністрації створено Центр підвищення кваліфікації державних службовців, розроблено програму підвищення кваліфікації працівників місцевих органів містобудування та архітектури. У 2000 році при Центрі управлінням організовано тижневе навчання з головними архітекторами районів та міст, у 2001 році – з начальниками інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю.

Облдержадміністрацією проведено виїзні засідання колегії з питань впровадження нових енергозберігаючих технологій, забезпечення законодавства під час забудови та використання територій, впроваджено практику заслуховування звітів головних архітекторів районів на колегіях райдержадміністрацій та засіданнях міськвиконкомів за участю начальника обласного управління.

Однак недостатньо активно здійснюється контроль за розміщенням дачного та садового будівництва в районах, де передбачається розміщення житлового будівництва для мешканців Києва. Донині не розглядались питання територіального розвитку Києва та приміської зони відповідно до нової Концепції з районними адміністраціями.

Охорона культурної спадщини.

За станом на 25.06.01 в області на державному обліку перебуває 91 пам’ятка містобудування та архітектури національного значення та 99 пам’яток місцевого значення, з них 77 – культові споруди.

Розпорядженням Київської облдержадміністрації від 29.03.96 № 210 пам’ятки містобудування та архітектури передано на баланс відповідним райдержадміністраціям та виконкомам міських рад, а районним держадміністраціям та виконкомам міських рад доручено організувати їх облік, передбачати кошти на здійснення заходів з охорони і збереження пам’яток, створити при місцевих органах містобудування та архітектури сектори або ввести до їх штату відповідні посади.

Фактично цим розпорядженням всі функції з охорони пам’яток перейшли до місцевих органів, а управління містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації в особі начальника управління здійснює вибірковий контроль за роботою районних підрозділів. Така ситуація негативно позначилась на стані справ з охорони пам’яток в цілому. Тільки в місті Біла Церква створено сектор та ведеться необхідна робота з охорони пам’яток на належному рівні.

Організація архітектурно-будівельного контролю.

Система державного архітектурно-будівельного контролю складається з обласного підрозділу управління містобудування і архітектури, 24 районних та 10 міських інспекцій держархбудконтролю.

Загальна чисельність працівників інспекцій всіх рівнів в області складає 46 чоловік, в усіх районах і містах введені посади начальників інспекцій держархбудконтролю, переважна більшість яких є заступниками головних архітекторів, має вищу будівельну освіту, відповідну кваліфікацію та практичний досвід роботи у галузі проектування і будівництва.

У 2000 році було опрацьовано і видано 1088 дозволів на виконання будівельних робіт, а в першому кварталі 2001 року видано 294 дозволи.

На окремих об’єктах будівництва мають місце виконання будівельно-монтажних робіт з низькою якістю, відхиленням від проектних рішень, порушенням будівельних норм і правил. Непоодинокі випадки застосування будівельних матеріалів і виробів, які не відповідають чинним стандартам і технічним умовам.

Обласна інспекція держархбудконтролю не відреагувала на лист Держбуду щодо заходів з усунення порушень під час будівництва 239-квартиного житлового будинку в м. Вишгороді. До цього часу замовник та підрядник не притягнуті до відповідальності, будинок експлуатується без акта прийняття.

Управління здійснює контроль за використанням земель у межах своїх повноважень. Обласна, районні та міські інспекції держархбудконтролю систематично здійснюють перевірки відповідності розміщення об’єктів затвердженій містобудівній документації, державним нормам, якості будівництва.

У 2000 році інспекціями держархбудконтролю всіх рівнів було здійснено 1714 перевірок, у 1162 випадках було надано приписи. Одночасно було здійснено 154 перевірки якості та наявності сертифікатів на будівельні матеріали і вироби, які застосовувались у будівництві. В 71 випадку інспекцією зупинено будівництво, яке проводилось з грубим порушенням проектної документації та державних будівельних норм. У І кварталі цього року інспекціями проведено 573 перевірки об’єктів капітального будівництва, надано 385 приписів, а в 62 випадках зупинено подальше будівництво до усунення виявлених порушень.

У 2000 році до 21 підприємства і організації за порушення містобудівного законодавства були застосовані штрафні санкції на загальну суму 3687,7 тис. грн., а в І кварталі поточного року до 5 підприємств – 14589 грн. На 70 посадових осіб накладені штрафи загальною сумою 13,87 тис. грн. та 1679 фізичних осіб - 123,2 тис. грн., відповідно у І кварталі цього року на 45 посадових осіб - 6,92 тис. грн. та 330 фізичних осіб - 21,44 тис. грн.

Загалом у 2000 році до органів прокуратури було передано 5 справ для розгляду питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що допустили порушення вимог містобудівного законодавства, зокрема в Києво-Святошинському, Рокитнянському, Броварському районах, містах Біла Церква, Васильків.

___________

FONT>

Загалом у 2000 році до органів пСпонсоры раздела: