Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Рішення Колегії № 50 від 30.05.2001 Про основні напрями технічної політики державної корпорації “Укрмонтажспецбуд”

Название (рус.) Рішення Колегії № 50 від 30.05.2001 Про основні напрями технічної політики державної корпорації “Укрмонтажспецбуд”
Кем принят Колегія Держбудівництва та архітектури
Тип документа Решение
Рег. номер 50
Дата принятия 30.05.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 

Емкости

Про основні напрями технічної політики державної корпорації “Укрмонтажспецбуд”

Рішення колегії від 30 травня 2001 р. № 50

Розглянувши досвід роботи та основні напрями проведення технічної політики державної корпорації “Укрмонтажспецбуд” у галузі монтажних і спеціальних будівельних робіт, колегія зазначає, що незважаючи на економічну кризу, зміну форм власності та катастрофічний спад обсягів нового будівництва корпорації вдалося консолідувати інтереси трудових колективів своїх організацій, зберегти виробничий та інтелектуальний потенціал та працювати в єдиному технологічному комплексі і впевнено зайняти своє місце на ринках підрядної діяльності в Україні та за її межами.

За останні роки організаціями і підприємствами корпорації, із залученням галузевих наукових і проектних інститутів, був реалізований комплекс технічних заходів з розроблення та організації виробництва більш як 100 видів нової конкурентоспроможної продукції для будівництва, впроваджено сучасні технології в металобудівництві, електропостачанні, улаштуванні гідротехнічних споруд, зварюванні відповідальних конструкцій, створенні галузевої системи підтвердження відповідності, підготовки кадрів тощо.

Послідовна діяльність Правління корпорації в напрямі підвищення технічного та якісного рівня виробництва дозволила розширити перелік будівельних послуг, вийти безпосередньо на закордонні ринки, збільшити у 2000 році порівняно з 1999 роком обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт і виготовлення промислової продукції.

Сучасні вимоги ринку підрядної діяльності вимагають від корпорації подальшого посилення роботи щодо підтвердження гарантованого рівня якості робіт та кваліфікації персоналу, створення конкурентного середовища та впровадження міжнародно визнаних процедур, спрямованих на підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних монтажних організацій за межами України.

З метою забезпечення реалізації державних програм на 2000-2005 роки з вдосконалення форм обслуговування комунального господарства доцільно активно залучати виробничий і науково-технічний потенціал корпорації до підтримання та розвитку житлово-комунальної сфери, в тому числі з таких пріоритетних напрямів, як будівництво нових та реконструкція наявних систем водопостачання, водовідведення та очисних споруд, інженерна і теплова реабілітація житлового фонду, ремонт сантехнічних систем, освітлення, газопостачання, модернізація котелень та теплових мереж, обладнання централізованих теплових пунктів засобами обліку енергоносіїв, будівництво нових та реконструкція систем енергозабезпечення, в тому числі для міського електротранспорту, реформінг міських електричних підстанцій.

В умовах реалізації програм Уряду, спрямованих на технічне переоснащення пріоритетних галузей народного господарства, розвиток соціальної сфери і природоохоронної діяльності, міжнародного співробітництва потребує посилення взаємодія підрозділів Держбуду України і корпорації “Укрмонтажспецбуд” у процесі формування і реалізації державної науково-технічної політики у сфері будівництва та комунального господарства.

Заслухавши інформацію президента державної корпорації “Укрмонтажспецбуд” О.І.Копила, колегія вирішила:

1. Схвалити основні напрями технічної політики корпорації “Укрмонтажспецбуд” в галузі монтажних і спеціальних будівельних робіт, а саме:

- пріоритетне підвищення технічного рівня виробництв, спрямованих на вирішення актуальних питань галузі: металобудівництво, енергозбереження, енергозабезпечення, ремонт та будівництво природоохоронних об’єктів, об’єктів нафтохімічного і металургійного комплексів та комунального господарства;

- забезпечення єдиної технічної політики у процесі реалізації комплексних інвестиційних проектів;

- підтримання єдиного інформаційного простору в галузі монтажних і спеціальних будівельних робіт;

- впровадження на підприємствах і в організаціях систем якості, охорони праці, менеджменту довкілля з урахуванням вимог міжнародно визнаних стандартів;

- розвиток системи підтвердження відповідності в галузі монтажних і спеціальних будівельних робіт;

- сприяння поширенню зони дії підприємств та організацій із виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт за межі України шляхом опанування прогресивних технологій, а також міжнародно визнаних технічних нормативів.

2. Відзначити ефективність функціонування потужних комплексних науково-виробничих об’єднань в галузі будівництва та позитивний досвід корпорації “Укрмонтажспецбуд” щодо консолідації потенціалу підприємств і організацій монтажних і спеціальних будівельних робіт.

3. Рекомендувати корпорації “Укрмонтажспецбуд”:

- активізувати участь у формуванні і реалізації державної науково-технічної політики в галузі монтажних і спеціальних будівельних робіт, розробленні та впровадженні заходів щодо підвищення технічного рівня монтажного виробництва;

- забезпечити методичне супроводження та дієву практичну допомогу підприємствам і організаціям в реалізації Програми підвищення якості робіт та продукції на 2001-2003 роки, затвердженої на засіданні ради корпорації 08.02.2001, що спрямована на виконання Указу Президента України “Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції” від 23.02.2001 №113/2001;

- у III кварталі розробити та подати Держбуду проект галузевих заходів підвищення технічного рівня та забезпечення якості виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт на підприємствах і в організаціях корпорації, приділивши особливу увагу питанням проектування, виготовлення, монтажу та обстеження металевих конструкцій;

- у IIІ кварталі 2001 року сформувати та подати Держбуду пропозиції для включення до галузевої програми “Енергозбереження” в частині промислового будівництва та використання нетрадиційних джерел енергопостачання;

- у III кварталі 2001 року розробити програму корпорації “Енергозбереження” на 2001-2006 рр.;

- у III кварталі 2001 року впровадити систему аудиту (добровільної експертизи) монтажних підприємств і організацій щодо виконання ними ліцензійних вимог;

- надавати Держбуду обгрунтування щодо оновлення банку ресурсних норм з впровадження нових технологій та обладнання;

- розглянути можливість утворення при корпорації фонду унікального технологічного обладнання та організації взаємодії з інвестуючими структурами для фінансового забезпечення реалізації тендерних пропозицій підприємств і організацій з виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт;

- забезпечити системне інформування Держбуду щодо діяльності корпорації з питань технічного розвитку виробництва для подальшого висвітлення в ЗМІ та спеціалізованих виданнях;

- організувати на постійній основі інформування управлінь житлово-комунального господарства облдержадміністрацій про новітні технології та вироби, які використовуються під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства.

4. Управлінням і самостійним відділам Держбуду посилити взаємодію з виконавчим апаратом, інститутами, організаціями і підприємствами корпорації у процесі вирішення питань формування і реалізації державної науково-технічної політики, а також міжнародного співробітництва у сфері будівництва, постійно залучати фахівців науково-технічних і виробничих підрозділів корпорації до розроблення актів законодавства, державних і галузевих програм, стандартів, нормативно-методичних документів та до формування політики ціноутворення в галузі будівництва для врахування особливостей виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт.

5. Враховуючи позитивний досвід технічних служб корпорації “Укрмонтажспецбуд” щодо створення і організації роботи дієздатної галузевої системи підтвердження відповідності, Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації (Л.Кравченко) та Державній архітектурно-будівельній інспекції (В.Папка) разом з корпорацією “Укрмонтажспецбуд” у ІII кварталі п.р. підготувати пропозиції щодо створення при Держбуді України Галузевої координаційної ради з питань підтвердження відповідності на базі підрозділів корпорацій.

6. Вважати за доцільне включити до складу експертної комісії Головного органу з ліцензування будівельної діяльності, за поданням корпорації “Укрмонтажспецбуд”, фахівців з питань металобудівництва, монтажу технологічного обладнання та електромонтажних робіт.

7. Управлінню апарату (А.Григор), за поданням Укрмонтажспецбуду, опрацювати питання щодо включення представників корпорації до складу президії та відповідних секцій НТР Держбуду.

8. Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації (Л.Кравченко), управлінню інженерного захисту територій та промислової забудови (А.Крищук) разом з корпорацією “Укрмонтажспецбуд” у III кварталі 2001 року підготувати пропозиції Держстандарту щодо включення до плану робіт із стандартизації на 2002 і наступні роки, які фінансуються за рахунок держбюджету, тематики із гармонізації стандартів України та міжнародно визнаних стандартів.

9. Підтримати пропозиції Укрмонтажспецбуду щодо проведення у ІV кварталі 2001 року разом з управлінням реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства (О.Мільнер) та відділами нормативно-методичного забезпечення експлуатації електротранспорту (М.Тарапата), стратегії розвитку комунальної теплоенергетики (С.Кремена) спільного семінару із представниками управлінь житлово-комунальних господарств обласних державних адміністрацій “Про використання виробничих потужностей підприємств і організацій корпорації під час будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства”.

10. Запровадити у практику роботи колегії Держбуду систематичний розгляд основних напрямів технічної політики державних будівельних корпорацій, великих науково-виробничих об’єднань та концернів.

11. Контроль за виконанням цього рішення та подальшою реалізацією галузевих заходів Програми підвищення якості робіт та продукції на 2001-2003 роки покласти на заступника голови Комітету Г.Семчука.

Голова колегії

В.Гусаков

______________

ням цього рішення та подальшою реалізацією галузевих заходів Програми підвищення якості робіт та продукції на 2001-2003 роки покласти на заступника голови


Спонсоры раздела: