zwcad arcon
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000

Название (рус.) Правила определения стоимости строительства ДБН Д.1.1-1-2000
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер 1.1-1-2000
Дата принятия 20.10.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА

ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З 

N 174 від 27.08.2000

м.Київ

Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)

( Доповнення N 1 додатково див. в документі Державного комітету з будівництва та архітектури N 220 від 04.10.2000 - вводиться в дію з 01.01.2001 ) ( Про затвердження Доповнення N 2 додатково див. Наказ Державного комітету з будівництва та архітектури N 216 від 30.11.2001 - вводиться в дію з 01.01.2002 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики N 80 від 07.05.2002 - вводяться в дію з 1 липня 2002 року ) ( Про затвердження зміни N 1 додатково див. Наказ Державного комітету з будівництва та архітектури N 16 від 25.02.2003 ) ( Про затвердження зміни N 2 додатково див. Наказ Державного комітету з будівництва та архітектури N 85 від 17.06.2003 - вводиться в дію з 01.07.2003 ) ( Про затвердження зміни N 3 додатково див. Наказ Державного комітету з будівництва та архітектури N 217 від 16.11.2004 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 94 від 13.06.2005 ) ( Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 28 від 28.12.2005 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 109 від 03.03.2008 N 135 від 20.03.2008 N 193 від 06.05.2008 )

На виконання пункту 3.2 Заходів щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2000 N 747 "Про підсумки економічного та соціального розвитку за І квартал 2000 року", Основних положень (Концепції) ціноутворення у будівництві, схвалених Кабінетом Міністрів України (доручення від 22.03.99 N 24132/31), і доручення Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 N 13544/12 та з метою створення умов для впровадження напрацьованих ринкових методів визначення вартості будівництва, спрямованих на спрощення механізму ціноутворення, встановлення прозорості складових вартості будівельної продукції, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних будівельних організацій, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розроблені Науково-виробничою фірмою "Інпроект" та схвалені рішенням колегії Держбуду України від 5 липня 2000 року N 36 Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) і ввести в дію з 1 жовтня 2000 року.

2. Управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва (Губень П.І.) забезпечити доведення Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) до заінтересованих організацій.

Видання та розповсюдження зазначених Правил покласти на Науково-виробничу фірму "Інпроект".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В.

Голова Комітету

В.М. Гусаков

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держбуду України від 27 серпня 2000 р. N 174 і введено в дію з 1 жовтня 2000 року (Замість ДБН IV-16-98, частини I, II ( v0004241-98, v0035241-98 )

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000

Ці будівельні норми встановлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування* і носять обов'язковий характер при визначенні вартості будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

_______________ * Нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрація пам'яток архітектури та містобудування надалі іменується "будівництво".

По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці норми носять рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється контрактом.

Правила поширюються на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва.

Ці норми можуть застосовуватися для визначення вартості ремонтнобудівельних робіт, які здійснюються на будовах (об'єктах) промислового та іншого призначення, з урахуванням відповідних галузевих та технологічних особливостей. Рішення з цього питання приймаються відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Держбудом.

Розділ 1

Система ціноутворення в будівництві

Положення цього розділу встановлюють:

- основні завдання кошторисного нормування і правила ціноутворення в будівництві;

- види кошторисних нормативних документів*;

_______________ * Кошторисні нормативні документи надалі іменуються "кошторисні нормативи".

- вимоги до кошторисних нормативів;

- систему ціноутворення в будівництві;

- порядок розроблення, узгодження та затвердження кошторисних нормативів.

Система ціноутворення в будівництві містить у собі кошторисні нормативи, правила визначення вартості будівництва і складання інвесторської кошторисної документації.

Кошторисні нормативи - це узагальнена назва комплексу кошторисних норм, що об'єднуються в окремі збірники. Разом з правилами і положеннями, що містять у собі необхідні вимоги, вони служать для визначення вартості будівництва.

Інвесторська кошторисна документація - це сукупність кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних записок до них та відомостей ресурсів, складених на стадії розроблення проектної документації.

Документи, які деталізують основні правила і положення, що містяться в кошторисних нормативах класу "Д" відповідно до Класифікації нормативних документів України в галузі будівництва, можуть випускатися як допоміжні, у вигляді інструкцій, методичних вказівок, посібників та інших матеріалів, що також використовуються при визначенні вартості будівництва.

1.1 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОШТОРИСНОГО НОРМУВАННЯ І ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ

1.1.1 Основним завданням кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві є:

- забезпечення через систему ціноутворення в будівництві визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестування;

- підвищення ефективності капітальних вкладень, забезпечення економії фінансових та інших ресурсів, впровадження досягнень науки, техніки, передового вітчизняного і закордонного досвіду в будівельному виробництві, застосування нових матеріалів, виробів і конструкцій, організаційних заходів тощо.

1.2 ВИДИ КОШТОРИСНИХ НОРМАТИВІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ, ТА ЦАРИНА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

1.2.1 Кошторисні нормативи поділяються на такі види:

- загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи;

- відомчі кошторисні нормативи;

- кошторисні нормативи для окремих будов;

- індивідуальні кошторисні норми.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" кошторисні нормативи належать до класу "Д".

1.2.2 Загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи обов'язкові для застосування всіма організаціями, установами і підприємствами незалежно від їх відомчої належності і форм власності при визначенні вартості будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

1.2.3 До відомчих кошторисних нормативів належать кошторисні нормативи, які розробляються в обгрунтованих випадках, коли за прийнятою для спеціалізованого будівництва технологією і організацією робіт витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів відрізняються від рівня, прийнятого у загальнодержавних нормах. Ці нормативи застосовуються в тій галузі, для якої вони розроблені.

Відомчі кошторисні нормативи обов'язкові для організацій, установ і підприємств міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, що затвердили ці нормативи. Для організацій, установ і підприємств, що входять до сфери управління інших міністерств та органів виконавчої влади, ці нормативи можуть бути обов'язковими за умови прийняття ними відповідного рішення.

Відомчі кошторисні нормативи не повинні суперечити загальнодержавним або дублювати їх.

1.2.4 Для окремих будов в обгрунтованих випадках, коли за прийнятою для цих будов технологією і організацією робіт витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів відрізняються від рівня, прийнятого у загальнодержавних нормах, можуть розроблятися ресурсні елементні кошторисні норми на будову. Рішення про розроблення таких норм приймається забудовником за погодженням з Держбудом України.

1.2.5 Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми розробляються у складі інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції та роботи, передбачені в проекті (робочому проекті), за відсутності відповідних норм у чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм. Ці норми затверджуються у складі проекту (робочого проекту) і застосовуються тільки для будови (об'єкта) за даним проектом.

Розробка зазначених норм здійснюється на підставі Методичних рекомендацій з розробки ресурсних елементних кошторисних норм, схвалених рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 N 21.

При розробці зазначених норм із залученням коштів державного бюджету експертиза цих норм здійснюється обов'язково. Якщо розробка таких норм здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, рішення щодо їх експертизи приймається інвестором.

1.2.6 Усі кошторисні нормативи за ступенем укрупнення поділяються на елементні та укрупнені.

1.2.6.1 До елементних кошторисних нормативів належать:

- ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН) (ДБН Д.2.2-99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЕКНМУ) (ДБН Д.2.3-99);

- ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр) (ДБН Д.2.4-2000);

- ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (РЕКНрв) (ДБН Д.2.5-2001);

- ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн) (ДБН Д.2.6-2000);

- ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д.2.7-2000).

1.2.6.2 До укрупнених кошторисних нормативів належать укрупнені ресурсні кошторисні норми (УРКН):

- на будівлі і споруди в цілому;

- на частини будівель і споруд, конструкції та види робіт.

1.3 ВИМОГИ ДО КОШТОРИСНИХ НОРМАТИВІВ

1.3.1 Кошторисні нормативи повинні відповідати тільки вимогам, що мають прямий стосунок до визначення вартості будівництва. Вони повинні:

- відповідати основним завданням кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві, забезпечуючи достовірне визначення вартості будівництва;

- бути технічно й економічно обгрунтованими, забезпечуючи оптимальні витрати необхідних ресурсів, раціональне використання довкілля;

- враховувати досягнення будівельної техніки і передовий досвід, стимулюючи науково-технічний прогрес у будівництві;

- мати максимальну простоту і зручність у застосуванні, давати можливість широкого використання електронно-обчислювальної техніки та інших засобів автоматизації.

1.3.2 Вихідними даними для розроблення кошторисних нормативів є:

- найбільш раціональні технічні рішення в проектах;

- технологія будівельного виробництва і будівельні машини та механізми, що відповідають останнім досягненням науково-технічного прогресу;

- чинні стандарти на матеріали, вироби і конструкції, а також устаткування.

1.3.3 Дія кошторисних нормативів зберігається протягом періоду між переходами на нові кошторисні норми. Перехід на нові кошторисні норми обумовлюється змінами у сфері організації будівництва, економічної політики держави і супроводжується переробкою всієї системи кошторисних нормативів.

1.3.4 Кошторисною нормою називається сукупність ресурсів (трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), встановлена на прийнятий вимірювач будівельних або монтажних робіт, а також конструкцій, виражена, як правило, у натуральних (фізичних) величинах або у відносній формі (у вигляді коефіцієнтів).

Склад і кількість ресурсів у кошторисних нормах повинні відповідати останнім досягненням в галузі технології й організації будівельного виробництва, сучасному рівню технічного оснащення будівельних і монтажних організацій, відбивати накопичений у будівництві досвід, а також прогресивні проектні рішення, матеріали, вироби і конструкції.

Головна функція кошторисних норм - визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання відповідного виду робіт, як основи для наступного переходу до вартісних показників.

1.3.4.1 У кошторисних нормах враховано повний комплекс операцій, необхідних для виконання визначеного виду робіт в усереднених умовах.

1.3.4.2 Кошторисні норми призначені для:

- визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні будівництва;

- визначення прямих витрат у вартості будівництва;

- розрахунків за обсяги виконаних робіт;

- розроблення укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах і видах робіт на функціональну одиницю виміру.

Кошторисні нормативи можуть також використовуватися при розробленні поточних одиничних розцінок, визначенні тривалості робіт, складанні технологічної документації (ПОБ, ПВР тощо), встановленні норм списання матеріалів.

1.3.4.3 У необхідних випадках кошторисні нормативи можуть бути використані для економічної оцінки і порівняння окремих проектних рішень, а також для аналізу структурних змін капітальних вкладень.

1.3.5 Кошторисними нормами передбачено виконання робіт у звичайних умовах, не ускладнених зовнішніми факторами*. При виконанні робіт в умовах, що їх ускладнюють, наприклад, загазованість, розташування поблизу діючого устаткування, обмежені умови складування матеріалів тощо, - до кошторисних норм застосовуються коефіцієнти, наведені в загальних положеннях відповідних нормативів.

_______________ * Під звичайними умовами виконання робіт мається на увазі виконання робіт, складування і внутрішньобудівельне транспортування необхідних матеріалів, виробів і конструкцій без впливу специфічних факторів і умов, що ускладнюють роботу.

Коефіцієнти до нормативних показників, наведені в окремих збірниках кошторисних норм, не застосовуються до норм інших збірників кошторисних норм, за винятком випадків, обумовлених у технічних частинах відповідних збірників.

1.3.6 Параметри окремих величин (довжина, діаметр, площа тощо), наведені в таблицях кошторисних норм з характеристикою "до", слід обчислювати, включаючи зазначену межу.

1.3.7 У кошторисних нормах наводиться середній розряд роботи, який використовується при визначенні заробітної плати робітників-будівельників і монтажників, а також ланки робітників, зайнятих на роботах з доставки, монтажу, демонтажу і на керуванні, обслуговуванні та ремонті (надалі - "керування та обслуговування") будівельних машин і механізмів.

1.4 СИСТЕМА ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ

1.4.1 Система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва.

Решта витрат, які враховуються у вартості будівництва, визначається не за нормами, а розрахунково.

До таких витрат належать:

- загальновиробничі витрати;

- кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд або пристосування й використання існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу;

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період;

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 град. C;

- інші витрати замовника і підрядних будівельно-монтажних організацій, пов'язані із здійсненням будівництва;

- витрати на утримання служби замовника* і авторський нагляд;

- підготовка експлуатаційних кадрів;

- проектні та вишукувальні роботи;

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

________________ * У цих ДБН під поняттям "служба замовника" слід вважати: управління (відділи) капітального будівництва місцевих органів виконавчої влади, відповідні підрозділи підприємств та організацій, що створені задля виконання функцій замовника будівництва. ** У вартості будови (об'єкта) враховуються тільки ті адміністративні витрати будівельно-монтажних організацій, що відносяться до будівельно-монтажних робіт.

1.4.2 Ресурсні елементні кошторисні норми є первинними кошторисними нормативами, призначеними для визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання різних видів будівельних, монтажних, ремонтних і реставраційних робіт, прямих витрат у вартості будівництва, а також для розроблення поточних одиничних розцінок.

Норми диференційовано відбивають у своєму складі показники трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, а також витрати матеріалів, виробів і конструкцій.

Правила застосування РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНрв, РЕКНпн і РКНЕМ при визначенні:

- трудових і матеріально-технічних ресурсів - наведено у технічних частинах до норм та Вказівках щодо застосування норм;

- прямих витрат у вартості будівництва - наведено в розділі 3.

1.4.3 Кошторисні норми трудомісткості робіт, виконуваних робітниками-будівельниками, монтажниками, і середні розряди робіт, наведені в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНрв, РЕКНпн, розрахункові показники трудомісткості з перевезення грунту і будівельного сміття та розрахункова трудомісткість будівельно-монтажних робіт, що виконуються за рахунок загальновиробничих витрат, та поточна вартість людино-години відповідного розряду є нормативно-розрахунковою базою для визначення кошторисної заробітної плати робітників-будівельників, монтажників та працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах.

Правила визначення кошторисної заробітної плати робітників-будівельників і монтажників викладено в розділі 3.

1.4.4 Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів, у тому числі заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні цих машин, є:

- кошторисні норми часу роботи будівельних машин і механізмів, наведені в ресурсних елементних кошторисних нормах;

- кошторисні норми ресурсів, необхідних для їх роботи, наведені в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів;

- поточні ціни машино-години, що розраховуються на підставі ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів.

Правила визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів викладено в розділі 3.

1.4.5 Кошторисні норми витрат будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, наведені в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНрв, і поточні ціни на них є нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на матеріальні ресурси.

Правила визначення вартості матеріальних ресурсів викладено в розділі 3.

1.4.6 Нормативно-розрахунковою базою для визначення кошторисної трудомісткості будівництва є сума кошторисної нормативної трудомісткості робіт, наведеної в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНрв, РЕКНпн і РКНЕМ, що враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів*, розрахункової трудомісткості при перевезенні грунту і будівельного сміття, що враховує трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів, та розрахункових трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах, коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, коштах на сезонні (зимові та літні) подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт.

_______________ * Нормативні трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначаються на підставі РКНЕМ як сума витрат труда машиністів та робітників, зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні та перебазуванні будівельних машин і механізмів.

Зазначена кошторисна трудомісткість будівництва передбачає виконання робіт у звичайних умовах при плюсовій температурі зовнішнього повітря, але не більш ніж +27 град. C в літній період просто неба, і помірному вітрі (швидкістю до 10 м/с).

1.4.7 Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат можуть також служити поточні одиничні розцінки на будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи, складені на основі РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНрв, РЕКНпн і РКНЕМ, а також поточних цін на матеріали, вироби і конструкції, машино-години будівельних машин і механізмів і поточної вартості людино-години відповідного розряду.

1.4.8 Норми, що застосовуються для визначення прямих витрат, передбачають витрати ресурсів при виконанні будівельно-монтажних робіт в умовах плюсової температури зовнішнього повітря, але не більш ніж +27 град. C в літній період просто неба, і помірного вітру.

Правила розрахунку додаткових витрат, пов'язаних з виконанням будівельних і монтажних робіт при температурі зовнішнього повітря нижче нуля і сильному вітрі (швидкістю більше 10 м/с), або в літній період просто неба більш ніж +27 град. C, наведено в розділі 3.

1.4.9 У кошторисній документації на будівництво вартість устаткування зазначається окремо стосовно вартості будівельних і монтажних робіт. У розділі 3 наведено правила визначення кошторисної вартості устаткування і порядок включення до інвесторської кошторисної документації будов коштів, необхідних для придбання устаткування.

1.4.10 Основні правила і положення з визначення кошторисної вартості будівництва, якими необхідно керуватися при складанні інвесторської кошторисної документації, і принципи визначення ціни пропозиції претендента на виконання робіт та уточнення вартісних показників при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт наведено в розділі 3.

1.5 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, УЗГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСНИХ НОРМАТИВІВ

1.5.1 Розроблення, узгодження та затвердження кошторисних нормативів здійснюються:

- по загальнодержавних - Держбудом України;

- по відомчих та окремих будовах - відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з експертизою та погодженням Держбуду України;

- по індивідуальних - згідно з положеннями п. 1.2.5.

1.5.2 Проекти кошторисних нормативів, що готуються до затвердження, розглядаються в такому порядку.

1.5.2.1 Розгляд проектів кошторисних нормативів провадиться за участю відповідальних представників організацій-складачів цих нормативів.

1.5.2.2 Проекти відомчих кошторисних нормативів і кошторисних нормативів для окремих будов затверджуються і розглядаються в порядку, встановленому органами, що їх затверджують.

1.5.3 Кошторисні нормативи повинні затверджуватися рішенням (постановою, наказом тощо) органу, що їх затверджує.

1.5.4 Порядок розроблення, побудови, викладення та оформлення ресурсних елементних кошторисних нормативів (загальнодержавних, відомчих, для окремих будов, індивідуальних) і доповнень до них повинен відповідати вимогам Державної системи стандартизації України (ДСТУ 1.5-93) і ДБН А.1.1-2-93 "Порядок розроблення, вимоги до побудови, викладення та оформлення нормативних документів".

1.5.5 Інформація про затверджені Держбудом України кошторисні нормативи і про внесені в них зміни, а також про доповнення до збірників кошторисних нормативів здійснюється Держбудом України шляхом щорічного опублікування Переліку чинних нормативних кошторисних документів, затверджених Держбудом України.

Розділ 2

Правила складання інвесторської кошторисної документації

У цьому розділі наведено основні правила складання інвесторської кошторисної документації, які передбачають:

- елементи будівництва;

- види інвесторської кошторисної документації;

- склад інвесторської кошторисної документації;

- порядок складання:

* локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них;

* об'єктних кошторисів;

* локальних та об'єктних кошторисних розрахунків;

* кошторисних розрахунків на окремі види витрат;

* зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва;

* зведення витрат;

* відомостей кошторисної вартості об'єктів, що входять до пускового комплексу;

- основні правила складання розрахунків вартості будівництва;

- додаткові вимоги до розроблення кошторисної документації на реконструкцію і технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд;

- загальні правила оформлення інвесторської кошторисної документації.

2.1 ЕЛЕМЕНТИ БУДІВНИЦТВА

Форми кошторисної документації дозволяють складати її в певній послідовності, поступово переходячи від дрібних до більш крупних елементів будівництва, що являють собою вид робіт (витрат): об'єкт - пусковий комплекс - черга будівництва - будівництво (будова) в цілому.

2.1.1 Об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) або споруда (міст, тунель, платформа тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), устаткуванням, меблями, інвентарем, підсобними та допоміжними пристроями, що належать до неї, а також, за необхідності, з інженерними мережами, які прилягають до неї. На будівництво об'єкта має бути складений окремий проект і кошторис або кошторисний розрахунок (об'єктний кошторис або об'єктний кошторисний розрахунок).

При будівництві підприємств, виробничих або житлово-цивільних комплексів окремими об'єктами, що входять до складу будови, є зовнішні мережі з обслуговувальними та допоміжними спорудами на них (водопостачання, каналізація, теплофікація, газифікація, енергопостачання тощо), під'їзні колії, внутрішньозаводські або внутрішньоквартальні дороги, інші загальномайданчикові роботи.

Якщо на будівельному майданчику за проектом зводиться тільки один об'єкт основного призначення, без будівництва підсобних та допоміжних об'єктів (наприклад: у промисловості - будівля цеху основного призначення; на транспорті - будівля залізничного вокзалу; у житлово-цивільному будівництві - житловий будинок, театр, будинок школи тощо), то поняття об'єкта будівництва збігається з поняттям будови.

2.1.2 Пусковим комплексом є сукупність об'єктів (або їх частин) основного виробничого, допоміжного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного та складського господарств, зв'язку, інженерних комунікацій, очисних споруд, благоустрою, охорони довкілля від забруднення та інших об'єктів, що є частиною будови або її черги, введення яких в експлуатацію забезпечує: випуск продукції або надання послуг в обсязі, передбаченому проектною документацією для даного пускового комплексу; умови праці, що відповідають чинним нормам.

2.1.3 Чергою будівництва є визначена проектною документацією сукупність об'єктів виробничого призначення (або їх частин), введення в дію яких забезпечує випуск продукції або надання послуг та безпечну експлуатацію цих об'єктів. Вона може складатися з одного або кількох пускових комплексів.

