Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДНАОП 1.8.10-1.11-97 (НПАОП 15.9-1.11-97) ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ СПИРТНОГО ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОГО ВИРОБНІЦТВА

Название (рус.) ДНАОП 1.8.10-1.11-97 (НПАОП 15.9-1.11-97) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СПИРТНОГО И ЛИКЕРО-ВОДОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 1.8.10-1.11-97 (НПАОП 15.9-1.11-97)
Дата принятия 22.04.1997
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 1.8.10-1.11-97 (НПАОП 15.9-1.11-97)

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ СПИРТОВОГО ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОГО ВИРОБНИЦТВА

Затверджено

наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною праці

від __22.04.97___ N 100_____

П Е Р Е Д М О В А

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва розроблено Українським науково-дослідним інститутом пивобезалкогольної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості (УкрНДІхарчопром), ТОВ "НТЦхарчопром"

Внесені на розгляд і затвердження Держхарчопромом України

Редакційна комісія:

(голова комісії) - А.П. Сазонов

( член комісії ) - В.І. Левченко

те ж - Г.А. Прочаковський

- " - - М.А. Саган

- " - - А.О. Кучашвілі

- " - - Л.О. Вінниченко

Правила опрацьовані замість:

- Правил техніки безпеки та виробничої санітарії у спиртовій і лікеро-горілчаній промисловості, затверджені Мінхарчопромом СРСР від 16.05.78;

- ОСТ 18-441-85. Виробництво спирту та лікеро-горілчаних виробів. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР від 29.04.85;

- ОСТ 18-440-85. Виробництво сухих кормових та пресованих хлібопекарських дріжджів. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР від 29.04.85;

- ОСТ 12-460-85. Устаткування для спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР від 24.12.85.

Зміст

Частина 1.................................................. 9

1. Галузь застосування..................................... 9

2. Нормативні посилання ................................... 9

3. Загальні положення ..................................... 15

3.1.Загальні вимоги .................................... 15

3.2.Обов'язки, права та відповідальність за порушення  Правил ............ 18

3.3. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків 19

3.4. Організація навчання та вимоги до персоналу ....... 20

4. Вимоги пожежної безпеки ................................ 21

4.1. Загальні вимоги ................................... 21

4.2. Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і  засоби зв'язку ......................................... 22

4.3. Вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування ............................................. 25

4.4. Евакуація людей із приміщень і будівель ........... 25

5. Територія підприємства ................................. 29

5.1. Благоустрій території підприємства ................ 29

5.2. Автомобільні проїзди та залізничні колії .......... 31

6. Будівлі і споруди ...................................... 34

6.1. Виробничі будівлі ................................. 34

6.2. Складські будівлі.................................. 39

6.2.1. Загальні вимоги ............................ 39

6.2.2. Вимоги до зберігання та транспортування  кислот, лугів та інших хімікатів .................. 41

6.2.3. Склади балонів з горючими газами ........... 44

6.3. Адміністративні та побутові будівлі та приміщення .................................................... 46

6.3.1. Загальні вимоги ............................ 46

6.3.2. Санітарно-побутові приміщення .............. 47

6.3.3. Приміщення охорони здоров'я ................ 48

6.3.4. Приміщення підприємств громадського харчування, торгівлі, служби побуту .................. 49

6.4. Вимоги до улаштування освітлення .................. 49

6.4.1. Загальні вимоги ............................ 49

6.4.2. Аварійне та евакуаційне освітлення ......... 50

6.4.3. Освітлювальна арматура ..................... 51

6.5. Вимоги безпеки до обладнання сигналізації та  зв'язку ........................................... 52

6.6. Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря....... 53

6.6.1. Загальні положення ......................... 53

6.6.2. Опалення ................................... 53

6.6.3. Вентиляція та кондиціювання повітря......... 54

6.7. Вимоги до улаштування та експлуатації систем водопостачання та каналізації .......................... 61

6.7.1. Загальні вимоги ............................ 61

6.7.2. Вимоги до систем водопостачання ............ 61

6.7.3. Вимоги до систем каналізації ............... 62

6.7.4. Вимоги безпеки при експлуатації споруд  водопостачання та каналізації ..................... 63

6.8. Шум та вібрація ................................... 64

7. Вимоги безпеки до технологічних процесів і виробництв ..................................................... 66

7.1. Загальні вимоги ................................... 66

7.2. Вимоги безпеки до окремих видів робіт ............. 68

7.2.1. Загальні вимоги безпеки .................... 68

7.2.2. Роботи усередині ємкості ................... 69

7.3. Специфічні вимоги до виконання робіт у силосах та бункерах ........................................ 73

7.4. Миття та дезинфекція ємкостей ..................... 74

7.5. Нанесення захисних покрить на внутрішні поверхні технологічних посудин ............................ 74

7.6. Вогневі роботи .................................... 77

7.7. Вимоги безпеки при виконанні робіт в лабораторіях ................................................... 77

7.8. Зливання, наливання та транспортування ЛЗР по трубопроводах .......................................... 80

8. Вимоги безпеки до виробничого устаткування ............. 82

8.1. Загальні вимоги ................................... 82

8.2. Вимоги до головних елементів конструкцій .......... 83

8.3. Вимоги до механізмів керування .................... 86

8.4. Вимоги до огороджувальних та запобіжних пристроїв ................................................... 88

8.5. Вимоги до живильників ............................. 89

8.6. Вимоги до розміщення устаткування ................. 89

8.7. Вимоги до технологічних трубопроводів і арматури ................................................ 90

8.8. Вимоги до улаштування площадок, містків та сходів ............................................... 92

8.9. Монтаж та ремонт технологічного устаткування ...... 94

8.10.Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, прилади безпеки та запобіжні пристрої ......... 94

8.11.Вимоги безпеки при хімічному очищенні устаткування ............................................. 96

9. Вимоги до посудин, які працюють під тиском не більше  0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см) ......... 97

9.1. Загальні положення ................................ 97

9.2. Реєстрація та дозвіл на пуск посудини в експлуатацію ............................................ 98

9.3. Технічний огляд посудин ........................... 98

10.Електробезпека ......................................... 102

10.1. Загальні вимоги ................................... 102

10.2. Технічна документація ............................. 103

10.3. Обслуговування устаткування ....................... 105

10.4. Захисні заходи електробезпеки від ураження електричним струмом .................................. 106

10.5. Захист будівель та споруд від блискавки ........... 111

10.6. Робота з переносним електроінструментом ........... 111

10.7. Засоби захисту, які використовуються при роботі з електроустаткування .......................... 112

10.8. Вимоги безпеки до акумуляторних установок ......... 114

11. Вантажно-розвантажувальні роботи ....................... 115

11.1. Загальні вимоги ................................... 115

11.2. Внутрішньозаводські вантажно-розвантажувальні роботи ............................................ 115

11.3. Вантажно-розвантажувальні роботи на транспорті..... 116

11.4. Вантаження та розвантаження сировини, твердого та рідкого палива, допоміжних матеріалів,

готової продукції, сипких та штучних вантажів...... 116

11.5. Робота з небезпечними вантажами ................... 117

11.6. Вантажопідйомне та транспортне устаткування, машини та механізми................................ 118

11.7. Авто- та електронавантажувачі...................... 118

11.8. Візки транспортні ................................. 119

11.9. Конвеєри .......................................... 119

11.10.Стрічкові конвеєри ................................ 119

11.11.Роликові конвеєри (рольганги)...................... 120

11.12.Гвинтові конвеєри ................................. 120

11.13.Скребкові конвеєри ................................ 121

11.14.Ковшові елеватори ................................. 121

11.15.Гравітаційні транспортери (гвинтові та похилі спуски) ........................................... 122

11.16.Валкові мішкопідйомники ........................... 122

11.17.Вантажопідйомні машини, керування якими здійснюється з підлоги (талі, тельфери) .......... 122

11.18.Штабелеукладачі ................................... 123

11.19.Порядок та терміни технічного огляду .............. 123

11.20.Пневматичний транспорт............................. 124

12. Засоби індивідуального захисту ......................... 125

12.1. Загальні вимоги ................................... 125

12.2. Вимоги до засобів індивідуального захисту ......... 126

Частина 2 (галузева)........................................ 130

1. Виробництво спирту...................................... 130

1.1. Приймання та зберігання картоплі.................... 130

1.2. Миття картоплі...................................... 132

1.3. Зерносховища........................................ 133

1.4. Приймання і зберігання меляси....................... 135

1.5. Підроблення сировини................................ 136

1.6. Теплове оброблення сировини та оцукрення............ 137

1.7. Відділення солодовирощування та культивування мікроорганізмів-продуцентів ферментів у глибинний спосіб.......................................... 138

1.8. Бродильне та дріжджове відділення................... 139

1.9. Відділення перегонки та ректифікації............... 139

1.10. Бардосховища, пункти роздавання барди та бардонакопичувачі........................................ 141

1.11. Приймання, зберігання і відпускання спирту......... 141

2. Виробництво з утилізації відходів........................ 144

2.1. Цех упарювання барди................................ 144

2.2. Виробництво кормових дріжджів на барді............. 145

2.3. Виділення хлібопекарних дріжджів з бражки та  кормових дріжджів з барди........................... 146

3. Виробництво хлібопекарних дріжджів....................... 147

3.1. Приймання і зберігання меляси, кукурудзяного екстракту, кислот та інших рідких матеріалів..... 147

3.2. Підготування живильних, мийних та дезинфікуючих  розчинів............................................ 147

3.3. Дріжджовирощувальне відділення...................... 148

3.4. Сепараторне відділення.............................. 149

3.5. Фільтраційне відділення............................. 150

3.5.1. Вакуум-фільтри.................................. 150

3.5.2. Фільтрпреси..................................... 151

3.6. Сушильне відділення................................. 152

3.7. Формувально-пакувальне відділення................... 152

3.8. Складування і зберігання дріжджів................... 152

4. Виробництво білково-вітамінного кормового продукту....... 153

4.1. Приймання, зберігання та підготування сировини...... 153

4.2. Вирощування дріжджів................................ 153

4.3. Одержання товарного продукту........................ 153

5. Лікеро-горілчане виробництво............................. 153

5.1. Очисний цех......................................... 153

5.2. Посудний цех та експедиція.......................... 154

5.3. Мийно-розливальний цех.............................. 155

5.4. Миття устаткування.................................. 156

5.5. Морсове відділення.................................. 157

5.6. Відділення отримання ароматних спиртів.............. 157

5.7. Приготування цукрового сиропу та колеру............. 158

5.8. Водопідготовка...................................... 158

5.9. Сховища для напівфабрикатів (соків, морсів)  та готової продукції............................... 158

5.10. Денатураційне відділення........................... 159

6. Виробництво оцту......................................... 160

6.1. Приготування живильних середовищ.................... 160

6.2. Відділення окислювання.............................. 160

6.3. Приймання, оброблення і зберігання оцту............. 160

7. Виробництво глутамінової кислоти........................ 161

7.1. Станція розведення зеленого витоку (устаткування для одержання глутамінової кислоти)....... 161

7.2. Охолоджування у теплообміннику...................... 161

7.3. Буферні збірники розведеного витоку................. 161

7.4. Установка для фільтрування розведеного витоку, що складається з двох патронних фільтрів ПФ-20.... 161

7.5. Станція демінералізації (йонітні реактори).......... 162

7.6. Збірники рідкого елюату............................. 162

7.7. Підігрівачі рідкого елюату.......................... 162

7.8. Охолодження гідролізату у теплообміннику............ 163

7.9. Буферний збірник гідролізату........................ 163

7.10. Станція кристалізації неочищеною глутаміновою кислотою...................................... 163

7.11. Фільтрація суспензії I кристалізації (вакуум-фільтри).................................... 163

7.12. Розчинення та знебарвлення сирої глутамінової кислоти....................................... 164

7.13. Фільтрація суспензії чистої глутаминової кислоти............................................. 164

7.14. Сушіння чистої глутамінової кислоти................. 164

8. Виробництво двоокису вуглецю рідкого та твердого (сухого льоду)........................................... 164

Додаток 1. Норми мікрокліматичних параметрів повітря робочої зони підприємств спиртової і лікеро-горілчаної галузі ................................ 168

Додаток 2. Нормативи щодо забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням підприємств  лікеро-горілчаної галузі........................ 182

Додаток 3. Норми освітленості (при штучному освітленні) робочих місць виробничих приміщень

спиртової і лікеро-горілчаної галузі............ 201

Додаток 4. Перелік приміщень і зовнішніх установок спиртових і лікеро-горілчаних заводів за категоріями і класами вибухопожежної і пожежної  небезпеки ...................................... 214

Додаток 5. Перелік будівель і приміщень, які підлягають  обладнанню автоматичними засобами пожежогасіння і автоматичною пожежною сигналізацією..... 226

Додаток 6. Перелік робіт з підвищеною небезпекою........... 228

Додаток 7. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці........................... 234

Додаток 8. Колірна гама, допустима кількість кольору та допустимий колірний контраст у залежності від категорії робіт, характеристики освітлення і санітарно-гігієнічних умов у виробничих  приміщеннях................................. 236

Додаток 9. Технічний журнал з експлуатації будівель та  споруд.......................................... 238

Додаток 10. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів...................................... 239

Додаток 11. Фізико-хімічні та токсикологічні характеристики шкідливих та небезпечних речовин...... 249

Додаток 12. Класифікація приміщень щодо небезпеки ураження електричним струмом........................ 258

Додаток 13. Перелік робіт з підвищеною небезпекою для цеху,  дільниці........................................ 259

Додаток 14. Наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною  небезпекою...................................... 260

Додаток 15. Перелік робіт, що виконуються на підприємстві за наряд-допусками........................... 262

Додаток 16. Журнал реєстрації наряд-допусків на проведення робіт на підприємствах.................... 263

Додаток 17. Журнал обліку робіт з підвищеною небезпекою, що проводяться без наряду-пуску......264

Додаток 18. Журнал перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з групою по електробезпеці I.... 265

Додаток 19. Журнал реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском, та іншого устаткування, на яке  не поширюються правила Держнаглядохоронпрацi.... 266

Додаток 20. Прийоми надання першої допомоги................. 267

Додаток 21. Рекомендації щодо оснащення об'єктів первинними  засобами пожежогасіння.................275

Додаток 22. Графік огляду обладнання та арматури резервуарів,  у яких зберігається вогне- та вибухонебезпечні  речовини........................................ 280

Д Н А О П 1.8.10 - 1.11 - 97

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва

Дата введення__01.10.97.___

ЧАСТИНА 1

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностування та єксплуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об'єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро та лабораторій, що виробляють спиртову і лікеро-горілчану продукцію, незалежно від форм власності і видів господарської діяльності (надалі - підприємств).

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні акти:

2.1. Закон України Про охорону праці, введений в дію постановою Верховної Ради України від 14.10.92 N2695-Х11.

2.2. Закон України Про пожежну безпеку, введений в дію постановою Верховної Ради України від 17.12.93 N3747-XII.

2.3. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.94 N19 та зареєстроване Міністерством юстиції України 12.05.94 N94/303.

2.4. ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03.94 N16.

2.5. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 N128.

2.6. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 N104.

2.7. ДНАОП 0.00-1.08-88. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 18.10.88.

2.8. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 09.01.90.

2.9. ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарстві, затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.90 N3.

2.10. ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84.

2.11. ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.

2.12. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.08.93 N73 та зареєстроване Міністерством юстиції України 30.09.93 N140.

2.13. ДНАОП 0.00-5.12-74. Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 07.05.74.

2.14. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 N94 та зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.94 N154.

2.15. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N123 та зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 N196.

2.16. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України 23.09.94 N263/121.

2.17. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом Мінохорони здоров'я 31.03.94 N45 та зареєстроване Міністерством юстиції України 21.06.94.

2.18. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12.93 N132 та зареєстрований Міністерством юстиції України 07.02.94 N20/224.

2.19. ДНАОП . Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені виконуючим обов'язки головного державного інспектора України від 22.06.95 N400.

2.20. ДНАОП 0.00-5.11-95. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85.

2.21. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітроводів і газопроводів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 7.12.71.

2.22. ДНАОП 0.00-1.02-92. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92.

2.23. ДНАОП. Інструкція з технічної експлуатації і ремонту виробничих будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості, затверджена Управлінням будівництва Мінхарчопрому СРСР 12.11.85.

2.24. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 04.04.94 N30, зареєстроване Міністерством юстиції України 12.05.94 N95/304.

2.25. ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою кабінету Міністрів України 10.08.93 N623.

2.26. ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України 31.03.94 N46, зареєстрований Мінюстом України 28.07.94 N176/385.

2.27. ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України 30.03.94 N51/260 від 29.12.93. N256, зареєстрований Мінюстом України.

2.28. ДНАОП 0.03.3-28-93. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені Мінохорони здоров'я України від 10.12.93 N241, зареєстровані Мінюстом України 22.12.93 N194.

2.29. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N133.

2.30. НАОП 5.1.11-1.22-90. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90.

2.31. НАОП 5.1.11-1.10-82. Правила охорони праці на автомобільному транспорті 111-14720, затверджені Міністерством СРСР 30.03.82.

2.32. ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв, затверджені Держкомпраці СРСР 12.02.81.

2.33. ДНАОП 0.03-3.14-85. Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях, затверджені наказом Мінохорони здоров'я СРСР за N3223-85.

2.34. ДНАОП 0.03-1.47-89. Санітарні правила при виробництві та використанні епоксидних смол і матеріалів на їх основі, затверджені Мінохорони здоров'я СРСР N5159-89.

2.35. НАОП 2.2.00-1.01-86. Правила безпеки при ремонті та технічному обслуговуванні машин та устаткування в системі Держагропрому СРСР, затверджені Держагропромом СРСР 12.12.86.

2.36. ДНАОП 0.00-1.16-71. Правила атестації зварювальників, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.71.

2.37. НАОП 1.3.00-1.02-72. Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості, затверджені Мінхімпромом СРСР 31.01.72.

2.38. Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене МВС України 27.09.94 N521.

2.39. Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене МВС України 27.09.94 N521.

2.40. НАОП 5.1.11-1.42-86. Правила технічної експлуатації залізниць СРСР ЦТЕХ-4345, затверджені МШС СРСР 02.01.86.

2.41. ПУЕ. Правила улаштування електроустановок, затверджені Міненерго СРСР 06.07.84.

2.42. НАОП 8.1.00-1.04-90. Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок, затверджені Держкомітетом Ради Міністрів СРСР з питань продовольства 27.09.90.

2.43. НАОП 1.4.10-1.04-86. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах, затверджені Мінхіммашем СРСР 22.05.86.

2.44. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

2.45. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

2.46. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

2.47. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

2.48. ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

2.49. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

2.50. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

2.51. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

2.52. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

2.53. ГОСТ 12.1.050-86. ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах.

2.54. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

2.55. ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

2.56. ГОСТ 12.2.007.7-83. ССБТ. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности.

2.57. ГОСТ 12.2.009-80. ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.

2.58. ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

2.59. ГОСТ 12.2.016-81. ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности. .

2.60. ГОСТ 12.2.022-80. ССБТ. Конвейеры. Обшие требования безопасности.

2.61. ГОСТ 12.2.026.0-93. ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности к конструкции.

2.62. ГОСТ 12.2.028-84. ССБТ. Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик.

2.63. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

2.64. ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

2.65. ГОСТ 12.2.061-81. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

2.66. ГОСТ 12.2.062-81. ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные.

2.67. ГОСТ 12.2.063-81. ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности.

2.68. ГОСТ 12.2.064-81. ССБТ. Органы Управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности.

2.69. ГОСТ 12.2.085-82. ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

2.70. ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности.

2.71. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

2.72. ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2.73. ГОСТ 12.3.006-75. ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

2.74. ГОСТ 12.3.008-75. ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности.

2.75. ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

2.76. ГОСТ 12.3.010-82. ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.

2.77. ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы антикоррозийные. Требования безопасности.

2.78. ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

2.79. ГОСТ 12.4.013-85Е. ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.

2.80. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

2.81. ГОСТ 12.4.034-85.ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

2.82. ГОСТ12.4.040-78. ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения.

2.83. ГОСТ 12.4.121-83. ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.

2.84. ГОСТ 12.4.122-83. ССБТ. Коробки фильтропоглощающие для промышленных противогазов. Технические условия.

2.85. ГОСТ 12.4.137-84. ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.

2.86. ГОСТ 12.4.166-85Е. ССБТ. Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия.

2.87. ГОСТ 10807-78. ССБТ. Знаки дорожные. Общие технические условия.

2.88. ГОСТ 17770-86 ССБТ. Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам.

2.89. ГОСТ 2874-82. ССБТ. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

2.90. ГОСТ 8.001-80. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений.

2.91. ГОСТ 8.002-86. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. Основные положения.

2.92. ГОСТ 9.402-80. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.

2.93. ГОСТ 3241-91. Канаты стальные. Технические условия.

2.94. ГОСТ 4666-75. Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска.

2.95. ГОСТ 9980.1-86Е. Материалы лакокрасочные. Правила приемки.

2.96. ГОСТ 10434-82. Соединения контрольные электрические. Классификация. Общие технические требования.

2.97. ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.

2.98. ГОСТ 21786-76. Система "человек-машина". Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования.

2.99. ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

2.100. ГОСТ 13188-67. Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры.

2.101.ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

2.102. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и  определения.

2.103. ГОСТ 16215-80Е. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия.

2.104. ГОСТ 18962-86. Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия.

2.105. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.

2.106. ГОСТ 20258-87Е. Машины моечные для стеклянной тары. Общие технические условия.

2.107. СНиП II-4-79. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение. Затверджений Держбудом СРСР 27.06.79.

2.108. СНиП III-4-80*.Техника безопасности в строительстве. Затверджений Держбудом СРСР 09.06.80.

2.109. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы. Затверджений Держбудом СРСР 17.12.85.

2.110. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий. Затверджений Держбудом СРСР 29.12.85.

2.111.СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Затверджений Держбудом СРСР 28.11.91.

2.112. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Затверджений Держбудом СРСР 30.12.87.

2.113. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. Затверджений Держбудом СРСР 04.10.85.

2.114. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Затверджений Держбудом СРСР 27.07.84.

2.115. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Затверджений Держбудом СРСР 21.05.85.

2.116. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. Затверджений Держбудом СРСР 17.12.85.

2.117. СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт. Затверджений Держбудом СРСР 01.07.89.

2.118. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания. Затверджений Держбудом СРСР 10.12.85.

2.119. СНиП 2.11.01-85*. Складские здания. Затверджений Держбудом СРСР 30.12.85 N280.

2.120. СНиП 2.11.02-87. Холодильники. Затверджений Держбудом СРСР 01.07.88.

2.121. СНиП II-39-79. Железные дороги колеи 1520 мм. Затверджений Держбудом СРСР 14.07.76 N107.

2.122. ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не више 93.3 кПа.

2.123. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Затверджений Держбудом СРСР 07.05.84 N72.

2.124. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Затверджені МВС СРСР 27.02.86.

2.125. СН 181-70. Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. Затверджені Держбудом СРСР 21.01.70.

2.126. СН 441-72*. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений. Затверджені Держбудом СРСР 26.05.72.

2.127. РД 34.21-122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. Затверджена Міненерго СРСР, 1987 р.

2.128. ОСТ 18-3.402-82. Система технологической документации в пищевой промышленности. Технологические регламенты. Требования к содержанию и оформлению. Затверджена Міхарчопромом СРСР, 1982 р.

2.129. ОНД-86. Методика расчета концетраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Затверджена Держкомгідрометом СРСР 04.08.86.

2.130. НАОП 1.8.10-5.33-79. Інструкція щодо захисту обслуговуючого персоналу та устаткування від статичної напруги на спиртових і лікеро-горілчаних заводах. Затверджена Мінхарчопромом СРСР 03.08.79.

2.131. НАОП 1.8.10-5.39-82. Типова інструкція щодо організації  безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах спиртової і лікеро-горілчаної промисловості. Затверджена Мінхарчопромом СРСР 28.12.82.

2.132. НАОП 8.1.00-6.01-86. Рекомендації щодо проектування і експлуатації систем локалізації вибуху в устаткуванні підприємств по збереженню і переробці зерна. Затверджені Мінхлібопродуктів СРСР 10.02.86.

2.133. ВСН-13-81. Інструкція з проектування вибухопожежонебезпечних виробництв спиртових, лікеро-горілчаних і коньячних підприємств харчової промисловості. Затверджена Мінхарчопромом СРСР 05.01.81.

2.134. Инструкция по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта. Затверджена Мінхарчопромом СРСР 25.09.85.

2.135. НАОП 1.9.10.1.01-79. Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 24.04.79.

2.136. ГНТП України-94. Норми технологічного проектування підприємств лікеро-горілчаної промисловості. Затверджені Держхарчопромом України 1994.

2.137. Правила з техніки безпеки на заводах сухого льоду і рідкої вуглекислоти. Затверджені ЦК профспілок робітників харчової промисловості 04.05.70.

2.138. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах із збереження і переробки зерна Міністерства хлібопродуктів. Затверджені Мінхлібопродуктів СРСР 18.04.81.

2.139. Инструкция по ультразвуковому и цветовому контролю деталей центробежных сепараторов. Затверджена НХИММАШ 15.12.76.

2.140. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення. Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 05.10.94 за N48 і введені в дію 01.01.95.

2.141. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

2.142. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

2.143. Правила техники безопасности на заводах сухого льда и жидкой углекислоты.

2.144. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см.), водогрійних котлів

і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 ° С. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці N125 від 25.06.96 і введені в дію 01.12.96.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Загальні вимоги

3.1.1. Термін приведення у відповідність з вимогами цих Правил планування території, будівель та споруд, розміщення устаткування, що введені в експлуатацію до видання Правил , встановлюються місцевими органами Державного комітету України по нагляду за охороною праці (надалі - Держнаглядохоронпраці) за участю інших державних органів нагляду та управління охороною праці відповідно до законів України Про охорону праці та Про пожежну безпеку.

План приведення підприємства у відповідність з іншими вимогами Правил (технологічні процеси, устаткування, арматура, транспортні за соби, їх утримання, обслуговування та організація технічного нагляду) і термін його виконання адміністрація підприємства повинна опрацювати та узгодити з місцевими органами Держнаглядохоронпраці та Держпожнагляду не пізніше шести місяців після введення Правил в дію.

3.1.2. У разі відсутності у Правилах вимог, дотримання яких необхідне для забезпечення безпеки праці конкретно на даному підприємстві, керівник (надалі - власник) підприємства зобов'язаний вжити узгоджених з місцевими органами Держнаглядохоронпраці і Держпожнагляду відповідно до їх компетенції заходів, що забезпечують безпеку працівників.

3.1.3. Проектування виробничих об'єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні проводитися з урахуванням вимог щодо охорони праці і пожежної безпеки. Не дозволяється будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) виробничих об'єктів, виготовлення і впровадження нових технологій і вказаних засобів без попередньої експертизи (перевірки) проектної документації на їх відповідність нормативним актам про охорону праці та пожежної безпеки.

Фінансування цих робіт може проводитися лише після одержання позитивних результатів експертизи.

3.1.4. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого призначення, виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду не дозволяється.

3.1.5. Проектні організації зобов'язані здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з питань охорони праці і пожежної безпеки при будівництві та експлуатації запроектованих ними підприємств і об'єктів.

3.1.6. Відступ від вимог Правил при проектуванні, будівництві, монтажу, реконструкції, технічному переоснащенні не допускається.

3.1.7. Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво і в стандартах,

на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей, повинні мати сертифікати, що засвідчують безпеку їх використання, видані у встановленому порядку.

3.1.8. Не дозволяється застосування у виробництві шкідливих речовин, на які не розроблені гранично допустимі нормативи (концентрації), методика, засоби метрологічного контролю і які не пройшли токсікологічну експертизу.

3.1.9. У разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або наявності такої кількості небезпечних речовин, яка вимагає вжиття додаткових заходів безпеки, власник зобов'язаний завчасно повідомити про це органи державного нагляду, розробити і узгодити з ними заходи щодо захисту здоров'я та життя працівників, населення та охорони навколишнього природного середовища.

3.1.10. Зміни і доповнення окремих пунктів Правил допускаються лише з дозволу Держнаглядохоронпраці та органів, що їх узгодили, у відповідності з Положенням про порядок опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

3.1.11. На підприємствах наказом призначаються посадові особи, відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки:

- електрогосподарства;

- газового господарства;

- парових і водогрійних котлів і іншого устаткування котельних;

- посудин, що працюють під тиском;

- пересувних транспортних засобів;

- водопровідно-каналізаційного і вентиляційного господарства;

- зварювальних апаратів та їх зберігання;

- проведення вогневих робіт на спеціально виділених постійних місцях, їх підготовка і проведення;

- іншого устаткування і робіт з підвищеної небезпеки.

Керівник підприємства призначає відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

Накази про призначення цих працівників видаються після перевірки у встановленому порядку знань ними відповідних нормативних актів щодо охорони праці та пожежної безпеки (правил, інструкцій, положень тощо).

3.1.12. Виробничі будівлі, споруди, устаткування, технологічні процеси, транспортні засоби повинні  відповідати вимогам, що забезпечують нешкідливі і безпечні умови праці.

Ці вимоги включають безпеку використання території та виробничих приміщень, безпечну експлуатацію устаткування та організацію технологічних процесів, захист працюючих від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, утримання виробничих приміщень та робочих місць у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами і правилами, обладнання санітарно-побутових приміщень.

3.1.13. Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію лише за умови відповідності їх до нормативних актів про охорону праці, пожежну безпеку та охорону навколишнього середовища, які діють в Україні.

3.1.14. Заміна устаткування на інше, що має відмінні, ніж у того, що замінюється, виробничо-технічні характеристики (принцип дії, конструкцію, продуктивність, параметри технологічного процесу, розміри, масу тощо), або його перекомпонування, або зміна схеми обв'язки повинні виконуватися за проектом, узгодженим інженером з охорони праці підприємства, у необхідних випадках - галузевими науково-дослідними інститутами, і затвердженим у встановленому порядку.

Вносити зміни в конструкцію устаткування та в технічні параметри, наведені в паспорті, без узгодження з заводом-виробником, спеціалістами з охорони праці підприємства, а по устаткуванню з підвищеною небезпекою також з органами Держнаглядохоронпраці, не дозволяється.

3.1.15. У випадку зміни технологічного процесу, заміни устаткування, виникнення аварійної ситуації, аварій або травмування працюючих технологічні регламенти та інструкції, нормативні акти з охорони праці підприємства необхідно переглянути і при потребі внести до них зміни, затвердити у встановленому порядку до закінчення терміну їх дії.

3.1.16. Температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень підприємств повинні відповідати вимогам, викладеним у додатках 1,2 та 11.

3.1.17. Рівні шуму і вібрації на постійних робочих місцях не повинні перевищувати гранично-допустимих значень за ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90.

3.1.18. Захист будівель і споруд від блискавки повинен виконуватись згідно з вимогами інструкції РД 34.21.122-87.

3.1.19. Власник створює на підприємстві службу охорони праці згідно з Типовим положенням.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівни кові підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб.

3.1.20. Організація роботи з охорони праці на підприємстві, права та обов'язки посадових осіб та працівників повинні бути викладені у нормативних актах, розроблених згідно з Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

3.1.21. На підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше чоловік незалежно від форм власності, видів діяльності та наявності підрозділів державної або відомчої пожежної охорони зі складу працюючих створюються, у відповідності з Законом України Про пожежну безпеку, добровільні пожежні дружини (команди) і пожежно-технічні комісії.

Основні завдання, порядок створення і організація роботи добровільної пожежної дружини викладені у Положенні про добровільні пожежні дружини (команди). Основні завдання і напрями роботи пожежно-технічної комісії викладені у Типовому положенні про пожежно-технічну комісію.

3.1.22. Державний нагляд за додержанням вимог цих Правил здійснюють органи:

- Державного комітету України по нагляду за охороною праці;

- державного пожежного нагляду Управління Державної пожежної охорони (УДПО) Міністерства внутрішніх справ України;

- санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

3.1.23. Контроль за додержанням вимог цих Правил здійснюють служби охорони праці:

- галузевого центрального органу державної виконавчої влади;

- місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у межах відповідної території;

- підприємств.

3.1.24. Громадський контроль за додержанням цих Правил здійснюють:

- трудові колективи - через вибраних ними уповноважених;

- професійні спілки - в особі своїх виборних органів і представників.

3.2. Обов'язки, права і відповідальність за порушення  цих Правил

3.2.1. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог цих Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

3.2.2. За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність об'єкта цим Правилам відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від форм власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.

3.2.3. Власник, який створив нове підприємство, зобов'язаний одержати від органів Держнаглядохоронпраці та державного пожежного нагляду дозвіл на початок його роботи.

3.2.4. Власник підприємства зобов'язаний:

- створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

- забезпечити функціонування системи управління охороною праці;

- створити відповідні служби і призначити посадових осіб, які повинні забезпечувати вирішення конкретних питань охорони праці, затвердити інструкції про їх обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій ;

- організувати проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці;

- розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють в межах підприємства, та встановлювати правила виконання робіт і поведінки працівників на підприємстві;

- здійснювати постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт у відповідності до вимог щодо охорони праці;

- організовувати пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

- вживати узгоджених з органами державного нагляду заходів, що забезпечують безпеку працівників у разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконувати для забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці на певних роботах.

3.2.5. Працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- дотримуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- дотримуватися встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги правил та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки.

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

3.2.6. Особи, винні у порушенні цих Правил, притягаються до дисциплінаpної, адміністративної, матеріальної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

3.3. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

3.3.1. Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце на виробництві, проводиться відповідно до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.

3.4. Організація навчання та вимоги до персоналу

3.4.1. Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві навчання, інструктаж з питань охорони праці, пожежної безпеки, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій.

3.4.2. Власник повинен при укладанні трудового договору проінформувати працівника під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих факторів, які ще не усунуті, можливих наслідків їх впливу на здоров'я і про права на пільги і компенсацію за працю в таких умовах. Власник зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі,*) а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року, згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України.

*) Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 N241, зареєстровано Мінюстом України 25.01.95 N18/554.

3.4.3. Посадові особи і спеціалісти, інші працівники підприємств, а також приватні особи, які зайняті проектуванням, виготовленням, монтажем, налагоджуванням, ремонтом, реконструкцією, діагностуванням та експлуатацією об'єктів, виконанням робіт, обумовлених Правилами , проходять підготовку (підвищення кваліфікації), перевірку знань Правил у порядку, передбаченому Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці і Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України.

3.4.4. Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки повинні проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Порядок організації навчання визначається Переліком посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і періодичну перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації.

3.4.5. Працівники, зайняті на роботах, передбачених Переліком робіт з підвищеною небезпекою, повинні проходити спеціальні навчання і не менше одного разу на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

3.4.6. Перелік питань з перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства.

3.4.7. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостійного виконання робіт, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки.

3.4.8. Програми навчання з питань пожежної безпеки повинні погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.

3.4.9. Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві покладається на його керівника, а в структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні тощо) - на керівників цих підрозділів.

3.4.10. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань охорони праці здійснює служба охорони праці або працівники, на яких покладені ці обов'язки керівником підприємства.

3.4.11. Не дозволяється допуск осіб віком до вісімнадцяти років до робіт, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких не дозволяється застосування праці неповнолітніх.

3.4.12. Не дозволяється застосування праці жінок до робіт, передбачених Переліком важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких не дозволяється застосування праці жінок.

Не дозволяється залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

3.4.13. Допуск до роботи осіб, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, не дозволяється.

4. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

4.1. Загальні вимоги

4.1.1. Пожежна безпека підприємства повинна відповідати вимогам Закону України Про пожежну безпеку, Правил пожежної безпеки в Україні та вимогам відповідних нормативних актів.

4.1.2. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств.

Забезпечення пожежної безпеки підприємств покладається на їх керівників і уповноважених ними посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту повинні бути відображені у відповідних посадових документах (функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо).

На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки наказом повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим згідно з п. 3.3 Правил пожежної безпеки в Україні.

Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні, будівництві, розширенні, реконструкції та технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації.

4.1.3. Власник підприємства зобов'язаний:

- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки, розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють в межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;

- впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

- забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

- організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

- у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, необхідно вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

- утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

- створювати, у разі потреби, відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;

- подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється;

- здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення і гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;*)

- своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

- проводити службове розслідування випадків пожеж.

*) Перелік будівель і приміщень, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та автоматичною пожежною сигналізацією, наведено у додатку 5.

4.1.4. У кожному підрозділі (цеху, майстерні, лабораторії чи іншому приміщенні) повинна бути опрацьована інструкція щодо заходів пожежної безпеки і схема евакуації людей з приміщення, затверджена власником, вивчена в системі виробничого навчання та вивішена на видному місці.

4.1.5. У будівлях, як правило, необхідно передбачати оповіщення про пожежу. Спосіб оповіщення (технічні засоби чи організаційні заходи) визначається в залежності від призначення будівлі та її об'ємно-планувального та конструктивного рішення.

4.1.6. У виробничих, адміністративних і побутових будівлях підприємства не дозволяється:

а) виконувати прибирання приміщень з використанням бензину, гасу та інших легкозаймистих та горючих рідин;

б) оббивати стіни машинописних бюро, службових кабінетів, обчислювальних центрів та подібних приміщень горючими тканинами, непросоченими вогнезахисними сумішами;

в) відігрівати трубопроводи у разі їх замерзання паяльними лампами або іншими засобами з застосуванням відкритого вогню;

г) проводити перепланування приміщень без узгодження з органами державного пожежного нагляду.

4.1.7. Всі речовини, що зберігаються (застосовуються) на підприємствах, повинні мати показники їх пожежної небезпеки за ГОСТ12.1.044-89 з вказівкою вогнегасильних речовин, які слід застосовувати при гасінні. Застосування матеріалів і речовин, на які відсутні показники пожежної небезпеки, не дозволяється.

4.2. Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і засоби зв'язку

4.2.1. Водопровідна мережа, на якій встановлюється пожежне обладнання, повинна забезпечувати необхідний напір та пропускати розраховану кількість води з метою пожежогасіння. При недостатньому напорі на об'єктах повинні встановлюватись насоси-підвищувачі.

Тимчасове відключення ділянок водопровідної мережі з встановленими на них пожежними гідрантами або кранами, а також зменшення напору в мережі нижче потрібного допускається за умовою повідомлення про це пожежної охорони.

4.2.2. При наявності на території підприємства або поблизу нього природних водоймищ (рік, озер, ставків) повинні бути обладнані під'їзди і пірси для встановлення пожежних автомобілів і забору води будь-якої пори року.

4.2.3. За пожежними резервуарами, водоймами, водопровідною мережею і гидрантами, спрінклерними, дренчерними і насосними установками повинен здійснюватися постійний технічний нагляд, що забезпечує їх справний стан і постійну готовність до застосування у разі пожежі чи займання.

Відновлення протипожежного запасу води в резервуарах, витраченої під час гасіння пожежі або в інших випадках, слід виконувати в термін:

- 24 години - на промислових підприємствах з приміщеннями категорій А, Б, В;

- 36 годин - на промислових підприємствах з приміщеннями категорій Г, Д, В;

- 72 години - на сільськогосподарських підприємствах.

4.2.4. У випадку проведення ремонтних робіт або відключення ділянок водопровідної мережі, виходу з ладу насосних станцій, несправності спрінклерних і дренчерних установок, витікання води з пожежних водойм необхідно терміново сповістити про це пожежну охорону.

4.2.5. Під'їзди і підходи до пожежних водойм, резервуарів і гідрантів повинні бути завжди вільними. Біля місця розташування пожежного гідранта повинен бути встановлений світловий або флуоресцентний покажчик з нанесеним літерним позначенням ПГ, цифровим позначенням відстані у метрах від покажчика до гідранта і внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах.

Біля місця розташування пожежної водойми повинен бути встановлений світловий або флуоресцентний покажчик з нанесеним літерним позначенням ПВ, цифровими позначеннями запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, що можуть бути одночасно встановлені на майданчику біля водойми.

4.2.6. Кришки люків колодязів пожежних підземних гідрантів повинні бути очищені від грязі, льоду і снігу, а стояк - звільнений від води. Взимку пожежні гідранти повинні утеплюватись для запобігання промерзанню.

4.2.7. Пожежні гідранти та крани повинні не рідше одного разу на шість місяців підлягати технічному обслуговуванню і перевірятися на роботоздатність шляхом пуску води.

4.2.8. В приміщенні пожежної насосної станції повинні бути вивішені:

- загальна схема протипожежного водопостачання;

- схеми спрінклерних і дренчерних установок підприємства і інструкції з їх експлуатації. На засувках і пожежних насосах-підвищувачах повинно бути вказано їх призначення.

4.2.9. Насосна станція повинна мати телефонний зв'язок або сигналізацію, що зв'язує її з пожежною охороною підприємства обо міста (района).

4.2.10. Пожежні насоси водонасосної станції підприємства повинні утримуватися в постійній експлуатаційній готовності і перевірятися на створення потрібного напору шляхом пуску не рідше одного разу на місяць (з відповідним записом у журналі).

4.2.11. Пожежні крани внутрішнього протипожежного водопроводу в усіх приміщеннях необхідно обладнати рукавами та стволами, які повинні знаходитись в опломбованих шафах.

Пожежні рукави повинні бути сухими, скоченими і підключеними до кранів і стволів.

На дверцятах шафи пожежного крана повинні бути вказані: літерне позначення ПК, порядковий номер пожежного крана, номер телефону найближчої пожежної частини.

4.2.12. Виробничі, адміністративні, складські і допоміжні будівлі та приміщення повинні бути забезпечені засобами гасіння пожеж та зв'язку (пожежна сигналізація, телефони) для негайного виклику пожежної допомоги у випадку виникнення пожежі.

4.2.13. Усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобігання пожежам і їх гасіння, повинні мати державний сертифікат якості.

Відповідальність за утримання та своєчасний ремонт пожежної техніки та устаткування, засобів зв'язку і пожежогасіння покладається на власника підприємства. Вогнегасники і засоби виклику пожежної допомоги, що знаходяться у виробничих приміщеннях, лабораторіях і складах, передаються під відповідальність (збереження) керівників цехів, складів та інших посадових осіб.

4.2.14. Використання пожежної техніки для потреб, що не пов'язані з навчанням пожежних формувань та пожежогасінням, не дозволяється.

При аваріях і стихійних лихах застосовувати пожежну техніку дозволяється за наявності дозволу органів пожежного нагляду.

4.2.15. Виїзна пожежна техніка (пожежні автомобілі, мотопомпи) і пожежне обладнання повинні знаходитись в справному стані згідно з вимогами п.п.6.4.5 - 6.4.7 Правил пожежної безпеки в Україні. Для їх зберігання повинно бути обладнане спеціальне опалюване приміщення (пожежне депо, бокс).

Для зазначення місця знаходження пожежної техніки і вогнегасних засобів повинні застосовуватись вказівні знаки за ГОСТ 12.4.026-76, які розміщуються на видних місцях на висоті 2-2.5 м як у приміщенні, так і назовні.

4.2.16. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих приміщеннях, на території підприємства, як правило, повинні встановлюватись спеціальні пожежні щити.

4.2.17. Контроль за утриманням і готовністю до дії вогнегасників та інших засобів гасіння пожеж, які знаходяться в цехах, складах, майстернях, лабораторіях, здійснює начальник пожежної охорони або добровільної пожежної дружини підприємства.

4.2.18. Порядок розміщення, обслуговування та застосування вогнегасників повинен дотримуватись у відповідності з вказівками інструкцій підприємств-виготовлювачів, чинних нормативно-технічних документів, а також з такими вимогами:

- не допускається зберігання і застосування вогнегасників з зарядом, що включає галоїдовуглеводневі сполуки і в непровітрюваних приміщеннях площею менше 15 кв. м;

- не дозволяється встановлювати вогнегасники на шляхах евакуації людей з приміщень, що захищаються, за винятком розміщення вогнегасників у нішах;

- вогнегасники повинні розміщуватись на висоті не більше 1.5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані не менше 1.2 м від краю дверей при їх відчиненні;

- конструкція і зовнішнє оформлення тумби або шафи для розміщення вогнегасників повинні бути такими, щоб можна було візуально визначити тип вогнегасників, що в них зберігаються.

Вогнегасник повинен встановлюватися таким чином, щоб інструктивний напис на його корпусі лишався видимим.

4.2.19. Відповідальність за своєчасне і повне оснащення підприємства вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння, забезпечення їх технічного обслуговування, навчання правилам користування вогнегасниками несуть власники підприємств або орендарі згідно з договором оренди.

4.3. Вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування

4.3.1. Технологічне устаткування за нормальних режимів роботи повинно бути пожежобезпечним. На випадок небезпечних несправностей і аварій необхідно передбачити заходи, що обмежують масштаб та наслідки пожежі.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: