zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ТРАМВАЙНІ ТА ТРОЛЕЙБУСНІ ЛІНІЇ Загальні вимоги до проектування ДБН В.2.3-18:2007

Название (рус.) ТРАМВАЙНІ ТА ТРОЛЕЙБУСНІ ЛІНІЇ Загальні вимоги до проектування ДБН В.2.3-18:2007
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер 2.3-18:2007
Дата принятия 20.12.2028
Рег. номер в Минюсте 401
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word





 



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

Споруди транспорту

ТРАМВАЙНІ ТА ТРОЛЕЙБУСНІ ЛІНІЇ Загальні вимоги до проектування

ДБН В.2.3-18:2007

Київ

Мінрегіонбуд України 2008


ДБН В.2.3-18:2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" (НДКТІ МГ) Міністерства з питань житлово-комунального господарства України та АК "Київпроект",

РОЗРОБНИКИ: В. Бруєвич; В. Будниченко, канд. техн. наук; В. Вірченко, Н. Джола;    Л. Збарський, канд. техн. наук (керівник розробки); Ю. Зільбербранд; В. Кривуля; Т. Лавриненко; В. Резніков; М. Фесун; В. Чернишов

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 28 грудня 2007 р. № 401

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням на території Україні СНиП 2.05.09-90)

II


ДБН В.2.3-18:2007

ЗМІСТ

с.

 1.  Сфера застосування 1
 2.  Нормативні посилання 1
 3.  Терміни та визначення понять 5
 4.  Позначення та скорочення 9
 5.  Загальні положення 10
 6.  Трамвайні колії 10

 1.  Загальні вимоги 10
 2.  Габаритні розміри 11
 3.  План і поздовжній профіль 13
 4.  Перехрещення, примикання та роз'їзди 16
 5.  Земляне полотно та водовідведення 17
 6.  Верхня будова колії 19
 7.  Спеціальні частини 22

 1.  Загальні вимоги 22
 2.  Автоматизовані стрілки, керовані з відділення водія трамвая 22
 3.  Автоматизовані стрілки, керовані з поста централізованого керування ... 23
 4.  Автоматизовані програмно-керовані стрілки 23

 1.  Мости, шляхопроводи, естакади і тунелі 23
 2.  Колійне облаштування 24

 1.  Окремі вимоги до трамвайної колії з блочною конструкцією 24
 2.  Окремі вимоги до швидкісних ліній трамвая 25

 1.  Тролейбусні лінії 26
 2.  Контактні мережі трамвая та тролейбуса 27

 1.  Контактні підвіски 27
 2.  Підтримуючі і фіксуючі пристрої 31
 3.  Опорні конструкції 32
 4.  Підвісна арматура та спеціальні частини контактної мережі 33
 5.  Ізоляція контактної мережі 34
 6.  Живлення та секціонування 35
 7.  Анкерування та пристрої компенсації натягу проводів 37
 8.  Перехрещення та взаємне зближення трамвайних і тролейбусних ліній

з повітряними електричними лініями 38

8.9 Зближення пристроїв з обслуговування руху з контактними лініями 39

9 Електропостачання та тягові підстанції 40

 1.  Загальні вимоги до системи електропостачання 40
 2.  Тягові підстанції 40
 3.  Кабельна мережа 42
 4.  Заземлюючи пристрої та заходи щодо обмеження блукаючих струмів 43
 5.  Диспетчерські пункти керування електропостачанням 43

10 Споруди та пристрої кінцевих станцій та зупинок 43

 1.  Загальні вимоги 43
 2.  Кінцеві станці 43
 3.  Зупинки 44

III


ДБН В.2.3-18:2007

11 Споруди і пристрої сигналізації та зв'язку 45

 1.  Загальні вимоги до колійної та дорожньої сигналізації 45
 2.  Загальні вимоги до зв'язку 46
 3.  Виробничий та телефонний радіозв'язок 46
 4.  Автоматизовані системи контролювання та керування рухом 47
 5.  Інші засоби автоматизації 48

12 Депо, ремонтні майстерні й стоянки 48

 1.  Планувальні, об'ємно-планувальні та конструктивні рішення будівель і споруд . . 48
 2.  Приміщення для технічного обслуговування та ремонту рухомого складу 51
 3.  Допоміжні приміщення 53
 4.  Водопостачання і каналізація 54
 5.  Теплопостачання, опалювання і вентилювання 54

Додаток А

Метод розрахунку еквівалентної величини зближення контактної мережі

трамвая та тролейбуса з ЛЕП 56

Додаток

Б Бібліографія 57

IV


ДБН В.2.3-18:2007

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

Споруди транспорту

ТРАМВАЙНІ ТА ТРОЛЕЙБУСНІ ЛІНІЇ Загальні вимоги до проектування

Сооружения транспорта

ТРАМВАЙНЫЕ И ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ ЛИНИИ Общие требования к проектированию

TRAM AND TROLLEYBUS LINES General requirements to designing

Чинний від 2008-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми установлюють вимоги до проектування трамвайних та тролейбусних ліній, а саме: трамвайної колії; контактної та кабельної мережі; тягових підстанцій; споруд і пристроїв кінцевих та зупинних пунктів; споруд і пристроїв СІРРП, СЦБ та зв'язку; трамвайних і тролейбусних депо та ремонтних майстерень.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 2610-94 Пасажирські автомобільні перевезення. Терміни та визначення

ДСТУ 2644-94 Рейки і основні вироби рейкових скріплень. Терміни та визначення

ДСТУ 2734-94 Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3429 -96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди.

Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 3612-97 Накладки двоголові до рейок типу Р43. Загальні технічні умови

ДСТУ 3725-98 Устави електричних споруд експлуатаційні. Електротяга. Терміни та визначення ДСТУ 4070-2002 Вагони трамвайні. Вимоги безпеки й охорони довкілля

ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (ІЕС 60332-1:1993, MOD)

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (ІЕС 60332-2:1989, MOD)

ДСТУ 4237-3-21:2004 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія A F/R (ІЕС 60332-3-21:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-22:2004 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А (ІЕС 60332-3-22:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-23:2004 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-23. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія В (ІЕС 60332-3-23:2000, MOD)

1


ДБН В.2.3-18:2007

ДСТУ 4237-3-24:2004 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24.

Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у

пучках. Категорія С (ІЕС 60332-3-24:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-25:2004 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-25.

Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у

пучках. Категорія D (ІЕС 60332-3-25:2000, MOD)

ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови

ДСТУ 4377:2005 Перехрещення ліній проводового мовлення з контактними мережами наземного

електротранспорту. Загальні технічні вимоги. Вимоги безпеки

ДСТУ UN/ЕСЕ R 36-03:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських

колісних транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції (UN/ЕСЕ R 36-03:2002,

IDT)

ДСТУ Б.2.3-12:2004 Споруди траспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу.

Загальні технічні умови

       ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

      ДБН А.2.2.-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розробки, погодження і затвердження проектної

документації для будівництва

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці і дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-7-2003 Споруди транспорту. Метрополітени

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

ДЬН В.2.5-28-2006 Природне та штучне освітлення. Інженерне обладания будинків і споруд

ДНАОП 0.00-1.21-93 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила

техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

     ДНАОП 0.00-1.03-93 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

     ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

     ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

     ДНАОП 0.00-1.20-90 Правила безпеки у газовому господарстві

     ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

     ДНАОП 0.00-1.22-72 Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

      ДНАОП 0.00-1.28-97 Охорона праці на автомобільному транспорті

      НАОП 1.4.10-1.02-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів

      НАОП 1.4.10-1.04-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

НАОП 1.4.10-1.07-85 Правила з охорони праці в ковальсько-пресовому виробництві

НАОП 1.4.10-1.13-85 Правила і норми з техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів

НАОП 1.4.10-1.11-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектричному різанні

НАБП Б 07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою)

НПАОП 60.2-1.01 -06 Правила охорони праці на міському електричному транспорті

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.001 -2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

ГОСТ 9.602-89 ЕСКД. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (ЄСКД. Споруди підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії)

2


ДБН В.2.3-18:2007

ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях (ССБП. Шум. Допустимі рівні в житлових та громадських будівлях)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССЬП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 799-73 Болты путевые для скрепления рельсов широкой колеи. Общие технические требования (Болти колійні для скріплення рейок широкої колії. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 809-71 Шурупы путевые. Технические условия (Шурупи колійні. Технічні умови)

ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия (Проводи неізольовані для повітряних ліній електропередачі. Технічні умови)

ГОСТ 2584-86 Провода контактные из меди и ее сплавов. Технические условия (Проводи контактні з міді та її сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 3062-80 Канат одинарной свивки типа ЛК-0 конструкции 1 х 7 (1 х 6). Сортамент (Канат одинарної звивки типу ЛК-0 конструкції 1 х 7 (1 х 6). Сортамент)

ГОСТ 3064-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1 х 37 (1+6+12+18). Сортамент (Канат одинарної звивки типу ТК конструкції 1 х 37 (1+6+12+18). Сортамент)

ГОСТ 3280-84 Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути. Технические условия (Підкладки костильного скріплення залізничної колії. Технічні умови)

ГОСТ 4133-73 Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи. Технические требования (Накладки рейкові двоголові для залізниць широкої колії. Технічні вимоги)

ГОСТ 4775-91 Провода неизолированные биметалические сталемедные. Технические условия (Проводи неізольовані біметалеві сталевомідні. Технічні умови)

ГОСТ 5812-82 Костыли для железных дорог широкой колеи. Технические условия (Костилі для залізниць широкої колії. Технічні умови)

ГОСТ 7173-54 Рельсы железнодорожные типа Р43 для путей промышленного транспорта. Конструкция и размеры (Рейки залізничні типу Р43 для колій промислового транспорту. Конструкція та розміри)

ГОСТ 7392-2002 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия (Щебінь із щільних гірських порід для баластового шару залізничної колії. Технічні умови)

ГОСТ 7394-85 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия (Баласт гравійний та гравійно-піщаний для залізничної колії. Технічні умови)

ГОСТ 8193-73 Накладки рельсовые двухголовые к рельсам типов Р65, Р75. Конструкция и размеры (Накладки рейкові двоголові до рейок типів Р65, Р75. Конструкція та розміри)

ГОСТ 8194-75 Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типов Р65 и Р75. Конструкция и размеры (Підкладки костильного скріплення до залізничних рейок типів Р65 та Р75. Конструкція та розміри)

ГОСТ 8267-93 Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (Щебінь із щільних гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови)

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия (Пісок для будівельних робіт. Технічні умови)

ГОСТ 8816-2003 Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи. Технические условия (Бруси дерев'яні для стрілочних переводів залізниць широкої колії. Технічні умови)

ГОСТ 8992-75 Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи. Технические условия (Бруси дерев'яні для стрілочних переводів залізниць вузької колії. Технічні умови)

ГОСТ 8993-75 Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи. Технические условии (Шпали дерев'яні для залізниць вузької колії. Технічні умови)

ГОСТ 10629-88 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог копен 1520 мм. Технические условия (Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови)

ГОСТ 11530-93 Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути. Технические условия (Болти для рейкових стиків залізничної колії. Технічні умови)

3


ДБН В.2.3-18:2007

ГОСТ 11532-93 Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути. Технические условия (Гайки для болтів рейкових стиків залізничної колії. Технічні умови)

ГОСТ 12135-75 Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типа Р50. Конструкция и размеры (Підкладки костильного скріплення до залізничних рейок типу Р50. Конструкція та розміри)

ГОСТ 16016-79 Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Конструкция и размеры. Технические требования (Болти клемні для рейкових скріплень залізничної колії. Конструкція та розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 16017-79 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Конструкция и размеры. Технические требования (Болти закладні для рейкових скріплень залізничної колії. Конструкція та розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 16018-79 (ИСО 6305-4-85) Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути. Конструкция и размеры. Технические требования (Гайки для клемних та закладних болтів рейкових скріплень залізничної колії. Конструкція та розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 19115-91 Шайбы пружинные путевые. Технические условия (Шайби пружинні колійні. Технічні умови)

ГОСТ 19128-73 Накладки двухголовые к рельсам типа Р50. Конструкция и размеры (Накладки двоголові до рейок типу Р50. Конструкція та розміри)

ГОСТ 19231.0-83 Плиты железобетонные для покрытия трамвайных путей. Технические условия (Плити залізобетонні для покриття трамвайних колій. Технічні умови)

ГОСТ 19231.1-83 Плиты железобетонные для покрытия трамвайных путей. Конструкция и размеры (Плити залізобетонні для покриття трамвайних колій. Конструкція та розміри)

ГОСТ 21797-76 Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути. Технические условия (Шайби пружинні двовиткові для залізничної колії. Технічні умови)

ГОСТ 23476-79 Арматура контактной сети трамвая и троллейбуса. Общие технические условия (Арматура контактної мережі трамвая та тролейбуса. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29205-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіоперешкоди індустріальні від електротранспорту. Норми та методи випробувань)

СНиП 11-12-77 Защита от шума (Захист від шуму)

СНиП 11-23-81* Нормы проектирования. Стальные конструкции (Норми проектування. Сталеві конструкції)

СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (Бетонні та залізобетонні конструкції) СНиП 2.03.13-88 Полы (Підлоги)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід та каналізація будинків)

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди)

СниП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (Каналізація. Зовнішні мережі та споруди)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция, кондиционирование (Опалення, вентиляція, кондиціо-нування)

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Промислові будівлі)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

4


ДБН В.2.3-18:2007

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Нормах використано терміни, встановлені ДСТУ 3725: відтяжка, затискач живлення, зигзаг, ізолятор секційний, компенсатор, трамвай, тролейбус, мережа контактна, мережа тягова, підсилюючий (підсилювальний) провід, перемичка, поперечка гнучка, тяговий режим, провід контактний; ДСТУ 2610: зупинка, інтервал руху, диспетчерська станція, диспетчерський пункт, трафарет, паса-жиропотік, розклад руху, диспетчерський зв'язок, інформаційне табло, схема маршрутів; ДСТУ 3429: лінія електропередачі, повітряна лінія електропередачі, контактна електрична мережа, власні потреби, тягова підстанція, заземлювальний пристрій, заземлення, живильна лінія; ДСТУ 2644: рейка, контррейка, жолобчаста рейка (трамвайна рейка), рейка повторного використання (старогідна рейка), рейкова накладка, рейкова підкладка, рейкова клема, пружинна рейкова клема, головка рейки; ДСТУ 2935: перехрестя, залізничний переїзд, пішохідний перехід, дорога, смуга руху.

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цих Нормах, а також визначення позначених ними понять.

3.1 лінія трамвайна

Комплекс споруд, що включає: трамвайну колію; контактну та кабельні мережі; тягові підстанції; споруди й пристрої кінцевих та зупинних пунктів; споруди та пристрої систем СЦБ, сигналізації та зв'язку; трамвайне депо, ремонтні майстерні й стоянки; споруди майстерень; служби колії, руху та служби енергогосподарства

3.2 лінія тролейбусна

Комплекс споруд, що включає: контактну та кабельну мережі; тягові підстанції; споруди й пристрої кінцевих та зупинних пунктів; споруди та пристрої систем сигналізації та зв'язку; тролейбусне депо, ремонтні майстерні й стоянки; споруди майстерень служби енергогосподарства та руху

3.3 система сигналізації та зв'язку

Система, призначена для оповіщення персоналу трамвайних та тролейбусних ліній і передачі будь-якої інформації між ними та між іншими суб'єктами та об'єктами

3.4 частина проїзна

Частина дороги, на якій здійснюється рух транспортних засобів

3.5 камінь бортовий

Камінь, що відокремлює проїзну частину дороги від іншої частини

3.6 лінія (ділянка) швидкісного трамвая

Трамвайна лінія, колія якої (ділянка колії) не має пересічень з іншими транспортними та пішохідними потоками в одному рівні і захищена від інших учасників дорожнього руху

3.7 лінія трамвайна звичайна

Трамвайна лінія, колія якої має пересічення з іншими транспортними потоками і не захищена від інших учасників дорожнього руху

3.8 зазор безпеки

Відстань між бічними стінками двох трамвайних вагонів, які рухаються в одному або в протилежних напрямках, або бічною стінкою та будь-яким зовнішнім об'єктом

3.9 споруди станційні

Споруди, які розташовані на проміжних та кінцевих станціях маршруту

3.10 маршрут

Заздалегідь визначений шлях проходження трамвая чи тролейбуса між визначеними і відповідно обладнаними пунктами (13 ДСТУ 2610)

3.11 диспетчер

Працівник, який регулює рух транспорту чи хід роботи підприємства міського електричного транспорту

3.12 станція кінцева розпорядницька

Кінцева станція, яка має розгалужені колії та контактну мережу, службові і санітарно-побутові приміщення і здійснює оперативне керівництво і контроль за рухом

3.13 станція кінцева технічна

Кінцева станція, яка має розгалужені колії та контактну мережу, що мають посадочні майданчики для пасажирів і пристрої для контролювання часу прибуття та відправки рухомого складу, контролю за рухом.

5


ДБН В.2.3-18:2007

3.14 вузол пересадочний

Вузол, де пасажир може пересісти на інший вид транспорту або інший маршрут

3.15 огорожа колійна

Огорожа, що запобігає проникненню на трамвайну колію інших учасників дорожнього руху

3.16 колія приймально-відправна

Колія, призначена для приймання трамвайних вагонів та їх відправлення за маршрутом

3.17 колія обгінна

Колія, що дозволяє змінити порядок руху трамвайних вагонів на маршруті

3.18 режим електропостачання аварійний

Режим роботи системи електропостачання без дотримання технічних нормативів у результаті відмови окремих елементів системи. Цей випадок потребує скорочення чи повного припинення руху.

3.19 режим електропостачання вимушений

Режим роботи системи електропостачання з вимкненим резервним елементом живильної лінії, перетворювача чи джерела власних потреб.

У цьому випадку електричні навантаження та падіння напруги не повинні перевищувати допустимі значення

3.20 режим електропостачання нормальний

Режим роботи систем електропостачання без використання резервних джерел живлення, що забезпечує живлення контактної мережі у розрахункових обсягах руху в піковий час і за умови найбільшого опору руху рухомого складу

3.21 тримач кривої

Пристрій, що фіксує положення контактних проводів тролейбусної контактної мережі на кривій і забезпечує плавний прохід голівки струмоприймача в місці злому контактного проводу

3.22 довжина зближення

Довжина контактної мережі трамвайної чи тролейбусної лінії у межах зони впливу високовольтної лінії електропостачання

3.23 ширина зближення

Відстань між проекціями на горизонтальну площину проводів, які знаходяться в зоні взаємного впливу

3.24 зближення допустиме

Ширина зближення, для якої максимальний індукційний струм у контактних проводах контактної мережі не перевищує безпечного рівня під час однофазного короткого замикання високовольтної лінії електропередачі, що розташована поруч

3.25 зближення паралельне

Розташування контактних проводів контактної мережі, за якого їх проекції на горизонтальну площину паралельні проводам лінії електропередачі в зоні впливу електромагнітного поля

3.26 зона впливу

Простір, де контактна мережа трамвайних чи тролейбусних ліній перебуває в електромагнітному полі, який утворюється проводами високовольтної лінії електропередачі чи контактної мережі змінного струму залізниці та отримує внаслідок цього індукційний потенціал, що може становити небезпеку для людей і обладнання

3.27 зближення навскісне

Розташування проводів контактної мережі відносно інших проводів, коли їх проекції на горизонтальну площину не паралельні

3.28 струм індукційний

Струм, обумовлений індуктивним впливом лінії електропостачання, що може проходити через тіло людини, яка стоїть на землі й торкається ізольованого від землі корпусу трамвайного вагона чи тролейбуса

3.29 підвіска компенсована

Підвіска контактної мережі (проста чи ланцюгова), у якій натяг проводів і поздовжніх несучих тросів (у ланцюгових підвісках) автоматично регулюється

6


ДБНВ.2.3-18:2007

3.30 підвіска напівкомпенсована

Ланцюгова підвіска контактної мережі, у якій автоматично регулюється натяг контактного проводу

3.31 підвіска контактна

Система підвішування контактного проводу (проводів) до підтримуючих пристроїв

3.32 підвіска некомпенсована

Підвіска контактної мережі (проста чи ланцюгова), у якій автоматично не регулюється натяг контактних проводів і поздовжніх несучих тросів (у ланцюгових підвісках)

3.33 поперечка несуча

Гнучкий підтримуючий пристрій із троса або дроту, до якого закріплені контактна підвіска спец-частини й пристрої контактної мережі, що сприймає в основному зусилля від маси підвіски, спец-частин, пристроїв і зусилля від кривих тримачів

3.34 фіксатор зворотний

Фіксуючий засіб, який складається зі стояка і закріпленого до нього фіксатора чи відтяжки, що сприймає навантаження від злому контактного проводу в горизонтальній площині

3.35 опора (стояк)

Спеціальна конструкція для закріплення на необхідній висоті підтримуючих пристроїв контактної мережі

3.36 пристрій опорний

Пристрій (конструкція), до якого закріплюють підтримуючі пристрої контактної мережі

3.37 пристрій підтримуючий

Гнучка чи жорстка конструкція (трос та дротова поперечка, кронштейн), до яких підвішують контактну підвіску, спецчастину й інші елементи контактної мережі

3.38 поперечина гнучка проста

Гнучкий підтримуючий пристрій з троса чи дроту, до якого безпосередньо закріплений контактний провід, що сприймає навантаження від маси підвіски й злому контактного проводу в горизонтальній площині

3.39 підвіска контактна проста

Підвіска контактної мережі, у якій контактний провід підвішують безпосередньо до підтримуючого пристрою за допомогою підвісної арматури й струн

3.40 частина контактної мережі спеціальна

Повітряна стрілка, повітряне перехрещення, секційний ізолятор, кривий тримач

3.41 фіксатор

Фіксуючий пристрій, призначений для фіксації положення контактного проводу в плані, що сприймає зусилля від злому контактного проводу в горизонтальній площині

3.42 поперечка фіксуюча

Елемент ланцюгової гнучкої поперечки, який зроблений з троса чи дроту, що сприймає горизонтальні навантаження від фіксації положення контактного проводу

3.43 поперечка гнучка ланцюгова

Гнучкий підтримуючий пристрій, що складається з несучої й фіксуючої поперечок

3.44 підвіска контактна ланцюгова

Підвіска контактної мережі, у якій контактний провід підвішений до поздовжнього несучого троса, прикріпленого до підтримуючого пристрою

3.45 підвіска частково компенсована

Підвіска контактної мережі, у якій подовження контактного проводу при зміні температури компенсується частково

3.46 умови руху важкі

До важких умов руху вагонів відносять спуски й підйоми з ухилом більше ніж 50 %о будь-якої довжини; ухили не менше ніж 35 %0 з довжиною більше ніж 200 м; криві ділянки колії радіусом менше ніж 75 м, які розташовані безпосередньо за спуском з ухилом більше ніж 35

3.47 умови утруднені

Умови, в яких неможливо застосувати норми проектування (існуючі забудови, розташування інженерних мереж тощо)

7


ДБН В.2.3-18:2007

3.48 колія трамвайна

Споруда, яка скеровує рух коліс трамвайних вагонів і сприймає від них навантаження та має нижню й верхню будови, дорожнє покриття й колійні облаштування

3.49 будова трамвайної колії нижня

Споруда, що складається з земляного полотна або спеціально підготовлених поверхонь штучних споруд (мостів, шляхопроводів, естакад та тунелів) для влаштування верхньої будови колії та водовідвідних пристроїв [1]

3.50 полотно земляне

Підготовлений на поверхні землі майданчик для верхньої будови колії, який для суміщених і відокремлених трамвайних полотен влаштовується у вигляді поздовжнього котловану, а для власного трамвайного полотна - у вигляді насипів і виїмок та в нульових місцях [1]

3.51 пристрій водовідвідний

Споруди, призначені для відведення води з полотна трамвайних колій. До них відносяться: поздовжні та поперечні дренажі з дренажними колодязями; колійні та стрілочні водоприймальні коробки з водоприймальними колодязями й водовідводами в міську водостічну мережу або у низини на місцевості, водозбірні колодязі; поздовжні й поперечні лотки (канави), кювети з водовідводами в міську водостічну мережу або у низини на місцевості [1]

3.52 будова трамвайної колії верхня

Споруда, до складу якої входять: шар баласту, підрейкові опори (дерев'яні та залізобетонні шпали, бруси, залізобетонні рами, лежні, плити), рейки, контррейки, охоронні рейки зі стиковими та проміжними скріпленнями, колійні тяги, протиугони, електроз'єднувачі, спецчастини (стрілочні переводи з перевідними механізмами, хрестовини, перехрещення, температурні компенсатори) [1]

3.53 покриття трамвайних колій дорожнє

Покриття колій із брукового та колотого каменю, мозаїки, бруківки, клінкера, фігурних елементів замощення, збірного або монолітного залізобетону (бетону), асфальтобетону та його основа [1 ]

3.54 перевід стрілочний

Пристрій, призначений для переводу трамвайних вагонів з однієї колії на іншу [1]

3.55 стрілка

Частина стрілочного переводу, що складається з рамних рейок, контррейок, вістряків, замикачів та урухомника переводу вістряків стрілки [1]

3.56 стрілка автоматизована

Стрілка, керування якою здійснюють із трамвайного вагона або з диспетчерського пункту

3.57 колія трамвайна безстикова

Трамвайна колія, рейки якої зварені в пліті завдовжки більше ніж 100 м [2]

3.58 полотно трамвайне

Частина вулиці, дороги або поверхні землі, на якій розташована трамвайна колія у межах, встановлених проектною документацією [2]

3.59 полотно трамвайне суміщене

Полотно трамвайної колії, яке розташовано в одному рівні з проїзною частиною вулиці (дороги) і допускає рух по ньому дорожніх транспортних засобів

3.60 полотно трамвайне відокремлене

Полотно трамвайної колії, відокремлене від проїзної частини вулиці (дороги) і знаходиться у різних із нею рівнях, що не допускає руху по ньому дорожніх транспортних засобів

3.61 полотно трамвайне власне

Полотно трамвайної колії, яке розташоване за межами проїзної частини вулиці (дороги)

3.62 рейка охоронна

Рейка, яку встановлюють зсередини або ззовні рейок колії для забезпечення безпеки руху трамвайних вагонів (поїздів) у небезпечних місцях (на мостах, шляхопроводах, на насипах заввишки понад 2 м тощо) [1]

3.63 кутник охоронний

Кутник, який встановлюють зсередини або ззовні рейок колії для забезпечення безпеки руху трамвайних вагонів (поїздів) у небезпечних місцях (на мостах, шляхопроводах, на насипах заввишки понад 2 м тощо) [3]

8


ДБН В.2.3-18:2007

3.64 спецчастина трамвайної колії

Стрілка, хрестовина, перехрещення, температурний компенсатор

3.65 баластування трамвайної колії

Комплекс робіт, що включає засипання колії баластом, її піднімання та рихтування, суцільне підбивання шпал, досипання шпальних ящиків із трамбуванням, планування баластової призми тощо [2]

3.66 переїзд трамвайний

Місце перетинання в одному рівні трамвайних колій з автомобільними шляхами [2]

3.67 колія нормальна

Трамвайна колія, що має ширину 1524 мм

3.68 колія вузька

Трамвайна колія, що має ширину 1000 мм

3.69 простір міжколійний

Відстань між зовнішніми частинами головок внутрішніх рейок двох колій

3.70 злом контактного проводу

Вигин контактного проводу, що утворює кут

3.71 система підвішування контактного проводу

Система дротових або тросових елементів, яка забезпечує підвішування та фіксування контактного проводу та спецчастин

3.72 струнка

Гнучко з'єднувальний елемент контактної мережі з ізоляцією або без неї між окремими елементами підвіски або між контакним проводом і його системою підвішування

3.73 підвісна арматура

Елементи контактної мережі, які забезпечують утримання контктного проводу та інших елементів підвіски

3.74 рейка зрівняльна

Рейка або декілька рейок, які укладають між двома рейковими плітями для компенсування температурних переміщень рейок, зварених між собою

3.75 пліть рейкова

Ділянка рейок, що зварені між собою

3.76 шов деформаційний

Пристрій, призначений для компенсування температурних переміщень прольотів споруд

 1.  урухомник - згідно з ДСТУ 3321 (А.62)
 2.  транспортний засіб
  Трамвайний вагон або тролейбус [4]
 3.  транспортний вузол

Трамвайний вузол, що має відгалуження, з'єднання або перетин двох трамвайних колій

4 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

АВР - автоматичне вмикання резервного вводу тягової підстанції;

АПВ - автоматичне повторне вмикання тягової підстанції;

ЛЕП - лінія електропостачання;

ПУЕ - Правила улаштування електроустановок;

СІРРП - система інтервального регулювання руху вагонів, потягів;

СЦБ - система сигналізації, централізації й блокування руху трамвая;

ТО - технічне обслуговування;

ПЕТТ - правила експлуатації трамвая та тролейбуса

9


ДБН В.2.3-18:2007

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.  Трамвайні та тролейбусні лінії треба проектувати відповідно до комплексної схеми розвитку
  міського пасажирського транспорту та ув'язувати з проектом планування й забудови міста в частині
  розміщення та габаритних розмірів згідно з ДБН
  360**.
 2.  Проектування і будівництво трамвайних ліній треба виконувати з урахуванням вимог щодо
  охорони навколишнього природного середовища.
 3.  Трамвайні та тролейбусні лінії повинні включати об'єкти цивільного та виробничого при
  значення.

До об'єктів цивільного призначення треба відносити:

трамвайну колію;

контактну та кабельну мережі;

тягові підстанції;

споруди й пристрої кінцевих та зупинних пунктів;

споруди й пристрої СІРРП, СЦБ та зв'язку.

До об'єктів виробничого призначення треба відносити:

депо, ремонтні майстерні й стоянки;

станції технічного обслуговування;

споруди майстерень служби колії;

споруди майстерень служби енергогосподарства;

споруди майстерень служби руху.

 1.  Об'єкти трамвайних та тролейбусних ліній у частині впливу на навколишнє природне сере-
  довище треба проектувати згідно з ДБН А.2.2-1 та вимогами Водного кодексу України
  [5].
 2.  Проектування та будівництво об'єктів трамвайних та тролейбусних ліній можуть здійснювати
  організації та установи, що мають відповідний досвід роботи та державну ліцензію.

Відхилення від вимог цього документа потребує погодження згідно з ДБН А.2.2-3.

В проектах трамвайних та тролебусних ліній треба врахувати рекомендації [1], [2], [5], [6].

6 ТРАМВАЙНІ КОЛІЇ

6.1 Загальні вимоги

6.1.1 Трамвайні колії треба проектувати двоколійними. В утруднених умовах можна передбачати
окремі одноколійні ділянки колії.

Для виконання будівельних чи ремонтних робіт на двоколійних лініях тимчасово можна проектувати сплетення трамвайних колій та влаштування одноколійних ділянок завдовжки не більше ніж 500 м.

6.1.2 Трамвайні колії треба проектувати на:

суміщеному полотні дороги загального користування;

відокремленому полотні, відділеному від проїзної частини чи тротуару розподільною смугою;

власному полотні, переважно на заміських ділянках трамвайної лінії.

6.1.3 Трамвайні колії для швидкісних лінії трамвая чи окремі ділянки швидкісного руху треба
проектувати на власному чи відокремленому полотні, а поза межами населених пунктів
- тільки на
власному полотні.

Полотно трамвайної колії повинно мати огорожу, яка унеможливлює доступ до колії інших учасників дорожнього руху, крім спецтранспорту для обслуговування та ремонту колії та контактної мережі. Шумозахисні екрани можна вважати огорожею, якщо вони унеможливлюють доступ до колії інших учасників дорожнього руху та мають висоту відповідно до 6.9.2.

Для окремих ділянок колії можна проектувати тунелі чи естакади.

 1.  На перегонах швидкісних ліній трамвая, які прокладають на забудованій території, треба
  передбачати транспортні розв'язки, надземні чи підземні пішохідні переходи.
 2.  У разі розташування трамвайної колії на власному полотні треба передбачати такі границі
  смуги відведення, в межах яких можна розмістити трамвайну колію, технологічні проїзди для обслу-
  говування та ремонту трамвайної колії й контактної мережі, опори контактної мережі, снігозахисні
  лісосмуги та інші споруди трамвайної лінії.

10


ДБН В.2.3-18:2007

6.2 Габаритні розміри

6.2.1 Трамвайні лінії треба проектувати для руху трамвайних вагонів, які мають габаритні розміри згідно з ДСТУ4070. 6.2.2 Відстань у плані між осями суміжних трамвайних колій на прямих ділянках повинна забезпечувати такі зазори безпеки: - між трамвайним вагоном і опорою контактної мережі, яка розташована у міжколійному просторі, не менше ніж 300 мм; - між сходинкою трамвайного вагона і краєм посадочного майданчика, який перевищує висоту головки рейки, не менше ніж 50 мм; - між трамвайними вагонами за відсутності опор контактної мережі у міжколійних просторах чи трамвайним вагоном і будь-яким транспортним засобом як на прямих, так і на кривих ділянках колії -не менше ніж 600 мм. На початку і в кінці кривих ділянок зазор безпеки можна зменшити до 300 мм на відстані не більше ніж 20 м. 6.2.3 Мінімальна відстань між осями суміжних трамвайних колій на прямій ділянці колії -відповідно до таблиці 6.1. 6.2.4 Мінімальна відстань між осями суміжних кривих ділянок трамвайної колії - відповідно до таблиці 6.2.


ДБН В.2.3-18:2007

6.2.5 Мінімальна відстань від осі колії на прямих ділянках до будинків, споруд і пристроїв -відповідно до таблиці 6.3. Цю відстань на кривих ділянках треба збільшувати відповідно до таблиці 6.4.

Таблиця 6.3 - Відстані від осі колії

Назва об'єкта, для якого регламентується відстань від осі колії

Відстань від осі колії, м, не менше

нормальної

вузької

Житловий або громадський будинок, якщо не передбачено застосування шумозахисних заходів

20,0

19,8

Нежитловий будинок або вулична огорожа

2,8

2,6

Стіна тунелю, підпірної стінки, опори моста або шляхопроводу, поручень моста, опора контактної мережі, яка розташована поза коліями, шумозахисний екран заввишки більше ніж 0,8 м, трамвайна огорожа, стовп, парапет виходу або (та) сходи підземного та надземного пішохідного переходу, станційні споруди трамвая (до всіх зазначених об'єктів не повинно бути доступу пішоходів)

2,3

2,1

Тротуар, проїзна частина (зовнішня грань бортового каменя чи бровка) за відсутності розділювальної смуги чи смуги посадочного майданчика, опори освітлення або контактної мережі на території депо, майстерень (заводів), що розташовані поза міжколійним простором; проріз в'їзних воріт на територію або у виробниче приміщення депо; навіс посадочних майданчиків; дорожній знак; світлофор, який встановлений на висоті більше ніж 2,5 м

1,9

1,7

Чагарник, окремо розташовані споруди на швидкісних лініях трамвая, суцільні шумозахисні екрани (зазначені об'єкти повинні мати висоту не більше ніж 0,8 м від голови рейки та не мати доступу пішоходів)

1,5

1,3

Край майданчика для посадки пасажирів зі сторони трамвайного вагона

1,35

1,15

Станційні споруди трамвая на кінцевій станції

4,4

4,2

Примітка. На кривих ділянках колії мінімальні відстані від осі колії до будинків, споруд необхідно збільшувати на величину виносу або звису вагона. Для ліній, що реконструюють або модернізують, відстань від осі колії до житлових і громадських будівель можна зменшувати за домовленістю з місцевими радами.

Таблиця 6.4 - Розміри в метрах звису та виносу кузова вагона під час руху на кривій ділянці колії

Радіус кривої ділянки колії

Збільшення звису середини кузова вагона з внутрішньої сторони кривої ділянки колії, не менше

Відстань від осі кривої до середини бічної сторони вагона з внутрішньої сторони кривої ділянки колії

Збільшення виносу кута (елемента) вагона з зовнішньої сторони кривої ділянки колії, не менше

Відстань від осі кривої до кута (елемента) кузова вагона з зовнішньої сторони кривої ділянки колії, не менше

20

0,355

1,655

0,54

1,84

25

0,283

1,583

0,38

1,68

ЗО

0,235

1,535

0,27

1,573

40

0,176

1,476

0,2

1,501

50

0,141

1,441

0,16

1,463

60

0,117

1,417

0,14

1,437

75

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
 • строительство коттеджей в Одесской области