2.1.4 Будовою є сукупність будівель та споруд (об'єктів) різного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва (розрахунком вартості будівництва) або, у відповідних випадках, із зведенням витрат і на які у встановленому порядку затверджується окремий титул будови.

2.2 ВИДИ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, будівель, споруд або їх черг складається інвесторська кошторисна документація таких видів:

2.2.1 Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складаються на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах на підставі обсягів, що визначилися при розробленні робочої документації (робочих креслень).

2.2.2 Локальні кошторисні розрахунки складаються також на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах замість локальних кошторисів у тих випадках, коли обсяги робіт і розміри витрат остаточно не визначилися і підлягають уточненню.

2.2.3 Об'єктні кошториси об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисів.

2.2.4 Об'єктні кошторисні розрахунки об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисних розрахунків і локальних кошторисів та підлягають уточненню.

2.2.5 Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються у тих випадках, коли необхідно визначити, як правило, в цілому по будові кошти, необхідні для відшкодування тих витрат, що не враховані кошторисними нормативами (наприклад: компенсації в зв'язку з вилученням земель під забудову; витрати, пов'язані із застосуванням пільг і доплат, встановлених урядовими рішеннями, отриманням архітектурно-планувальних завдань, технічних умов, експертних висновків тощо).

2.2.6 Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будівель, споруд (або їх черг) складаються на основі об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

2.2.7 Зведення витрат - це кошторисний документ, що об'єднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва.

Зведення витрат складається у випадках, коли одночасно з будівництвом виробничих об'єктів передбачається будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення або бази будівельної індустрії, профтехучилищ, профілакторіїв, об'єктів підсобного сільського господарства та побутового обслуговування населення, міського наземного пасажирського транспорту, доріг, шляхопроводів та подібних інженерних споруд, а також об'єктів, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів на виробниче будівництво.

Зведенням витрат також можуть об'єднуватися два та більше зведених кошторисних розрахунки вартості будівництва невиробничого призначення.

2.2.8 Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять у пусковий комплекс, складається у тому випадку, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію підприємства, будівлі або споруди передбачається окремими пусковими комплексами. Ця відомість містить у собі кошторисну вартість об'єктів, загальномайданчикових робіт та витрат, що входять до складу пускового комплексу.

2.2.9 Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів та робіт з охорони довкілля складається у тому випадку, коли при будівництві підприємства, будівлі або споруди передбачається здійснення заходів щодо охорони довкілля. При цьому у відомості, як правило, зберігається нумерація об'єктів та робіт, прийнята у зведеному кошторисному розрахунку. До відомості включається тільки вартість об'єктів та робіт, що безпосередньо стосуються природоохоронних заходів.

2.2.10 При проектуванні будов, будівництво яких намічається здійснювати по чергах, складаються: розрахунок загальної вартості будівництва (зведення витрат); зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва першої черги; розрахунки вартості будівництва наступних черг; об'єктні розрахунки вартості.

2.2.10.1 Розрахунок вартості будівництва на повний розвиток входить до складу проекту на будівництво першої черги і містить у собі дані із зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва першої черги та розрахунків вартості будівництва наступних черг.

2.2.10.2 Розрахунок вартості будівництва на наступну чергу складається на підставі даних з об'єктних розрахунків вартості.

2.2.10.3 Об'єктний розрахунок вартості складається на кожний з об'єктів, що намічається до будівництва у складі наступних черг.

2.3 СКЛАД ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Склад інвесторської кошторисної документації визначається залежно від стадійності проектно-кошторисної документації, що розробляється, та технічної складності об'єкта.

2.3.1 У складі проекту розробляються:

- зведення витрат (за необхідності);

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (розрахунок вартості будівництва);

- об'єктні та локальні кошторисні розрахунки;

- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;

- кошториси на проектні та вишукувальні роботи.

2.3.2 У складі робочого проекту розробляються:

- зведення витрат (за необхідності);

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- об'єктні та локальні кошторисні розрахунки (за необхідності - див. пункт 2.6.1б);

- об'єктні та локальні кошториси;

- відомості ресурсів до локальних кошторисів;

- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;

- кошториси на проектні та вишукувальні роботи.

2.3.3 У складі робочої документації розробляються:

- об'єктні та локальні кошториси;

- відомості ресурсів до локальних кошторисів.

2.3.4 При розробленні передпроектної документації (техніко-економічні обгрунтування інвестицій і ескізні проекти) визначається розрахункова вартість будівництва і складаються локальні, об'єктні розрахунки та зведений розрахунок вартості будівництва. Зазначені розрахунки складаються за відповідними формами кошторисної документації. При цьому склад інвесторської кошторисної документації може бути скороченим у порівнянні зі стадією проект за умови забезпечення достовірності визначення вартості будівництва.

2.3.5 Одночасно в складі кошторисної документації розробляються відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу (якщо відповідно до завдання на проектування виділяються пускові комплекси), та відомість кошторисної вартості об'єктів і робіт з охорони довкілля (за наявності відповідної документації). При проектуванні підприємств та споруд, будівництво яких намічається здійснювати по чергах, у складі кошторисної документації додатково розробляються розрахунки, наведені у пункті 2.2.10.

2.3.6 До інвесторської кошторисної документації в складі проекту (робочого проекту), що затверджується, додається пояснювальна записка, в якій повинні бути наведені:

- посилання на територіальний район, де розташоване будівництво;

- відомості про те, з якого року введено норми, та про ціни, в яких складено інвесторську кошторисну документацію;

- обгрунтування для складання розрахунків інших витрат;

- розміри кошторисного прибутку;

- посилання на документи, відповідно до яких розробляється інвесторська кошторисна документація;

- розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних вкладень (для житлово-цивільного будівництва).

За необхідності наводяться інші відомості про порядок визначення кошторисної вартості, характерні для даної будови (наявність об'єктів загального користування, документів про включення коштів на будівництво спільних об'єктів пропорційно до потреб в їх послугах тощо).

2.4 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЛОКАЛЬНИХ КОШТОРИСІВ ТА ВІДОМОСТЕЙ РЕСУРСІВ ДО НИХ

2.4.1 Локальні кошториси складаються в поточному рівні цін на трудові і матеріально-технічні ресурси за формами, наведеними в додатках Д, Е.

2.4.2 Відомості ресурсів до локальних кошторисів складаються за формами, наведеними в додатку Ж.

2.4.3 При складанні локальних кошторисів застосовуються:

- Ресурсні елементні кошторисні норми України;

- Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм;

- Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів;

- поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції;

- поточні ціни машино-години;

- поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт;

- поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;

- Правила визначення загальновиробничих та адміністративних витрат.

2.4.4 На конструкції і роботи, які передбачаються в проекті (робочому проекті), за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм організація, яка складає інвесторську кошторисну документацію, розробляє відповідні індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми, котрі затверджуються в складі проекту (робочого проекту), за формою, наведеною в додатку К.

2.4.5 Відомості ресурсів до локальних кошторисів містять дані, визначені на обсяг робіт, передбачених кошторисом, щодо трудомісткості та середнього розряду робіт, нормативної потреби в матеріально-технічних ресурсах у фізичних одиницях виміру, а також вартість одиниці виміру трудових і матеріально-технічних ресурсів, прийняту в кошторисі.

До локальних кошторисів на придбання устаткування відомість ресурсів не розробляється.

2.4.6 Стосовно особливостей окремих видів будівництва, спеціалізації підрядних будівельних і монтажних організацій, структури проектної документації локальні кошториси складаються:

а) по будівлях та спорудах:

на будівельні, спеціальні будівельні роботи, монтаж металоконструкцій, внутрішні санітарно-технічні роботи (водопровід, каналізація, опалення, вентиляція, кондиціонування повітря тощо), внутрішнє електроосвітлення, монтаж електросилових установок, технологічних трубопроводів, монтаж і придбання устаткування (включаючи монтаж металоконструкцій, пов'язаних зі встановленням устаткування в проектне положення), контрольно-вимірювальні прилади (КВП) і автоматику, слабкострумові пристрої (зв'язок, сигналізація тощо), автоматизовану систему управління, промисловий зв'язок, фундаменти під устаткування, спеціальні основи, обмуровування та ізоляцію устаткування і трубопроводів, хімічні захисні покриття, канали, промислові печі та труби, гідромеханізовані, гірничопрохідницькі, гірничорозкривні та інші роботи, придбання приладдя, виробничого та господарського інвентарю, меблів та на інші роботи;

б) по загальномайданчикових роботах:

на вертикальне планування, улаштування інженерних мереж, під'їзних і міжцехових колій та доріг, благоустрій і озеленення території, малі архітектурні форми тощо.

Порядок розподілу робіт по локальних кошторисах має також забезпечувати можливість одержання кошторисної вартості пускових комплексів, технологічних вузлів та етапів робіт, виділених у проекті організації будівництва, і кошторисної вартості робіт та витрат з реконструкції діючих цехів та об'єктів, що передбачається в проектній документації на розширення діючих підприємств.

2.4.7 У складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи будівлі (споруди), види робіт та пристроїв, як правило, групуються в розділи.

Порядок розташування робіт у локальних кошторисах та їх групування в розділи мають відповідати технологічній послідовності проведення робіт і враховувати специфічні особливості окремих видів будівництва.

Виходячи зі згаданих принципів групування, локальний кошторис на:

- "будівельні роботи" може мати розділи: земляні роботи; фундаменти; стіни; каркас; перекриття; балкони та лоджії; перегородки; сходові марші та площадки; підлоги; дах і покрівля; віконні заповнення і балконні двері; дверні заповнення; внутрішнє опорядження; зовнішнє опорядження; вбудовані меблі; інші роботи; інші розділи;

- "спеціальні будівельні роботи" може мати розділи: фундаменти під устаткування; спеціальні основи; канали і приямки; обмурування, футерування та ізоляція; хімічні захисні покриття тощо;

- "внутрішні санітарно-технічні роботи" може мати розділи: водопровід; каналізація; опалення; вентиляція та кондиціонування повітря тощо;

- "монтаж устаткування" може мати розділи: монтаж технологічного устаткування; технологічні трубопроводи; металеві конструкції (пов'язані зі встановленням устаткування) тощо.

Крім того, при складанні локальних кошторисів, як правило, слід виділяти в окремі розділи роботи, що належать до: підземної частини будівлі (розділ А); надземної частини будівлі (розділ Б).

2.4.8 Припускається складання на один і той самий вид робіт двох і більше локальних кошторисів при проектуванні складних будівель та споруд, при розробленні технічної документації для будівництва кількома проектними організаціями, а також при формуванні кошторисної вартості по пускових комплексах.

2.4.9 Кошторисна вартість робіт на будівництві житлових будинків, перші (цокольні) і підвальні поверхи яких призначаються для розміщення магазинів, підприємств громадського харчування та культурно-побутового обслуговування (включаючи книгарні, аптеки тощо), а також житлових будинків з прибудованими до них (для розміщення вказаних підприємств) приміщеннями визначається локальними кошторисами, що складаються окремо для житлової та нежитлової частин будинку.

2.4.10 Віднесення витрат до житлової та нежитлової частин будинку здійснюється в такому порядку:

2.4.10.1 До кошторисної вартості кожної з цих частин будинку (житлової та нежитлової) поряд з витратами на улаштування основних конструктивних елементів та на виконання робіт, що стосуються їх безпосередньо (стіни, перегородки, заповнення віконних і дверних отворів, підлоги, санітарно-технічні та електротехнічні пристрої, опоряджувальні роботи тощо), включаються також відповідні частки спільних для цих частин будинку витрат на виконання робіт нульового циклу (земляні роботи, фундаменти, стіни і перекриття над технічними підпідлоговими просторами та підвалами) і на улаштування даху в розмірах, пропорційних будівельним обсягам житлової та нежитлової (тільки вбудованої) частин будинку. Витрати на виконання робіт нульового циклу і на улаштування дахів і покриття по прибудованих до житлових будинків приміщеннях для вказаних підприємств зараховують цілком до кошторисної вартості будівництва нежитлової частини будинку.

2.4.10.2 Витрати з улаштування конструктивних елементів та устаткування, що забезпечують можливість експлуатації будинку (сходові клітки, технічні поверхи, ліфтові шахти, ліфти тощо), розподіляються між частинами будівлі виходячи зі ступеня використання цих елементів при експлуатації житлової та нежитлової частини будинку.

2.4.10.3 Витрати на технологічне устаткування вбудованих приміщень, господарський інвентар і пристосування для експлуатаційних потреб підприємств включаються до окремого кошторису і цілком зараховуються до кошторисної вартості нежитлових приміщень.

2.4.10.4 Загальна кошторисна вартість будівництва житлового будинку з вбудованими, вбудовано-прибудованими або прибудованими приміщеннями визначається як сума вартості його житлової та нежитлової частин.

2.4.11 У тих випадках, коли відповідно до проектних даних здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних, дерев'яних тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок чого намічається одержання конструкцій, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування, або провадиться попутне будівництву добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо), за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення (перенесення) будівель і споруд та інших робіт довідково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів. Зворотні суми позначаються окремим рядком під назвою "Зворотні суми" і визначаються на підставі номенклатури і кількості конструкцій, матеріалів і виробів, що одержуються для подальшого використання*. Вартість таких конструкцій, матеріалів і виробів у складі зворотних сум приймається як за нові за поточними відпускними цінами із застосуванням усередненого коефіцієнта зносу 0,5, крім тих, на які ціни реалізації можуть бути визначені. Вартість матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування, при неможливості використання їх на даному будівництві, але за можливості реалізації враховується за поточними цінами франко-місце заготівлі (франко-кар'єр для місцевих матеріалів і викопних; франко-лісосіка для деревини, одержуваної від вирубування лісу, тощо).

__________________ * Конструкції, матеріали і вироби, що враховуються в зворотних сумах, слід відрізняти від так названих матеріалів, що обертаються (опалубка, кріплення тощо), які застосовуються відповідно до технології будівельного виробництва по декілька разів при виконанні окремих видів будівельних робіт. Кількаразова їх оборотність врахована в кошторисних нормах на відповідні конструкції та види робіт.

У випадку неможливості (підтвердженої відповідними документами) використання або реалізації матеріалів від розбирання або попутного добування їх вартість у зворотних сумах не враховується.

2.4.12 При використанні устаткування, яке значиться в основних фондах і намічається до демонтажу та перенесення в будівлю, що будується (реконструюється), в межах діючого підприємства, яке розширюється, реконструюється або технічно переоснащується, в локальних кошторисах передбачаються тільки кошти на демонтаж і повторний монтаж цього устаткування, а балансова вартість самого устаткування позначається довідково за підсумком кошторису.

2.5 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ОБ'ЄКТНИХ КОШТОРИСІВ

2.5.1 Об'єктні кошториси складаються в поточному рівні за формою, наведеною в додатку Г, на об'єкти в цілому шляхом підсумовування даних локальних кошторисів, з групуванням робіт та витрат по відповідних графах кошторисної вартості "будівельних робіт", "монтажних робіт", "устаткування, меблів та інвентарю", "інших витрат".

В об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів позначаються кошторисна трудомісткість і кошторисна заробітна плата.

2.5.2 Якщо вартість об'єкта може бути визначена за одним локальним кошторисом, то об'єктний кошторис не складається. У цьому випадку роль об'єктного кошторису виконує локальний кошторис.

При збігу понять "об'єкта" і "будови" до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються також дані з таких локальних кошторисів.

2.5.3 У випадку, передбаченому пунктом 2.4.8, коли на один і той самий вид робіт складаються два або більше локальних кошториси, усі ці кошториси об'єднуються в об'єктному кошторисі до одного рядка під спільною назвою.

2.5.4 У об'єктному кошторисі по рядках та в підсумку наводяться показники одиничної вартості на 1 куб. м об'єму, 1 кв. м площі будівель та споруд, 1 пог. м довжини мереж тощо.

2.5.5 За підсумком об'єктного кошторису довідково позначаються зворотні суми, які є підсумком зворотних сум, визначених в усіх локальних кошторисах, що відносяться до цього об'єкта.

2.5.6 При розміщенні в житлових будівлях вбудованих, вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень підприємств (організацій) торгівлі, громадського харчування і комунально-побутового обслуговування об'єктні кошториси складаються окремо для житлових будівель та для вбудованих, вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень підприємств (організацій). Розподіл вартості спільних конструкцій та пристроїв між житловою частиною будинку та вбудованим, вбудовано-прибудованим або прибудованим приміщенням для підприємства (організації) провадиться відповідно до викладеного в пункті 2.4.10.

Припускається також складання одного спільного об'єктного кошторису, але з виділенням за його підсумком вартості житлової частини будівлі та вбудованих, вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень.

2.6 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ТА ОБ'ЄКТНИХ КОШТОРИСНИХ РОЗРАХУНКІВ

2.6.1 Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки розробляються замість локальних та об'єктних кошторисів у тих випадках, коли:

а) обсяги робіт і розміри витрат ще остаточно не визначилися і підлягають уточненню при розробленні робочої документації (робочих креслень);

б) обсяги робіт, характер і методи їх виконання не можуть бути точно визначені при проектуванні і уточнюються в процесі будівництва (окремі види робіт і конструктивні елементи підводної частини гідротехнічних споруд, будівель і споруд експериментального будівництва, будівель і споруд, що реконструюються, технологічної частини об'єктів з новими видами виробництва, днопоглиблювальні і гірничопрохідницькі роботи тощо). При цьому на підставі уточнених у процесі будівництва обсягів робіт складається об'єктний (локальний) виконавчий кошторис.

2.6.2 Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки складаються в поточному рівні цін на трудові та матеріально-технічні ресурси за формами об'єктних і локальних кошторисів на підставі архітектурно-будівельних і технологічних рішень Ескізного проекту, ТЕО інвестицій, проекту або робочого проекту з використанням укрупнених ресурсних кошторисних норм та показників вартості будівництва, а також інших укрупнених нормативів.

За відсутності укрупнених кошторисних нормативів для складання кошторисних розрахунків застосовуються вартісні показники об'єктів-аналогів*, а за їх відсутності або великої трудомісткості в застосуванні кошторисів об'єктів-аналогів припускається складання кошторисних розрахунків з використанням укрупнених показників вартості окремих конструктивних елементів та видів будівельно-монтажних робіт, обчислених за даними кошторисів до робочих креслень об'єктів, що мають у своєму складі аналогічні проектні рішення.

__________________ * Вибір аналога має забезпечувати максимальну відповідність характеристик об'єкта, що проектується, та об'єкта-аналога за виробничо-технологічним або функціональним призначенням та за конструктивно-планувальною схемою.

2.6.3 При складанні кошторисних розрахунків для об'єкта, що проектується, за даними вартісних показників об'єктів-аналогів враховуються розбіжності в технологічних, конструктивних, об'ємно-планувальних, інших проектних рішеннях, розмірах загальновиробничих витрат шляхом зміни кошторисних даних об'єкта-аналога і приведення їх у відповідності до норм будівельного і технологічного проектування (які діють на момент розроблення Ескізного проекту, ТЕО інвестицій, проекту або робочого проекту) до характеристик об'єкта, що проектується. З цією метою вартість по кошторису до робочих креслень об'єкта-аналога, прийнята за основу кошторисного розрахунку об'єкта, що проектується, коригується по окремих параметрах будівлі або споруди (зміни числа поверхів, ширини і довжини прогонів або кроків несучих конструкцій тощо) або по окремих конструктивних елементах і видах робіт (види заповнення отворів, підлоги, опоряджувальні роботи тощо). За необхідності до кошторису об'єкта-аналога включається цінова поправка для приведення вартісних показників об'єкта-аналога до поточного рівня.

Вибір одиниці виміру при складанні кошторисних розрахунків за даними кошторисів до робочих креслень аналогічних об'єктів провадиться залежно від типу будівлі (споруди) або виду конструктивного елемента (виду робіт). Наприклад, для будівель - 1 куб. м об'єму або 1 кв. м виробничої (загальної, робочої) площі; для підземних споруд або підземної частини будівель - 1 кв. м площі забудови; для лінійних споруд - 1 км довжини; для конструкцій перекриття або покриття - 1 кв. м площі конструкцій тощо. Одиниця виміру, на яку наводиться вартість по об'єкту-аналогу, повинна найвірогідніше відбивати конструктивні і об'ємно-планувальні особливості об'єкта.

2.7 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ КОШТОРИСНИХ РОЗРАХУНКІВ НА ОКРЕМІ ВИДИ ВИТРАТ

2.7.1 Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються, якщо ці види витрат не враховані в кошторисних нормативах.

2.7.2 За наявності показників на окремі види витрат, виражених у відсотках від кошторисної вартості, кошторисні розрахунки не складаються. У цьому випадку до глав зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва включаються окремими рядками кошти за переліком і в порядку, передбаченими у підрозділі 2.8.

2.8 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСНИХ РОЗРАХУНКІВ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

2.8.1 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, будівель, споруд або їх черг - це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених проектом або робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати.

2.8.2 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва розробляється в складі проекту або робочого проекту за формою, наведеною в додатку А, і затверджується у встановленому порядку.

2.8.3 До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються окремими рядками підсумки по усіх об'єктних кошторисних розрахунках, об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі види витрат.

Позиції зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва повинні мати посилання на номер вказаних кошторисних документів.

Кошторисна вартість кожного об'єкта, передбаченого проектом (робочим проектом), розподіляється по графах, які визначають вартість: "будівельних робіт", "монтажних робіт", "устаткування, меблів та інвентарю"; "інших витрат"; "загальну кошторисну вартість".

2.8.4 У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого та невиробничого будівництва кошти розподіляються по таких главах:

Глава 1. Підготовка території будівництва

Глава 2. Основні об'єкти будівництва

Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговувального призначення

Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства

Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку

Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання,

каналізації, теплопостачання і газопостачання

Глава 7. Благоустрій та озеленення території

Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди

Глава 9. Інші роботи і витрати

Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів

Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи

Крім того, після підсумку глав 1 - 12 враховуються:

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;

- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

2.8.5 Розподіл об'єктів, робіт і витрат всередині глав подано в Приблизній номенклатурі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, наведеній у додатку Б.

За наявності декількох видів закінчених виробництв або комплексів, кожний з яких має по кілька об'єктів, всередині глави може бути здійснене групування по розділах, найменування яких відповідає назві виробництв (комплексів).

У випадку відсутності об'єктів, робіт і витрат, що передбачаються відповідною главою, ця глава пропускається без зміни номерів наступних глав.

2.8.6 Для окремих галузей господарства України і видів будівництва найменування і номенклатура глав зведеного кошторисного розрахунку, а також найменування, кількість і порядок розташування граф у ньому та у формах іншої кошторисної документації можуть бути змінені.

2.8.7 До глави 1 "Підготовка території будівництва" включаються кошти на роботи і витрати, пов'язані з відведенням та освоєнням території, що забудовується. До цих робіт і витрат належать:

2.8.7.1 Відведення земельної ділянки, видача архітектурно-планувального завдання і червоних ліній забудови, а також витрати, пов'язані з отриманням, у разі потреби, прав тимчасового користування ділянкою для організації будівельного майданчика і платою за користування цією ділянкою - кошти визначаються кошторисним розрахунком на окремий вид витрат* і зазначаються в графах 7 та 8.

_______________ * "Кошторисний розрахунок на окремий вид витрат" в подальшому іменується "кошторисний розрахунок".

2.8.7.2 Розбивання основних осей будівель і споруд та закріплення їх пунктами і знаками - кошти визначаються кошторисними розрахунками і включаються до граф 7 та 8.

2.8.7.3 Звільнення території будівництва від наявних на ній будівель, лісонасаджень, промислових відвалів тощо, перенесення і переулаштування інженерних мереж, комунікацій, споруд, колій і доріг, зняття та зберігання родючого шару грунту тощо - кошти визначаються локальними кошторисами і включаються до граф 4 та 8 (розбирання, вивезення матеріалів від розбирання, складування, інші роботи, вартість яких визначається за РЕКН).

2.8.7.4 Компенсація вартості будівель і насаджень, що зносяться і знищуються - кошти визначаються кошторисним розрахунком і включаються до граф 7 та 8.

2.8.7.5 Осушування території будови, проведення на ній інших заходів, пов'язаних з припиненням або зміною умов водокористування, а також із захистом довкілля і ліквідацією несприятливих умов будівництва - кошти визначаються об'єктними кошторисними розрахунками (об'єктними кошторисами) відповідно до проектних рішень і включаються до граф 4 - 8.

2.8.7.6 Приведення земельних ділянок, наданих у тимчасове користування на період будівництва, до стану, придатного для користування в сільському, лісовому, рибному господарстві або для інших цілей, відповідно до проекту відновлення (рекультивації) порушених земель. Ці кошти визначаються об'єктним кошторисним розрахунком (об'єктним кошторисом), що складається на основі проектних даних на рекультивацію, і показуються в графах 4 - 8.

У випадку проведення рекультивації на кількох територіально відокремлених об'єктах кошти для цього дозволяється включати до відповідних об'єктних кошторисних розрахунків (об'єктних кошторисів) на зведення конкретних будівель, споруд.

2.8.7.7 Інші витрати, пов'язані з освоєнням території, що забудовується, і відшкодуванням компенсацій, як належить за чинним законодавством.

У главі 1 враховуються також витрати на підготування майданчиків для розміщення і будівництва тимчасових будівель та споруд.

2.8.8 До глави 2 "Основні об'єкти будівництва" включається кошторисна вартість будівель, споруд та видів робіт основного призначення.

2.8.9 До глави 3 "Об'єкти підсобного та обслуговувального призначення" включається кошторисна вартість об'єктів підсобного та обслуговувального призначення: для промислового будівництва - будівлі ремонтно-технічних майстерень, заводоуправлінь, естакади, галереї, складські приміщення тощо; для житлово-цивільного будівництва - господарські корпуси, прохідні, теплиці в лікарняних і наукових містечках, сміттєзбиральники тощо, а також вартість будівель і споруд соціальної сфери, призначених для обслуговування працюючих (окремо збудовані поліклініки, їдальні, магазини, об'єкти побутового обслуговування населення, інші об'єкти), розташовані в межах території, відведеної для будівництва підприємств.

У тому випадку, коли розробляється окремий проект (робочий проект) із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва таких об'єктів, як котельня, лінія електропостачання, теплові мережі, благоустрій, дороги та інші, що, як правило, включаються до глав 3 - 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва до комплексного проекту, кошторисна вартість цих об'єктів включається до глави 2 як основні об'єкти.

2.8.10 До глав 4 - 7 включаються об'єкти, перелік яких відповідає найменуванням глав.

2.8.11 До глави 8 "Тимчасові будівлі та споруди" до граф 4, 5 та 8 включаються кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб будов, а також для розміщення й обслуговування працівників будівництва. Правила визначення розміру коштів наведено у розділі 3.

2.8.12 До глави 9 "Інші роботи і витрати" включаються кошти на покриття витрат замовника і підрядних будівельно-монтажних організацій, а також на окремі види робіт, що не враховані в кошторисних нормативах. Указані кошти визначаються в цілому по будові.

Приблизний перелік цих витрат наведено в додатку Б.

2.8.13 До глави 10 "Утримання служби замовника і авторський нагляд" до граф 7 та 8 включаються кошти в поточному рівні цін, призначені на:

- утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд);

- проведення авторського нагляду проектними організаціями.

До цієї ж глави (до граф 7 та 8) включаються кошти на проведення геодезичних спостережень за переміщенням і деформаціями будівель і споруд, витрати замовника, пов'язані з проведенням тендерів, введенням об'єкта в експлуатацію, та на формування страхового фонду документації України.

Витрати, пов'язані з проведенням тендерів, визначає замовник. Розмір цих витрат, як правило, не перевищує 0,8 % від загальної кошторисної вартості будівництва (від підсумку за главами 1 - 9, графа 8).

2.8.14 До глави 11 "Підготовка експлуатаційних кадрів" включаються (до граф 7 та 8) кошти на підготовку експлуатаційних кадрів для підприємств, що будуються заново.

2.8.15 До глави 12 "Проектні та вишукувальні роботи" включаються:

- кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт;

- кошторисна вартість експертизи проектно-кошторисної документації;

- витрати, пов'язані з випробуванням паль (та частина робіт, що виконується проектно-вишукувальними організаціями).

2.8.16 До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва після підсумку глав 1 - 12 включаються:

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;

- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва*.

_________________ * Збір на обов'язкове соціальне страхування, збір на обов'язкове пенсійне страхування, внески до Державного фонду сприяння зайнятості населення враховуються у загальновиробничих витратах; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів враховується у вартості машино-години.

2.8.17 У складі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва наводяться (у графах 4 - 8) такі підсумки:

- по кожній главі (за наявності в главах розділів - по кожному розділу і по главах);

- сумарні по главах 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9, 1 - 12;

- "Разом" по главах 1 - 12 з урахуванням кошторисного прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;

- "Всього" по зведеному кошторисному розрахунку.

2.8.18 За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва зазначаються:

2.8.18.1 Зворотні суми, що враховують реалізацію:

- матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання тимчасових будівель і споруд, у розмірі 15 % кошторисної вартості тимчасовий будівель і споруд (з частиною вартості, що амортизується) незалежно від терміну здійснення будівництва;

- матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання конструкцій, знесення і перенесення будівель і споруд, у розмірі, що визначається за розрахунком;

- меблів, устаткування та інвентарю, придбаних для меблювання житлових і службових приміщень для іноземного персоналу, що здійснює шефмонтаж устаткування;

- матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування.

Указані зворотні суми складаються з підсумків зворотних сум, вказаних довідково в об'єктних (локальних) кошторисах.

2.8.18.2 Сумарна (за підсумками об'єктних і локальних кошторисів) балансова (залишкова) вартість устаткування, що демонтується і переноситься в межах діючого підприємства, яке реконструюється і технічно переоснащується*, - наводиться довідково тільки за підсумком зведеного кошторисного розрахунку.

_______________ * Зазначена балансова вартість устаткування, що переноситься, враховується в повній вартості будівництва тільки у випадках, коли визначаються техніко-економічні показники проекту.

2.8.18.3 Дані про пайову участь підприємств і організацій у будівництві об'єктів загального користування або загальновузлових об'єктів.

2.8.18.4 Підсумкові дані про розподіл загальної кошторисної вартості будівництва мікрорайону або комплексу житлових і громадських будівель по напрямках капітальних вкладень у випадку, коли в складі цього будівництва передбачені вбудовані, вбудовано-прибудовані, прибудовані або окремо збудовані будівлі і споруди, що належать до різних напрямків капітальних вкладень (торгівля і громадське харчування, підприємства побутового обслуговування, комунального господарства тощо). Кошторисна вартість споруд, пристроїв і окремих робіт, спільних для усіх об'єктів, що входять до складу мікрорайону або комплексу, розподіляється:

- вартість внутрішньоквартальних (дворових) мереж водопостачання, каналізації, тепло- та енергопостачання тощо - пропорційно потребам об'єктів;

- вартість робіт з благоустрою й озеленення території - пропорційно площам ділянок;

- решта спільних коштів - пропорційно загальній площі об'єктів.

Розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних вкладень наводиться у складі пояснювальної записки до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

2.8.18.5 Кошти на розвиток власної бази підрядних організацій, а також на поновлення їх парку будівельних машин і механізмів. Ці кошти можуть враховуватися за рішенням інвестора в окремих випадках в обгрунтованому розмірі.

Розмір зазначених коштів та порядок їх врахування підлягає погодженню за призначенням державних коштів:

- державного бюджету - з головним розпорядником бюджетних коштів та Держбудом і Мінекономіки;

- місцевих бюджетів - з відповідними органами місцевого самоврядування;

- підприємств, установ і організацій державної власності - з їх керівним органом.

2.8.19 Зведений кошторисний розрахунок складається в цілому на будівництво, незалежно від числа генеральних підрядних будівельно-монтажних організацій, що беруть участь у ньому.

2.8.19.1 При здійсненні поточного ремонту, якщо вартість робіт може бути визначена за одним локальним або об'єктним кошторисом, зведений кошторисний розрахунок не складається. У цьому випадку роль зведеного кошторисного розрахунку виконує відповідно локальний або об'єктний кошторис.

2.9 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНЬ ВИТРАТ

2.9.1 Зведення витрат складається на будівництво в цілому або його чергу за формою, наведеною в додатку В.

2.9.2 До зведення витрат включаються окремими рядками підсумки по всіх зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва, а також по зворотних сумах з підбиванням відповідних підсумків.

2.9.2.1 Витрати з пусконалагоджувальних робіт включаються до зведення витрат у випадку, якщо у відповідності з чинними нормативними документами вони здійснюються за рахунок капітальних вкладень.

2.9.3 Кількість граф, починаючи з третьої, у формі N 2 може бути різною залежно від наявності об'єктів, що об'єднуються зведенням витрат. Коли кількість об'єктів велика, припускається зазначення їх в об'єднаному виді з узагальненим найменуванням у графі 6, наприклад, "Об'єкти невиробничого призначення". Вартісні показники такої групи об'єктів визначаються окремим розрахунком, що додається до зведення витрат.

2.9.4 Зведення витрат затверджується в складі проектної документації на будівництво.

2.10 ОСНОВНІ ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ РОЗРАХУНКІВ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

2.10.1 Розрахунок вартості будівництва, яке намічається здійснювати по чергах, складається за формою зведеного кошторисного розрахунку з зазначенням у ньому вартості кожної з черг і загальної вартості.

Вартість першої черги в цьому документі вказується в рядку "Разом кошторисна вартість будівництва першої черги". До неї заносяться дані з кінцевого підсумку усіх граф зведеного кошторисного розрахунку (зведених кошторисних розрахунків) до проекту (робочого проекту) на цю чергу. Другим рядком указуються зворотні суми.

Аналогічним чином до Розрахунку вартості включаються дані з розрахунків вартості будівництва наступних черг.

У підсумковому рядку "Загальна вартість будівництва" у відповідних графах підсумовуються дані усіх черг, а в наступному рядку - усі підсумки зворотних сум.

2.10.2 Вартість будівництва другої і наступних черг визначається розрахунками вартості будівництва на кожну чергу, що складаються за формою зведеного кошторисного розрахунку. При цьому для аналогічних об'єктів і виробництв максимально використовуються показники кошторисної вартості першої черги будівництва.

2.10.2.1 Розрахунок вартості будівництва другої і наступних черг базується на об'єктних розрахунках вартості, що складаються на окремі будівлі і споруди за формою, встановленою для об'єктних кошторисів, і на загальномайданчикові роботи за формою, встановленою для локальних кошторисів.

2.10.3 Об'єктні розрахунки вартості складаються в тому ж порядку, що й об'єктні кошторисні розрахунки.

2.10.3.1 Для складання розрахунків застосовуються укрупнені показники вартості будівництва, а також вартісні показники об'єктів-аналогів (1 кв. м загальної площі житла, 1 відвідання поліклініки, 1 ліжко-місце тощо).

2.10.3.2 За відсутності укрупнених нормативів можуть використовуватися вартісні показники об'єктів-аналогів, узяті з кошторисів, складених за робочими кресленнями по раніше запроектованих і збудованих об'єктах. Порядок застосування вартісних даних об'єктів-аналогів наведено у пункті 2.6.3.

2.10.4 Вартість будівництва підприємства і споруди, що включається в розрахунки вартості другої і наступних черг будівництва, повинна визначатися за повною номенклатурою глав, установленою для зведених кошторисних розрахунків вартості до проектів (робочих проектів) на будівництво.

Супутні витрати по решті глав зведеного кошторисного розрахунку нараховуються в порядку, встановленому для визначення кошторисної вартості будівництва.

2.10.5 У тому випадку, коли по підприємству (споруді), що будується по чергах, намічається виділяти по черзі також і капітальні вкладення на житлово-цивільне будівництво, базу будіндустрії та об'єкти міського наземного транспорту, у складі проекту (робочого проекту) першої черги складається зведення витрат на повний розвиток підприємства (споруди) за формою, встановленою для зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. У ній по рядках наводяться дані із зведених кошторисних розрахунків (зведення витрат) на будівництво першої черги, розрахунків вартості (по кожному виду будівництва) на другу і наступні черги, а також підводяться підсумки по кожній черзі та загальний підсумок.

2.11 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВІДОМОСТІ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ

2.11.1 Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до пускового комплексу, розробляється відповідно до завдання на проектування на основі проектних рішень за формою, наведеною в додатку И, і містить у собі кошторисну вартість об'єктів, робіт і витрат, що входять до складу цього комплексу.

Відомість складається в тому випадку, коли здійснення будівництва та введення в експлуатацію підприємства, споруди або їх черг передбачається окремими пусковими комплексами.

До відомості включаються підсумкові дані відповідних локальних і об'єктних кошторисів (кошторисних розрахунків), якщо об'єкт у повному обсязі входить до пускового комплексу. Коли до пускового комплексу об'єкт входить неповністю, вартість обсягу, що входить до пускового комплексу, визначається розрахунком, виконаним на основі проектних пророблень.

При складанні цієї відомості в ній, як правило, зберігається нумерація об'єктів, а також робіт і витрат, прийнята в зведеному кошторисному розрахунку.

З коштів, передбачених у главах 1, 8 - 12, окремими кошторисними розрахунками визначаються розміри коштів, що належать до пускового комплексу, які підсумовуються і включаються одним рядком до відповідних граф під найменуванням "Кошти, передбачені в главах 1, 8 - 12". Якщо згадані кошти неможливо виділити для даного пускового комплексу, то витрати, що належать до глав 1, 8 - 12, можуть бути визначені пропорційно частці кошторисної вартості пускового комплексу в загальній кошторисній вартості будови.

При виділенні на будівництві двох і більше пускових комплексів, а також пускових об'єктів, експлуатація яких необхідна і можлива до повного закінчення будівництва, відомість доповнюється відповідними графами.

У рядку "Усього по пусковому комплексу" зазначається повна кошторисна вартість пускового комплексу і будови в цілому.

2.11.2 Проектні рішення, кошторисна вартість будівництва об'єктів пускового комплексу, затверджені в проекті (робочому проекті), уточнюються при розробленні робочої документації. При уточненні по робочих кресленнях відомість складається на кожний пусковий комплекс (пусковий об'єкт) окремо в останній рік його будівництва з уточненням кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і устаткування по кошторисах, складених на основі цих креслень і відповідних специфікацій.

Кошти, передбачені в главах 1, 8 - 12 зведеного кошторисного розрахунку, кошторисний прибуток, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва та на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов'язкові платежі також уточнюються в частині необхідності включення тільки тих коштів, що належать до даного пускового комплексу (пускового об'єкта).

2.11.3 У тому випадку, коли до складу пускового комплексу включаються будівлі і споруди, введення в дію яких лише частково необхідне для забезпечення функціонування пускового комплексу, а закінчення їх будівництва може бути забезпечене тільки після завершення усіх робіт по будові, вартість таких об'єктів для включення до відомості кошторисної вартості будівництва пускового комплексу на стадії розроблення проекту (робочого проекту) визначається кошторисним розрахунком. При наступному уточненні відомості по кошторисах, складених за робочими кресленнями, вартість об'єкта, що включається в них, приймається на основі обсягів робіт і специфікацій, наведених у робочих кресленнях.

2.12 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РОЗШИРЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЮ І ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

2.12.1 Локальні кошториси складаються із застосуванням ресурсних елементних кошторисних норм України на будівельні роботи і монтаж устаткування або індивідуальних кошторисних норм.

2.12.2 У кошторисній документації на розширення, реконструкцію і технічне переоснащення діючих підприємств, будівель і споруд кошторисна вартість будівельних і монтажних робіт визначається за індивідуальними кошторисними нормами у випадках, коли характер та умови їх виконання відрізняються від складу та умов виконання робіт, прийнятих ресурсних елементних кошторисних нормах на будівельні роботи і монтаж устаткування.

Підставою для розроблення проектними організаціями індивідуальних кошторисних норм можуть служити акти, що складаються спільно замовниками і проектними організаціями, які враховують усі чинники, що ускладнюють виробництво будівельних і монтажних робіт на конкретному об'єкті.

2.12.3 При визначенні кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт за чинними нормами:

- норми трудовитрат робітників-будівельників, монтажників і машиністів, час роботи будівельних машин і механізмів збільшуються шляхом застосування (виходячи з умов виконання робіт, передбачених проектом організації будівництва) коефіцієнтів, установлених Вказівками щодо застосування кошторисних норм на будівельні роботи і Вказівками щодо застосування кошторисних норм на монтаж устаткування, які враховують складні умови виконання будівельних і монтажних робіт в будівлях і спорудах, що експлуатуються; поблизу об'єктів, що перебувають під високою напругою; на території з розгалуженою мережею транспортних та інженерних комунікацій і обмеженими умовами для складування матеріалів або іншими ускладненими умовами при розширенні, реконструкції та технічному переоснащенні діючих підприємств, будівель і споруд;

- загальновиробничі витрати та кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій визначаються в порядку, встановленому в розділі 4.

2.12.4 При визначенні кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт за індивідуальними кошторисними нормами:

- до норм трудовитрат робітників-будівельників, монтажників і машиністів, часу роботи будівельних машин і механізмів не застосовуються коефіцієнти, згадані в пункті 2.12.3;

- загальновиробничі витрати та кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій визначаються в порядку, встановленому в розділі 4.

2.13 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.13.1 При складанні інвесторської кошторисної документації здійснюється її нумерація у встановленому порядку.

Нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) провадиться при формуванні об'єктного кошторису (об'єктного кошторисного розрахунку) з урахуванням того, до якої глави зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва він включається.

Як правило, нумерація локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) провадиться таким чином, що перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторисного розрахунку, другі дві цифри - номеру рядка в главі і треті дві цифри означають порядковий номер локального кошторису (локального кошторисного розрахунку) у даному об'єктному кошторисі (об'єктному кошторисному розрахунку). Наприклад: N 02-04-12. Номери об'єктних кошторисів (об'єктних кошторисних розрахунків) по такій системі нумерації не містять у собі останніх двох цифр, що відповідають номерам локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків). Наприклад: N 02-04.

2.13.2 Результати обчислень і підсумкові дані в кошторисній документації наводяться в такому порядку:

- у локальних кошторисах (локальних кошторисних розрахунках) порядкові і підсумкові цифри заокруглюються до цілих гривень;

- в об'єктних кошторисах (об'єктних кошторисних розрахунках) підсумкові цифри з локальних кошторисів (локальних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах гривень із заокругленням до двох знаків після коми;

- у зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва (зведення витрат) підсумкові суми з об'єктних кошторисів (об'єктних кошторисних розрахунків) зазначаються в тисячах гривень із заокругленням до двох знаків після коми.

У такому ж порядку наводяться результати обчислень і підсумкові дані в Розрахунках вартості будівництва.

Розділ 3

Правила визначення вартості будівництва

Положення цього розділу встановлюють основні правила визначення кошторисної вартості будівництва і ціни пропозиції претендента на виконання робіт (договірної ціни) та уточнення вартісних показників при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт.

Вартість будівництва визначається:

- на стадії проектування - кошторисна вартість будівництва в складі інвесторської кошторисної документації;

- на стадії визначення виконавця робіт (проведення тендера) - ціна тендерної пропозиції претендента (договірна ціна, яка може встановлюватися твердою, динамічною, періодичною - див. підрозділ 3.3);

- на стадії проведення взаєморозрахунків - уточнюються окремі вартісні показники, визначені на попередніх стадіях, залежно від виду договірної ціни в порядку, обумовленому в контракті.

Вартість будівництва умовно розподіляється на безпосередні та супутні витрати, а також прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов'язкові платежі.

До безпосередніх витрат належать кошти, які витрачаються на розробку проектно-кошторисної документації (глава 12 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва*) і на спорудження об'єкта будівництва (як прямі, так і загальновиробничі витрати) (глави 2 - 7 ЗКР).

_______________ * Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва надалі іменується "ЗКР".

До супутніх витрат належать кошти, необхідні для будівництва в цілому, які витрачаються як замовником, так і підрядником:

- підготовка території будівництва (глава 1 ЗКР);

- зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд (глава 8 ЗКР);

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди (глава 9 ЗКР);

- інші роботи та витрати (глава 9 ЗКР);

- утримання служби замовника та авторський нагляд (глава 10 ЗКР);

- підготовка експлуатаційних кадрів (глава 11 ЗКР).

У свою чергу безпосередні та супутні витрати поділяються за такими видами робіт і витрат:

- будівельні роботи;

- роботи з монтажу устаткування (монтажні роботи);

- витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю;

- інші витрати.

3.1 ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

3.1.1 Правила визначення кошторисної вартості будівництва, наведені в цьому підрозділі, є єдиними і не залежать від способу здійснення будівництва: підрядного чи господарського.

3.1.2 Кошторисна вартість будівництва, що визначається в складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення тендерів.

3.1.3 При визначенні кошторисної вартості будівництва до будівельних робіт відносяться:

- роботи зі зведення будівель і споруд: земляні; улаштування збірних і монолітних залізобетонних і бетонних, цегляних, блокових, металевих, дерев'яних та інших будівельних конструкцій, підлог, покрівель; опоряджувальні роботи;

- роботи гірничорозкривні; буропідривні; пальові; із закріплення грунтів; з улаштування опускних колодязів; з буріння свердловин; із захисту будівельних конструкцій і устаткування від корозії; теплоізоляційні (включаючи обмурування і футерування котлів, промислових печей та інших агрегатів); гірничопрохідницькі; підводнобудівельні (водолазні);

- роботи з електроосвітлення житлових і громадських будівель;

- роботи з улаштування внутрішнього водопроводу, каналізації, опалення, газопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря (включаючи вартість опалювальних котлів, радіаторів, калориферів, бойлерів та інших санітарно-технічних виробів і облаштувань), а також інших внутрішніх трубопроводів;

- роботи, що виконуються при спеціалізованому будівництві, в тому числі: автомобільні дороги та залізниці; мости і труби; тунелі і метрополітени; трамвайні колії; аеродроми; лінії електропередачі; споруди зв'язку, радіомовлення і телебачення; конструкції гідротехнічних споруд; судновозні колії стапелів і сліпів; промислові печі і труби; буріння нафтових і газових свердловин (у тому числі в морських умовах); протиерозійні, протисельові, протилавинні, протизсувні та інші інженерні та природоохоронні споруди; меліоративні роботи (зрошення, осушення, обводнювання);

- роботи з будівництва зовнішніх мереж і споруд водопостачання, каналізації, тепло- і енергопостачання; газопроводів; магістральних трубопроводів газонафтопродуктів; споруд для очищення стічних вод і для охорони атмосфери від забруднення;

- роботи з озеленення, захисних лісонасаджень, багаторічних плодових насаджень;

- роботи з підготовки території будівництва: вирубка лісу і чагарнику, корчування пнів, планування території, намивання грунту та інші роботи зі створення рельєфу, знесення будівель тощо;

- роботи з улаштування основ, фундаментів і опорних конструкцій під устаткування; пов'язані з будівництвом будівель і споруд геологічні та гідрогеологічні (шурфування, відкачка води тощо), днопоглиблювальні, гірничо-капітальні та розкривні роботи;

- інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи, в тому числі з розбирання будівельних конструкцій, що виконуються при реконструкції і технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд.

3.1.4 При визначенні кошторисної вартості будівництва до монтажних робіт відносяться такі:

- складання та встановлення в проектне положення на місці постійної експлуатації (включаючи перевірку та індивідуальний іспит) усіх видів устаткування, в тому числі компресорних машин, насосів, вентиляторів, електротехнічних установок, електричних печей, приладів, засобів автоматизації тощо;

- прокладання ліній електропостачання і мереж до електросилових установок, приєднання до електричних мереж і підготовка до здачі під налагодження електричних машин;

- прокладання технологічних трубопроводів і улаштування підведень до устаткування води, повітря, пари, охолоджувальних та інших рідин в обсягах, передбачених збірниками розцінок на монтаж устаткування;

- інші роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, в тому числі демонтаж устаткування, установок, машин та пристроїв, що здійснюється при реконструкції і технічному переоснащенні діючих підприємств, будівель і споруд.

3.1.5 До вартості устаткування, меблів та інвентарю, що враховується в кошторисах на будівництво, належать:

- вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб'єктний склад:

* комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного й іншого) устаткування, що монтується чи не монтується, в тому числі нестандартизованого (включаючи вартість його проектування), устаткування електронно-обчислювальних центрів, лабораторій, майстерень різного призначення, медичних кабінетів;

* транспортних засобів, технологічно зв'язаних з процесом промислового виробництва, включаючи рухомий залізничний склад, що приймається на баланс забудовника, для перевезення вантажів по коліях, передбачених проектом, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів;

* контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв'язку;

* інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, запасних частин, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первісного фонду виробництв, що вводяться в дію;

* устаткування, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення гуртожитків, об'єктів комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі; вартість конструювання машин і складного технічного устаткування разових (одиничних) замовлень з тривалим циклом виготовлення;

- вартість шефмонтажу устаткування.

3.1.6 До інших витрат належать всі інші витрати, що не включаються до вартості будівельних і монтажних робіт і вартості устаткування, меблів та інвентарю.

3.1.7 У кошторисній вартості будівництва будівлі враховуються:

- витрати на загальнобудівельні роботи по будівлі в цілому;

- кошторисна вартість робіт з улаштування в будівлі водопроводу, каналізації, опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, газопостачання, електроосвітлення, телефонізації, сміттєпроводу, радіофікації, телевізійних антен та кабельних розведень у сходових клітках;

- кошторисна вартість монтажних робіт з установлення технологічного, насосно-компресорного, підйомно-транспортного, енергетичного та іншого устаткування, передбаченого проектною документацією;

- кошторисна вартість монтажу пасажирських та вантажних ліфтів;

- кошторисна вартість загальнобудівельних робіт, зв'язаних з монтажем устаткування;

- кошторисна вартість спеціальних будівельних робіт з улаштування фундаментів під устаткування, зведення промислових печей, труб, технологічних каналів, тунелів та інших робіт;

- витрати, зв'язані з виконанням інших будівельних та монтажних робіт, передбачених проектною документацією;

- кошторисна вартість робіт з улаштування вводів до будівлі водопроводу, теплопостачання, гарячого водопостачання, газопостачання, електропостачання і слабкострумових мереж, а також випусків каналізації. Точкою розподілу зовнішніх і внутрішніх комунікацій при визначенні їх кошторисної вартості є:

* для каналізації - найближчий до будівлі оглядовий колодязь (вартість колодязя включається до кошторису на зовнішні мережі);

* для водопроводу, газопроводу, тепломережі - вентиль або трійник біля будівлі (вентиль або трійник включається до кошторисної вартості будівлі, а колодязь, у якому вони встановлені, враховується в кошторисі на зовнішні мережі);

* кабельні кінцеві муфти при кабельних уводах та прохідні ізолятори при повітряних уводах, - муфти відносяться до зовнішніх мереж, а прохідні ізолятори - до внутрішніх. У випадках, коли кабельний увід безпосередньо біля будівлі переходить у повітряну мережу, точкою розподілу є стовпова кінцева муфта, яка в цьому випадку відноситься до внутрішніх мереж.

Крім вказаних витрат, до кошторисної вартості будівництва будівлі або споруди включаються загальновиробничі витрати.

3.1.8 Інвесторська кошторисна документація. Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, будівель, споруд або їхніх черг складається інвесторська кошторисна документація, до складу якої входять локальні кошториси і відомості ресурсів до них, локальні кошторисні розрахунки, об'єктні кошториси, об'єктні кошторисні розрахунки, кошторисні розрахунки на окремі види витрат, зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, зведення витрат тощо. Правила складання інвесторської кошторисної документації наведено в розділі 2.

3.1.9 Кошторисна вартість, що визначається за локальними кошторисами, містить у собі прямі і загальновиробничі витрати.

3.1.10 Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату робітників, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів та матеріалів, виробів, конструкцій. Вони визначаються в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт, обчислених за робочими кресленнями, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

3.1.10.1 Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел (у тому числі за усередненими даними Держбуду).

3.1.10.2 Кошторисна заробітна плата (основна та додаткова)*, що наводиться в прямих витратах у локальних кошторисах, вираховується окремо для робітників-будівельників і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів при перевезенні грунту і будівельного сміття. Розрахунок кошторисної заробітної плати виконується на підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт для ланки робітників-будівельників, монтажників та середньому нормативному розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

________________ * Основна і додаткова кошторисна заробітна плата далі іменуються "заробітна плата".

Вартість людино-години згаданих робітників по будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, приймається в межах, рекомендованих Держбудом України.

3.1.10.3 При визначенні кошторисної заробітної плати по будівельних та монтажних роботах, які виконуються в підземних умовах (шахтах, рудниках), вартість людино-години робітників-будівельників, монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, слід приймати не по будівництву в звичайних умовах, а як для виконання робіт у підземних умовах шахт з урахуванням тривалості робочого тижня.

3.1.10.4 Кошторисна вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, зайнятих у будівельному виробництві, в прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельних та монтажних робіт, та вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у тому числі зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

3.1.10.5 Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі трудових і матеріальних ресурсів, наведених в РКНЕМ, та поточних цін на них з доданням амортизаційних відрахувань на повне відновлення будівельних машин і механізмів, вартості матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються, ремонт і технічне обслуговування, перебазування, а також податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, вартість машино-години приймається в межах, рекомендованих Держбудом України.

3.1.10.6 Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя (пальники газопламеневі, вібратори поверхневі, машини мозаїчно-шліфувальні, машини електрозачищувальні, трамбівки пневматичні тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і виокремлено в ресурсних елементних кошторисних нормах задля розрахунку вартості енергоносіїв, мастильних матеріалів та гідравлічної рідини, яка враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховані у складі загальновиробничих витрат.

3.1.10.7 Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, та відповідних поточних цін.

3.1.10.8 Поточні ціни на матеріальні ресурси по будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, як правило, приймаються за рівнем, що склався в регіоні (тобто в Автономній Республіці Крим або області) за цінами виробників.

3.1.10.9 Поточні ціни на матеріали для будівництва визначаються франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

- відпускну ціну;

- вартість тари, упаковки і реквізиту;

- вартість транспортування і вантажних робіт;

- заготівельно-складські витрати.

Як приоб'єктний склад при визначенні кошторисної вартості будівництва приймається передбачене проектом організації будівництва:

- для матеріалів зберігання просто неба - майданчик, що використовується для їх розміщення на території будівництва об'єкта (будівлі, споруди);

- для інших матеріалів - склад (місце складування) їх для даного об'єкта (будівлі, споруди).

3.1.10.10 Вивантаження на приоб'єктному складі та внутрішньобудівельне транспортування (як горизонтальне, так і вертикальне) будівельних матеріалів, виробів, конструкцій від приоб'єктного складу до місця встановлення, монтажу чи використання в діло враховано ресурсними елементними кошторисними нормами за винятком випадків, застережених у технічних частинах збірників РЕКН.

3.1.10.11 Якщо відпускні ціни на матеріальні ресурси не враховують їхньої доставки на приоб'єктний склад будови, в локальних кошторисах при визначенні вартості матеріалів, виробів і конструкцій додатково враховуються витрати на це. Зазначені витрати враховують в одиничній вартості матеріалів.

3.1.10.12 Витрати на доставку матеріальних ресурсів обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідного будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень, що надаються Держбудом.

3.1.10.13 У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховуються заготівельно-складські витрати, призначені для покриття витрат будівельних організацій на утримання апарату заготівельних служб (контори і відділи постачання, управління виробничо-технологічної комплектації будівельно-монтажних організацій) та матеріальних базових складів, а також витрат, зв'язаних з втратами, які важко усуваються, і псуванням матеріалів при їх транспортуванні та зберіганні на складах. Ці витрати розраховуються за відсотком, рекомендованим Держбудом, до кошторисної вартості матеріалів франко-приоб'єктний склад і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підрядника:

- для будівельних, санітарно-технічних і електротехнічних матеріалів, виробів та конструкцій - 2 відсотки;

- для металевих конструкцій - 0,75 відсотка.

Маса заготівельно-складських витрат, визначена за наведеними показниками, у середньому забезпечує покриття зазначених витрат.

3.1.11 У локальних кошторисах і зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва вказується дата, станом на яку приймаються поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси.

3.1.12 Загальновиробничі витрати визначаються за порядком, встановленим в розділі 4, і зазначаються за підсумком прямих витрат при формуванні кошторису:

- по розділах - в кожному розділі і в цілому по кошторису;

- без розподілу на розділи - в цілому по кошторису.

3.1.13 У кошторисних розрахунках і кошторисах на будівництво підприємств, будівель і споруд має бути врахована вартість передбаченого проектом (робочим проектом) устаткування (що монтується і не монтується), необхідного для забезпечення діяльності підприємств, а також експлуатації будівель і споруд.

При реконструкції і технічному переоснащенні діючих підприємств і цехів потреба в окремих видах устаткування може забезпечуватися за рахунок демонтованого, придатного до роботи устаткування.

3.1.13.1 Кошторисна вартість устаткування визначається як сума всіх витрат на придбання і доставку цього устаткування на приоб'єктний склад або місце його передачі до монтажу.

Складовими кошторисної вартості устаткування є:

- відпускні ціни;

- вартість запасних частин;

- вартість тари, упаковки і реквізиту;

- транспортні витрати;

- витрати на комплектацію;

- заготівельно-складські витрати.

3.1.13.2 Поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел (у тому числі за усередненими даними Держбуду).

3.1.13.3 Якщо відпускні ціни на устаткування не враховують будь-якої з складових, перелічених у пункті 3.1.13.1, витрати на це враховуються в локальних кошторисах додатково. Ці витрати обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками, що надаються Держбудом.

3.1.13.4 Якщо за технічними умовами на виготовлення устаткування при його монтажі необхідно здійснювати шефмонтаж, витрати на це визначаються окремим кошторисом з урахуванням положень ДБН Д.1.1-99 (розділ 7) та витрат, зв'язаних з організацією і наданням таких послуг, і враховуються в об'єктному кошторисі в графі 6 "Устаткування, меблі та інвентар".

3.1.13.5 У кошторисній вартості будівництва враховуються витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю, які включаються до об'єктного кошторису в графу 4 "Будівельні роботи" у розмірі 0,7 відсотків від загальної вартості такого устаткування, меблів та інвентарю.

3.1.14 У кошторисній вартості будівництва враховуються кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика, з урахуванням можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

3.1.14.1 До тимчасових будівель і споруд належать виробничі, складські, допоміжні, житлові і громадські будівлі і споруди, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт і обслуговування працівників будівництва, які спеціально будуються або пристосовуються на період будівництва.

3.1.14.2 Тимчасові будівлі і споруди поділяються на титульні та нетитульні.

3.1.14.3 Перелік титульних тимчасових будівель і споруд наведено у додатку М.

Кошти на будівництво титульних тимчасових будівель і споруд включаються до глави "Тимчасові будівлі і споруди" зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Розмір згаданих коштів визначається або калькуляційним методом за даними проекту організації будівництва, або за усередненими відсотковими показниками, що надаються Держбудом.

3.1.14.4 Усереднені показники, обчислені за видами будівництва і виражені у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1 - 7 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, враховують повний комплекс тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика, з урахуванням можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

3.1.14.5 Якщо розмір коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в інвесторській кошторисній документації визначено за усередненими показниками, то це є лімітом на відшкодування цих витрат підряднику.

3.1.14.6 До нетитульних тимчасових будівель, споруд, приладдя і обладнання належать такі: приоб'єктні контори і комори виконробів і майстрів, складські приміщення і навіси при об'єкті будівництва, душові, кубові, неканалізовані вбиральні і приміщення для обігрівання робітників; настили, стрем'янки, драбини, перехідні містки, ходові дошки, огорожі при розплануванні будівлі, пристрої з техніки безпеки, інвентарні уніфіковані засоби підмощування типу колисок, вишок, інвентарних майданчиків, помостів тощо; паркани і огорожі (окрім спеціальних і архітектурно оформлених), запобіжні козирки, захистки при виконанні буропідривних робіт; тимчасові розводки від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пари, газу і повітря в межах робочої зони (території в межах до 25 м від периметра будівель або від лінійних споруд), а також витрати, зв'язані з пристосуванням будівель і споруд, що будуються та існують на будівельних майданчиках, замість будівництва згаданих вище нетитульних тимчасових будівель і споруд.

Витрати зі спорудження, складання, розбирання, амортизації, поточного ремонту і переміщення нетитульних тимчасових будівель і споруд враховуються в загальновиробничих витратах.

3.1.15 У кошторисній вартості будівництва враховуються кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт:

- у зимовий період просто неба та в приміщеннях, що не обігріваються, при температурі зовнішнього повітря нижче 0 град. C;

- у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 град. C.

Розмір коштів визначається за усередненими показниками, що надаються Держбудом.

3.1.15.1 Усереднені показники зимових подорожчань вартості БМР розраховані за видами будівництва і виражені у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1 - 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Ці показники є середньорічними і враховують усі додаткові витрати, зв'язані з ускладненням виконання робіт у зимовий період, у тому числі:

а) додаткові фактори та витрати труда, що впливають на зниження продуктивності праці:

- обмеженість рухів робітників теплим одягом і незручністю роботи в рукавицях;

- погіршення видимості в зимовий період на робочому місці;

- наявність на робочому місці льоду і снігу;

- обмерзання взуття, матеріалів, конструкцій та інструментів;

- потреба в процесі роботи періодично очищати від снігу та льоду робоче місце, матеріали тощо;

- втрати робочого часу, зв'язані з перервою в роботі для обігрівання робітників;

- зниження в зимовий період продуктивності будівельних машин та механізмів;

- наявність вітру на робочих місцях швидкістю до 10 м/с включно;

- ускладнення в технологічних процесах, викликані низькою температурою (підготовка тимчасових споруд для обігрівання робітників, утеплення тимчасових водопровідних мереж та баків, застосування утеплених засобів транспортування бетону та розчину тощо);

б) додаткові роботи і витрати, викликані методами виконання будівельно-монтажних робіт, які застосовуються при мінусовій температурі зовнішнього повітря:

- розпушування мерзлих грунтів;

- запобігання промерзанню грунтів;

- відтавання грунтів;

- застосування бетонів та розчинів швидкого тужавлення;

- введення в бетони та розчини спеціальних домішок;

- застосування електропрогрівання бетону;

- утеплення конструкцій;

- прогрівання виробів, кінців труб та кабелю;

- улаштування, розбирання та опалення звичайних тепляків;

- захист робочих місць від снігових заметів тощо;

- прибирання снігу з будівельних майданчиків;

в) додаткові витрати, викликані втратами окремих матеріалів при виконанні робіт в зимовий період;

г) додаткові витрати, зв'язані з тимчасовим опаленням:

- використання постійних систем опалення, що забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій (котельних) для тимчасового опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) протягом опалювального періоду для проведення усередині будівель будівельних та монтажних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт потрібно виконувати при плюсовій температурі;

- збільшені тепловтрати внаслідок охолодження крізь отвори та не закінчені опорядженням конструкції закінченої начорно будівлі, а також усереднені витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкції.

3.1.15.2 Визначений за усередненими показниками розмір коштів є лімітом на відшкодування підряднику зазначених витрат тільки при виконанні робіт у зимовий період.

3.1.15.3 Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27 град.C визначаються за усередненими відсотковими показниками від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1 - 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, які становлять:

для будівництва об'єктів

цивільного та громадського

призначення (крім лінійного) 0,27%

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: