ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАГОТОВЛЕННІ ТА ПЕРЕРОБЦІ БРУХТУ ТА ВІДХОДІВ ЧОРНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
zwcad arcon
Название (рус.) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАГОТОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛОВ
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Правила
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

Проект

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПРИ ЗАГОТІВЛІ І ПЕРЕРОБЦІ БРУХТУ ТА ВІДХОДІВ

ЧОРНИХ І КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

     Затверджено

    наказом Державного

    комітету України по нагляду

    за охороною праці

    від

НПАОП

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПРИ ЗАГОТІВЛІ І ПЕРЕРОБЦІ БРУХТУ ТА ВІДХОДІВ

ЧОРНИХ І КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

Київ

З М І С Т

Стор.

1. Галузь застосування…………………………………………………………………4  

2. Нормативні посилання………………………………………………………........... 5

3. Загальні положення…………………………………………………………...........13

4. Загальні вимоги……………………………………………………………............. 18

5. Вимоги безпеки до території підприємств, будівель, споруд та робочих        

   місць…..……………………………………………………………………..............20

5.1. Вимоги до території підприємств (цехів, дільниць)…………….............20

5.2. Вимоги до будівель, споруд та робочих місць…………………..............21

6. Вимоги безпеки до технології заготівлі і переробці брухту та

   відходів чорних і кольорових металів…………………………………….............25

6.1. Заготівля, сортування, завантаження, вивантаження,

      складування брухту і відходів.....................................................................25

6.2. Газова різка брухту.......................................................................................26

6.3. Різка брухту на ножицях..............................................................................29

6.4. Пакетування брухту.....................................................................................29

6.5. Копрове дроблення брухту та дроблення чавуну.....................................30

6.6. Дроблення брухту вибухом........................................................................30

6.7. Дроблення, знежирювання та переплавлення стальної стружки........... 31

6.8. Розробка шлакових відвалів.......................................................................32

6.9. Витяг металу на сепараційних устаткуваннях..........................................34

6.10. Особливості оброблення брухту і відходів кольорових металів ……..34

7. Вимоги безпеки до технологічного обладнання, обладнання        

   газового господарства та кисневого устаткування, транспорту..........................36

7.1. Технологічне обладнання...........................................................................36

7.2. Обладнання газового господарства та кисневе устаткування................39

7.3. Транспорт.....................................................................................................42

7.4. Вимоги безпеки при ремонті агрегатів та обладнання............................44

8. Вимоги до застосування колективних і індивідуальних засобів

   захисту.......................................................................................................................47

9. Відповідальність за порушення Правил безпеки................................................49

  1.  ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всі підприємства (цехи або дільниці) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів, які проектуються, будуються, реконструюються та діють, а також на організації і підприємства з проектування та виготовлення обладнання для них незалежно від форм власності та видів діяльності цих підприємств.

Правила встановлюють вимоги щодо безпечного обслуговування, експлуатації та ремонту агрегатів, устаткування, будівель і споруд підприємств (цехів або дільниць), безпечного виконання операцій технологічних процесів по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів.

Вимоги цих Правил є обовязковими для всіх підприємств, організацій, юридичних та фізичних осіб, які повязані з проектуванням, будівництвом, монтажем, експлуатацією і ремонтом підприємств (цехів, дільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів, а також проектуванням та виготовленням обладнання для них.

З введенням у дію цих Правил, вважати такими, що не застосовуються в Україні «Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних металів», затверджені 31.03.1987р. Мінчорметом СРСР і Держгіртехнагляду СРСР та “Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных и цветных металлов» в частині кольорових металів, затверджених постановою  центрального комітету профспілок робітників металургійної промисловості         13 липня 1963 року, протокол № 38.

Порядок та строки приведення діючих підприємств (цехів, дільниць) до вимог цих Правил  визначаються керівниками підприємств за узгодженням з територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці України.

2. НОРМАТИВНІ  ПОСИЛАННЯ

Перелік основних нормативно-правових актів, які були використані при перегляді "Правил безпеки при заготівлі та переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів" приведено в таблиці

№ п/п

Позначення нормативного акту

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1.

Закон України

Про охорону праці.

Затверджено Верховною Радою України  № 229-IV від 21.11.2002 р.

2.

Закон України

Про металобрухт.

Затверджено Верховною Радою України № 619-XIV від 05.05.99 р. Зміни: 1) 16.11.2000р.,

№2114-III; 2) 25.12.2002р., № 359-IV

3.

ДНАОП

0.00-4.14-94

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

Затверджено Держнаглядохоронпраці

16.03.94 . Наказ № 19

зареєстровано Мінюстом України 12.05.94 р.

№ 94/303

4.

ДНАОП

0.00-1.03-02

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

Затверджено  Мінпраці

20.08.2002 р. Наказ № 409

5.

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила  безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Затверджено Держнаглядохоронпраці

18.10.1994 р. Наказ № 104

Зміни: 1) 11.07.1997 Наказ Держнаглядохоронпраці України № 183

2) 22.03.2002  Мінпраці України Наказ № 161

1

2

3

4

6.

ДНАОП

0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах.

Затверджено Держгіртехнагляд України 25.03.1992 р.

Зміни: 1) 31.03.1994р.

Держнаглядохоронпраці Наказ № 28

2) 01.01.1997

Держнаглядохоронпраці України Наказ № 171

7.

ДНАОП

0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України.

Затверджено Держнаглядохоронпраці

01.10.98р . Наказ № 254,

зареєстровано Мінюстом України 15.05.98р.

№ 318/2758

8.

ДНАОП

0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

Затверджено Держгіртехнагляд СРСР 20.02.85 р.

9.

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

Затверджено Держнаглядохоронпраці

30.11.93 р. Наказ № 123,

зареєстровано Мінюстом України 23.12.93 р. № 196

10.

ДНАОП

0.01-1.01-02

Правила пожежної безпеки в Україні.

Затверджено МВС України

05.03.02 р. Наказ № 217 зареєстровано в Мінюсті України 26.03.02р.            № 297/6585

11.

ДНАОП

0.00-4.20-94

Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих обєктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

Затверджено Кабінетом Міністрів  України 23.06.94 р. Постанова

№ 431.

12.

ДНАОП

0.00-4.05-03

Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці  та його територіальними закладами

Затверджено Кабінетом Міністрів України 15.10.03р.  Постанова      № 1631.

1

2

3

4

13.

ДНАОП

0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено Держнаглядохоронпраці України 29.01.98р. Наказ № 9

зареєстровано в Мінюсті України 07.04.98р.           № 226/2666

14.

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

Затверджено Держнаглядохоронпраці

21.12.93 р. Наказ № 132.

Зареєстровано Мінюстом України 7.02.94 р.

№ 20/229

15.

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено МОЗ України 31.03.94р. Наказ № 46

зареєстровано в Мінюсті України 28.07.94р.

№ 176/385

16.

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці.

Затверджено Держнаглядохоронпраці України 17.02.99р. Наказ № 27

Зареєстровано Мінюстом України 21.04.99 р.

№ 248/3541

17.

ДНАОП 1.210-1.03-97

Правила безпеки у сталеплавильному виробництві

Затверджено Держнаглядохоронпраці України 19.02.97р. Наказ № 33

18.

ДНАОП

0.00-1.11-90

Правила будови і  безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води.

Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 9.01.90 р.

19.

ДНАОП

0.00-4.02-92

Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів державного замовлення.

Затверджено Кабінетом Міністрів України 5.08.92  Постанова № 449.

20.

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці.

Затверджено Держнаглядохоронпраці України 11.10.93 р. Наказ № 94. Зареєстровано Мінюстом України 20.10.94 р. № 154.

1

2

3

4

21.

ДНАОП

0.05-3.03-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв.

Затверджено Держкомпраці СРСР 12.02.81 р. Постанова     № 47/П-2

Зміни: 1) 21.08.85р. Постанова № 289/П-8      2) 06.11.86р. Постанова   № 476/П-12

22.

ДНАОП

0.05-3.07-79

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітника і службовцям гірничої та металургійної промисловості та металургійних виробництв інших галузей промисловості

Затверджено Держкомпраці СРСР 01.08.79р. Постанова

№ 344/П-7 із змінами 21.08.85р. Постанова

№ 289/П-8

23.

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено Держнаглядохоронпраці України 29.10.96р. Наказ № 170 зареєстровано в Мінюсті України 18.11.96р. № 667/1692

24.

ДНАОП

0.03-1.23-82

Санітарні правила для підприємств чорної металургії № 2527-82 р.

Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР 1982 р.

25.

ДНАОП

0.00-1.02-92

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.

Затверджено Держнаглядохоронпраці України 03.11.99р. Наказ № 275

Зміни 25.06.01р. Наказ Мінпраці України № 275

26.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій.

Затверджено Мінохорони здоров'я України

31.03.94 р. Наказ № 45. Зареєстровано Мінюстом України 21.06.94р.

№ 136/345.

27.

ДНАОП

1.2.90-1.01-94

Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалень відкритим способом

Затверджено Держнаглядохоронпраці України 31.05.94р. Наказ  № 54

1

2

3

4

28.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено Держнаглядохоронпраці України 09.01.98р. Наказ № 4 зареєстровано в Мінюсті України 10.02.98р. № 93/2533

29.

ДНАОП

1.1.10-1.04-01

Правила безопасной работы с инструментом и приспо-соблениями

Затверджено Міністерством труда і соціальної політики України 05.06.2001р.

№ 252

30.

НАОП

1.2.0-1.01-87

Загальні правила безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості.

Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР  13.05.87 р.

31.

НАОП

1.2.00-4.02-90

Положення для застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР.

Затверджено Держпроматомнаглядом СРСР та Мінметом СРСР 23.05.90 р.

32.

НАОП

1.2.10-1.09-87

Правила безпеки при заготівлі та переробці брухту та відходів чорних металів.

Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР  31.03.87 р.

33.

НАОП

1.2.10-1.13-79

Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР.

Затверджено Мінчорметом СРСР,

1979 р.

34.

НАОП

1.2.10-1.10-86

Правила безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ-86).

Затверджено Мінчорметом СРСР  18.03.86 зі змінами

1989 р.

35.

НАОП

1.2.10-1.14-86

Правила пожежної безпеки для підприємств чорної металургії.

Затверджено Мінчорметом СРСР  17.04.86 р.

36.

НАОП

1.2.10-1.11-89

Правила безпеки при ремонті устаткування на підприємствах чорної  металургії.

Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР  10.04.89 р.

37.

НАОП

1.2.20-8.01-87

Перелік виробництв кольорової металургії за категоріями вибухової, вибухопожежної та пожежної небезпеки.

Затверджено Мінкольорметом СРСР, 14.10.87 р.

1

2

3

4

38.

НПАОП

0.00-5.29-04

Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

Затверджено Держнаглядохоронпраці 21.01.04р. Наказ № 13

39.

НПАОП

1.1.23-1.03-04

Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

Затверджено Держнаглядохоронпраці 02.03.04р. Наказ № 69

40.

НАОП

1.2.10-2.08-80

Збір, транспортування, переробка і зберігання стружки чорних металів. Вимоги безпеки

Затверджено Мінчормет СРСР, 1980 р.

41.

НПАОП

00.0-6.01-04

Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці

Затверджено Держнаглядохоронпраці 12.07.04р. Наказ № 171

42.

ДБНА.3.1-3-94

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об”єктів, Основні положення

Затверджено Постановою Держкоммістобудівництва України 05.10.94р. № 48

43.

СниП II-4-79

Естественное и искусственное освещение.

Затверджено Держбудом СРСР, 1979 р.

44.

СНиП

3.05.05-84

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

Затверджено Держбудом СРСР,  7.05.84 р.

45.

СНиП

II-М-2-72

Производственные здания промышленных предприятий

Затверджено Держбужом СРСР, 1972р.

46.

СНиП

III-4-80

Требования безопасности в строительстве

Затверджено Держбудом СРСР 09.06.80р. № 82

47.

ГОСТ 12.2.055-81

Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности.

48.

ДСТУ

3460-96

Машини та обладнання для перероблення брухту та відходів чорних металів. Загальні вимоги безпеки

49.

ДСТУ

2448-94

Кисневе різання. Вимоги безпеки

50.

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. Изменения 1978 г.

1

2

3

4

51.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

52.

ГОСТ* 12.2.062-81. ССБТ.

Оборудование производствен-ное. Ограждения защитные (СТ СЭВ 2696-80). Изменения 1983г

53.

ГОСТ 1639-93

Лом и отходы цветных металлов. Общие технические условия.

54.

ГОСТ 2787-86

Металлы черные вторичные. Общие технические условия.

55.

ГОСТ 9238-83

Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520/1524 мм.

56.

ГОСТ 12.2.052-81

Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопас-ности. Изменения 1987 г.

57.

ГОСТ 1078-81

Ниппели к резиновым рукавам оборудования и аппаратуры для газопламенной обработки ме-таллов. Конструкция, размеры и общие технические требования.

58.

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації .

Затверджено Постановою Головного держаного санітарного лікаря України 01.12.99р. № 39

59.

ГОСТ 12.1.003-83

Шум. Общие требования безопасности.

60.

ГОСТ 12.1.028-80

Шум. Определение шумових характеристик источников шума. Ориентировочный метод.

61.

ГОСТ

24940-81

Здания и сооружения. Метод измерения освещенности.

62.

ГОСТ

2.601-68

Эксплуатационные документы

63.

ГОСТ 9956-75

Рукава резиновые для газовой сварки резки металла. Технические условия.

64.

ГОСТ

23000-78

Система “человек-машина”. Пульты управления. Общие эргономические требования.

1

2

3

4

65.

ГОСТ

13221-67

Лом и отходы черных металлов. Требования по обеспечению взрывобезопасности металлолома при его переработке и переплавке

  1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Проектування,  будівництво, реконструкція і експлуатація підприємств  (цехів  або  дільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів та їх устаткування необхідно виконувати у відповідності з діючими санітарними і будівельними нормами і правилами, нормами технологічного проектування, вимогами цих Правил і ДНАОП 0.00-4.20-94 «Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих обєктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці».

3.2. Відступи від проекту підчас будівництва, реконструкції і ремонтів слід погоджувати з проектною організацією автором проекту і з організацією, яка проводила експертизу проекту на відповідність нормам охорони праці.

3.3. Заборонено   згідно   зі   ст. 21   Закону   України   «Про охорону праці»

будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) виробничих обєктів підприємств (цехів або дільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів без попередньої експертизи проектної документації на її відповідність нормативним актам з охорони праці.

  1.  Прийняття      в       експлуатацію        закінчених         будівництвом

(реконструкцією) підприємств (цехів або дільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів треба проводити відповідно до вимог ДБНА 3.1-3-94 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів. Основні положення», ДНАОП 0.00-4.02-92 “Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об?ектів державного замовлення” та ДНАОП 0.00-4.05-03 «Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними закладами», НПАОП 0.00-5.29-04 “Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами”.

3.5. Введення в експлуатацію нових та реконструйованих підприємств (цехів або дільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів, впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється.

3.6. На основі цих Правил повинні бути складені або переглянуті інструкції: з охорони праці для працівників за усіма професіями та видами робіт;

технологічні;

щодо обслуговування устаткування;

з пожежної безпеки;

посадові для спеціалістів.

Інструкції з охорони праці треба складати відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці», ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкції з охорони праці” та  ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», НПАОП 00.0-6.01-04 “Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці”, типових технологічних інструкцій.

Щороку до 1 січня наказом по підприємству визначається перелік діючих інструкцій з визначенням термінів їх перегляду і відповідальних осіб.

3.7. У підприємства (цеху або дільниці по заготівлі і переробці брухту та

відходів чорних і кольорових металів) повинні бути складені плани ліквідації аварій відповідно до інструкції із складання планів ліквідації аварій, затвердженої Держнаглядохоронпраці України.

Плани ліквідації аварій необхідно переглядати і затверджувати за місяць до початку наступного року.

Плани повинні бути вивішені на основних технологічних дільницях. Заборонено допускати до роботи осіб, не ознайомлених з планом ліквідації аварій і тих, що не знають його в частині, яка стосується місця їх роботи.

3.8.Усім працівникам під розписку повинні бути видані інструкції з охорони праці та видом робіт. Крім того, ці інструкції повинні знаходитись також у керівника структурного підрозділу, а також у спеціально відведених місцях.

3.9. Інструкції з охорони праці та технологічні потрібно переглядати не рідше одного разу на 5 років, а також  при зміні технологічного процесу (умов праці), застосування нових видів устаткування, у разі виникнення аварійної ситуації чи у випадку травмування працюючих через недосконалість інструкції.

Інструкції з охорони праці на вибухонебезпечних виробництвах повинні переглядатися один раз на три роки.

3.10. Посадові   особи   та  спеціалісти   відповідно    ДНАОП 0.00-8.01-93

“Перелік посад посадових осіб, які зобов?язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці”, інші працівники підприємств, а також приватні особи, які зайняті проектуванням, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, реконструкцією, діагностуванням та експлуатацією обєктів підприємства (цеху або дільниці по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів), виконанням робіт, обумовлених Правилами, проходять підготовку (підвищення кваліфікації), перевірку знань Правил у порядку, передбаченому ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

Допуск до роботи осіб, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

3.11. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою  на

підприємстві (цеху або дільниці по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів), передбачених ДНАОП 0.00-8.02-93 “Перелік робіт з підвищеною небезпекою”, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

3.12. Особи  віком до вісімнадцяти років не допускаються  до  робіт   на

підприємстві (цеху або  дільниці по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів), передбачених ДНАОП 0.03-8.07-94 “Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

3.13. Працівники  підприємства (цеху або дільниці по заготівлі і переробці

брухту та відходів чорних і кольорових металів) згідно зі статтею 5 Закону України «Про охорону праці» повинні бути під розпис ознайомлені з умовами праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де вони будуть працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунені, і можливих наслідків їх впливу на здоровя, а також про їхні права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

3.14. Інженерно-технічні працівники і робітники, пов'язані з експлуатацією і обслуговуванням вантажопідіймальних машин, посудин, що працюють під тиском, проходять навчання і допускаються до роботи відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.03-02 “Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних  кранів” і ДНАОП 0.00-1.07-94  “Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” із змінами від  11.07.97 і 22.03.02.

Електротехнічний персонал при влаштуванні на роботу, повязану з обслуговуванням електроустановок, також повинен проходити навчання з охорони праці і допускатися до роботи відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

3.15. Інженерно-технічні працівники і робітники, що знову надходять на роботу на підприємство, у цехи (дільниці), а також студенти й учні професійно-технічних училищ, що прибули на підприємство для  проходження виробничого  навчання чи практики, повинні пройти вступний інструктаж у кабінеті охорони  праці чи спеціально обладнаному приміщенні.

Вступний інструктаж повинен проводитися по програмі, розробленої з урахуванням вимог ССБП, всіх особливостей виробництва і затвердженої керівником підприємства підприємства. Про проведення вступного інструктажу повинен бути зроблений запис у журналі реєстрації вступного інструктажу (особистій картці інструктажу). У журналі (картці) повинні розписатися особи, які пройшли інструктаж, і особа, що проводило його.

3.16. Керівні і інженерно-технічні працівники при призначенні на посаду, зв'язану з проектуванням, будівництвом, монтажем і експлуатацією підприємств по заготівлі і переробці брухту і відходів чорних та кольорових металів, повинні здати іспит на знання дійсних Правил в обсязі виконуваної ними роботи.

Інженерно-технічні працівники, зв'язані з експлуатацією, крім того, повинні здати іспит на знання інструкцій з охорони праці, технологічних і інших інструкцій, що відносяться до сфери їх роботи.

3.17. Керівні і інженерно-технічні працівники, що допустили порушення  правил чи інструкцій з охорони праці, які призвели до нещасних випадків, аварій, повинні проходити позапланову перевірку знань.

3.18. Робітники, що не мають  професії чи змінюють свою професію, а також студенти і учні після проходження інструктажу на робочому місці, повинні бути навчені протягом перших 3-18 змін безпечним методам роботи. Це навчання повинно проводитися по програмах, затверджених керівником підприємства і під керівництвом призначених розпорядженням по цеху досвідчених робочих і інженерно-технічних працівників.

Після закінчення терміну навчання робітники, студенти і учні повинні пройти перевірку знань по безпеці праці в комісії під головуванням начальника цеху (дільниці) чи його заступника. Результати перевірки повинні оформлятися протоколом.

3.19. Позаплановий інструктаж робітників по охорони праці  повинен вироблятися у випадках:

запровадження в дію нових чи перероблених у встановленому порядку інструкцій з охорони праці;

порушення робітниками інструкцій з охорони праці;

переведення на іншу роботу, що вимагає додаткових знань;

перерви в роботі більш ніж на 30 календарних днів;

зміни технологічного процесу, заміни чи модернізації устаткування, пристосувань і інструменту.

3.20. Дані про проведення інструктажу (вступного, первинного, повторного і ін.) повинні заноситися в журнал реєстрації інструктажу на робочому місці (особисту картку інструктажу). У журналі (картці) розписуються робітник, що пройшов інструктаж, і особа, що проводила його, з указівкою чи найменуванням номера інструкції, по якій був проінструктований робітник.

3.21. Робітники підприємств, цехів (дільниць) повинні не рідше одного разу в рік проходити перевірку на знання інструкцій з охорони праці в комісіях, призначуваних начальником  цеху. Результати перевірки повинні оформлятися протоколом і заноситися в журнал реєстрації інструктажу на робочому місці (особисту картку інструктажу).

3.22. Якщо комісія установить, що робітник незадовільно знає інструкції з безпеки праці, він повинен одержати додатковий інструктаж і не пізніше чим через 20 днів пройти повторну перевірку знань. Якщо і при повторній перевірці знань з безпеки праці виявляться незадовільними, він повинен бути відсторонений від роботи з даної професії.

3.23. Відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону праці» всі робітники підприємств (цехів або дільниць) по заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів підлягають загальному обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та  професійних захворювань.

3.24. На підприємствах повинно бути складено перелік робіт підвищеної небезпеки (газо-, вибухо-, пожежонебезпечних, на висоті, у тунелях і ін.), затверджених керівником підприємства.

3.25. До виконання робіт підвищеної небезпеки допускаються  працівники, що визначені ДНАОП 0.00-8.02-93 “Перелік робіт підвищеної небезпеки”, пройшли попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань характеру проведених робіт, а також уміють користуватися засобами індивідуального захисту і володіють способами надання першої (долікарняної) допомоги потерпілим.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: