Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкція, ремонт, реставрація об"єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт

Название (рус.) ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкция, ремонт, реставрация объектов строительства. Жилые дома. Реконструкция и капитальный ремонт
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Реконструкція, ремонт, реставрація 

об'єктів будівництва

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.

РЕКОНСТРУКЦІЯ

ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

ДБН В.3.2-2-2009

Київ

Мінрегіонбуд України

2009


1 

РОЗРОБЛЕНО: 

Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція" 

РОЗРОБНИКИ: 

Б. Дамаскін (керівник розробки), Г. Агєєва, к.т.н., В. Білоус, В. Бондарь, М. Дмитрієв, Л. Кащенко, О. Колодіна, Л. Красовський, В. Куценко, 3. Лебедева, В. Мартищенко, В. Марочко, Г. Онищук, д.е.н, Н. Рудь, Л. Рясна, В. Ступнікова, С. Супрун 

За участю:

О. Авдієнко, Г. Григоренко, К. Кафієв, к.т.н., В. Кірюшин, к.т.н., 

А. Нечепорчук, к.т.н., А. Ходаковська; 

Одеська державна Академія будівництва і архітектури

В. Дорофеев, д.т.н., К. Єгупов, к.т.н., Е. Клименко, к.т.н., І. Шеховцов, к.т.н.; 

ДП НДІБК

П. Кривошеєв, к.т.н., В. Крітов, к.т.н., Ю. Немчинов, д.т.н., Ю. Слюсаренко, к.т.н.; 

ОП НДІБВ А. Франівський, к.т.н., Т. Рунова; 

ВАТ "КиївЗНДІЕП"

В. Куцевич, д.арх., Ю. Рєпін, д.арх.; 

УкрНДІпроектування міст "Діпромісто"

Ю. Білоконь, д.арх., Е. Шаповалов, к.т.н.; 

Центральна служба "Укрдержекспертиза" А. Брусан; 

Державна архітектурно-будівельна інспекція

О. Бондаренко, В. Баглай, В. Папка; 

Служба "Київдержекспертиза" А. Кармінський; 

Інститут гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України

В. Акіменко, д.мед.н., П. Семашко, к.мед.н., Ж. Чорна, к.мед.н., А. Яригін, к.біол.н.; 

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

О. Євсеєнко, С. Мусійчук, В. Сокол, О. Гладишко; 

Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України

В. Стоєцький, І. Гасек, Т. Поліщук, В. Коваленко; 

УкрНДІпожежної безпеки МНС України

М. Откідач, С. Новак, Є. Степанюж, Р. Уханський, Я. Нижник; 

Київжитлопроект Н. Родічкіна; 

Донецький ПромбудНДІпроект

Ю. Чернишов, к.т.н., Г. Чернобаба, к.т.н.; 

Академпромжитлореконструкція

В. Кірнос, д.т.н., Т. Кравчуновська, к.т.н., Є. Уваров, к.т.н., П. Уваров, к.т.н.; 

КримНДІпроект І. Золотарьов, В. Кукунаєв, к.т.н. 

2 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: 

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.07.2009 № 295 

3 

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

(зі скасуванням в Україні ВСН 61-89(р)/Госкомархитектуры. Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования) 


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Житлові будинки.

Реконструкція та капітальний ремонт

ДБН В.3.2-2-2009

Уведено вперше 

зі скасуванням в Україні ВСН 61-89(р)

Чинні від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми застосовуються для проектування реконструкції і капітального ремонту одноквартирних і багатоквартирних житлових будинків із умовною висотою до 73,5 м включно, гуртожитків, спеціалізованих житлових будинків для осіб похилого віку і маломобільних груп населення, окремих квартир, надбудованих, вбудованих і прибудованих приміщень незалежно від періоду їх будівництва, конструктивних систем, об'ємно-планувальних рішень, застосованих будівельних матеріалів і виробів, а також поширюються на проектування реконструкції будинків і приміщень різного призначення, що переобладнуються у житлові.

Норми обов'язкові для застосування усіма юридичними і фізичними особами на території України незалежно від форм власності і відомчої належності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України 

Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

Закон України 

Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269 

Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 767 

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів 

ДБН 360-92** 

Планування і забудова міських і сільських поселень 

ДБН 363-92 

Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України 

ДБН А.2.1-1-2008 

Інженерні вишукування для будівництва 

ДБН А.2.2-1-2003 

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд 

ДБН А.2.2-3-2004 

Склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектної документації на будівництво 

ДБН Б.2.4-1-94 

Планування та забудова сільських поселень 

ДБН В.1.1-3-97 

Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення 

ДБН В. 1.1-5-2000 

Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах 

ДБН В. 1.1-7-2002 

Пожежна безпека об'єктів будівництва 

ДБН В 1.1-12:2006 

Будівництво в сейсмічних районах 

ДБН В. 1.2-2:2006 

Навантаження і впливи. Норми проектування 

ДБН В. 1.2-4-2006 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) 

ДБН В. 1.2-5-2007 

Науково-технічний супровід будівельних об'єктів 

ДБН В. 1.2-12-2008 

Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки 

ДБН В. 1.2-14-2008 

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ 

ДБН В. 1.4-1.01-97 

Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні 

ДБН В. 1.4-2.01-97 

Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва 

ДБН В.2.1-10-2009 

Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування 

ДБН В.2.2-3-97 

Будинки та споруди навчальних закладів 

ДБН В.2.2-4-97 

Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів 

ДБН В.2.2-5-97 

Захисні споруди цивільної оборони 

ДБН В.2.2-9-99 

Громадські будинки та споруди. Основні положення 

ДБН В. 2.2-10-2001 

Заклади охорони здоров'я 

ДБН В.2.2-11-2002 

Підприємства побутового обслуговування. Основні положення 

ДБН В.2.2-13-2003 

Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди 

ДБН В.2.2-15-2005 

Житлові будинки. Основні положення 

ДБН В.2.2-16-2005 

Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади 

ДБН В.2.2-17:2006 

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення 

ДБН В.2.2-23:2009 

Підприємства торгівлі. Основи проектування 

ДБН В.2.3-15:2007 

Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Споруди транспорту 

ДБН В.2.5-13-98 

Пожежна автоматика будинків і споруд 

ДБН В.2.5-20-2001 

Газопостачання 

ДБН В.2.5-23-2003 

Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення 

ДБН В.2.5-24-2003 

Електрична кабельна система опалення 

ДБН В.2.5-27-2006 

Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд 

ДБН В.2.5-28-2006 

Природне та штучне освітлення 

ДБН В.2.5-39:2008 

Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі 

ДБН В.2.6-14-97 

Покриття будинків і споруд 

ДБН В.2.6-31:2006 

Теплова ізоляція будівель 

ДСТУ Б В.1.1-4-98* 

Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги 

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 

Прогини і переміщення. Вимоги проектування 

ДСТУ Б В.2.5-33:2007 

Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами згоряння 

ДСТУ Б В.2.5-34-2007 

Сміттєпроводи житлових і громадських будинків 

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 

Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд 

ДСТУ Б В.2.6-33:2008 

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації 

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги 

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 

Конструкція зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 

Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.6-11-97 

Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-19-95

(ГОСТ 30244-94) 

Методи випробувань на горючість 

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 

Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинку при новому будівництві та реконструкції 

ДСТУ 4216-2003 

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1 . Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю 

ДСТУ 4217-2003 

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом 


ДСТУ
ISO 4190-6-2001 

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір 

ДСТУ EN 81-1:2003 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні 

ДСТУ prEN 8 1-11:2002 

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 11. Нові ліфти в існуючих будинках (prEN 81-11:1998, IDT) 

НАПБ Б.01.007-2004 

Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах 

НАПБ Б.02.014-2004 

Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтування відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів 

НПАОП 0.00-1.02-99 

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів 

НПАОП 40.1-1.32-01 

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 

ВБН В.2.2-ЦЗН-2002/

Мінпраці України 

Центри зайнятості населення базового рівня 

ДержСанПіН 173-96 

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів 

ДержСанПіН 201-97 

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених міст (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) 

ДержСанПіН 239-96 

Державні санітарні норми і правила захисту від впливу електромагнітних випромінювань 

ДержСанПіН 383-96 

Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання 

ДГН 6.6.1-6.5.001-98

НРБУ-97 

Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи 

СНиП ІІ-12-77 

Защита от шума (Захист від шуму) 

СНиП ІІ-22-81 

Каменные и армокаменные конструкции (Кам'яні та армокам'яні конструкції) 

СНиП ІІ-23-81* 

Стальные конструкции (Сталеві конструкції) 

СНиП ІІ-25-80 

Деревянные конструкции (Дерев'яні конструкції) 

СНиП ІІ-35-76 

Котельные установки (Котельні установки) 

СНиП 2.01.01-82 

Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія і геофізика) 

СНиП 2.02.03-85 

Свайные фундаменты (Палеві фундаменти) 

СНиП 2.03.01-84* 

Бетонные и железобетонные конструкции (Бетонні та залізобетонні конструкції) 

СНиП 2.03.11-85 

Защита строительных конструкции от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії) 

СНиП 2.04.01-85 

Внутренний водопровод и канализация (Внутрішній водопровід та каналізація) 

СНиП 2.04.05-91 

Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування) 

СНиП 2.09.04-87 

Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі) 

ГОСТ 12.1.044-89 

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення) 

ГОСТ 7396.1-89

(МЭК 83-75) 

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры (З'єднувачі електричні штепсельні побутового та аналогічного призначення. Основні розміри) 

ГОСТ 12176-89 

Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения (Кабелі, проводи і шнури. Методи перевірки щодо нерозповсюдження горіння) 

ГОСТ 16363-98 

Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств (Засоби вогнезахисту для деревини. Методи визначення вогнезахисних властивостей) 


ГОСТ 25772-83 

Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия (Огородження сходів, балконів та дахів сталеві. Загальні технічні умови) 

ГОСТ 30331.1-95 

Электроустановки зданий. Основные положения (Електроустановки будівель. Основні положення) 

СанПиН 42-123-5777-91 

Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое (Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво) 

СанПиН 1304-75 

Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах (Санітарні норми допустимих вібрацій у житлових будинках) 

СанПиН 21-52-80 

Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений (Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих і громадських приміщень) 

СанПиН 2605-82 

Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки (Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових і громадських будівель і території житлової забудови) 

СанПиН 3077-84 

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови) 

СанПиН 5781-91 

Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли (Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі) 

СанПиН 42-128-4948-89 /СН 4948-89/ 

Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимих рівнів інфразвуку і низькочастотного шуму на території житлової забудови) 

СанПиН 60-27А-91 

Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования (Санітарні правила і норми з застосування полімерних матеріалів у будівництві. Гігієнічні вимоги) 

ПУЕ (ПУЭ-86)/ Минэнерго СССР 

Правила устройства электроустановок (Правила будови електроустановок) 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цих Нормах, та визначення позначених ними понять.

Реконструкція житлового будинку - перебудова житлового будинку з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості житлових квартир, загальної і житлової площі тощо у зв'язку зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників (Закон України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду").

Капітальний ремонт - ремонт житлового будинку з метою відновлення його ресурсу з заміною за необхідності конструктивних та огороджувальних елементів, систем інженерного обладнання, а також поліпшення його експлуатаційних показників.

Застарілий житловий фонд - сукупність об'єктів житла усіх форм власності, що за своїм технічним станом не відповідають сучасним вимогам щодо безпечного і комфортного проживання, встановленим державними будівельними стандартами, нормами і правилами (Закон України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду").

Нежитлове приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

Прибудова - вид реконструкції, при якій збільшується площа забудови житлового будинку шляхом створення нових приміщень, що безпосередньо прилягають до зовнішніх стін будинку.

Надбудова - вид реконструкції, при якій збільшується площа житлового будинку шляхом улаштування над його верхнім поверхом одного або декількох додаткових поверхів.

Технічне оснащення багатоповерхового житлового будинку - згідно з ДБН В.2.2-15-2005.

Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку (Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку").

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 При розробленні проектів реконструкції і капітального ремонту житлових будинків слід керуватися чинними нормативними документами у будівництві (далі - НД) і цим нормативним документом.

4.2 Житлові будинки після реконструкції або капітального ремонту повинні відповідати призначенню і основним вимогам до них. Основними вимогами, яким повинні відповідати такі будинки протягом усього періоду експлуатації, є забезпечення:

міцності, стійкості і надійності будинку з урахуванням впливу різних факторів, характерних для конкретних районів і регіонів;

необхідного рівня комфортності проживання, благоустрою і санітарного стану будинку і прибудинкових територій;

нормативних показників теплозахисту і енергозбереження;

пожежної безпеки;

нормативного шумозахисту;

нормативної інсоляції будинку та оточуючої забудови.

4.3 При реконструкції і капітальному ремонті житлового будинку, розташованому у щільній міській забудові, необхідно:

провести аналіз його впливу на оточуючі будинки і споруди з метою забезпечення їх експлуатаційних якостей, міцності і стійкості;

у випадках, передбачених ДБН В. 1.2-5, виконувати науково-технічний супровід.

4.4 Відхилення від обов'язкових вимог чинних НД повинні бути погоджені у встановленому порядку з відповідними державними органами нагляду і контролю.

5 ОБСТЕЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ФУНДАМЕНТІВ, ПІДЗЕМНИХ І НАЗЕМНИХ ЧАСТИН БУДИНКІВ

5.1 Аналіз наявної проектно-технічної та містобудівної документації житлових будинків, які обстежуються, робочих креслень, актів на приховані роботи, проектів раніше виконаних реконструкції і капітального ремонту тощо проводиться з метою врахування об'ємно-планувальних і конструктивних особливостей, а також виявлення характеру і причин їх деформацій і пошкоджень.

5.2 Обстеження технічного стану житлових будинків слід виконувати згідно з КДП-2041-12, ВСН 55-87(р), ВСН 57-88(р), ВСН 48-86(р) і "Рекомендаціями з обстеження і оцінки технічного стану житлових будинків перших масових серій".

5.3 Склад і обсяги робіт із обстеження житлових будинків у кожному конкретному випадку визначаються програмами обстежень, які розробляються проектною організацією на підставі технічного завдання на проектування з урахуванням вимог чинних НД.

5.4 Обстеження технічного стану житлового будинку виконується з метою встановлення ступеня фізичного зносу, визначення можливості сприйняття несучими конструкціями додаткових навантажень і, у разі потреби, розроблення заходів щодо підсилення цих конструкцій, зміцнення ґрунтів основ і підсилення фундаментів, а також для подальшого моніторингу.

5.5 Обстеження конструкцій фундаментів, підземних і наземних частин житлових будинків є обов'язковим при розробленні проектів реконструкції і капітального ремонту і повинно включати:

збір, вивчення та аналіз наявної проектно-технічної документації і архівних матеріалів попередніх обстежень конструкцій будинків (якщо вони проводилися) і стану грунтів;

архітектурні обмірювання (плани кожного поверху, підвалу, підпілля, технічного поверху, розрізи);

обмірювання обстежуваних несучих конструкцій і їх елементів;

попереднє візуальне обстеження конструкцій;

детальне обстеження технічного (фізичного) стану несучих конструкцій підземних і наземних частин будинків (фундаментів, стін підвалів, зовнішніх і внутрішніх стін, колон, перекриттів, балконів, терас, лоджій, еркерів, даху тощо) з визначенням характеристик міцності конструктивних матеріалів, а також наявності і ступеня прояву деформацій і пошкоджень (тріщин, прогинів, вигинів, зсувів, спучування, вологості тощо);

геодезичні виміри величин осідань (просідань) фундаментів, а також відхилень несучих і огороджувальних конструкцій будинків і їх частин від вертикалі і горизонталі;

обстеження огороджувальних та інших конструкцій з метою виявлення уражень грибками, жуками, шкідливими комахами та іншими біологічними бактеріями;

оцінку технічного стану конструкцій за результатами обстеження (технічний висновок).

5.6 Визначення міцності матеріалів несучих конструкцій (в першу чергу тих, на які передбачаються додаткові навантаження) слід виконувати стандартними як неруйнівними методами, так і методом відбирання зразків і їх випробувань.

5.7 Технічний висновок про можливість реконструкції і капітального ремонту житлового будинку повинен включати:

дані про існуючі на період обстеження навантаження на фундаменти будинку;

відомості про виявлені деформації будинку і дані нівелювання відміток цоколя, вікон першого поверху або інших характерних конструктивних елементів;

опис існуючого стану будівельних конструкцій та будинку в цілому;

дані про технічний стан існуючих інженерних мереж;

дані про додаткові навантаження на будинок і їх розподіл на фундаменти (ділянки) після реконструкції або капітального ремонту;

перевірні розрахунки наявних і очікуваних після реконструкції і капітального ремонту тисків на ґрунтову основу;

дані інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань (узагальнення архівних матеріалів, опис і замальовки шурфів і свердловин, геологічні розрізи по основних напрямках розташування несучих конструкцій, фізико-механічні характеристики ґрунтів  основи,  необхідні для розрахунку основи фундаментів будинку за першою та другою групами граничних станів (при ? = 0,95 та ? = 0,8), відомості про глибину залягання підземних вод, зміни їх рівня в осінньо-весняний період, склад і характер їх агресивності до матеріалу фундаментів;

прогноз додаткових середніх осідань (просідань) фундаментів будинку та їх нерівномірності після реконструкції і капітального ремонту;

висновки і рекомендації щодо можливості реконструкції або капітального ремонту будинку, включаючи методи зміцнення основ і підсилення фундаментів.

5.8 Слід обстежувати (візуально) стан будинків, які знаходяться в зоні впливу будинку, що підлягає реконструкції, при його надбудові, прибудові або заглибленні підвалу, а у разі необхідності виконувати інструментальні обстеження фундаментів, стін тощо і надавати пропозиції щодо підсилення конструкцій цих будинків. Витрати на ці роботи слід включати до складу проектно-кошторисної документації основного проекту реконструкції будинку.

5.9 Обстеження слід виконувати силами спеціалізованої організації, що має відповідні ліцензії, а матеріали обстежень включати до складу проекту.

5.10 Розкриття будівельних конструкцій за завданням проектної організації, що виконує обстеження житлового будинку, є обов'язком замовника згідно з вимогами ВСН 55-87(р).

6 ОСОБЛИВОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ

6.1 Інженерно-геологічні вишукування є обов'язковими для розроблення проектів реконструкції та капітального ремонту житлових будинків і повинні здійснюватися згідно з вимогами ДБН В.2.1-10, ДБН А.2.2-1, СНиП 2.02.03, ДБН А.2.1-1, ДБН В.1.1-5, ДБН В.1.1-12 і цих Норм.

6.2 Інженерно-геологічні вишукування при реконструкції і капітальному ремонті житлових будинків повинні забезпечувати комплексне вивчення інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов майданчика для вирішення питання щодо несучої здатності існуючих фундаментів чи необхідності їх підсилення або зміцнення основи.

6.3 Склад, обсяги і методи інженерно-геологічних вишукувань проектна організація визначає у залежності від мети реконструкції і капітального ремонту житлових будинків і їх технічного стану, складності інженерно-геологічних умов.

6.4 До інженерно-геологічних вишукувань додатково входять:

порівняння отриманих матеріалів вишукувань із архівними даними (за наявності);

виявлення наявності та місця розташування існуючих підземних споруд, що залишилися (підвалів, фундаментів знесених будинків, тунелів, інженерних комунікацій, колодязів, підземних виробок тощо).

6.5 Інженерно-геологічним вишукуванням передує збір і детальне вивчення наявних архівних даних про місцеві умови ділянок, на яких знаходяться житлові будинки, що підлягають реконструкції або капітальному ремонту: про грунти з особливими властивостями (просідаючі, набухаючі, засолені, пливунні, заторфовані, намивні, насипні тощо), про території з особливими умовами (підроблювані, сейсмічні, зсувонебезпечні, карстові, підтоплювані тощо).

7 МІСТОБУДІВНІ ВИМОГИ

7.1 При розробленні проектів реконструкції або капітального ремонту житлових будинків, а також проектів благоустрою прибудинкових територій слід керуватися ДБН 360, ДБН 363, ДБН Б.2.4-1, ДБН В.2.2-17, ДБН В.2.3-15, ДБН В.2.2-1, ВСН 2-80, ДержСаНПіН 173-96, СаНПіН 2605, ДБН В.2.5, ДГН 6.6.1-6.5.001, ДБН В.1.1-7, НАПБ Б.02.014 і цими Нормами. Проекти повинні бути ув'язані з архітектурно-художнім рішенням існуючої житлової забудови (кварталу, мікрорайону, житлового масиву).

Проекти благоустрою прибудинкових територій будинків, у разі необхідності, повинні передбачати перебудову існуючих проїздів, доріг, тротуарів, доріжок, внутрішньоквартальних зли-вовідвідних і дренажних систем, зелених насаджень, майданчиків для відпочинку та ігор, малих архітектурних форм, а також можливість створення додаткових автостоянок, включаючи потреби маломобільних груп населення.

При проектуванні благоустрою необхідно максимально враховувати особливості земельної ділянки, зберігаючи за можливості природне середовище.

7.2 Реконструкція житлових будинків не допускається в зонах, що за чинною містобудівною документацією віднесені до зон з іншими функціями (громадські, промислові, складські тощо). На ділянках, що мають і зберігають за містобудівною документацією на перспективу житлову функцію і розташовані у даний час у санітарно-захисних зонах, реконструкція житлових будинків, як виняток, допускається за висновком органів санепіднагляду за умови вжиття заходів, що забезпечують виконання встановлених для житлових приміщень гігієнічних вимог.

7.3 Благоустрій прибудинкової території (ділянки), у тому числі конструкція мостіння, організація озеленення, розташування малих форм, має забезпечувати безпечне пересування пішоходів, можливість руху і розвороту тих видів транспорту, в'їзд яких на територію ділянки передбачений.

Організація в межах території (ділянки) тупикових проїздів без розворотних площадок допускається в історично сформованих районах за умови, що довжина таких тупикових проїздів не перевищує 30 м.

7.4 На території кожної ділянки повинно бути обладнане згідно з вимогами НД місце для установки контейнерів для збирання відходів. Влаштування загальних майданчиків для контейнерів, що обслуговують суміжні ділянки, допускається за узгодженням між їхніми власниками.

Рішення щодо організації збирання, тимчасового зберігання і вивезення відходів, що утворюються в процесі експлуатації реконструйованих будинків, підлягає узгодженню з усіма органами нагляду і експлуатуючими організаціями.

7.5 В історично сформованих районах міст відстань від проїзду до житлових будинків із квартирами на перших поверхах повинна бути, як правило, не менше 3,5 м.

7.6 Автостоянки та інші об'єкти нормованих функціональних зон можуть бути організовані за межами прибудинкових територій житлових будинків, що надбудовуються, за наявності відповідних резервних площ (після погоджень у встановленому порядку).

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: